Imatges de pàgina
PDF
EPUB

arte.

[ocr errors]

eruditam fuisse à Minerva. Inter mortales faciendamisten lanæ.

quam didicerat sibi non ce-, Quam fibi lanificæ non cedere laudibus artis dere laudibus arcu lanifica. Àudierat. Non illa loco, nec origine gentis Ma non fuit illustru genere, neque origine familia , fed Clara, sed arte, fuit. Pater huic Colophonius Idmon

Idmon Colophonras Phocaïco bibulas tingebat murice lanas. ejus pater imbuebat murice Occiderat mater : fed & hæc de plebe, suoque ter mortua erat : fed illa Æqua viro fuerat. Lydas tamen illa

per

urbes quoque fuerat de vulgo, o Quæfierat studio nomen memorabile ; quamvis marito fuo aquiles. illita- Orta domo parva, parvis habitabat Hypæpís. men comparaverat magnam Hujus ut alpicerent opus admiçabile, læpe famam sua arte per

Deseruere lui Nymphæ vineta Tymoli: Lylia , tametsi orta domu

15 exizua, & incoleret exiguas Deferuere suas Nympha Pactolides undas. Hypapas. Nijmpisa destine Nec factas folum veftes spectare juvabat; sunt fape vinera fu: Tyriolo, Tum quoque, cum fierent; tantus decor affuit arti. Nymphe Paciolides destitue- Sive rudem primos lanam glomerabat in orbes: tunt fuas undas. Neque Seu digitis fubigebat opus, repetiraque longo 20 gratum erat tantum injpi- Vellera mollibat nebulas æquantia tractu; cere vestes perfeitas , tum Sive levi teretem versabat pollice fufum;

fierent, tanta fuit artis ele- Seu pingebat acu; scires à Pallade doctam. gantia

. Si ve digereret cru- Quod tamen ipfa negat: tantaque offensa magistra, dam lanam in primos glo- Certet, ait, mecum; nihil eft quod victa reculé. 25 mos; seu emolliret opus di- Pallas anum simulat : falsosque in tempora canos gitis, da sæpius peéteret zeliera imitantia nebulas difTum ficorsa loqui: Non omnia grandior ætas,

Addit, &c infirmos baculo quoque fuftinet artus. fufo tractu ; seu verteret teretem fufum agili pollice ; Quæ fugiamus, habet. Seris venit usus ab annis. seu pingeret acu, cognofceres Consilium ne sperne meum. Tibi fama petatur 30 Quod tamen ipsa diffitetur, & agrè ferens tantam magi- Cede Deæ: veniamque temeraria dictis ftram, contendat

, inquit me- Supplice voce roga. Veniam dabit illa roganti. cim; nihil eft quod abnuam, Alpicit hanc torvis, inceptaque fila relinquit; fiquidem discedam inferior.! Minerva imitatur anum, atque annectit fiftes canos temporibus, es fuleit quoque debilia membra bacillo. Tum fsc accoepit loqui. Atas provectior non habet omnia que odio habeamus ; experiena tia oritur ab annis jenilibus. Ne contemnas meum monitum. Quare tibi laudem maximam in fubia genda lana inter mortales : sed cede Dex : de nimium audax ora'verbis supplicibus ut ignoscat tuis fermonibus: illa ignofcet oranti. Contuetur hanc infenfis oculis, atque omiitit fila inchoata ;

NOT £.

ut

fed ar

6. Non cedere ] Quanquam tamen

11. Illa ] Arachne Idmonis filia. norunt omnes, non belli tantum,

12. Studio ] Quod'in fanificio fuit in tium Dea eft ipfa Pallas.

13. Hyp&pıs] Fuit Hypæpa, vel Hypæpæ 7. Loco ] Pro parentibus posuit. Origo plur. numero, urbs Lydiæ, Veneri facra, ferro ad gentem & majores (pectat. ad Tmolum seu Tymolum montem po

8. Colophonius ] Ex Colophone , Lydiæ fita. urbe, Apollinis oraculo clara.

16. Paftolides ] Fuic Pactolus Lydiz 9. Phocaico ] Fuit Phocæa Æolidis civi- Auvius non longe à Tmolo, aureas aretas, non longe à Lydia, ubi alicujus no nas volvens, à quo Nymphæ Patolides. minis purpura conficiebatur.

