Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

re- } 4000

violare manes matris, ossibus | Lædere jactatis maternas ossibus umbras. ja&tatis. Interea revoluunt Interea repetunt cæcis obscura latebris scura impenetrabibus vela-Verba datæ fortis fecum, inter seque volutant. minibus, & inter se excu- Inde Promethides placidis Epimethida dictis 390 fiunt. Poftea Promethei fi- Mulcet, &, Aut fallax, ait, est sollertia nobis, lius folatur Tyrrham

lenibus Aut pia sunt, nullumque nefas oracula fuadent. mus fallit, aut responsa Doc Magna parens terra est : lapides in corpore terræ funt pra,& rullum nefus fua- Olla reor dici : jacere hos post terga jubemur. dent. Terra est magna ma Conjugis augurio quanquam Titania mota est; 395 ter ; opinor Saxa vocari ola Spes tamen in dubio eft. Adeo cæleftibus ambo in corpore terre : jubemur ea mittere pone dorsum. Quam

Diffidunt monitis. Sed quid tentare nocebit ? vis Titania racta eft conje- Discedunt ; velantque caput, tunicasque recingunt; fluctuat ; adeò uterý diffidit Saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste ve

kura mariti; tamen Etjulfos lapides sua poft veftigia mittunt.
jufis cæleftibus. Verum quid
oberit periculum facere ?

tustas?) Discedunt , dar caput ope- Ponere duritiem coepere, suumque rigorem; riunt, & laxant veftes, Mollirique mora, mollitaque ducere formam. poft terga jaciunt saxa pra- Mox, ubi creverunt, naturaque mitior illis aari. Lapides (quis ifti rei Contigit, ut quædam, fic non manifefta, videri fidem adhibeat, nifi anti- Forma potest hominis; sed uti de marmore

e 405 guitas probet ? ) cæperunt cæpto omittere fuam duritarem, & Non exacta fatis, rudibusque simillima signis

. tempore, & emolliti fumere Quæ tamen ex illis aliquo pars humida fucco, formam. Mox ubi aukti Et terrena fuit, verfa eft in corporis usum. sunt

, & natura lenior illis Quod folidum est, flectiq; nequit, mutatur in ossa : data eft, ut aliqua dignosci Quod modò vena fuit,sub eodé nomine manfit: 410 poteft figura hominis, fic non evidens, fed ficut de mar

Inque brevi spatio, Superorum munere, faxa more fumto, non satis accu Miffa viri manibus faciem traxere virilem;

& fimillima ftatuis Et de foemineoʻreparata est foemina jactu. impolitis. Que tamen pars' ex illis fuit madida aliquo humore, & terrestris, mutata eft in fubftantiam corporis : Quod durum eft, & nequit molliri transit in ofa: quod modò fuit vena perftitit fub eodem nomine. Atg brevi, Deorum dono, lapides jacti manibus viri induerunt formam masçulam į da fæmina reftituta eft jaftu fomineo.

rata

2 OTA

387. Ladere ] Quia in animas seu um proje&i fuerant, quanquam aliquam poft bras redundare cadaveribus illatam inju moræ tantillum formam induiffent, im. riam credebant Ethnici.

perfe&tam tamen habuifle, ut nondum 388. Latebris ] Lacebat verò sensus sub conftaret quid essent. 'obscurorum verborum ambage.

: 405. Coepto] Inchoato, & nondum ad fimi390. Promethides ] Deucalion Prome-lacri alicujus perfe&tam formam expolito. thei filius.

408. Corporis ] Carnis, quæ tamen pro, 390. Epimethida ] Pyrrham Epimecbei priè de animalibus mortuis dicitur. filiam.

410. Vena ] Habent etiam lapides suo 395. Augurio ] Interpretatione , fanè fe- modo venas, quas & oculis licet deprelici.

hendere. 395. Titania ] Pyrrha, Japeti Titanis 413. Fæmineo ].Pyrrhæ , quæ lapides neptis.

poft terga eciam projecerat, 404. Ut quadam ] Lapides dicit, qui

Inde

Inde genus durum fumus, experiensque laborum ; Hinc progenies fumus ajpera Et documenta damus, qua fimus origine nati

