Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Et genitrix facta est; partus enixa gemellos;

& mater, cum emifilet geCætera qui matris, pennas genitoris haberent.

mellos, qui habebant pennas Non tamen has una memorant cum corpore natas: cunt tamen has pennas non

patris, reliqua matris. Die Barbaque dum rụtilis aberat fubmiffa capillis ; 715 fuise ortas fimul cum corpoImplumes Calaisque puer Zethesque fuerunt. re: do Calais da Zerbes fueMox pariter ritu pennæ cæpere volucrum

runt implimes, dum barba

prolixa rubicunda come decCingere utrumque latus; pariter flavescere malæ.

rat. Mox jenna cæperunt siErgo, ubi concessit tempus puerile juventæ, mul regere utrumg larus in Vellera cum Minyis nitido radiantia villo 720 modum avium, mala Per mare non' motum prima petiere carina.

fimul flavescore. Ergo ubi

atas puerilis locum dedit juventuti, iverunt prima navi cum Mingis ad vellera fulgentia fplendenie lana, por mare non prius agitatum.

[ocr errors]

712.- Gemellos ] Calain & Zethen. Orchomeni Auvii filius, nomen impo

720. Vellera ] De aureo illo arieris vel- ' fuit. lere loquirur , qui Phryxum in Colchos 721. Non motum ] Quia primam lonportavit; quæ ille, immolato ariete, in

gam navem fuifle volunt Argo , quam luco Martis fufpendit ; Argonautæ, Jasone Argos quidam à nonnullis dicitur texuifduce, surripuerunt. De quibus deinceps. se, qui & illi nomen impofuit. Quan

720. Mingis ] Argonautas dicit, qui à quam alii aliter ; non primam, nequiMinyis omnium præftantiffimis id no dem apud Græcos voluerunt multi: plumen habuerunt. Fuerunt autem Mi res denique ad expeditionem Colchicam ayæ Thessaliæ populi quibus Minyas,' profectas non pauci arbitrantur. ,

[ocr errors][merged small]

P. OVIDII NASONIS

Metamorphoseon

LI BER VII,

ARGUMENTU M. Postquam 7afon domum cum Medea rediit, Æsoni

focero fuo illa juventutem reddidit. Eandemque du Peliæ pollicita, præmisso arietis in agnum transmutati specimine, dolo eum occidit. Inde per varia loca multis infignia transformationibus delata ; post occisos liberos, Ægeo nupfit. Contra hunc poftea bellum movit Minos, collectis undique copiis : ut & è Paro. Quam cum Arne quondam prodidiffet, in monedulam fuerat converfa. Æacus verò ab Ægeo ftetit, & ad eum Myrmidones fuos, e formicis ortos, auxilio misit, duce Cephalo: qui aliquando uxorem suam, mutata fibi forma, in adulterium pellexerat, çanemque fuum fimul cum vulpe in faxa converti viderat.

J

INTERPRETATIO. I. Amq; fretú Minyæ Pagalæa puppe fecabant,

I. Et jam Minya sulcabant mare navi Pagafaa ;

Perpetuaq; trahens inopem lub nocte senectá Phineus visus erat agens

Phineus visus erat ; juvenesg; Aquilone creati pacuam fene&tutem in caci Virgineas volucres miseri senis ore fugarant ; tate continua ; do juvenes Lorea fati abegerant aves virgineas ab ore infelicis senis;

ROTA. 1. Pagafaa] Argo est à Pagasis Thessa- , deprædarentur. Argonautas verè cum liæ urbe, non procul à Pelio monte, juxta benigne accepissec, tanto malo ab illis quam fabricata eft navis, fic di&ta.

liberatus eft; quippe qui adversus har2. Perpetua fub nocte ] Quia occæcatus ; pyias Calain & Zechen alatos fratres imhæc eft enim Phinei fabula. Agenoris, miserunt, à quibus usque ad Scrophadas seu Phænicis fuit filius, rex Arcadia vel insulas profligatæ fune. potius Thraciæ, qui Cleopatra, Borex filia, in uxorem fumta, duos quos ex ca

3. Juvenes ] Calain dicit & Zethen, susceperat filios, Harpalices vel Idææ fu- quos Borea fatos antè diximus. perindų&z novercx confilio, oculis pri 4. Virginew ] Harpyias dicit, quæ vul. yavit : quamobrem à diis co fupplicio ru virgineo , auribus urfinis, corporo affectus, ut cæcus ipfe Harpyias affiduas vulturino, manibus uncis, valatiles lietu haberet sceleris vindices, quæ menfam Ponti ac Terræ filiæ.