20. Repetira ] Id eft, Iterum atque ite9. Murice ] Qui murex piscis fuit ex rum eo modo carminata , & in Aoccos concharum genere, cujus fanguine lanæ protractos & cohærentes pexa, ut nubis purpureo colore inficiebantur.

speciem præberent.

40 vixisse. Si

witos

Vixq; manum retinens, confeffaq; vultibus iram, 3516 agre compescens manus, Talibus obscuram refecuta eft Pallada dietis :

do prodens iram vultw, pro

fequuta est Miner vam sub Mentis inops, longaque venis confecta senecta:

verulis. larva latentem buEt nimium vixiffe diu nocet. Audiat istas, jufmodi oratione ,

Amens Si qua tibi nurus est, fi qua eft tibi filia, voces.

ades, doo exhaufta nimi afeConsilii satis est in me mihi. Neve monendo

necta, con obeft tibi diutius

quan

habes nuProfeciffe putes; eadem fententia nobis.

rum, fi quam habes filiam, Cur non ipsa venit; cur hæc certamina vitat? ea andiat ifta verba. SaTum Dea, Venit, ait ; formamq; removit anilem; tis eft mihi confilii in Palladaq; exhibuit. Venerantur numina Nymphæ, viffe quicquam borrando, Mygdonidesq; nurus. Sola est non territa virgo. 45 idem eft nobis animus. Sed tamen erubuit, fubitusque invita notavit Quamobrem ipsa non adeft ; Ora rubor: rurfusque evanuit. Ut solet aër quamobrem fugit has conPurpureus fieri, cum primum Aurora movetur;

tentioncs ? Tum Dea, Ad

est, inquit ; & deposuit fiEt breve poft tempus candescere Solis ab ictu.

guram anilem ; & oftendit Perstat in incepto, ftolidæque cupidine palmæ 50 le efle Minervan. NymIn sua fata ruit. Neque enim Jove nata recufat:

pha & puella Mygdonides coNec monet ulterius; nec jam certamina differt,

lunt Deam, sola virgo non

est commata. Sed tamen Haud mora ; conftituunt diversis partibus ambæ, parlore Sofula el ruber Et gracili geminas intendunt stamine telas. repentim:s invafit vultus inTela jugo vincta est : ftamen fecernit arundo : 55

rurjusque disculus Inseritur medium radiis subtemen acutis;

est; ficuti aer confuevit fe.

ri rubicundus, cum primum Quod digiti expediunt, atq; inter stamina ductum furgit Aurora poft Percuffo feriunt infectí pectinc dentes.

aliquod fpatium albescere Utraque festinant : cinctæque ad pectora vestes

ab'irradiatione Solis. Ob. Brachia docta movent, studio fallente laborem. 6o firmat fe incepto, & prope

rat ad exitium fuum stulta Illic & Tyrium quæ purpura fenfit ahenum defiderio vi&toria : 1 neque enim filia Jovis refugit ; neque hortatur amplius ; neque. jam protrahit certamen. &tatione utraque ftatuit duas telas diverso loco ; atque intexunt tenui Stamine. Tela es alligata jugo : juncus dividit stamen: fubtemen medium intexitur radiis oblongis; quod digiri celeriter jaciunt ; atque dentes inserti percutiunt diffusum inter stamina, peftine iito. Ambas properant: de babentes amictus collectos ad pe fora, agitant peritos lacertos, affe£tu decipiente laborem. įbi inseritur purpura qua sensit ahenum Tyrium,

ROTA. 38. Nocet ] Deliram dicit veculam. 55. Arundo ) Instrumentum quo depri38. Iftas ] Inepras, quibus mihi opus mitur attolliturque ftamen.

56. Radiis ] Radius Instrumentum quo 45. Mygdonidesque ] Quæ ex Mygdonia, subremen inseritur. Phrygiæ regiuncula Lydia' vicina, ad Arachnen convenerant.

56. Subtemen ] Fila quæ inter Itami

na transversim inferuntur , alterna fta. 54. Stamine ] Fila quæ in longum duata alligantur liciis quæ funt prima minum depresione & fublatione func fila, jugo jun&a , telamque ordientia )

subtemina dieta quasi substamina. & subindc attolluntur deprimungurque,

58. Pettine ] Instrumentum quo addendicuntur Stamina.

satur fubtemen cum Itamine dicitur 55. Jugo] Jugum dicitur in lanificio Fecten. lignum illud teres, quo celæ stamen al 61. Ahenum ] In quo lana purpureo ligarur & involvitur. Toram verò ce colore imbuebatur. Laudatiflimam verò xendæ çelæ rationem deinceps subnectit fuisse Tyriam purpuram jam di&tum Poëta.

