Imatges de pàgina
PDF
EPUB

}

Flua

Vidi ego, quod fuerat quondam solidiflima tellus, Ego vidi eje mare quod Effe fretum. Vidi factas ex æquore terras :

fuerat olim terra firmiffima.

Vidi tersas natas ex mari : Et procul à pelago conchæ jacuere marinæ;

atque concha marina parEt vetus inventa est in montibus anchora

265

sunt longe à mari ; com fummis.

antigua anchora reperta est Quodque fuit campus, vallem decurfus aquarum

in fupremis montibus,

xus aquarum effecit vallem Fecit; & eluvie mons est deductus in æquor: quod fuit planities; & mons Eque padulosa ficcis humus aret arenis;

eft mutatus in planitiem diQuæque fitim tulerant, ftagnata paludibus hument. luvio : atque terra riget ficHic fontes Natura novos emisit, at illic

cis glareis ex paludosa ; done 270

qua loca ficca erant, stagna Claufit: & antiquis concussa tremoribus orbis

facta sunt, ( ab humidis par Flumina profiliunt ; aut excæcata residunt. ludibus occupata. Hic natuSic ubi terreno Lycus eft epotus hiatu,

ra patefecii novos fontes, at Exsistit procul hinc, alioque renascitur ore.

illic represit; Auvii er.

citati antiquis terra motie lapsus

ti residunt. lia poftquam Redditur Argolicis ingens Erasinus in arvis. Lycus eft absorprus hiatu tasEt Mylum capitisque lui ripæque prioris

, erumpit hinc procul,

do exundat alio oftio. Ita Ponituiffe ferunt, alia nunc ire, Caicum.

magnus Erasinus modo abNec non Sicanias volvens Amenanus arenas forbetur ; modo fluens aperNunc fluit ; interdum suppresfis fontibus aret. 280 to gurgue renascitur in camAnte bibebatur, nunc quas contingere nolis

pis Argolicis. Dicunt etiam Fundit Anigros aquas : poftquam (nisi vatibus Mylum piguiße [caturi

ginis fuæ a prioris ripa, omnis

nunc mutato nomine doo Eripienda fides ) illic lavere bimembres

curfu Caicum dici. Ame. Vulnera, clavigeri quæ fecerat Herculis arcus. nanus quoque trahers are

nas Siculas nunc currit, nonnunquam eft ficcus fontibus retentis. Anigros antea potabatur ; nunc emitrit aquas , quas fugias tangere , ex quo ( nisi omnis fides est tollenda Poëtis ) Centauri bimembres illic lan verunt plagas, quas arcus Herculis clavigeri inflixerar.

Sic modo combibitur, te&to modo gurgite} 275 bat erempuanes en el seu come

reng

ROTA.

263. Fretum ] Nam ubi nunc est fre. rursus in Argolico agro erumpit, atque tum Siculum, ibi fuit Terra solidif- Erasinus dicicur. fima.

277. Mysum ] Myfiæ fluvius terra hau: 263. Fact as ] Plurimas insulas apud ftus, 'fontem, alveum, & nomen mutaHistoricos imo & alias terras invenias vit, nunc Caicus di&us. quæ suo tempore emerserunt. Quin & conchæ in altiffimis montibus reperiun- ciliæ, ex Ætna monte per agrum Cara

279. Amenanus ] Exiguus Auvius Situr, unde ibi eciam aliquando mare fuif

nensem Auens. se nonnulli colligunt.

273. Lycus ) Plures eo nomine fuerunt 282. Anigros ] Hic fluvius eft PeloAuvii; hic verò de eo agitur qui & Mar- ponnesi in Elide, de quo aliter quidem fias à Livio di&us, Laodiceam Lydiæ ur

alii fabulantur. bem præterfluit.

282. Vatibus ] Optime hoc interserit 274. Frocul ] Poft quinque ftadia cir- Poëta. Pythagoras enim supra v. 115, citer.

materiem varum nomina vana jusserac 276. Erafonus ] Fluvius eft Arcadiæ, contemnere. qui à Stymphalide palude ortus, unde & 283: Bimembres ] Centauros dicit ab Srymphalus di&us, poliquam terras subiir, | Hercule vulneraros acque prodigatos.