Multaque

10

[ocr errors]

Multaque perpeffi claro sub Jasone, tandem 5 e perpeli plurima fub illum Contigerant rapidas limosi Phalidos undas. Ari Jafone , appulerant deDumg; adeunt regem; Phryxeaq; vellera poscunt; lutulenti Phafidis. Et dura

nique ad fluctas impetuosos Lexque datur numeris magnorum horrenda laború: invisunt regem, atque peConcipit interea validos Æëtias ignes:

tunt pellem Phryxi, o conEt luctata diu, postquam ratione furorem

ditio tremenda proponitur nuVincere non poterat ; Frustra, Medea, repugnas;

mero ingentium certami.

intcrea £tias adNescio quis Deus obftat, ait. Mirumq;, nisi hoc eft, mittit violentum amorem : Aut aliquid certè fimile huic, quod amare vocatur poftquam diu reftitiffet, Nam cur juffa patris nimium mihi dura videntur ?

neque poffet fuperare amoris

aftum ratione, Nequicquam, Sunt quoque dura nimis, Cur, quem modo?

dicit , refiftu, Medea, nefdenique vidi, Ne perear, timeo? quæ tanti caussa timoris? rumque nisi hoc eft quod apExcute virgineo conceptas pectore flammas,

pellatur amare , aut certè

aliquid fimile huic. Nam Si potes, infelix. Si poffem, fanior effem.

quamobrem mandata parenSed trahit invitam nova vis: aliudque Cupido, tus mihi videntur nimium Mens aliud fuadet. Video meliora, proboque; 20 afpera? Sunt etiam nimium Deteriora sequor. Quid in hospite, regia virgo,

afpera. Quamobrem metuo,

ne is, quem modo denique Ureris? & thalamos alieni concipis orbis? sum intuita, cocidat ? qua Hæc quoque terra potest, quod ames, dare. Vivat, cauffa tanti metus? Mise

ra expelle ignes ferventes Occidat, in Diis est. Vivat tamen. Idque precari

corde virgineo, fi queas. SiVel fine amore licet. Quid enim commifit Jason? 25 lem. Sed vis nova rapis

quidem liceret , Sapientior Quam nisi crudelem, non tangat Jasonis ætas, nolentem : atque Amor Et genus, & virtas ? quam non, ut cætera desint, aliud infinuat, ratio aliud :

video potiora, atque iis efsentior, in pejora ruo. Quamobrem ardes in advena, puella regia ; atque cupis nuptias, peregrina regionis ? Hac quoque regio poteft dare, quod diligas. Denes Deos eft; an ille vivat an intereat. Vivat nihilominus ; atque licet id orare sine amore. Nam quid patravit faSon ? quam, nisi immitem , non moveat juventus Jafonis , obe nobilitas , virtus ? quan non poffit tangere ejus elegantia,

an ille

[ocr errors]

RC O T Æ.

$. Jafone ] Qui Argonautarum dux | noverca, infidias ftrueret, Mater arietema fuit. Æfonis filius, quem, ut ab ejus pa- vellere aureo Neptuno & Theophane natre fibi concredito Theffaliæ regno poci- cum, ut nonnullis placet, tradidit, quo retur patruus Pelias , ad expeditionem per aëra una cum forore Helle asporcareColchicam, fab gloriæ comparandæ citu- tur. Atque ille quidem incolumis in lo, tanquam ad certiffimum mortis dif- Colchicam terram pervenit, forore tacrimen misit; quod tamen summa cum men amiffa, quæ periculi magnitudine laude effugit.

exterrita in mare decidit quod ab ea Hel6. Thafidos] Phasis Auvius est Colchidis. lespontus di&um. 7. Regem ] Æeten Medeæ patrem. 7. Phryxeaque ] Pellem dicit arietis, dos elle labores, priufquam vellus au

8. Numeris laborum ] Plurimos superanquo Phryxus in Colchos vectus : quem quidem arietem pædagogum fuiffe nomi

reum deriperet. £era Jasoni, illud pofne Crium, Lacine Ariecem nonnulli, alii centi, responderat. navem volunt fuiffe, cujus in prora infi 2. tétias ] Medea eft Æerz filia, quæ gne Aries. Phryxum quod attinec Atha- amore Aagrans. quo consilio pericula mantis fuit & Nepheles klius, cui, per quæ imminebagt vicare pallet, Jasonem multas ambages cum no, fuperindu&a perdocuit.