sæpe.
X 2

Texitur,

Sine cun

non eft.

tela.

umbre lezes minima dif- Texitur, & tenues parvi discriminis umbræ : ferentia , qualis arcus foler Qualis ab imbre solet percuffis folibus arcus tem vifo ambio, folis ra-I Inficere ingenti longum curvamine cælum : diis frattis à pluvia: in 910 In quo diversi niteant cum mille colores, 65 cum mille colores z arii plen. Tranfitus ipfe tamen spectantia lumina fallit: deant, ramen difcrimen ip: Ufque adeo quod tangit idem eft ; tamen ultima fum decipit oculos intuentes : usque arieo quod contiguum

distant. eft idem eft, tamen extrema Illic & lentum filis immittitur aurum, differunt. Ibi etiam ducti- Et vetus in tela deducitur argumentum. le aurum inseritur, du an

II. Cecropia Pallas fcopulú Mavortis in arce 70 tigua fabula epingitur in

Pingit, & antiquam de terræ nomine litem. II. Pallas describit collem Bis sex cæleftes, medio Jove, fedibus altis Martis in arce Cecropia, Augusta gravitate sedent. Sua quemque Deorum vetus diffidium de nomine Duodecim Dii se

Inscribit facies. Jovis est regalis imago. dent cum augusta gravitate Stare Deum pelagi, longoque ferire tridente 75 in fedibus excelfis

, fove me Aspera faxa facit, medioque è vulnere faxi dio. Suus vultus exprimit Exsiluiffe ferum; quo pignore vindicet urbem. unumquemque Deorum. Fa. cies 'fovis eft regia. Facit

At sibi dat clypeum, dat acutæ cufpidis haftam : Deum maris ftantem, & Dat galeam capiti : defenditur ægide pectus. percutientem longo tridente Percuffamque sua simulat de cuspide terram 80 duram rupem, equum Prodere cum baccis foetum canentis olivæ: prodeuntem ex media figura Mirarique Deos. Operi victoria finis. rupis, quo munere fibi afe

Ut ramen exemplisintelligat æmula laudis, tat sibi scutum, aptat ha- Quod pretium fperet pro tam furialibus ausis; ftam mucronis acuri, aptat Quattuor in partes certamina quattuor addit 85 galeam capiti : pectus tegirur agide. Atque fingit terram icłam sua hasta edere færum albæ oliva una cum baccis :

Victoria sua finis operis. Ut tamen invida honoris sui cognofcat exemplis quam mercedem pollit anime prafumere pro inceptis tam infanis ; adjecit in quatuor angulos quatur certamina

terle.

rat nomen urbis. At

ap

Deos admirari,

[ocr errors]

62. Tenues parvi ] Ex arte Pictorum, / & Palladem mota , utri Cecropiæ urbi quibus necesse est per colorum levia dis nomen imponere jus esset, decreta antè à crimina imagines quasi ex umbris educe- diis, ut qui humano generi rem commore & oculis exponere.

diorem inveniffet, ille urbi nomen im63. Qualis ] Iridis eft defcriptio , in poneret : in quo quidem certamine vicit qua per refractos in nube Solis radios va Minerva, utpote quæ olivam , equo à. rii, vix tamen oculis diverk, emergunt | Nepeuno producto, munus hominibus colores.

magis acceptum protulit; unde & Athe70. Cecropia ] Athenienfi, à Cecrope nis nomen suum imposuit. Athenarum rege.

72. Caleftes ] Dii majorum Gentium 70. Scopulum ) Per marcis fcopulum

Vulcanus, Mars, Sol, Neptunus, Jupiter, Areopagum intellige, ( nam illa est hujus

Hermes, vocis interpretatio) quo in loco Mars

Vefta, Diana, Ceres, Juno, Minerva, apud 12 deos de cæde Halirrhochii caufam

Venus. dixit, accusante hujus' patre Neptuno: ubi & deinceps Areopagitæ judices seve 77. Ferum ] Equum. Ita Virgilius 2. Æn. rislimi maxima cum integritate de caufis de equo Trojano, capitalibus pronunciaverunr.

In lacus inque feri curvam compagibus 71. Antiquam ] Quz inter Nepiunum ·alvum.

