Imatges de pàgina
PDF
EPUB

meum ,

do certa mecum

Pallentemque metu, & trepidantem morte futura. & exsanguem rimore, atque

trementem instanti morte. Opposui molem clypei; texique jacentem; 75 Objeci vaftum clypeum , Servaviq; animam (minimum eft hiclaudis) inerté. defendi proftratum : atque Si perftas certare, locum redeamus in illum : fervavi animam (in hoc mi. Redde hoftem, vulnusq; tuum, solitumq; timorem : nimam eft gloria ) focordem. Poft clypeumque late : & mecum contende fub illo. Si pergus contendere, rever

tamur in illum locum : pone At poftquam eripui; cui standi vulnera vires

80 denuo hoftem, atque plagam Non dederant, nullo tardatus vulnere fugit. tuam, & metum consuetum : Hector adest: secumque Deos in prælia ducit. atque latita pone scutum Quaque ruit, non tu tantum terreris, Ulysse;

sub illo. At poftquam res Sed fortes etiam : tantum trahit ille timoris.

traxi ; cui vulnera non conHunc ego fanguineæ successu cædis ovantem 85 cesserant facultatem confCominus ingenti relupinum pondere fudi.

stendi, in pedes se conjecit

nullo impeditus vulnere. Hea Hunc ego pofcentem, cum quo concurreret, unus

tor adeft, atque rapit secun Sustinui : fortemque meam vovistis, Achivi: Deos in certamina : do qua Et veftræ valuere preces. Si quæritis hujus fertur non tu modo trepidas, Fortunam pugnæ; non sum superatus ab illo. 90 Ulylle, sed etiam ftrenui ; Ecce ferunt Troes ferrumque, ignemque, Jovemq; Ege proftravi cum refupi

tantum ille incutit pavoris. In Danaas claffes. Ubi nunc facundus Ulysses ? num cominus Saxo , cum Nempe ego mille meo protexi pectore puppes, triumpharet successu ftragis Spem vestri reditus. Date tot pro navibus arma. cruenta. Ego solus fteti adQuod fi vera licet mihi dicere; quæritur istis,

versus eum petentem cum

quo certaret!, de optaftis at Quam mihi, major honos : conjunctaque gloria fors mes proferretur, o nostra est.

Graci : de vota vestra Atque Ajax armis, non Ajaci arma petuntur. prevaluerunt.

Si petitis Conferat his Ithacus Rhesum, imbellemg; Dolona, eventum hujus certaminis,

con fum victus ab illo. Eco ce Trojani ferunt ferrum, & ignem, Jovem in naves Gracas. Ubi nunc difertus Ulyfjes 3 Nempe ego defendi meo pectore mille naves, in quibus erat fpes veftri recursus. Concedite arma pro tot navibus. Qnod mihi licet_profiteri vera , magis decus iftis quam mihi quaritur, do honor eft inter med illa conjun&tim : atque Ajax ab armis pofcitur, non ab Ajace armsa Ithacus componat cum iftus Rhesum, dor Dolonem inermem,

95

[ocr errors]

78. Vulnus ] Qyod à Soco Ulysses acce rum fortiffimi fortiti sunt uter cum illo perat, priusquam illum interfeciffet, ut congrederetur, voventibus interea Achirefert Homerus.

vis omnibus uc Ajacis Telamonii, auc 79. Clypeum ] Quo Ajax monitu Mene- Ajacis Oilei, aut Agamemnoni sors exilai vulneracum Ulyfsem protexit.

ret. Quæ omnia ex Homeri Iliad. Z. 82. Deos ] Non semel à Jove sultenta- translumpra. tos fuiffe Trojanos scripfit Homerus, qui 91. Jovem ] Jovis auxilium He&ori saidem, Iliados 15. ab illo missum dicit ventis. Apollinem qui debiles fractorque re 98. Ithacus ] Ulysses, quem non fine ftitueret.

contemtu à parva insula in qua ille im86. Pondere ] Saxo nimirum, quo He- perabat, eo nomine appellat. &oris pe&us ita percuffit, ut cum in 98. Rhesum ] Regem Thracis, qui ea nogenti armorum ftrepitu illum terræ af- &e qua Trojanis in auxilium veuerat å Åixerit.

