Imatges de pàgina
PDF
EPUB

ha.

[ocr errors]

Tempora : nec petiit horamq; animumq; vacanté. tempora apta : neque petiit

horam animum aliis cuHæc nocuere mihi. Neque enim de tigride natus; ris vacuum.

ista mihi obNec rigidas siliçes, folidumve in pectore ferrum,

fuerunt. Neque enim ille Aut adamanta gerit: nec lac bibit ille leænæ. orius ex tigride, neque Vincetur. Repetendus erit. Nec tædia ceepti 615 bet dura faxa, aut ferrum Ulla mei capiam ; dum fpiritus ifte manebit.

rigidum aut adamantem in

pectore : neque fisxit lac Nam primum (fi fata mihi revocare liceret) leana. Flectetur. RepetenNon capisse fuit : cæpta expugnare, secundum est. dus erit. Neque me i adebit Quippe nec ille potest (ut jam mea vota relinquam) unquam mei incæpri, dum Non tamen auforum semper memor esse

anima ista supererit. Nam meorum.

si fas eflet mihi revocare faEt, quia desierim, leviter voluiffe videbor: ta : alterum est absolvere Aut etiam tentaffe illum insidiisque peciffe.

inftitutum. Namque, tam

etfi nunc mea desideria omita Vel certè non hoc, qui plurimus urit & ussit

iam, neque ille poteft taPectora noftra, Deo, led victa libidine credar.

men non recordari juceptoDenique jam nequeo nil commififfe nefandum. 625 rum meorum ; quia omiEt scripli, & petii: temerata est nostra voluntas. serim, vicebor levi amore Ut nihil adjiciam, non poffum innoxia dici.

effe impulsa, vel etiam ile

lum tentaße. el fraudibus Quod supereft, multú elt in vota, in crimina parvú. adortam elle : vel certè non Dixit : & incertæ tanta eft discordia mentis) credar superata Deo amori, Cum pigeat tentasse, libet tentare: modumg; 630 qui violentiffimus ferruit Exit ; & infelix committit fæpe repelli.

torret, verum libidine. De

nique nunc non poffum nihil Mox ubi finis abest; patriam fugit ille, nefasque: pairasle nefandum. Et fcripInque peregrina ponit nova mcenia terra.

, & poposci : corruptus est Tum verò mæstam tota Miletida mente

meus animus, eo quamvis Defeciffe ferunt. Tum verò à pectore vestem 635 misi

, non possum tamen dici

nibil addam iis quæ comDeripuit; planxitque suos furibunda lacertus.

innocens. Quod reftat mulJamque palam eft demens; inconceffamq; fatetur tum eft ad desideria explenSpem Veneris. Sine qua patriam, invisosq; penates da; exiguum in

Absolvit : &, tanta eft fluDeserit; & profugi sequitur vestigia fratris.

Eluatio mentis dubia , cum Utque tuo motæ, proles Semeleïa, thyrso 640 pæniteat tentasse, libet tenIsmariæ celebranc repetita triennia Bacchæ; tare ; & modum transgreByblida non aliter latos ululasse per agros

ditur, do misera committit

fæpe ut repellatur. Dein ubi finis nullus Byblidos amori, ille fugit patriam de nefas, bu ftatuit novam urbem in terra ex

Tum verò aiunt triftem Mileti filiam defecisse animo. Tum verò detraxit amictum à pectore, atque furore correpta percuffit sua brachia. Jamque apertè est vesana, atque agnoscit spem illegitimam amoris ; qua erepta destiruit patriam atque domum infeftam; atque sectatur veAigia fratris exulis. Et quemadmodum, ô nate Semeles, Bacche Thracia tałta tuo thyro frequentant trieterica renovata, sic puella Bubafides viderunt Byblidem vociferantem

tranea.

RC O T Æ.

632. Mænia ] Caunum, Cariæ ur Bacchi Bacchantiumque geftamen, vini bem.

furor intelligitur 634. Miletida ] Byblida Mileti filiam. 641. Ismaria ] Thraciæ ; ab Ifmaro

640. Proles Semeleia] Bacchus eft, cui Thraciæ monte fic di&x. à Semele matre illud darum nomen. 641. Triennia ] Triererica, festa quæ ter

640. Thyrso ? Per quem thyrsum, quæ cio quoque anno recurrebant ; de quibus hasta erat hedera se's pamping vestica, supra lib. 6.

