Imatges de pàgina
PDF

honoratiffimo Domino,

[ocr errors]
[ocr errors]

g AUDE ufque nafcenti cumulavit eo$ Antiquitas, laureâ aeternum virenti coronabit eos Pofteritas, quorum virtus Heroica mifellos duro fato aut w;;;;;& iniqua fortuna preffos, ex Orci quafi faucibus, vindiciis fecundum libertatem datis, afferuit. Lemnifcatas utique laudes ad Nomen tuum, tanquam ad numen &aram JovisLiberatoris&Vindicis, gratus ac memor, liber ac lubens figo, cujus virtute& gratiaiftiqualefcunque mei inPoëtisenodandis labóres, chalcographorüm plufquam aheneis vinculis emancipati, T& juri fuo redonati, lucem vident. Atque utinam gratias laureatas aeque agere mihi inpromptu effet Tquanquam & hoc fortaffe 2equius fit, gratias, quibus referendis impar fiem, fubinde agere, femper habere, ufque folvêre;& debere tamen. Neque intereatam imprudens fum rerum æftimator, ut nefciam quinam debeantur illi honores ; cujus pietate viget Ecclefia, renafcuntur templa;cujus munificentia& gravitate,renidentSophiæ Lares, Mufarum ædes ; forent fànitati fuae reftitutæ Academiae ; cujus prudentiâ ftatuminantur Regia confilia, Reip.faljsfarta te&ta cgnfervatur. . IDebentur certe illi, jure folvuntur dedicataTheophylaéti, Catenæ Jo6i, SS. Patrum, graviffimorum. Theologorum, éx antiquitatis fitu & ruderibus - $ 2, ope*

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

teque deferuntur in mare alveis apertfs. o JEquore. sic ipfa v. s i y. !atus Jasiuaruma cam, u* aquaeyam. p in mare fe exonerant, £ip« enim £ropris fiuminum (unt, litora imaris. q Dividunt coelum Aftronomi fecundum latitudinem a quinque Zonas : mediapi inter Tropicos Tormidam vecaut ; duas extremas. Toiis (ubje&as banc ad po!um Aréticum Dextram, iliam ad A braréticuri, si niJiram. Idter has &. Torridam alterutrinque Tcmperatam fìatuunr. Cui divi11 •^i & Terram (ubjacen:em refpondere volunt. Medizm propter folis ardores antiqui credebant inhabitabilem , ut & duas extremas profiter frigus. yjae • Jo. de Sacro Bofco, ad eum Clavium & alios ad foiaa. S. §.2. Macrobiùin, Tuic. wwæit, 1, 1. & quæ nos cò ad Georg. ι, Virg.

A 2. P.-*: e

[graphic]
« AnteriorContinua »