Diomede & Ulyfie fuit interemtus. 88. Sortemque ] Græcos omnes ad cer 98. Dolona ] Qui ab Hectore speculatamen fingulare Hector provocaverat : cum miffus, à Diomede & Ulyfle interquamobrem Neftoris consilio novem eo- ceptus atque interfe&us eft.

Priamidenque

tum.

IIO

atque Helenum Triumiden Priamideng; Helenum rapta cum Pallade captum raptum cum Minerva. Ni

Luce nihil gestum, nihil eft Diomede remoto: 100 bil est factum de die, nihil absente Diomede. Si forte Si femel ifta datis meritis tam vilibus arma; aliquando conceditis ifta ar- Dividite: & major pars fit Diomedis in illis. ma fattis iam levibus, di- Quo tamen hæc Ithaco ? qui clam, qui semper vidite; e pars major eorum

inermis erit Diomedes. Cur tamen bac Ithaco donentur? qui fur- Rem gerit ; & furtis incautum decipit hostem? tim, qui semper inermu rem Ipse nitor galex claro radiantis ab auro IOS gerit

, atque clanculum fal- Insidias prodet, manifeftabitque latentem. die hoftem improvidum ? Ip: Sed neque Dulichius sub Achillis caffide vertex micante auro manifeftos fa- Pondera tanta feret. Nec non onerofa gravisque ciet dolos, ó reteget occul- Pelias esse potest imbellibus hasta lacertis.

Sed neque caput Du. Nec clypeus vasti cælatus imagine mundi lichium sub galea achilis Conveniet timidæ, natæque ad furta sinistræ. hasta Pelias porest non ere Debilitaturum quid te petis, improbe, munus? gravis atque molesta bra- Quod tibi si populi donaverit error Achivi; Chius imbellibus. Neque fin- Cur fpolieris, erit ; non, cur metuaris ab hofte. tum gerens sculpium imagi: Et fuga (qua sola cunctos, timidiffime, vincis) 115 finiftra pavida ú inftrutæ ad Tarda futura tibi est gestamina tanta trahenti. furta. Quamobrem goscis, Adde, quod ifte tuus, tam raro prælia paffus, proterve, donum tibi obfu. Integer est clypeus. Noftro, qui tela ferendo eurum : quod so populi Graci Mille patet plagis, novus est successor habendus. erit cur exuaris, non cur ti. Denique, quid verbis opus est ? fpectemur? mearis ab hofte: Atque fuga, qua sola antecellis om- Arma viri fortis medios mittantur in hoftes. nibus ignavillime , lenta Inde jubete peti : & referentem ornare relatis. tibi futura est dum trahis lanta gestamina. Adde quod Finierat Telamone satus; vulgique fecutum iste tuus clypeus tam raro cer- Ultima murmur erat. Donec Laertius heros : Tuminibus objectus, est inte

Novus successor est quarendus noftro, qui ferendo tela apertus eft mille vulneribus. Denique quid opus est verbis ? judicemur agendo : Arma viri ftrenui jaciantur in medios hoftes; jubete' inde reperi ; atque decorate reportantem reportatis.

Filius Telamonis abfalverat, & fremitus populi sequutus erat poftrema verba; donec heros Laertius

}

120

ger

do intaétus.

[ocr errors]

99. Helenum ] Qui Priami filius à 113. Error ) Sibi ominosum iftud proDiomede & Ulysse capcus, arcana Tro tulit Ajax , judicibusque invidiofum. janorum faca Græcis revelavit.

neque autem ea causa Poëtam damna99. Pallade ] Palladium dicit seu Mi. veris : summa arte violentum Ajacem nervæ fimulacrum, cælo delapsum, quo ita loquentem finxit. maxime Trojæ fata continebantur. 107. Dulichius ] Ulyfies eft, qui Du

116. Trahenti ] Multo ingenio hæc & lichii Ionii maris infulæ Ithaca vicinæ proxime sequentia Ajaci actribuit Poëta,

quæ tamen ad obtinendam caufam neregnum tenuit. 109. Telias ] Achillis hajta, quam ex

quaquam, nisi fortè à militibus , fpe

&ant. Pelio mionce recisam Chiron Peleo illius patri dederat

121. Tiri] Achillis. 110. Calatus ] Hujus clypei fabricam & cælaturam habes Iliad. 18. de quo eciam

124. Lasriius ] Ulyfies fcilicet Laertas

filius, Silius lib. 7.

Adftitit:

3 135

Adititit : atque oculos paulum tellure moratos 125 f.conffitit : atque sustulit ad

Trimates oculos paulum terSuftulicad proceres; exspectatoque resolvit

T& affixos ; aique aperuit os Ora sono : neque abest facundis gratia dictis. voce exspectata ; neque desiSi mea cum vestris valuissent vota, Pelasgi, deratur iepos diserta oratioNon foret ambiguus tanti certaminis hæres :

ni, Si mea defideria V1 Tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille. 130 ci fucceffor horum armo

luissent cum vestris, ô GræQuem quoniam non æqua mihi vobisque negarunt rum, de quibus tanta nunc Fata, (manuque fimul veluti lachrymancia tersit est contentio, non ejet dulius, Lumina) quis magno melius fuccedat Achilli; tug gauderes tuis armu, nos

te frueremur, Achille. Quem Quam per quem magnus Danais successit Achilles?

quoniam fors iniqua mihi Huic modo ne prosit, quod, ut est, hebes effe atque vobis non indulferunt, videtur :

( atque fimul abfterfit oculos Neve mihi noceat, quod vobis semper, Achivi, quasi lachrymantes ) quis Profuit ingenium: meaque hæc facundia, fiqua eft, quius fuccedat forti AclailQuæ nunc pro domino, pro vobis fæpe locura eft, is "auxiliaturum adduxit. Invidia careat: bona nec sua quisque recuset. Modo ne huic profit, quod, Nam

genus, & proavos, & quæ non fecimus} 140 meu piki lesie folertia, qua ipli,

vobis semper utilis fuit graVix ea nostra voco. Sed enim, quia rettulit Ajax

ci; atque hæc mea eloquena Effe Jovis pronepos, noftri quoque fanguinis auctor tia, ( fi qua ef ) que nunc Jupiter est : totidemque gradus distamus ab illo. dicit pro domino, sæpe dixit Nam mihi Laertes pater eft, Arcesius illi,

pro vobis , invidia careat :

ness quisquam negligat fisa Jupiter huic; neq; in his quisquam damnatus } 145 bona. Nam vix dico noffra

|ftirpem cum majores, qua Elt

quoque per matrem Cyllenius addita nobis ipfi non gijimus. Verum Altera nobilitas. Deus est in utroque parente.

enimvero, quis Ajax mea

moravit se effe pronepotem Sed neque materno quod sim generosior ortu,

Jovis, Jupiter est etiam auNec mihi quod pater est fraterni sanguinis inlons, for noftra ftirpis : & diftaProposita arma pero: meritis expendite cauffam. 150 mus ab illo toridem gradu. Dummodo quod fratres Telamon Peleusq; fuerunt, ten, ille Arcefium, hic Jovem ; neque inter illos quisquam damnatus b profugus. Cyllenius, è quo mater mea orta eft, ex altera parte genus meum nobilitat. Deus eft in utroque parente. Verum neque porco arma de quibus agitur, quia fum nobilior origine materna, neque quia habeo patrem insontem fraterni sanguinis : dirimite litem meritus. Modo ne sit meritum Ajacis, quod Telamon & Peleus

COT A. 125. Moratos ] Ut scilicet artificiofiffi tem Achillem, deprehendit, ut infra vimæ orationi, qualem prudentiffimi Ulyf- debimus. fis elle decuit, adio sua responderer. 139. Bona &c. ] I. e. nemo modeste niMora enim illa dicturi cura indicatur, mis merita fua filentio premat. quæ maxime auditoris, quem ille reve 145. Damnatus ] Tacite Ajaci, Pelei feri videtur, benevolenciam conciliat. patrui, ut & Telamonis patris crimen

126. Exfpe&tato } Atque adeo expetito, obje&tat : Phocum namque fratrem ab quemque avide curiofus audicor exa

utroque interfectum nonnulli fcripsecipiat.

.132. Veluti ] Ut neque Oratorem ira 146. Cyllenius ] Mercurius , à Cyllene sci, ica nec Aere decet, fimulare non Arcadiæ monte, ubi natus dicitur. Andedecet.

riclea aurem Ulyffis mater Autolyci fuit 134;. Per quem ] Ulysem, qui inter Ly- fuit filia, Autolycus Mercurius ex C., comedis Scyri infulæ regis filias latitan ne Dædalionis filia.

Ааа

Ajacis

runt.

hares

quam iste,

An tamen ille

fuerunt fratres ; neque fe- Ajacis meritum non sit : nec fanguinis ordo.
ries consanguinitatu , sed sed virtutis honos spoliis quæratur in iftis.
gloria virtutis quaratur ad
ajta arma adipifcenda. Vel Aut fi proximitas primusque requiritur hæres;
so propinquitas & proximus Eft genitor Peleus, eft Pyrrhus filius illi.

155 requiritur , ille habet Quis locus Ajaci ? Phthian Scyronve ferantur. patrem Peleum, babet filium Nec minus est isto Teucer patruelis Achilli. · Pyrrhum. Quislocament in Num petit ille tamen, num fperat ut auferat arma ? del Scyron. Neque Teucer Ergo operum quoniam nudum certamen habetur ; eft minus patruelis Achilli Plura quidem feci, quam quæ comprendere

160 dictis poscit, an sperat consequi arma ? Adeoque , fiquidem In promtu mihi ft. Rerum tamen ordine ducar. agitur tantum de meritu, Præscia venturi genitrix Nereia leti equidem plura peregi, quam Dissimulat cultu natum. Deceperat omnes, que mihi fit facile oratione In quibus Ajacem, sumtæ fallacia vestis

. assequi. Attamen dirigar serie rerum, Marer Nereia Arma ego fæmineis animum motura virilem 165 prudens futuri interitus fi- Mercibus inserui. Neque adhuc projecerat heros lii, oculit filium ornam Virgineos habitus, cum parmam haltamq; tenenti, muliebri., Fraus amictus Nate Dea, dixi; tibi se peritura reservant ter quos etiam Ajacem. E- Pergama. Quid dubitas ingentem evertere Trojā ? go immiscui mercibus mulie- Injecique manum ; fortemque ad fortia misi. 170 bribus arma accenfura cor Ergo opera illius mea sunt. Ego Telephon hasta virile. Neque adhuc he

bez Pugnantem domui; victum orantemque refeci. mos depofuera celice in the precedent Quod Thebæ cecidere, meum est. Me credite la ; fcutum dlom lanceam , fili Lesbon,

lloum riturum se tibi reservat. Quamobrem differs delere magnam Trojam ? Atque immisi manum , duxi ftrenuum ad opera belli. Ergo quicquid præclaré ab illo geftum eft mibi debetur. Ego vici Telephum certantem hasta : sanavi domitum atque supplicem. Mihi debetur, quod Theba funt diruta. In animum inducite me expugnafe Lesbon,

Dee

[ocr errors]

rat.

152. Ajacis ] Qui sanguinis jure ar cionem ab Achille ad bellum adduco, mis potius quam Ulyffes potiri debue-colligens omnia facinora ejus fibi effe

à scribenda : fe enim eorum fuiffe cau155. Illi ] Achilli.

fam. 156. Ththian] Quæ urbs fuit Thesla 164. Ajacem] Hoc Scoprice dicit & liæ, ubi Peleus Achillis pater commo

Ironice. tabatur.

167. Tenenti ] Arma enim, negle&tis 156. Scyron ] Pyrrho Achillis filio fer muliebribus omnibus quæ puellæ cæteræ vanda arma dicit, qui in Scyro insula libi delegerant, Achilles corripuit: qua ubi Deidamia mater, Lycomedis filia

ex re illum effe

compertum est. cunc temporis imperium habebat. 171. Telepizon ] Hercules filium, de quo

157. Tencer ] Ajacis frater. Ajacem supra lib. 12. 112. quem à Trojanorum enim Telamon ex Eribæı , Teucrum partibus ftantem Achilles vulneravit, verò ex Hefione genuit.

deinde tamen fanavit. 162. Nereia ] Thetis Nerei filia Achil 173. Theba ] Cilicia scilicet, de quibus lis mater, quæ cum filium bello Troja libro superiori, quas Achilles diripuit. no periturun, cognoviller, muliebri ha

173. Lesbon ] Quæ insula, Troadi probitu illum inter Lycomedes regis filias pemodum oppofita , ab Achille dioccultandum tradidit. Inclioat narra

repta erat.

