Imatges de pàgina
PDF
EPUB

VII. Dixit : & admonitu veteris commota!

VII.

Cabsolvit ; & ratta • miniftræ,

recordatione veterus famule,

condoluit : quam gementem Ingemuit. Quam fic nurusest affata dolentem: 325 nurus fic alloquuta eft: AlTe tamen, ô genitrix, alienæ sanguine vestro tamen, ĉ mater figura ablata Rapta movet facies. Quid fi tibi mira sororis illius qua aliena eft à noftro Fata meæ referam? quanquã lachrymæque, dolorg; tibi narrem jiupendam forImpediunt, prohibentque loqui. Fuit unica mátri tem mea fororu ? Tametfi (Me pater ex alia genuit) notiflima forma 330 fletus mæror obftani, Oechalidum Dryope: quam virginitate carentem, impediunt fermonem. Vimque Dei paslam, Delphos Delonque tenentis, Prope pulchritudine no

tissima Oeckalidum puelExcipit Andræmon; & habetur conjuge felix.

larum fuit fola filia gee Eft lacus, acclivi devexo margine formam nitrici : pater me suscepit Litoris efficiens : summum myrteta coronant. 335 ex alia. Andramon illam Venerat huc Dryope fatorum nescia; quoque

duxit fpoliatam virginitate,

violatam à Deo obtinente Indignere magis, Nymphis latura coronas.

Delphos Delon : atque. Inque sinu puerum, qui nondum impleverat annú, creditur beata fuifle marito. Dulce ferebat onus: tepidique ope lactis alebat. Eft stagnum prabens figuram Haud procul à stagno, Tyrios imitata colores, 340 clivi: myrteta cingunt ex

littoris acclivis margine

deIn spem baccarum florebat aquatica lotos,

tremam partem. Dryope Carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato ignara infortunii huc apPorrigeret, fores: & idem factura videbar; pulerat, da Namque aderam. Vidi guttas è fore cruentas

portatura serta Nymphis.

Atquc geftabat ulnis graDecidere; & tremulo ramos horrore moveri. 345 tum onus puerum qui nonScilicet, ut referunt tardi tum denique agrestes, dum abfolverat annum : Lotis in hanc Nymphe, fugiens obscana Priapi, striebat auxilia laftis tem Contulerat versos servato nomine vultus.

posti. Non longe à lach Lo

tos aquatica exhibens coloVIII. Nescierat foror hoc; quæ cum perterrita

res Tyrios florebat in spenn

baccarum. 'Dryope iine diIre & adoratis vellet discedere Nymphis; 350 ripuerat flores, quos offerret

filio ad oblectarionem : atque Hæserunt radice pcdes. Convellere pugnat :

videbar idem factura, nam adftabam. Adverti gurtas sanguinolentas , defluere ex flore, Gramos agitari borrore trepido. Nempe, uti rustici nunc denique sero memorant, Nympha Loris vitans pudenda Priapi; faciem in hanc arborem mutaverat nomine adhuc fervato.

VII. Soror mea istud ignoraverat ; qua tremefa&ta, cum niteretur refugere, de discedere à Nymphis venerandis, pedes correpti sunt radice. Tentat avellere ;

quo magis doleas

rctro

NOT A.

325. Nurus] lole est, Hylli, Herculis nam Latona enixa : quamobrem & Diis filii uxor : ut supra annotatum.

illis sacra. 327. Rapta ] De Galanthide loquitur, 341. Lotos ] Quz arbor eft Africae famiqur in Mustelam converfa.

liaris, baccas ferens cam grati faporis, 331... Dryope ] Quiz Euryci Oechalia uc hofpitibus patriæ oblivionem injicere

dicatur, A quo fabula non abludit. 332. Delphos ) In hac enina Phocidis ar

346. Tardi). Qui arborem facram fuilbe ad Parnallum montem commune hu- se antè admonere debuiffent. mani generis oraculum tenuit Apollo. 347. Prispi ] Qui Bacchi & Veneris fuic'

332. Deloa] Que Cycladum omnium filius, inguine famosus, ob fecundicainsula clariffiina, wbi Apollineni & Dia- ' tem ; Hortorum deus.