Quid? annon Hypanis fluens | Quid? non & Scythicis Hypanis de montibus
ex montibus Scychicis qui
ortus,

$285
erat dulcis, corrumpitur sa-
labus amaris ? Antilla & Qui fuerat dulcis, falibus vitiatur amaris ?
Tharus 6 Tyrus Phicenila Fluctibus ambitæ fucrant Antifla, Pharosque,
fuerant circumdata fluct:- Et Phoenissa Tyros; quarum nunc insula nulla est.
bus, ex quibus nulla nunc Leucada continuam veteres habuere coloni;
Kabuerune Leucadém. cohes Nunc

fireta circucunt. Zancle quoque juncta 290 cumfluunt. Zancle etiam Dicitur Italiæ ; donec confinia pontus dicitur fuisse connexa Italia, donec mare abripuit con

Abstulit, & media tellurem reppulit unda. finia, atque removit ter. Si quæras Helicen & Burin Achaidas urbes, tam interje&ta agua.

Si Invenies sub aquis : & adhuc oftendere nautæ quarlas Helicen e burin Inclinata folent cum moenibus oppida mersis. 295 oppida Achaica , reperies Eft prope Pittheam tumulus Troezena, sine ullis adhuc monftrare urbes de Arduus arboribus, quondam planiffima campi presas cum muris submer- Area, nunc tumulus : nam (res horrenda relatu ) Jos. Ex collis excelfus sone Vis fera ventorum, cæcis inclusa cavernis, ullis arboribus prope Treze. Exspirare aliqua cupiens, luctataque frustra 300 campi planifsima, nunc col- Liberiore frui cælo, cum carcere rima lis : nam,

res'admiranda Nulla foret toto, nec pervia flatibus effet; relatu, sava violentia ven- Extentam tumefecit humum : ceu fpiritus oris torum represa obfcuris pe- Tendere veficam solet, aut derepta bicorni exfpirare , atque conata in- Terga capro. Tumor ille loco permanfit, & alti 305 collum frue cælo ampliore; Collis habet speciem ; longoque induruit ævo. cum nullus eflet hiatus in Plurima cum subeant, audita aut cognita vobis, tota caverna, neque eßet pervia flaminibus, diftendit terram tumefaltam ; sicut spiritus oris folet inflare vesicam, vel pellem detractam capro bicorni. Ille tumor permanfit loco, de habet figuram excelfi tumuli ; atque folidarus eft longo tempore. Cum plurima in mentem veniant vobis audita do cognita

[ocr errors]

1

285. Hypanis ) Sarmatiæ eft Europææ, liæ, quam, fimul & totam insulam Ponqui in Borysthenen, deinde in Pontum cus ab Italia divifit. Euxinum defluic.

292. Reppulit ] Uri quidem videtur 287. Antifa] Insula fuerat, quæ Lef

oculis: ceterum non repulsa insula, sed bo, Ægæi maris insulæ, contra Troa pars ea terræ ablata quæ Siciliam Italiz dem fuit adje&a.

committebat. 587. Pharos ) Hæc quoque olim infula 6293. Helicen ] Oppidum Achaix in ora

finus Corinthiaci, aquis propemodum Ægypto annexa fuit : ubi celeberrima illa curris plurimis tabulatis excelsa,

absorptum. eodem nomine, quam quidam Softratius

293. Burin ] Buris feu Bura urbs fuic Gnydius pro navigantium falute ex

etiam Achaiæ, superiori proxima, terræ truxit.

motu etiam in aquas demersa.

296 Titthean] Tirthei Æthræ patris 288. Tyros ] Urbs fuit Phæniciæ opus patria fuit Træzen, urbs Peloponnesi in lentiffima, quz A

Alexandri magni cem po ora meridionali finus Saronici. re insula fuit, ut ex Currio aliisque li

299. Ventorum ] Atque ignis subterquet.

289. Leucada ] Nunc insula eft maris 305: Terga ] Utres dicit, quibus viIonii, Epiro ponte ligneo annexa. : num atque oleum continetur." Vel folles 290. Zancle] Meffana eft, urbs Sici ludendi gratia inflatos.

Pauca

ranei,

nus}

ro.