Bubalides

caudam draconis,

fer vastos campos : quibus Bubasides videre nurus : quibus illa reli&tis omilis percurrie Caria in- Caras, & armiferos Lelegas, Lyciamque pererrat. o Lyciam. jam praterie Jam Cragon, & Lymiren, Xanthique rcli-3 645 Tai Cragon , d Lymiren, querat undas, é squas Xanthi, o mon- Quoque Chimærá jugo mediis in partibus ignem, sem, giso Chimara habebat Pectus & ora leæ, caudam serpentis habebat. peétus es vulrum lcane, & Deficiunt filvæ : cum tu lassata sequendo

Nemora Procidis; &, dura positis tellure capillis, te destiruunt, cum defeffa Bybli, taces; frondesq; tuo premis ore caducas. 650 que obmutescis, crinibus de Sæpe etiam Nymphæ teneris Lelegeïdes ulnis milles in terra rigida ; af

Toilere conantur : sæpe, ut moderetur amori, que incumbis tuo ore super Præcipiunt; surdæque adhibent folatia menti. folia jacentia. Sape etiam Muta jacet ; viridesque fuis terit unguibus herbas Wymphe Lelez um terram in- Byblis: & humectat lachrymarú gramina rivo. 655 irbus brachiis : Sape hort an- Naidas his venam,

quæ nunquam arescere poffet, KKT ut minuat amorem, * Suppofuisse ferunt. Quid enim dare majus habebant? grabent folaria animo ea Protinus, ut secto picex de cortice guttæ, non recipienti. Muts By Utvc tenax gravida manat tellure bicumen; ho virentia gramina fuis Utve sub adventum fpirantis lene Favoni 660 sanguibus : atque ea irrigar Sole remollescit, quæ frigorc constitit unda, borrente lachrymarum. Di Sic lachrymis consumta suis Phæbeïa Byblis ennt Naiadas his subjecile Vertitur in fontem, qui nunc quoque vallibus illis venam, que nunquam poffet

. Nomen habet domine; nigraque sub ilice manat. ex fiecari. Quid enim ma1** dare poterant ? Conti XII. Fama novi centum Cretxas forfican} 605 kur, ficuri guita picea fluunt co corrice sciffe, vel gluti. Impleffet monftri ; si non miracula nuper wofum bitumen ex terra tumida, vel aqua qua conge

Iphide mutata Crete propiora tuliffet. inta ex frigore liquescit sole Proxima Gnossiaco nam quondam Phæstia regno ab adventum favonii lenie ter fiants, fic Byblae Phæbeia exhausta suis lachrymis mutatur in fontem, qui hodie eriam habet comen domine in illis vallibus, atque fluit sub atra quercu.

XII. Fama recentu prodigii imple visset urbes Cretenses; nisi Creta umper tulipet monftra propiora lubide transmutata. Nam terra Pheftia vicina regno Gnoffiaco

[ocr errors]

643. Bubasides ] Carix; Bubasus enim medio, ubi pascua, capræ, in radicibus Cariæ eft regio, cujus etiam Plinius me serpentes frequences erant : unde locus minit.

datus fabulæ. 644. Lelezas ] . Qui Cariæ populi belli 656. Venam ] In fontem mutata cft. colissimi cx Græcia illuc advecti.

657. Quid enim ] Nimirum flere vo. 644. Lrciam]. Quæ Provincia eft mi- lenti maximum fuit beneficium mininoris Asiæ, Carix adjacens, ad ortum strare lachrymas. Gra.

659. Bisumen] Limus videtur esse te645. Cragon] Qui Lyciæ mons est. nax, quanquam fulphurei odoris, de quo

645. Lymiren ] Lyciæ urbem juxta prolixe Plinius lib. zs. cap: 15. Cragon.

665. (retaas ] Unde Milerus excefferat. 645. XXthi ] Qui Auvius est Lyciæ 668. Gnoffiaco ] Fuit Gnofius una

centum prættançiflimis Cretæ urbibus. 646. Chinara] Mons fuit Lyciz igni 668. Phaftia ] Phæftus urbs quoque Tomus, in cujus cacumino Leoncs, in fuit Crecz à Minoë ædificata.

Progenuit

ex

maximus.

Progenuit tellus, ignoto nomine Ligdum; progenuit olim Ligdum, no Ingenua de plebe virum. Nec cenfus in illo 670 be honeft s. ' Neque illi opes

mine ignobili, virum de pleNobilitate sua major : sed vita fidesque

majores fua ftirpe; sed vita Inculpata fuit. Gravidæ qui conjugis aures du fides fuit integra ; qui Vocibus his movit; cum jam prope partus adeffet : perculit aures uxoris gravi

de his verbis, cum jam prope Quæ voveam duo sunt: minimo ut relevere labore;

partus adelles : Duo sunt Utque marem parias. Onerofior altera forsest:675 qua voris poscam ; ut parias Et vires Natura negat. Quod abominor, ergo minimo labore ; & ui maEdita fortè cuo fuerit si foemina partu;

rom in lucem emittas. Sors

altera eft moleftior; cui na(Invitus mando: pietas ignosce) necetur.

tura vim non concedit. ErDixerat: & lachrymis vultum lavere profufis,

go, fi forfitan fæmina (quad Tam qui mandabat, quá cui mandata dabantur. 680 omen Dii avertant oro ) Sed tamen usque suum vanis Telethufa maritum fuerit prodita tuo partu,

( jubeo invitus : Pietas dos Sollicitat precibus; ne fpem fibi ponat in arcto.

veniam, ) morti tradatur. Certa sua est Ligdo sententia. Jamque ferendo Dixerat, do iam qui jubebat, Vix erat illa gravem maturo pondere ventrem, quam illa cui jusá dabanCum medio noctis spatio sub imagine fomni' 685 ius tinxerunr faciem lachryInachis ante torum, pompa comitata fuorum,

mais prorumpentibus. Sed ta.

men Teleshusa usque pellicis A'ur ftetit, aut visa eit. Inerant lunaria fronti

maritum suum inutilibus Cornua, cum spicis nitido flavcntibus auro, precibus, ne fibi spem figat Et regale decus; cum qua latrator Anubis, in augufto. Sua eft fentenSanctaque Bubastis, variusque coloribus Apis; 690 illa vix par er at gestando

ria firma Ligdo. Jamque Quique premit vocem, digitoque filentia fuadet;

gravidam alvum onere waSistraque erant, nunquamque latis quæsitus Osiris, ruro, cum medio noctu ters

Plenaque pore, Inachis ftipasa pompa

suorum aut fetit, aut vifa eft confiftere ante leftum, sub specie fomni. Cornua lunaria erant affixa fronti cum fpicis fiaventibus puro auro, 6 honos regius ; cum qua Anubis lasrator, o sacra Bubaftis, Apis diftin&tus coloribus, & qui compescit vocem, & mandat filentia digite. Siftra infuper aderant, Ofiris nunquam faris quafitus,

NOT A. 675. Altera fors ] Feminca nempe. 690. Apis ] Ofiris ipse efle à mulcis

686. Inachis ] De lo Inachi filia vide creditur , cujus fepulto cadavere , Met. lib. 1. Fab. x. quæ Ilidis nomine præftanci specie Ægyptiis bos quidam apapud Ægyptios pro Dea culta eft. Eam paruisset, illum Olirim raci pra Deo coverò nonnulli Cererem , plerique Lu luerunt, & Apim, hoc est corum lingua nam, alii aliam fuiffe scripserunt. Bovens appellarunt. Epaphum Ilidis for

689. Anubis ) Hunc Semicanem Deum, liom facit Herodotus ; cui cætera nigra. Mercurium volunt fuisse, quem canino in fronte maculam albam forma quadracapite ideo ab. Ægyptiis coli quidam tz, in tergo effigiem aquilæ, cantharum scriptitarunt , quod canibus ad Ohridis in palaco, duplices in cauda pilos tribuit. à Triphone fratre interfecti corpus inve- Aliter eum defcribic Plinius, icemque Softigandum Ifis ejus conjux & loror usa linus; variusque à variis habicus, quen fuerit

. Quanquam alii Anubim Ofiridis Bacchum, Plutonem, Ammonem , Sofilium volunt fuiffe , patrem ad bella lem, Jovem quoque fecerunt. secutum , qui cum Galeam cane in 691. Quique ] Harpocrates, Deus raci. lignem geftaret, canino capite fingi me curnitatis, qui digito ori admoto indiruerit.

cere videbatur, ne quis homines fuiffe ar690. Bubaftis) Dianam effe fcripfit He-gueret quos cam curpi idolatria venerarodocus : quanquam pro ipsa quoque Ifi- bancur. de accipitur, ui ex Diodoro patet,

662. Siffra ] Crepicacula eraat æneas

quorura

cum

gratam Deam.

& anguis extranea turgida Plenaque fomniferi serpens peregrina veneni.
veneno soporifero. Cum Dea Cum velut excuffam fomno, & manifesta videnté
fic alloquuta est veluti ex-

Sic affata Dea est: Parsô Telethusa mearum, 695
perrectam, aique intuen-
tem evidentia : Ô Telethu- Pone graves curas ; mandataque falle mariti.
sa pars mearum , omitte Nec dubita, cum te partu Lucina levarit,
moleft as solicitudines, at- Tollere quicquid erit. Dea fum auxiliaris, opemq;
que

elude jusa viri': ne- Exorata fero. Necte coluiffe quereris que cunctator educere quicerit, cum Lusina te Ingratum numen. Monuit, thalamoq; receffit

. 700 absoluerit à parts , Sum Lära toro surgit, purasque ad fidera fupplex Dea opifera , atque auxi. Cressa manus tollens, rata sint sua visa precatur. lium prebeo propitia : neque. Ut dolor increvit; seque ipfum pondus in auras indignaberis te honorasse in

Moruto Expulir, & nata eft ignaro foemina patri; exceffit cubiculo Cretensis : Jullit ali mater, puerum mentita : fidemque 705 lata exsurgir leito, atque Res habuit: neque erat facti nisi conscia nutrix. Sipplex porrigens innocentes manus ad astra , orat sua

Vota pater folvit, nomenque imponit avitum. visa sint firma.' Ut dolor Iphis avus fuerat. Gavisa est nomine mater, auctus eft, atque ipsum onus Quod commune foret, nec quenquam falleret illo. puella nata eft nefcio par Cultus erat pueri : facies, quam five puellæ, fefe protrudit in aerem & Impercepta pia mendacia fraude latebant. rente, genitrix imperavit tolli, mentita marem ef- Sive dares

puero,

fieret formosus uterque. Se: atque res credora eft: Tertius interea decimo successerat annus; neque erat quisquam con. Cum pater, Iphi, tibi Aavam defpondet lanthen: fcius fafti nisi nitrix. ter exfolvit vota, el dat

Inter Phostiadas quæ laudatissima forma 715 nomen avitum. iphus fue- Dote fuit virgo, Dictæo nara Teleste.

Maler latata et Parætas, par forma fuit: primasque magistris nomine, quod efet ambi.

nb Accepere artes elementa ætatis ab iisdem. guum, nec quemquam per

Hinc ilied deciperet. Mendacia

ambarum tetigit rude pectus: & æquum incognita regebantur pro dolo. Cultus erat maris : vulius, quem sive dares fæmina, sive puero, uterque esset pulcher. Interea terris annus fupervener at decimo, cum parens defpondet tibi flavam lanthen, Iphi ; que pirella fult dore forma pulcherrima inter Phæftiadas, Sata Teleste Dittao. Anni pares, forma fuoc aqualis : atque habuerunt ab iisdem magistris elementa arrium qua prima arati erant congrua. Hinc amor l'ermulsit pe&tus utriusque; & inuffit

710

Pa

[ocr errors]

rat avus.

[ocr errors]

amor

[ocr errors]

quorum agitatione ftrepitum in facris dum : alii autem afpidem eidem regioni Ifidis edebant.

familiarem, cujus morfus leciferum fom692. Nunquam] A Triphone fratre oc

num inducar. cisum Ofirim jam supra diximus. Illum

698. Quicquid erit ] Seu mas seu fee

mina. autem diu quæsivit Isis conjux, quem tandem canum fagacitate ula invenit, &

698. Auxiliaris ] Talem verò prædicamonumento intulit.

Atque hinc apud

banc Ilidem, que plurima bona in homiÆgyprios sacerdotes ritus manavit , uc

num genus contulerit, per fomnos eciam fingulis sacris cum Heru amiflum Ofirim

multis opem tulerit. quæfituri prodirent, mox cum læticia,

703. Dolor ] Qui partum comitatur.

703. Pondus ] Infans. tanquam recuperato, Deo redirent : ut lic nunquam fatis quæfitus effet.

709. Commune ] Quod pariter masculis

& fominis imponi pollet. .693. Serpens ] Micyllus crocodilum Æ 716. Di&tao ) Cretenfi ; à Diete Creta gypri indigenam suspicarur intelligen- / monte.