Clara

90

Clara colore fuo, brevibus diftincta sigillis. confpicua colore fuo, effia Threaciam Rhodopen habet angulus unus , & parvis figuris. Una pars Hæmon;

habet Rhodopen Thraciam,

odge Hamum , nunc montes Nuncgelidos montes, mortalia corpora quondam; frigidos, olim corpora morNomina fummorum fibi qui tribuere Deorum., talia, qui fibi dederunt no. Altera Pygmææ fatum miserabile matris

mina fupremorum Deorum, Pars habet. Hanc Juno victam certamine jussit

Alter angulus refert farum

luctuosum matris Tygmak. Effe gruem; populisque suis indicere bellum.

Juno juffit hanc fuperatam Pingit & Antigonen ausam contendere quondam certamine effe gruem, & inCum magni conforte Jovis; quam regia Juno

ferre bellum fuis populis. In volucrem vertit : nec profuit Ilion illi,

Fingit quoque Antigonen 95

non veritam certare olim Laomedonve pater, fumptis quin candida pennis cum conjugie magni Jovis, Ipsa fibi plaudat crepitante ciconia roftro.

quam funo regia mutavit Qui fupereft folus Cinyran habet angulus orbum :

in aliten; neque Troja illi Ilquegradus templi natarum membra fuarum

opens tulit, neque Laome

don, quin acceptis pennis Amplectens, faxoq; jacens, lacrymare videtur. 100 ipfa alba Ciconia fibi plauCircuit extremas oleis pacalibus oras.

dat rostro crepitante. Solus Is modus est, operique sua facit arbore finem.

angulus qui restat habet Cixx: Mæonis elusam designat imagine tauri

nyran filiabus privatum : Europen : verum taurum, freta vera putares.

atque is amplectens gradus

templi qui 'ancè fuerant Ipsa videbatur terras fpeétare relictas, 105

artus suarum filiarum, Et comites clamare fuas, tactumque vereri

ftratus in petra videtur Affilientis aquæ; timidasque reducere plantas.

flere. Cingit ultimas oras oleis paciferis. Is fuit. finis ;

larg alsolvit opus fua arbore. xx. Maonia Arachne pingit Europam deceptam forma Tauri : arbitrareris verum effe taurum , crederes vera esse maria. Ipsa videbatur refpicere terras desertas, o invocare fuas aquales, de timere ta&tum aqua affluentis, & retrahere plantas pavidas.

[ocr errors]

86. Sigilis ) In telæ quatuor angulis, | hujus Antigones fabula quam hic repequafi appendicis loco, minoribus figuris riuntur. pinxerat Pallas quæ recenfet Poëta.

98. Cinyran ] Fuit hic Allyriorum rex, 87. Rhodopen ] Strymonis fuit filia, ( ab illo diversus quem fupra vidimus quam Æmus rex Thraciæ duxit uxorem. Myrrhæ parentem ) qui filias habuit pulHanc verò ille Junonem suam ; Jovem "cherrimas, atque adeo de more superbia suum illa Æmum appellabat : quare in elatas cum Junone de forma contendere montes mutati sunt.

ausas. Eas indignata dea in sui templi 90. Pygmaa ] Hanc fabulam ex Athe- gradus, patrem frigida filiarum corpora näo oprime fic retraxit clariff

. Farnabius. ample&entem in faxum mutavit. Gerana matrona à popularibus fuis Pyg 101. Circuit ] Mansit hodieque mos mzis pro numine culta Deos præ fe con idem, ut ad aulæorum seu peristromatum tempfit, Junonem maxime & Dianam; oras, serta & corollæ, aut ejusmodi lequarum indignatione in gruem eft con- viora adjiciantur. verfa infeftiifimam Pygmæis hoftem, qui 101. Pacalibus ] Pacem significantibus, illam venerati fuerant. Pygmæos quod & conciliantibus , quam quidem Pallas attinet, alii in India, in Arabia alii, alii fapientia sua magis quam armis inter fualibi collocaverunt, homunculos non ul rentes folet conftituere. tra duos pedes altos, quos cúm gruibus. 104. Europen ] Quam Agenoris filiam bellum gerere voluerunt Poëta. supra in Taurum mutatum Jovem ra93. Antigonen ] Vix alibi plura de puisie & in Crecam avexisse legimus.