L12

Nec

regis filia.

ab imo,

$ 355

neque quiequam movet nifi | Nec quicquam, nifi fumma, movet. Succrescit Supremas partes, cor:ex molbus adnafcitur ab imo parte Totaque paulatim lentus premit inguina cortex. guina. Poftquam advertit, Ut vidit; conata manu laniare capillos, Tentans discerpere comam Fronde manú impleyit : frondes caput omne? manu, implevit manum fo liis : folia occupabant to

tenebant, tum caput. Ai puer Am- | At puer Amphiffos (namque hoc avus Eurytus illi phiffus ( namque avus Eu- | Addiderat nomen) materna rigefcerc sentit rysus illi impofuerat boc no- Ubera: nec sequitur ducentem lacteus humor. men ) featit mammam ma. Spectatrix aderam fati crudelis: opemque ternam indurefcere, meque Non poterá tibi ferre,foror: quantumq; valcbá, 360 fuccus lacleus sequirur ubera latentem. Adsfabam Crescentem truncum ramofq; amplexa, morabar: spectatrix dure fortu; neg Et (fateor) vołui fub codem cortice condi. tibi poteram auxilio esse, So- Ecce vir Andræmon, genitorq; miserrimus, adfunt: Mul hoop complcrescentes Et quærunt Dryopen: Dryopen quærentibus illis o ramos quantum poreram : Oftendi loton. Tepido dant oscula ligno:

365 , agnofco

, optavi velari Affufique fuæ radicibus arboris hærent. fub eodem cortice. Ecce An Nil nisi jam faciem, quod non foret arbor, habebas, dramon illius maritus, &

Cara foror. Lachrymæ verso de corpore factis pater infelicissimus adve. siunt

, * quarunt Dryopen : Irrorant foliis: ac, dum licet, oraque præstant quærerent Dryopen often Vocis iter, tales effundit in aëra questus: 370 di illis eam in lotun con: Si qua fides miseris, hoc me, per numina juro, verfam : prabent fuavia Non meruisse nefas. Patior fine crimine pænam. veite ad radices fua arboris. Viximus innocuæ : fi mentior, arida perdam, Nihil jam tibi fupereras, Quas habeo, frondes; & cæsa securibus urar. ouod non eßet arbor præter Hunc tamen infantem maternis demite ramis; 375 chryma defluunt in frondes Et date nutrici: noftraque fub arbore fæpe aids ex corpore mutaio : & Lac facitote bibat; noftraque fub ardore ludat. cum poteft, atque os præbet Cumque loqui poteric, matrem facitote falutet. siam voci, emittit ejusmo. Et tristis dicat, Latet hoc fub ftipite mater. Si aliqua eft fides mise. Stagna tamen timcat; nec carpar ab arbore is, juro per Deos me non

flores: almafise nefas: do poenas Et frutices omnes corpus putet efle Dearum. mnus innocentem : Care, vale; conjux, & cu germana, paterque, fum loquor exficcata sim, do amittam folia qua gero ; atque excisa securibus incendar. (as perum tollite ex ramis maternis puerum, eo commitrite nutrici, atque curate, ut bibat sape lac fub noftra arbore, & fub eadem fefe oblečtet, et cum didicerit fari, facite ut faluret marrem : meftus dicat, Genitrix conditur fub hoc trunco. Revereatur tamen lacus, néque deripiat flores ab arbore, árque arbitretur omnes frutices elle corpus Dearum. leas, dilecte marite, iu Soror, atque genitor :

; } 380

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

jux, utriusque, quanquam jure diverso.

380. Stagns ] Juxta lacus fitæ sunt loti,

380. Timear ] Revereri nempe debuit loca, ubi mäter habitavit.

Queis fi qua est pietas, ab acutæ vulnere falcis, quibus fiqua eft piesas tuta A pecoris morsu frondes defendite noftras.

praftate noftra folia à plage Et quoniam mihi fas ad vos incumbere non est ; 385 cora. Es fiquidem mihi non

acuta falcis, & à morsu pee Erigite huc artus, & ad oscula nostra venite, licet ad veftros amplexus Dum tangi possunt, parvumque attollite natum, flekti, tollite huc membra, Plura loqui nequeo. Nam jam per candida mollis

arque accedite ad noftra fua

vis, dum possunt sentiri, Colla liber serpit : fummoque cacumine condor.