: 4154 indicio, quo fimus principio IX Cætera diversis tellus animalia formis

orti, Sponte fua peperit; poftquam vetus humor ab igne IX. Terra produxit ultro Percaluit Solis; coenumque, udæque paludes reliqua animalia variis forIntumuere æstu: foecundaque semina rerum

mis, poftquam vetus succus

incaluit a radiis Solis ; Boya Vivaci nutrita solo, ceu matris in alvo, 420 lutum, do humida paludes Creverunt, faciemque aliquam cepere morando. inflata sunt calore ; fee Sic ubi deferuit madidos septemfluus agros

mina fæcunda rerum in terNilus, & antiquo sua Aumina reddidit alveo,

ra vegeta ancta sunt , ficut

in utero matris, dan indueÆthereoque recens exarsitfidere limus;

runt aliquam formam teme Plurima cultores versis animalia glebis 425 pore. Sic ubi Nilus septemInveniunt, & in his quædam modò capta sub iplú fuus deftituit campos humiNascendi (patium : quædam imperfecta, suisque.

dos, do reduxit fuas undas

in veterem foram, Trunca vident numeris: & eodem in corpore fæpe

num novum incaluit Sole, Altera pars vivit ; rudis eft pars altera tellus.

agricola reperiunt multa ar

nimalia cespitibus inverfis ; calorque;

lum inchoata in ipso generaConcipiunt : & ab his oriuntur cuncta duobus.

tionis tempore ; vident alia Cumque fit ignis aquæ pugnax; vapor humidus nondum abfoluta , 6 desti, omnes

tuta fuis partibus ; cum in Res creat, & difcors concordia foetibus apta est.

eodem corpore pars altera vie

vit, pars altera est terra Ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti

craßa. Nempe ubi calor days Solibus æthereis altoque recanduit æstu, 435 bumiditas temperati funt, Edidit innumeras species: partimque figuras concipiunt ; & omnia inia Rettulit antiquas ; partim nova monstra creavit.

rium habent ab iftis duobus. Et cum calor sit contrarius

humiditati, calor humidus creat res omnes , & discors concordia off idonea ad generationes. Toftquam igitur terra cænese nuperà eluvie incaluit Sole athereo , do intenfis caloribus, omifit species infinitas ; do partim reddidit forneas antiquas, partim formavit nova monftra :

[ocr errors]

Quippe ubi temperiem fumlere humorque} 430 interest in perioara

NOT A.

416. Çatera ] Falso quidem hoc dicit ; , femine generari posle naturaliter non iR nam vel de insectis etiam, num fine fe- sum qui credam: mine aliquo generentur, non fine causa 4271. Imperfecta ] Inchoaris'equidem dubitant nonnulli: sunt ergo hæc pura perfectiora , led quæ omnibus membris poëtarum figmenta.

nondum conftiterint, terramque inani417. Vetus ] Ex diluvii aquis.

matam secum traxerint, nondum nume.

ris omnibus absoluta. 422. Septemfluus ] Quia per feptem ostia præcipua in mare erumpit Nilus , qui citatis & frigidicatis participans , ex ca

439. Temperiem ] Quæ eft medium ficfingulis annis Ægyptum, regionem alio- loris & humiditatis pugna condatum. qui ficcam, inundat, & fæcundac,

431. Concipiunt ] Ex humidi & calidi 424. Sydere ] Sole.

temperie fieri docer generationem : quam 425. Animalia inveniunt ] Quæ per fe quidem fine illa dari posle , vix quisquam fine semine, scil. natura produxerit :

aufic affirmare. quod & Mela hiftoricus refere. Cæterum 432. Vapor 1 Pro calore sumicur ; quoinfe&a quidem ex corruptione nasci ple- modo & Virgilius , aliiquc func lorique concedunt; perfecta animalia line quuci.