Me

[ocr errors][merged small]

Me Tenedon, Chrysenque, & Cyllan Apollinis á Tenedon, 6 Chrysen, som urbes,

Cyllan urbes Apollinis , dopo

Syron, Existimate muros Et Syron coepisse. Mea concussa putate 175 Lyrnesios funditus deletos Procubuisse folo Lyrnelia mcenia dextra.

fuille mea manu. Atque Utque alias taceam; qui sævum perdere poffet prætermittam alias ; Scili

cet: obtuli qui poßet vincere Hectora, nempe dedi: per me jacet inclytus Hector.

ferocem Hectorem; fama ceIllis hæc armis, quibus est inventus Achilles, lebratus Heftor per me occuArma peto. Vivo dederam, poft fata reposco. 180 buit

. Quare his armu, quiUt dolor unius Danaos pervenit ad omnes;

bus ego tunc Achillem inAulidaque Euboîcam complerunt mille carinæ ;.

dui, me pro tantis meritis

nunc donari æquum censeo. Exspectata diu, nulla, aut contraria clasli,

Dederam es vivo Achilli, Flamina funt : duræque jubent Agamemnona fortes repeto post illius mortem. Immeritam fævæ natam mactare Dianæ. 185 Postquam dolor unius per

movit omnes Gracos; atque Denegat hoc genitor: Divisque irafcitur ipfis:

mille naves impleverunt Atque in rege tamen pater eft. Ego mite parentis

Aulidem Euboicam, venti Ingenium verbis ad publica commoda verti. diu exspectati, aut nulli Nunc equidem fateor, faffoque ignoscat Atrides; funt, aut adverse navibus :

to crudelia oracula jubent Difficilem tenui fub iniquo judice cauffam. 190

Agamemnonem immolare Hunc tamen utilitas populi, fraterque, datique infenfæ Diana filiam imSumma movet sceptri"; laudem ut cum fanguine meritam. Tater iftud repenser.

cusat ; atque Diis ipfis Mittor & ad matrem : quæ non hortanda, sed aftu fuccenset: amor parentis

eft in rege.

Ego oratione Decipienda fuit. Quo fi Telamonius iffet,

flexi lenem animum putris Orba suis eflent etiamnum lintea ventis.

commoda. Mittor & Iliacas audax orator ad arces:

Ninc equidem agnofco, atVisaque & intrata eft altæ mihi curia Trojæ.

que Atrides parcat confi

ienti ; magna cum difficultate obtinui caussam fub duro judice. Attamen commoda populi, & fratris, & au&torit as collati scepiri um tangit, ist expendat gloriam fanguine filiæ immolandx. Mirtor etians ad genit;icem ; qua non fuit ratione inducenda, sed arte failenda. Qua si Telamonius ivisset, noftra c'affis etiam nunc deftituta ventis secundis hærerec in portu. Mitjor eti.im orator intrepitui ad arces Trojanas : ego regia Superba Troj& à me eft speltata penetrata :

[ocr errors]

195 ad

communia

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

174. Tenedon] Troja proximam insulam. Chalcidem , portum habens amplissi174. Chryfen door Cyllan] Quæ Troadis

mum, quo ex tota Græcia naves ad belurbes.

lum Trojanum convenerunt. 175. Syron ) Insula est Ægæi quidem 187. Pater ] Qui filiæ plus quam dig. eo nomine ; verum inter Cycladas recen nitati & Reipublicæ consulat. Tater pro setur, quas expugnafle Græcos nullibi paterna charitate. legitur, Quare nisi in voce mendum ir 190. "Iniguo ] Agamemnone patre, quem replit, haud absurdum viderur credere filiæ amor movebat agis quam public Syron unam efle ex urbibus undecim ca ucilitas. quas ante expugnationem Troja Achil 191. Dati ] Rex enim regum di&us Ales cepisse dicitur.

gamemnon, qui omnibus de voluntate 176. Lyrnesia ] Lyrnesji, Troadis urbis, eorum imperabat. ex qua Hippodamo seu Briseis abducta. 195. Orba ] Quia nunquam à Clytem

179. Quibus ] Redi ad versum 1656 neftræ amplexibus Iphigeniam hebes

181. Unius ] Menelai, cui à Paride Ajax avelliflet : neque adeo ea Diaademta conjux Helena.

næ aris admota , neque Dea placata 182. Arlida ] Fuit urbs Boeotiæ juxta fuifler.

Aaa 2

Plcnaque

[ocr errors]
« AnteriorContinua »