atque admovere parvum fine Exoculis removete manus. Sine munere veftro 390 lium. Non possum plura Contegat inductus morientia lumina cortex. proferre : nam jam lentus Desierant simul ora loqui, fimul esse : diuque

cortex currit per collum ala

bum, «tegor summo fafti. Corpore murato rami caluere recentes.

gio. Tollite manus ab ocuIX. Dumq; refert Iole farum miferabile, dumq; lis : liber adnatus fine veEurycidos lachrymas admoto pollice ficcać

395 firo officia oculos morientes Alcmene, Aet & ipsa tamen: compescuit omnem

uliro conder. Os fimul deRes nova tristitiam. Nam limine conftitit alto

fierat verba fundere atque

eße: 6 rami novi diu caPæne puer, dubiaque tegens lanugine malas lidi fuerunt corpore verso. Ora reformatus primos Iolaus in annos.

IX. Et dum lole narrat X. Hoc illi dederat Junonia muneris Hebe, 400 Alcmene abstergie lachry

fortem lugubrem , & dum Victa viri precibus. Quæ cum jurare pararet

mas Eurytidos pollice admoDona tributuram pofthac fe talia nulli;

ro, e ipsa tamen lachrymaNon est passa Themis. Nam jam discordia Thebæ rut, res nova fubmovit omBella movent, dixit: Capaneusq; nisi ab Jove vinci nem mafticiam : namque Haud poterit : ibuntq; pares in vulnera fratres: 405 | Scentulus velans maxilla lanugine vix videnda, vultus habens reftitutos in primos annos fefe obtulit ad excelsas fores.

X. Hebe Junonia, pellefta precibus mariti, ille prabuerat hoc beneficium; qua cum vellet facramento sese obstringere, se nulli prabituram posthac ejusmodi munera, Themis non fivit. Nam jam Thebæ, inquit, cient bella discordia : do Capaneus non poterit fuperari nifi à Jove': & fratres aqualcs tuent in plagas :

ROTA. 390. Sine munere ] Pietatis fuiffe offi ut lectori ad versum usque 416. antè per. cium, quod ad fanguine vel affinitare venire oporteat, quam Dex scopum afProximos fpc&taret, morientium claude- sequatur. re oculos, jam aliquoties vidimus. 404. Movent ). Autores ejus fuerunt

395. Euritidos ] Ioies, Euryti filiæ. Eceocles & Polynices, Oedipi ex Jocasta -399. lolaus ] Qui Iphicli Herculis fra matre & uxore filii; qui se cum ex nefatris fuit filius, ideo juvenili ætate refti riis nupciis ortos cognoscerent, regnum tucus, quod in senesta multa egregia fa eo fædere diviserunt, ut alternis annis cinora præftiterit.

imperarent. Prior Eteocles natu major 490. Hebe ] Qux Junonis filia, juven- folium occupat : verum exacto anno fratutis Dea, Junone eciam affentiente Her- tri regnum Tepofcenti non tradit. Polyculi in cælum recepto nupfit:

nices ad Adraftum Argivorum regem 402. Talia ] Vi quempiam juventuti confugit ; hinc bellum conflacur. reftitueret.

404. Capaneus ] Unus è feptem ducibus 403. Themis ] Juftitiæ dea, quæ fas jus ad Thebas , Deorum contemcor maxibet, nefas vetat, nihil impunitum finit, mus, qui cum mænia scalis conscendere vaticiniis & religioni præelt.

tentaffet. lapidibus à propugnantibus eft 403 Nam ] Mulca vaticinatur Themis obrurus : quapropter fulmine ta&am faquæ furura erant, ur ad rem poffit de. bulari sunt. Scendere, cujus causa à jurando Heben 405. Fratres ] Eceocles nempe & Polyabfterruerat,

nices, qui mutuis tandem vulneribus ceDona tribiu uram posthac fe talia rulli: : ciderunt.