}725 erat pelje porini, atque hinc

cendio eguas.

Aries Inc

Vulnus utrique tulit. Sed erat fiducia dispar. 720

eandem plagam ambabus.

Sed spes erat dissimilis. lanConjugii pactæquc exspectat tempora tædæ :

che exspectai tempus connum Quamque virum putat esse, suum fore credit lanthe. bii & facis promije, o creIphis amat, qua poffe frui desperat, & auget dit Iphin suum fore mari. Hoc ipsum fammas: ardetque in virgine virgo. cum, quam credit effe vi

rum. Iphis amat, qua deVixque tenens lachrymas, Quis me manet exitus, inquit,

apsuni irritat ignem, de puelCognita quam nulli, quam prodigiosa, novæque la fiagrat in puella. Atque Cura tenet Veneris fi Dii mihi parcere vellent; agre compescens lachrymas, Perdere debuerant: fi non & perdere vellent;

que sors, inquit, mihi fum

tura est, quam cura inaudi.. Naturale malum faltem &c de more dediffent.

ta Veneris, nulli cognita, con Nec vaccă vaccæ, nec equas amor urit equarú. 730 monstrosa tenet ? Si Diz Urit oves aries: sequitur sua foemina cervum.

mihi vellent parcere debueSic & aves coëunt : interque animalia cuncta

rant perdere ; si non doo

vellent perdere, dedissent sale Fæmina foemineo correpta cupidinc nulla est.

tem impetum naturalem, Vellem nulla forem. Ne non tamen omnia Crete atque folitum. Neque ama Monftra ferat; taurum dilexit filia Solis, 735

mor vaccæ incendit

vaccam, Foemina nempe marem. Meus est furiosiorillo, neque amor equarum inSi verum profitemur, amor. Tamen illa secuta eft cendit over; sua fæmina leSpem Veneris: tamen illa dolis & imagine vaccæ quitur cervum. Aves etiam Paffa bovem eft : & erat, qui deciperetur, adulter.foc junguntur ; atque inter Huc licet è toto follertia confluat orbe,

omnia animalia nulla fe

740 mina eft tafta amare fæmi. Ipfe licet revolet ceratis Dædalus alis;

Optarem nulla effem. Quid faciet? num me puerum de virgine doctis Ne tamen Creta non habeat Artibus efficiet ? num te mutabit Ianthe? monstra omnis generis , filia

Solos amavit taurum : nemQuin animum firmas, teque ipsa recolligis, Iphi :

pe fæmina marem. Amor Confiliique inopes & ftultos excutis ignes? 745 | meus est infenior illo, fi ven Quid sis nata vide ( nifi te quoque decipis ipfam :') rum agnosiimus. Tamen ill Et pete quod fas.est: & ama, quod fæmina debes. la secuta eft fpem Veneris : Spes eft quæ capiat : fpes eft quæ pafcat amorem, fraudibus, o specie vacca,

tamen illa tulit taurum Hanc tibi res adimit: non te custodia caro

Toyu erat adulter qui delude

retur. Tametfi aftutia huc concurrat ex toto mundo ; quanquam ipfe Dadalus revolet ceratis alis, quid agat ? num me do&tis artibus prastet marem de puella ? num te mutet Ianthe? Quin robores mentem, arque to ipsa recolligas, Iphi , atque abjicias amores insanos & expertes confilii ? Ad spice qualis fis nata ; nisi etiam reipsam indis ; atque posee quod licitum eft, dilige puella quod debes. Spes eft qua concipiat , spes eft qua alat amorem. Res tibi hanc tollit : non cuftodia te prohibet

OTA.

neo.

720. Dispar ] Quia fe viti partes tueri lignez vaccæ, à Dædalo fabricatæ, ope posle Iphis diffidebar ; viro verò macu inclusa Pasiphaë delufit. ram se Ianthe fentiebat.

741. Dedalus ] Decantatus ille faber 729. Naturale malum ] Amorem sexui Atheniensis , qui ex labyrintho ab ipso convenientem.

fabricato, in quo à Minoé conclusus fue735. Filia Solis ] Pasiphae, Minois rat, una cum Icaro filio, alarum benefiuxor, cujus fabulam libro superiore vi cio fefe extricarir. dimus.

744. Quin animum] Seipfam increpat 739. Adulter] Taurus nempe, quem 'Iphis, & à vano amore revocat.

Arcet

Nn

« AnteriorContinua »