[ocr errors]

Illa quidem invita , fed pro- Illa quidem nollet, fed te quoque, maximè Python duxit te quoque eo tempore, Tum genuit; populisque novis, incognite ferpens, horror recentibus populis , Terror eras. Tantum spatii de monte tenebas. 440 ferpens ignote ; tantam te- Hunc Deus arcitenens, & nunquam talibus armis gebas partem montis

. Deus Antè, nisi in damis capreisque fugacibus, ufus, arcu infignis, G nunquam Mille gravem telis, exhausta pene pharetra, usus antea ejusmodi telis nisi adversus damas de capreas

Perdidit effufo per vulnera nigra veneno. fugaces, interfecit hunc im- Neve operis famam poflit delere vetustas; 445 pedicum mille sagittis, pha- Instituit facros celebri certamine ludos; setrà propemodum exinani- Pythia de domiti serpentis nomine dictos. vulnera. Er ne tempus pof- His juvenum quicunque manu, pedibusve, rotâve Fire oblivioni mandare glo-Vicerat ; esculex capiebat frondis honorem. riam fakti, instituit Sacros Nondum laurus erat; longoque decentia crine 450 Certamina Pythiaá nomi Tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus. ne serpentis interfetti. Qui

X. Primus amor Phoebi Daphne Peneia; quem cunque adolefcentum victor discesserat pugilatu, cursis, Fors ignara dedit, fed fæva Cupidinis ira. aut cursu , reportabat coronam ex ramis esculi

. Laurus nondum extabat, d Apollo redimibas de quavis arbore tempora ina fignia prolixa comå.

x. Daphne Pencia fuit primus amor Apollinis, quem non fortuna infcia, sed atrox ira Cupidinio movit.

non

[ocr errors]

cuntur.

438. Python] Serpens fuit miræ mag- | variè immutata fuisse, hinc inde, at eft
nitudinis, ex terræ corruptione, poft di fabularum præfertim, & veteris historia,
luvium natus , quem Apollo interfecit. icemque hominum ingenium, apud va-
Qua fabula graviffimas à diluvio exhala- rios legere poteris.
tiones radiis fuis Solem attenuasse signi 449. Esculea ] Ex esculi arboris fronde
ficare vuluerunt Mythologi : quanquam confe&a corona donabantur vi&ores ; quz
alia alii, ad libitum quisque comminif quidem efculus ex glandiferatum est ge-

nere, ita di&a, autore Servio , quod ejus
441. Arcitenens ] Apollo eft feu Sol, ja- glandibus, antè fruges inventas, mortales
culandi peritia, & radiantibus suis sagir- pro escâ uterentur.
tis Poëtis decantatissimus.

450. Longo ] Ita verò pingebatur , & 443. Gravem telis ] Quæ in ipsum ser- pingi decuit propter radios. peatem Apollo conjecerat.

452. Frimus ] Lauri, aut ex ea arbore 444. Nigra] Propter circumfusum fan- confectæ coronæ, qua donabantur victoguinem nigrum.

res, occafione, ad Phobi erga Daphnen 447. Pythia ] Quatuor fuerunt apud amores Poëta descendit , quæ in Laarum, Græcos ludorum celebritates, Olympico- ejus nominis arborem, mutara eft. rum, Pythiorum , Isthmiorum ,'Ne

.452. Daphne ] Penei fuit Theffaliæ flumæorum, de quibus varia varii tradide vii (vel ut aliis placer Ladonis) filia , curunt, quæ majori ex parte collegit Nata- jus confitæ ripæ lauris: unde locus datus lis Comes. Cæterum non Apollinem Py- fabulæ : nam Laurus Græcis Daphne dithia cerramina inftituifle , fed Eurylo- citur. Qua quidem Daphnes in laurum chum seribunt ex Pindari fententia, aut mutatæ fabula , virginibus ob pudiciDiomedem ut voluit Paufanias : Cujuf- tiam immortalem effe partam gloriam modi fabulas prolixe perfequi non tanti incelligirur. eft.

453. Cupidinis ] Amoris, Jovis & Venes 443. Manu 7 Id eft Pugillatú Cursu ris filii, ut nonnulli placet; vel, ut alii pedeftri, & curuli. Quanquam & certa volunt, Marcis & Veneris ; vel Cæli & Inina, & victorum præmia, & tempora Terræ, &c.

venenato.