Pauca super referam. Quid ? non & lympha figuras | pauca infuper narrabo. Quid?

acciDatque capitque novas ? medio tua , corniger pit now as figuras ? Tua aqua, Ammon,

Ammon cornute, gelida eft Unda die gelida est; ortuque obituq; calescit. 310'de die; accedente o receAdmotis Athamanis aquis accendere lignum

dente eo calefcit. Atha

manis aquis admotis dicitur Narratur ; minimos cum Luna recessit in orbes.

accendere lignum, cum LuFlumen habent Cicones, quod potum faxea reddit na abiit in minimos orbes, Viscera; quod tactis inducit marmora rebus. Cicones habent fluvium, qui Crathis, & huic Sybaris noftris conterminus

potus reddit pracordia lapi. arvis,

315 dea; qui inducit faxeam duo

ritiem rebus tactus. Crarnis Electro fimiles faciunt auroque capillos.

dy Sybaris huic conterminus Quodq; magis mirum, sunt qui non corpora tantū, in noftris campis, reddunt cria Verum animos etiam valeant mutare, liquores.

nes fimiles Electro atque auCui non audita eft obfcænæ Salmacis undæ ?

Et quod magis ftupena

dum est, sunt aqua que pofÆthiopesq; lacus ? quos fi quis faucibus hausit, 320 lint vertere non tantum corAut furit ; aut mirum patitur gravitate foporem. pora jed etiam mentes. (ue Clitorio quicumque fitim de fonte levarit, non cognita est Salmacis que Vina fugit; gaudetque meris abstemius undis. aquas habet turpes ? Olao

cus Æthiopes ? quos si quis Seu vis eft in aqua calido contraria vino :

gustavit, vel furit, vel paSive, quod indigenæ memorant, Amithaone? titur fomnum stupidum de natus,

325 gravem. Quisquis sedave.

rit fitim ex fonte Clitorio odit vinum, atque fobrius amat puras lymphas ; seu virtus eft in aqua contraria vino calia do, five, quod indigena referunt, filius Amithaonis,

ACOTA ;309. Ammon ) De hoc cognomine Vid. tum ostendit natüræ lapidez in quod li

ghum vetuftate quasi consumtum, fer310. Unda ] De eo fonte Plin. lib. 2. rum rubigine corrosum, lapis emortuz cap. 10). Curtius lib. 4. Eleganter eciam mollitiæ in unam ponderosillimam atque Lucret. lib. 6.

duriffimam maflam coaluerant. Ele apud Harmonis fanum fons, luce diurna

315. Crathis ] Hic & Sibaris, Aurii

sunt Calabriæ Crotonem juxta in extrema Frigidus &c.

Italia, ortum versus. 311. Athamanis ] Fuerunt Athamanes 319. Salmacis ] De eo Cariæ fonte fupopuli Epiri, apud quos fons Dodonæus, pra lib. 5. v. 285. qui accensas faces extingueret, extindtas 320. Æthiopes ] Solinus Cap. 32. loaccenderet. De eo Solinus, Plinius, Lu cum eciam in Æthiopia effe dicit, quo cretius, alii.

perfufa corpora, veluc oleo nitescunt. 312. Minimos ] Cum decrescit.

Sunt autem Æthiopes Africa populi vaftif313

(icones Thraciæ effe populos fimam regionem, cis & ultra Æquatojam fæpe diximus. Fluminis autem de rem extenfam, incolentes, qui se omquo hic agitur, nomen nuspiam apparet, nium hominum primos esse olim contenquod sciam, nisi forte Hebrus eft. Sic derunt. de eo Plinius, In Ciconum flumina din Pi. 321. Gravitate ] Veternum dicit. ceno lacu Ve'ino lignum deje&tum lapideo cora 322. (litorio ] Pausanias fluvium votice obducitur. Ipfe autem in agro quo cat Clitorem, juxta oppidum Clicorium, dam Miraballenli, Pietaviensis Provin- estque Arcadia in Peloponneso non longe ciæ, fui, ex quo pyra colle&ta in lapi- sínu Corinthiaco. dem concreta, quæ cum multis aliis ex 325. Amithaone ] Melampus est Medicus, quisitis in suo repositorio curiose serva qui Iphianallam Præti filiam, valecudini bat clariffimus Dhuillieus, vir optimus, etiam reftitutis fororibus Mera Euryale dum vixic mihi amicus. immo fegmen- acque Lysippe, uxorem duxit.

LII

Proetidas

lib. 4. 670.

[ocr errors]

poftquam liberavit furiis per, Proetidas attonitas poftquam per carmen & herbas carmen gramina prætidas insanas, abjecit in

Eripuit furiis, purgamina mentis in illas illas aquas medicamenta Milit aquas : odiumque meri permanfit in undis. menris : & odium vini per- Huic fuit effectu dispar Lyncestius amnis, mansie in aqua. Fluvius Quem quicunque parum moderato gutture Lyncestius eft diffimilis ef.

traxit ; feltu huic, quem quifquia Haud aliter titubat, quam fi mera vina bibiffet. fecus vacillat, quam si po- Eft locus Arcadia ( Pheneon dixere priores) taffet vinum purum. Ef Ambiguis fufpectus aquis: quas nocte timeto; locus Arcadia | veteres ap- Nocte nocent potæ. Sine noxa luce bibuntur. rutus propter aquas ambi- Sic alias aliasque lacus & fumina vires

335 guas ; quas noéte reformi- Concipiunt. Tempusque fuit, quo navit in undis, da, haufta de no&te la- Nunc sedet Ortygie. Timuit concurfibus Argo dunt. Secure pot antur de Undarum sparlas Symplegadas elifarum; die. Ita lacus do amnes habent alias atque alias vir- Quæ nunc immotæ perftant, ventisque refiftunt.

Tempus fuit, quo Nec, quæ fulfureis arder fornacibus, Ætne 340 Origgia fluitavit in undu. Ignea semper erit : neque enim fuit ignea semper. nunc ftat. Argo reformida- Nam five est animal tellus, & vivit, habetque vit Symplegadas divisas concursibus undarum à duobus Spiramenta locis flammam exhalantia multis ; scopulis fractarum, qua Spirandi mutare vias, quotiesque movetur, nunc confiftunt immota, Has finire potest, illas aperire cavernas : 345 refiftunt ventis

. Neque At Sive leves imis venti cohibentur in antris; na, qua flagrat fornacibus sulfureis semper ardebit ; ne Saxaque cum faxis, & habentem femina flammæ que vero fuit femper in- Materiem jactant, ea concipit ictibus ignem ; censa., Nam feu verra est Antra relinquentur sedatis frigida ventis : animal, é vivit, hao! bet aftuaria exspirantia ignem multis locis , poteft mutare vias exspirandi , eo quoties movetur obstruere has speluncas, aperire illas : Seu subtiles venti coercentur in infimis cavernis, atque jactant silices cum filicibus do materiam continentem femina flamma, ca rapit ignem conflitu ; caverna deftituentur fine igne ventis compositis:

tutes.

NOT A

lib. 2. cap. 103.

26. Trætidas ] Filiæ fuerunt Proti riendum quærenti ut commodaret, reArgivorum regis, quæ, immiffa à Juno- pente conftitit. ne aur Venere vefánia, sese vaccas esse 337. Argo) Nomén est navis qua Arcrediderunt.

gonaucæ Colchos ad vellus aureum sur329. Lynceftius ] Lyncestis aqua in Ma- ripiendum profecti sunt. cedonia, vini modo, temulentos facit. Plin. 338. Symplegadas ) Symplegades, ouver

Tayasw Callido ) quæ & Cyanea dicuntur, 332. Pheneon ] In Arcadia, quæ Achaiæ infulæ sunt contra Bosphorum Thracium, regio eft maxime à mari remora, oppi- quæ, ut inquit Plinius, à Poëtis olim dum eit eo nomine, è cujus paludibus concurriffe finguntur , quoniam parvo Ladon profluere scripfit Plinius. Aquam discrecæ intervallo, ex adverfo intranciautem, de

qua hic Ovidius, videtur in bus geminæ efle videntur, paululumque ligere Pausanias , Stygem vocari ait ab deflexa acie coëuncium fpeciem præArcadibus : quanquam de lucis atque

bebant. noctis discrimine nihil meminit.

340. Atne] Mons Siciliæ notiflimus 337; Ortigie? Delos eft, maris Ægæi; de quo jam toties, qui flammas eru&at. Cycladum insula clarislima, à coturnicum 348. Materiems Sulphur scilicet & bicopia Græce fic dieta, quæ olim fuitan's tumen ex faxorum collisione, excuffo igne aut mari obruta. Laton: locum ad pa- l incendi poflunt.

tuet ignes.

Non

Sive bitumineæ rapiunt incendia vires, 350

Sive vires bitumine& conci. Luteave exiguis arescunt sulfura fumis;

piunt flammam , vel flava

sulfura exficcantur fumis Nempe ubi terra cibos alimentaq; pinguia flammæ exiguis ; fcilicet poftquam Non dabit, absumtis per longum viribus ævum, o terra non prabebit escam Naturæque fuum nutrimen deerit edaci;

du fomenta pinguia igni , Non feret illa famem, desertaq; deseret ignes. 355 vum

viribus exhauftus per lona

gum tempus ; atque suum Effe viros fama est in Hyperborea Pallene:

alimentum deftituet naturam Qui soleant levibus velari corpora plumis; voracem, illa non tolerabit Cum Tritoniacam novies fubiere paludem. famem, da destituta desti

Dicunt esse her Haud equidé credo: {parfæ quoq; membra veneno

mines in Pallene hyperborea, Exercere artes Scythides memorantur easdem: 360 qui foleant habere corpus te Si qua fides rebus tamen est adhibenda probatis, tum levibus plumis, postNe vides, quæcunque mora dove calor quam ingrefi sint novies pa

ludem Tritoniacam. Corporatabuerint,in prva animalia verti? I

equidem fidem adhibeo, cæquoque, delectos mactatos obrue tauros;

ierum Scythick mulieres Cognita res usu : de putri viscere paslim 365 babentes artus deliburos meFlorilegæ nascuntur apes. Quæ more parentum

dicamine dicuntur exercere Rura colunt; operiq; favent, in spemq; laborant. eafdem artes. Attamen la

qua fides adhibenda eft rebús Pressus humo bellator equus crabronis origo eft.

exploratis, nonne cernis queConcava littoreo G demas brachia cancro, cunque corpora corrupta fueCæteruppnas tetræ; departe fepulta 370|rint tempore vel calore fluiScorpius exibit, caudaque minabitur unca.

do mutari in exigua ania

malia ? Ito etiam, defodiQuæque solent canis frondes intexere filis

to tauros deleitos jugulatos

( res eft comperta experientia , apes florem colligentes nascuntur paffim de corrupta carne que ver lantur in agris more parentum, atque urgent opus, & laborant in spem. Equus bello aprus terra obriltus producit crabonem. Si auferas brachia curva cancro littoreo, & fubmittas reliquum ejus in terram, Scorpius prodibit ex parte defoffa, do minabitur cauda recurva. Tinea stiam agrejtes, que solent involvere folic brum candidisklis,

XOTA 350. Bituminen ) Est bitumen limus qui- , etiam hodie veneficæ insignes exiftidm pick

chute natura, 351. Exignis ] Melius legitur, irriguis,

Ut rese in aves convertant. ut du

fluida (i. e.) mollia reddar corpora. 354. Naturaque ] Nempe kituminea de ful. phurea.

363. Animalia ] Vermes scilicet, & ejus

generis infecta. 356. Pallene ] Eft quidam mons Thra

364. I quoque ] Hunc versum melius ciæ, seu Macedoniæ : verum de hac Hy- fcribendum censer Heinsius: perberea neque de Tritoniaca palude alibi

1 Scrobe deletto maltatós obrue tauros. gum, guod merodoodne magis placet. tumene pena hasierpreta 364. Tauros ] Idem teftatur Plinius, fitur Hyperboreorum nives ; quas pinnarum moque dicit obruenda viscera. Virgifimilitudine illic affidue cadere teftatur lius idem Georg. 4. Piniu. Namque Hyperbore gym 367: Spem ] Tum mellis, tum fururi alibi ab aliis in Scythia, Sarmatia Asiati- examinis. ca, Moscovia, &c. ad Septentrionem ab 368. Crabronia ] Vespas atque crabrones ex omnibus conftituuntur, ' à quibus & ul- equorum cadavere nasci teftaqur etiam fra quos incipic flare Boreas.

Varro. 360. Scyrhides ] Scythica mulieres, quæ 371. Cauda ) In qua açuleym habet & je in aves mucare dicebantur ; atque venenum.

LII2

Agrestes

mantur.

362. Falenderen ] Ab effe&u ; quod calor

« AnteriorContinua »