Forma

cor.

Si

quanquam reliqua defide. Forma movere poteft? certè mea pectora movir. sentur ? Sane tetigit meum At, nisi opem tulero, taurorum affabitur ore: cietur spiritu taurorum, Concurreique íuæ fegeti, tellure creatis

30 dimicabit cum fua legele Hostibus: aut avido dabitur fera præda draconi. nempe cum hoftibus terra Hoc ego si patiar, tum me de tigride natam, genitis, aut objicietur fera Tum ferrum & fcopulos gettare in corde fatebord præda rapaci draconi. ego hoc iulero, tum me a

Cur non & spetto pereuntem? oculofque videndo gnoscam ortam ex tigride, Conscelero ? cur non tauros exhortor in illum, 35

gerere ferrum, ó jelices Terrigenasque feros, infopitumque draconem? in corde. Quamobrem etiam Dî meliora velint. Quanquam non ifta precanda, facio oculos spectando : Sed facienda mihi. Prodamne ego regna patentis, quamobrem non infligo tau- Atque ope nescio quis servabitur advena nostra, ros adversiu illum, o cru. Uç per me sospes fine me det lintea ventis, 40 deles homines terra genitos, Virque fit alterius ; poenæ Medea relinquar? O draconem pervigilem : Si facere hoc, aliamve poteft præponere nobis, Dii latiora concedant. Quanquam non ifta mihi oran-Occidat ingratus. Sed non is vultus in illo, da, sed facienda. Egone Non ca nobilitas animo est, ea gratia formæ; verè tradang regna genito

. Ut timeam fraudem, meritique oblivia noftri. 45 ris, da ne cio quus peregrinu. Et dabit ante fidem : cogamque in foedera testes lio, ut per me salvus fuerit Effe Deos. Quid tuta times? accingere; & omnem tamen fine me navem fol- Pelle moram. Tibi se semper debebit Jafon, var, o fit maritus alte

. Te face solenni junget sibi : perque Pelasgas rius, ego interim Medea tradar Supplicio ? Si poteft Servatrix urbes matrum celebrabere turba.

50 tale facinus admittere , vel Ergo_ego germanam, fratremque, patremque, praferre nobis aliam, ingra Deosque, tus pereat. Verum non ea Et natale folum ventis ablata relinquam ? ejt illius facies, non ea generofitas in ingenio, aut ele. gantia pulchritudinis, ut metuam dolum, dar contemtum noftri beneficii. Atque prius quam eum juvero, promittet me fibi uxorem futuram : & vocabo Deos testes ad federa. Quid metuis cum sis certa? Aggredere, og fubmove omnem cunctationem. Jafon debebit se semper tibi, Te sibi adjunget tada solenni, & contaberis à populo per urbes Græcas Servatrix matrum, Ergo ego deseTam sororem, ad fratrem, do patrem, a Deos, « terram patriam avecha ventis ?

RC O T Æ. 29. Taurorum ] Hi erant labores quos, tant infortunia, cum ipfa poslim avertere, Jasoni Æta imposuic verf. 8. uc ignivo 38. Prodamne] Statim retrahic fe, & mos boves jugo fubjiceret ; homines ar meminit quantum scelus fit Patrem & maros è terra orcos, & 'Draconem fu- ipfius regnum prodere : deinde in .prioperaret.

rem sententiam iterum iterumque rela39. Sua segeti] De armatis hominibus bitur, huc illuc variè impulsa. loquitur, qui ex sacis draconis dentibus 41. Pæne ] Quam perfidæ pater Æeta excurgentes, Jasonis fatoris feges di- | infliget. cuntur.

49. Pelasgas ] Gracas ; antiqui enim 31. Draconi ] Immanis ille erat & per- fuerunt Græcia populi, qui Pelasgi didi vigil, qui vellus aureum cuftodiebat. funt , errabundi, à Pelasgo Jovis filio

34. Cur non despecto ] Ingeniosissime se- nonnullis denominati , qui & Pelasgiæ ipfam à crudelitate dehortatur Medea, provinciæ infra Macedoniam nomen dequæ ad usque crudelitatis mecas ultimas derunt. pervadit, quibus terreatur.