Delius hunc nuper victa serpente superbus Apollo, clatus ob superatam Viderat adducto flectentem cornua nervo : 455

Serpentem, viderat hunc niso

per curvantem arcum nervo Quidque tibi, lascive puer, cum fortibus armis?

adducto ; & dixerat quid tiDixerat : ifta decent humeros geftamina noftros; bi cum duris armis, puer lafQui dare certa feræ, dare vulnera poffumus hofti. cive ? Ifta gestamina conQui modò peftifero tot jugera ventre prementem veniunt noftris humeris , qui Stravimus innumeristumidú Pythona sagittis. 460 ferre feris & hoftibus , qui Tu face nescio

quos

esto contentus amores nuper occidimus infinitis spiIrritare tua: nec laudes affere noftras.

culis Tythonem inflatum , Filius huic Veneris; Figat tuus omnia, Phoebe, tegentem tot jugera ventre

Tibi satis fit inTe meus arcus, ait : quantoque animalia cedunt

cendere, nescio quos ; amores Cuncta tibi, tanto minor eft tua gloria nostra. 465 face tua, nec tibi arroga noDixit: & eliso percussis aëre pennis

stram gloriam. Filius VeImpiger umbrofa Parnaffi constitit arce:

neris huic respondit, Apollo,

arcus tuus catera transvers Eque sagittifera promfit duo tela pharetra

beret, meus te figat : en Diversorum operum. Fugat hoc , facit illud quanto animalia omnia funt amorem.

te minora, tantò minores Quod facit, auratú est, & cuspide fulget acuta: 470 Sunt tua laudes noftris. AbQuod fugat, obtusum est, & habet fub arundine foluerat, & celer, aere per

cuffo, alis agitatis , pedem plumbum.

posuit in cacumine umbroso Hoc Deus in Nympha Peneide fixit; at illo Tarnaffi, & fumfit duas saLæsit Apollineas trajecta per offa medullas. gittas ex pharetra varioruns Protinus alter amat; fugit altera nomen amantis, inducit amorem. Que in

effectuum. Hæc excutit, illa Silvarum latebris captivarumque ferarum 475 ducit qurata eff, &plended Exuviis gaudens, innuptæque æmula Phoebes. mucrone acuminato : qua Vitta coercebat pofitos fine lege capillos :

excutit eft hebes, & habet Multi illam petiere : illa aversata petentes,

plumbum sub canna. Deus

immisit hanc in Nympham Teneidem ; at vulneravit illa medullas Apollinis per ofsa transfixa. Continuò alter amat; altera odit nomen Amantis, sese oble&tans antris filvarum, da spoliis ferarum captarum, & imitans Disnam virginem. Vitta retinebat comam incomtam. Tlurimi illam cercupi verunt : illa exofa ambientes,

[ocr errors]

natus.

tentem.

454. Delius ] Apollo est, in Delo Æ- , frutex, quo fiebant sagittæ : unde

pro gæi maris insula, una cum Diana sorore | ipfis persæpe fumitur.

472. Nympha] .Daphnen plumbo ar. 455. Flečtentem cornua] Sagittas arcu emit mata fagitta tetigit.

Cornua autem , quæ ad arcus ex 474. Fugit altera] Laurus nempe umtremitates aptaacur, pro ipfo arcu pofuit. bram & loca opaca diligit ; Solem fugic.

458. Qui dire] Vide annon magnifice Quanquam eo fpectasse Poëtam haud ita hæc omnia, & ut decuit mox superbia certum est. sua periturum.

476. Phæbes ] Dianam dicit Phæbi fo461. Face ] Faces videmus in Amori rorem , quæ virgo incorrupta & venabus, ficut & fagittas, arma Cupidinis. trix.

467. Arce ] Pro Cacumine posuic Par 477. Vitta] Fascia eft, qua macronæ nall.

pudica, Virgines, Vestalesque crines coër469. Diversorum operum ] id eft, quo- cebant, & capuc ornabant : fæpius pro rum contrarius erat effe&tus.

pudicitia indicanda Ovidius ucitur. 471. Arundine] Eft arundo aquaticus 478. Multi) Proci fcilicet.

Impatiens

478.