Seductaque

} 418

[ocr errors]

& outes eriam vivus ad-1 Seductaque suos manes tellure videbit
spiciet fuos manes terra sub- Vivus adhuc vates: ulcusque parente parentem
patrem matre, pius & fce-| Natus erit facto pius & fceleratus eodem :
leftus eodem facinore : « Attonitusque malis, exul mentisque domusque,
fisvefaitus - malu, demens Vultibus Eumenidum, matrisque agitabitur
domo fugiens, vexabitur
facie furiarum ,
nibus genitricis, donec uxor

Donec eum conjux fatale poposcerit aurum; ab eo paiverit aurum pe- Cognacumque latus Phegeius hauserit ensis. ftiferum, gladius The Tum demum magno petet hos Acheloia supplex Sanguineum. Tum denique Jupiter his

motus, privignæ dona nurusque 415

Ab Jove Callirhcë natis infantibus annos. pofcet sumnum Jovem hanc | Præcipiet : facietque viros impubibus annis. atatem fliis infantibus, XI. Hæc ubi faticano venturi præscia dixit Jupiter taktus bis prefinie: Ore Themis; vario Superi sermone fremebant: .prastabit viris etatem Et, cur non aliis eadem dare dona liceret, puerilem.

Murmur erat. Queritur yeteres Pallantias annos 120 XI. Toftquam Themis Conjugis esse sui : queritur canescere mitis prudens fisturi bac dixit Iafona Ceres : repetitum Mulciber ævum ofe fatidico, Dii murmusrabant diversa oratione; & fremitus erat quamobrem non fas effet prabere aliis eadem mu

Pallantias queritist ætatem sui mariti effe exhauftam ; alma Ceres queritur fasio-, sem canejcere : Vulcanus petit annes

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

405. Vilebit ] Amphiaraus, Oeclei fi repetiturus illud contendit verum à fius, vates ille de quo hic agitur, vivus Phegei filiis eft occisus. ad Manes, hiacu terræ abforprus, de 413. Hos ] Juveniles nempe ad quos fcendic.

redu&us fuerat Iolaus, ut præproperata 407. Ultus ] Præviderat Amphiaraus fe illis juventute , patris necem ulcisci à bello Thebano non reversurum ; quam

poflent. obrem nullis precibus à Poly nice, adduci

415. Privigna] Hebes, quæ Junonis poterat, ut ad'illud proficisceretur. Eri- cum fuerit filia, Jovis privigna dicitur ; phyle verò ab Adrasto aureo monili cor

nurus verò liquidem ejusdem filio Hercufupra quod Hermione à Venere acceperat,

li nupserit. maritum & prodidit, & ad bellum com

415. Dona ] Juventutem, Alcmxonis

filiis. pulit: qua re ab Amphiarao intelle&ta Alemzoni filio mandavit ur fuæ mortis

420: Pallantias ] Auroram dicit, Hyautorem Eriphylen occideret. Parti' ob- perionis filiam, Pallancis gigantis Creofequens Alcmxon matrem fuftulit.

faci fororem patruelem. 410. Eumenidum ] Furiarum, quibus Trojanorum regis, filii, cui à Parcis im

421. Conjugis ) Tithoni, Laomedontis, vexatus fuit Alcmxon parricida. mortalitatem, oblita, perpetuam juven

411. Donec ] Furiis agitatus Alemæon cutem poscere, Aurora impetraverat: qui ad Phegeum confugit à quo purgaretut ;, fenio confe&us in cicadam mutatus eft. kliámque ejus Alphesiboeam'daxic, uxo 422. Iafonia ] Jovis ex Ele&ra filium; rein, cui monile matri detra&tum obtulit. Cereri adamatum, cui plutum diviciaCum autem apud Phegeum furoris 10 rum deum cæcuina claudum, timidummedium non inveniflet, confulto oracu-,

que peperic. lo fe ad Acbelouin.comulit:: ubi paricer 422. Mulciber] Vulcanus; ex cujus seCallirhoes Acheloi filiæ amore captus, fa- mine in terram prolapso, cum Minerva pale au râm, de quo hoc in loco agitur, ab caftiratem temerare incentiffet , Erichra pofcitur. Ille fe monile dacurum pal. thonius, puer draconis pedibus horribi. Irecur, arque ea causa ad Alphesiboeam. I lis, nafus eft