51. Germanam ] Chalcioper , quæ 37. Quanquam non ] Quasi dicat. Sed Phryxo nupferat. Aon opus est precari me, uc Dii hæc aver 51. Fratrem Abfyrtum.

Nempe

Nempe pater fævus, nempe est mea barbara tellus, Scilicet genitor of terribilis, Frater adhuc infans : stant mecum voca sororis.

scilicet me a terra eft bare

bara, frater adhuc infans; 55

Deus maximus est in Magna fequar : titulum servatæ pubis Achivæ, me : non nmittam magna : Notitiamque loci melioris, & oppida, quorum

sequar magna, laudem libe

rate juve tutu Achiva, da Hic

quog; fama viget, cultusque, artesq; virorum: cognitionem terra bumanioQuemque ego cum rebus, quas totus pollidet orbis, ris

, & urbes, quarum hic Ætonidem mutaffe velim : quo conjuge felix 60 etiam laus eft clara ; Et Diis cara ferar, & vertice fidera tangam.

cultus', artes virorum,

do Aefonis filium pro quo Quid, quod nescio qui mediis concurrere in undis ego optarim commutare opes Dicuntur montes, ratibusque inimica Charybdis, quas universus mundus conNunc sorbere fretum, nunc reddere; cinctaq; faevis tinet : quo marito dicar

beata & Diis accepta, & Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo?

65

tangam astra capite. Quid Nempe tencns quod amo, gremioque in Jasonis si montes, nescio qui, dicunhærens,

tur congredi in mediis aquis, Per freta longa ferar. Nihil illum amplexa verebor: 6 Charybdis infensa navibus

nunc haurire equor , Aut, fi quid metuam, metuam de conjuge solo.

egerere ; doa Scylla vorax Conjugiumne vocas, fpeciofaque nomina culpæ

circumdata feris canibus laImponis, Medea, tuæ ? quin aspice quantum 70 trare in mari Sicula ? Nie Aggrediare nefas: &, dum licet, effuge crimen. mirum amplectens, quod Dixit , & ante oculos rectum, pietasque, pudorque Jasonis vehar per valium

d. manens in finu Constiterant: & victa dabar jam terga Cupido.

illum tenens ribil Ibat ad antiquas Hecates Perseidos aras:

timebo : aut fi quid vereat, Quas nemus umbrosum, secretaq; filva tegebant. 75 verear de falo marito. At Et jam fortis erat, pulsusque residerat ardor,

verò hoc appellas connubium,

Medea, da obumbras pula chru nominibus crimen tuum ? Immo vide quentum scelus incipias, & dum datur, vita crimen. Abfolvit, & Æquum, & Pretas do Pudar haferant præ oculu ; 6 Anar jam difcedebat vi&tus. Ibat ad vetera altaria Hecates Der er dos , qua filva opaca , arbom res occultæ velabant. Et jam firma erat ad refiftendum amorem, do amor deturbatus remissus erat,

PO T Æ.

nunc

mare :

revomens.

54.

Sororis ] Quæ de filiorum salute | tervallo diftantes, quique oblique naanxia, quos Argonautæ naufragium paf- vigantibus videntur concurrere, Poëtis fos cum in Græciam patrimonii repecen- mulca fingendi licentiam præbuerunt. di causa navigarent, opportune servaverant , Medex fororis opem implorabat. 1o, obvia quæque abforbens , iterumque

63. Charybdis ] Gurges eft in freto ficuAtque adeo rationes omnes diffolvit Medea, quæ suo amori officiebant. 55. Maximus ] Videor mihi à Deo

quo

65. Scylla] Scopulus eft in freto Sicudam intus moveri & vehementius ad hoc lo è regione Charybdis; de quo ante. impelli : forte intelligit deum Cupidi 74. Hecates ] Tam multa & tam diver

sa tradunt de Hecate ifta, ut vix certi 56. Tubis Achiva ) Argonautas dicit quicquam de ea dici poffit. Quidam, cum ex omni juventute Græca delesos. quibus facit Poëta nafter, illam Persæ fa59. Quem ] Jafonem.

ciunt filiam, quæ Æetæ patruo, Solis filio 63. Montes ] Cyaneas dicit feu Sym- nupserit, cui Circen, Medeam, & Abfyrplegades insulas, vel potius fcopulos in tum pepererit : atque eam cum Diana ipso Ponti Euxini oftio non magno in- Luna & Proserpina confundunc.

Cum

nem.

« AnteriorContinua »