[ocr errors]

Finxit qneque Afferien cor- | Fecit & Afterien aquila luctante teneri; ripi ab equila certante : Fecit olorinis Ledam recubare sub alis: finxit Ledam strat am sub alis cygni. Adjecit, us fa- Addidit, ut Satyri celatus imagine pulchram ; ilo

teffus fpecie Saryri Jupiter implerit gemino Nycteida foetu: gravidam fecerit formosam Amphitryon fuerit, cum te Tirynthia cepit; Nyitei filiam gemello færu : Aureus ue Danaen, Alopida luserit igneus; ut fuerit Amphitryon, cum Tirynthia te cepit :

Mnemosynen pastor: varius Deoida serpens. reus fefellerit Danaën, Te quoq; mutatum torvo, Neptune, juvenco 115 igneus Alopi filiam ; pa- Virgine in Æolia posuit. Tu visus Enipeus štor Mnemosynen, anguis Gignis Aloidas; aries Bilaltida fallis. versicolor Proserpinam. Pinxit te etiam Neptune, ver

Et

te, flava comas, frugum mitissima mater, fum in juvencum ferum pro Sensit equum; te fenfit avem crinita colubris virgine Æolia. Tu visus Mater equi volucris: sensit Delphina Melantho. 120 Enipeus signis Alvidas : Omnibus his faciemque fuam faciemque locorum

. Alma mater frugum comam gerens flavam sensit te equum : mater equi alati comam gerens serpentibus, horridam te sensit alitem : Melantho sensit' Delphinum. Dedit his omnibus do imaginem suam de imaginem locorum.

[ocr errors]

108. Afterien ] Fuit hæc Cæi Titanis, orbes sese porrigat: vel potius quia mafilia, quam, deorum miseratione in co culis distinctus. turnicem mutatam Jupiter antè amatam 114. Deoida ] Proserpinam dicit Ceres sub aquilæ forma rapuit.

ris filiam, quam quidem Cererem Græci 109. Olorinis ] Jovis in Cygnum muta- Ayos appellaverunt, unde Deois patronyti, qui uc Ledam Tyndari uxorem viola- micum. ret eam formam induille dicitur : quam 116. Æolia) Arne Æoli filia, de qua fabulam supra, non uno loco vidimus. Diodorus, Æoli & Bæri matre.

111. Ny&teida ] Antiopen dicit, Nyctei 116. Enipeus ] Fluvius eft Theffaliæ, filiam, Lyci Thebanorum regis uxorem, cujus sub specie Neptunus, Othum, & Equæ Jovi Zethum & Amphionem pe- phialten , ex Iphimedia Aloei gigantis perit.

conjuge genuit. 112. Amphitryon ] Fuit hic princeps 117. Bisaltida ] Theophane est, Bisal. Thebanus, cujus formam, cum apud Te- tidis filia, (de qua Higynus fab. 188.) arieleboos militaret, Jupiter ut Alcmena ejus / tis illius mater qui Phryxum in Colchos uxore poriretur, fibi apravit : quo qui- vexit. dem ex concubitu natus Hercules.

118. Frugum ] Ceres eft, quæ Neptuni 112. Tirynthia ] Alcmena eft, quæ à fugiens insidias in equam mutata, ab ipTirynthe urbe Argis vicina in qua natus ro, equo fa&to, vim paffa eft : quo ex con& educarus Hercules, hoc nomen habuit. cubitu equumnes nomine Arionem, an

113. Aureus ] Decantatissima hæc eft filiam, quam nominare nefas erat, Ceres fabula Jovis in imbrem aureum muta- pepererit, incercum. ti, ur in Danies Persei matris gremium 119. Crinita ] Medusa eft, quam in Palveniret.

ladis templo Neptunus compressit ; quam-. 113. Asopida ] Ægina est Alopi Boco-obrem irata dea crines quibus maxime riz regis filia, quam in ignem mutatus placuerat in angues transmuravit. Atque Jupiter compreffit ; ex qua Æacum fu- hinc natum Pegasum , alatum equum fcepit.

nonnulli tradunt, quanquam ex ejusdem 114. Mnemosynen) Nympha fuit quam Medufæ fanguine crecum volunt ali, quo Latine Memoriam dixeris, ex qui novem

tempore ejus caput Perseus abscidit. Mufas suscepisse Jovem ideo voluerunt 120. Melantho ] Hanc alii Protei, DeuPoëtæ, quod memoriæ beneficio scientiæ calionis alii filiam scriptitarunt, ex qua omnes comparentur & conserventúr. Neptunus in Delphinum versus, susce114. Varius ], Vipote qui in finus & pit filium nomine Delphạm.

Reddidit.

« AnteriorContinua »