Poscit Erichthonio. Venerem quoque cura futuri renovatos Erichthonio

. som

liciiudo de futuro movet Tangit, & Anchifæ renovare pacifcitur annos.

etiam Venerem, o sporCui ftudeat, Deus omnis habet : crescitq; favore 425 det reparare annos AnchiTurbida feditio ; donec sua Jupiter ora

. Quilibet Deus habes Solvit : &, O, noftri fi qua est reverentia, dixit, cui faveat : tumul

tuofa feditio augerur favoQuo ruitis? tantumnc sibi quis poffe videtur,

re, donec Jupiter os fiemm Fata quoque ut fuperet? fatis Iolaus in annos,

aperuit ; atque ;

ô inques, Quos egit, reddit: fatis juvenescere debent 430 F gis est metus nostri, Callirhoë geniti ; non ambitione, nec armis. quid fine ulla ratione af Vos etiam, quoque hoc animo meliore feratis,

festatss? tantumne posled

liquis fibi videtur, ut vinMe quoque fata regunt: quæ fi mutare valerem,

cat etiam fara ? lolaus Nec noftrum feri curvarenr Æacon anni: repetivit per fata annos

2

quos exegit : filii Callir. haberet

fata; non per ambitionen, Cum Minoë meo : qui propter amara senectæ

neque per arma.

Fata tmPondera despicitur; nec, quo prius, ordine regnat. perant quoque vobis, &, us Dicta Jovis movere Deos. Nec sustinct ullus patiamini aquiore mente, (Cum videant fessos Rhadamanthon & Æacon mihi etiam; que lo poffen

mutare , neque atas senilis annis,

incuruum redderet noftrum Et Minoa ) queri, qui, dum fuit integer ævis: 440 acum , RhadamanTerruerat magnas ipso quoque nomine gentés.

thus frueretur flore atatia

minimé marcescente , cum Tunc erat invalidus ; Deionidemque juventæ

Minoë meo , qui propter Roböre Miletum, Phæboque parente fuperbum, triste onus fene&tutis conPertimuit: credensque suis infurgere regnis, remenitur , neque imperiunde Haud tamen est patriis arcere penatibus ausus. 445 obrinet ex dignitate que

anto valebat. Verba for Sponte fugis, Milete, tua; 'celerique carina

vis tetigerunt. Deos : Ægeas metiris a aquas ; & in Alide terra

que quisquam audet conMonia conftituis, pofitoris habentia nomen. queri, cum cernant Rha. Hic tibi, dum sequirur patriæ curvamine ripæ,

damanthon eo acon

atste defarigatos Me. Filia Mæandri toties redeuntis eodem, 45° noem insuper , qui dum

vixit aiate integra , men tu percnlft validas nationes pel fola fama. Tunc erat infirmus, con extimuit : Miletum Deioniden elatum viribus juventuri, patre Apolline : atque fufpicatus eum aspirare ad suum regnum, non tamen futinuit prohibere sedibus patriis

. Discedes ultro , Milete, atque tranfis mare Ægæum veloci navi, bo ponis muros in' terra Alia obtinentes nomen conditoris. Hic Cyanëa nata Maandri toties recurrentis eodem fuitʼtibi cognita , dum fequitur flexus ripa patria :

112

[ocr errors]

424. Anchifa ] Quem Æneæ patrem fufpicari licer, namque huic aliam maVenerem amafle Virgilzno carmine no trem, patre tamen eodem Apolline, alii rius est quam ui fic exponendum. affignant. Cretæ regnum invadere mo

425. Favore ] Dum quisque huic aut litus fuerat : fed à Jove Minois patre deilli faver, & juventutem poscit. terricus in Afiam navigavit, ubi Milecum

434.. Noftrum ] Filium supple. Tres Cariæ urbem celeberrimam condidit. verò fuos Jupiter memorat, poft fata ob 447. Açaas ] Mare Ægæum, quod justitiam apud inferos conflictos judices. Mileto Afiam petenti trajiciendum erat.

442. Tunc ) Çum Jupiter loquereçur. 450. Meandri ] Qui Phrygiæ finuofus 442. Deionidem ] Deiones filjum, ut fluvius de quo jam läxpe.

Cognita

« AnteriorContinua »