[ocr errors]

impatiens expers mariti Impatiens expersque viri, nemorum avia luftrat : percurrit loca devia & in

Nec quid Hymen, quid Amor, quid sint tercepta filvarum ; neqz co

2 gitat quid fit Hymen, quid connubia curat. fit Amor , quid sint conju- Sæpe pater dixit : Generum mihi, filia, debes. gia. Parens dixit Sape, Sæpe pater dixit: Debes mihi, nata, nepotes. nata, debes mihi generum. Illa velut crimen tædas exofa jugales, Tarens dixit sape, nata debes mihi pofteros. ' Ila aver-Pulcra verecundo fuffunditur ora rubore ; sita faces nuptiales, tan- Inque patris blandis hærens cervice lacertis, 485 quam fagitium, erubefcit Da mihi perpetua, genitor carissime, dixit, venusto ore ; & amplectens collum patris mitibus bra

Virginitate frui: dedit hoc pater ante Dianæ. chiis, dixit, concede mihi, Ille quidem obsequitur : sed te decor iste , quod pater suaviffime, indelibata

optas, virginitate frui : Parens Effe vetat; votoque tuo tua forma repugnat. iftud concessit ante 1 Dia ia.

Phoebus amat; vilæq; cupit connubia Daphnes: 490 ille equi iem annuit ; verum išta elegantia prohibet elle Quæque cupit, sperat: suaque illum oracula fallunt. quod voves : & tua pulcri- Utque leves itipulæ demtis adolentur aristis; tudo facit contra tuum defi. Ut facibus sepes ardent, quas fortè viator optat conjugia visa Daphnes: Vel nimis admovit

, vel jam fub luce reliquit ; & sperat qux optat , & fua Sic Deus in flammas abiit: fic pectore toto 495 responsa illum decipiunt. Et Uritur, & fterilem sperando nutrit amorem. quemadmodum levis culmus Spectat inornatos collo pendere capillos. comburitur fublatis ariftis, Et, Quid fi comantur ? ait

. Videt igne

micantes tadis, quas fortè viator vel Sideribus fimiles oculos. Videt oscula ; quæ non nimis admovit , vel jam Eft vidifle fatis. Laudat digitosque, manusque, 500 deseruit fub die ; fic Derse Brachiaque, & nudos media plus parte lacertos. conflagravit; fic æftuat totis visceribus, & alit sperando vanum amorem. Videt comam incomtam lapsam super collo; & dicit, Quid fi componatur ? Videt oculos radiantes luce pares aftris, Videt os, quod non eft fatis vidisse. Probat digitos & manus , do brachia, & lacertos exertos plus dimidia parte.

tur.

NOT Æ. 480. Hymen ] Fuit Hymen sive Hyme 488. Sed te] Daphnem ipfam alloquitur næus deus nuptiarnm præses, Liberi pa- Poëta, ingenii sui non immemor. tris & Veneris, vel ut aliis placet Uraniæ 489. repugnat ] Quia à multis ex pefilius; qui etiam pro ipsis nuptiis fumi tuntur quæ pulcræ sunt.

491. Suas ] Notiora sunt Apollinis 483. Tadas ] Eft tæda arbor ex refinofa- oracula quam ut toties recantata narrare rum genere, qua tædæ seu faces fiebant, instituamus. Negat Naso fibi potuiffe quibus in nuptiarum , itemque aliis cæ consulere Apollinem , qui aliis ipsorum remoniis utebantur. Quia enim noctu fata aperuerit. fponfa in mariti domum deducebatur, 292. Demtis ] Postquam pars major palex lumine, adeoque tædis aut facibus opus una cum aristis collecta eft , manente in campo

ftipula. 486. Da mihi perpetua ] Ita Diana ipfa

494. Reliquit ] Viatores, adventante luapud Callimachum

ce, faces nullius jam usus abjiciunt neAós pee Tugbevin aiárov žala du- gligenter. Fift. lib. 4. doosev.

Semulamg::e facem vigilata noéte viator

Ponit. 487. Tater ] Jupiter : quod jam fæpè 499. Non est vidille ] Quia enim non yidimus.

tantum parva ora videre, fed ea ofculari 488. Ille ] Peneus filiæ ob:emperans. cupiebat.

erat.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »