Imatges de pàgina
PDF

Dumque manum Fortuna iuuat ; Clytiumque, Claninque,
Matre fatos vna, diuerfo vulnere fudit.
Nam Clytii per vtrumque graui librata lacerto
Fraxinus a&ta femur : iaculum Clanis ore momordit.
Occidit et Celadon Mendefius: occidit Aftreus,
NMatre Palaeftina, dubio genitore creatus.
Aethiomque fagax quondam ventura videre ;
INumc aue deceptus falfa : regisque Thoaétes
Armiger, et caefo genitore infamis Agyrtes.
Plus tamen exhaufto fupereft : namque omnibus vnum
Opprimere eft animus. coniurata vndique pugnant
Agmina pro caufa, meritum impugnante fidemque.
Hac pro parte focer fruftra pius, et noua coniux,
Cum genetrice, fauent ; vlulatuque atria complent.
Sed fomus armorum fuperat , gemitusque cadentum:
Pollutosque femel multo Bellona Penates
Sanguine perfundit , renouataque praelia mifcet.
Circueunt vnum Phineus, et mille fecuti
Phinea. tela volant hiberna grandine plura
Praeter vtrumque latus, praeterque et lumen, et aures.
Adplicat hinc humeros ad magnae faxa columnae :
Tutaque terga gerens, aduerfaque in agmina verfus,
Suftinet inftantes. inftabant parte finiftra
Chaonius Molpeus, dextra Nabathaeus Ethemom.
Tigris vt, auditis diuerfa valle duorum
Exftimulata fame mugitibus armentorum ,
Nefcit vtro potius ruat ; et ruere ardet vtroque:
Sic dubius Perfeus, dextra laeuane feratur,
Molpea traie&ti fubmouit vulnere cruris ;
Contentusque fuga eft, neque enim dat tempus Ethemon;
Sed furit: et, cupiens alto dare vulnera collo,
Non circumfpe&is exa&tum viribus enfem
Fregit: et extrema percuffae parte columnae
Lamina diffiluit ; dominique in gutture fixa eft.
Non tamen ad letum cauffas fatis illa valentes
Plaga dedit. trepidum Perfeus, et inermia fruftra
Brachia tendentem Cyllenide confodit harpe.

Verum vbi virtutem turbae fuccumbere vidit,
G 2 . -

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Auxilium, Perfeus, quoniam fic cogitis ipfi, Dixit, ab hofte petam: vultus auertite veftros, Si quis amicus adeft : et Gorgonis extulit ora. I8o Quaere alium, tua quem moueant miracula, dixit Thescelus: vtque manu iaculum fatale parabat Mittere, in hoc haefit fignum de marmore geftu. Proximus huic Ampyx animi pleniffima magni Pe&ora Lyncidae gladio petit: inque petendo 186 Dextera diriguit, nec citra mota, nec vltra. At Nileus, qui fe genitum feptemplice Nilo Emeatitus erat, clypeo quoque flumina feptem Argento partim , partim caelauerat auro, Adfpice, ait, Perfeu , noftrae primordia gentis: 19O Magna feres tacitas folatia mortis ad vmbras, A tanto cecidiffe viro. pars vltima vocis In medio fuppreffa fono eft: adapertaque velle Ora loqui credas ; nec funt ea peruia verbis. Increpat hos, Vitioque animi, non crinibus, inquit, 19$ Gorgoneis torpetis, Eryx: incurrite mecum ; Et profternite humi iuuenem magica arma mouentem. Incurfurus erat ; tenuit veftigia tellus : Immotusque filex, armataque manfit imago. Hi tamen ex merito poenam fubiere, fed vnus 2OQ Miles erat Perfei, pro quo dum pugnat, Acqnteus, Gorgone confpecta faxo concreuit oborto. Quem ratus Aftyages etiamnum viuere, longo Enfe ferit: fonuit.tinnitibus enfis acutis. Dum ftupet Aftyages; naturam traxit eamdem: 2o5 Marmoreoque manet vultus mirantis in ore. Nomina longa mora eft media de plebe virorum Dicere. bis centum reftabant corpora pugnae : Gorgone bis centum riguerunt corpora vifa. Poenitet iniufti nunc denique Phinea belli. 2 IQ Sed quid agat? fimulacra videt diuerfa figuris; Agnofcitque fuos: et nomine quemque vocatos Pofcit opem: credensque parum, fibi proxima tangit Corpora : marmor erant. auertitur ; atque ita fupplex, Confeffasque manus, obliquaque brachia tendens, 2 1 5 Vincis,

[ocr errors][ocr errors]

Vincis, , ait, Perfeu: remoue fera monftra ; tuaeque
Saxificos vultus, quaecumque ea, tolle Medufae.
Tolle, precor, non nos odium , regniue cupido
Compulit ad bellum : pro coniuge mouimus arma.
Cauffa fuit meritis melior tua, tempore noftra.
Non ceffiffe piget. nihil, o fortiffime, praeter
Hanc animam concede mihi: tua cetera fiunto.
Talia dicenti, neque eum, quem voce rogabat,
Refpicere audenti, Quod, ait, timidiffime Phineu,
Et poffum tribuiffe, * et magnum munus inerti eft,

.( Pone metum ) tribuam: nullo violabere ferro.

Quim etiam manfura dabo monumenta per aeuum ;
Inque domo foceri femper fpeétabere noftri :
Vt mea fe fponfi foletur imagine coniux.
Dixit: et in partem Phorcynida transtulit illam,
Ad quam fe trepido Phineus obuerterat ore.
Tum quoque conanti fua fleétere lumina ceruix
Diriguit, faxoque oculorum induruit humor.
Sed tamen os timidum , vultusque in marmore fupplex,
Submiffaeque mnanus , faciesque obnoxia manfit.

Vi&or Abantiades patrios cum coniuge muros
Intrat: et immeritae vindex vltorque parentis
Adgreditur Proetum. nam fratre per arma fugato
Acrifioneas Proetus poffederat arces.
Sed nec ope armorum, nec, quam male ceperat, arce
Torua colubriferi fuperauit lumina monftri.

Te tamen , o parue reétor, Polyde&a, Seriphi,
Nec iuuenis virtus, per tot fpeétata labores,
Nec mala mollierant: fed inexorabile durus
Exerces odium : nec iniqua finis in ira eft.
Detreâas etiam laudes: fi&amque Medufae
Arguis effe necem. Dabimus tibi pignora veri ;
Parcite luminibus, Perfeus ait: oraque regis
Ore Medufaeo filicem fine fanguine fecit.

Ha&enus aurigenae comitem Tritonia fratri
Se dedit. inde caua circumdata nube Seriphon
Deferit; a dextra Cythno Gyaroque reli&tis.

G 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Quaque fuper pontum via vifa breuiffima, Thebas,
Virgineumque Helicoma petit ; quo monte potita
Conftitit, et do&as fic eft adfata forores:
Fama noui fontis nofbras peruenit ad aures ;
Dura Medufaei quem praepetis vngula rupit.
Is mihi cauffa viae. volui mirabile monftrum
Cernere: vidi ipfum materno fanguine nafci.
Excipit Vranie: Quaecumque eft cauffa videndi
Has tibi, Diua, domos, animo gratiffima noftro es.
Vera tamen fama eft: et Pegafus huius origo
Fontis. et ad latices deducit Pallada facros.
Quae mirata diu fa&as pedis idibus,vndas,
Siluarum lucos circumfpicit antiquarum ;
Antraque, et innumeris diftin&as floribus herbas:
Felicesque vocat pariter ftudiique, locique
Mnemonidas. quam fic adfata eft vna fororum :
O , nifi te virtus opera ad maiora tuliffet,
In partem ventura chori Tritonia noftri,
Vera refers , meritoque probas artesque, locumque:
Et gratam fortem , tutae modo fimus, habemus.
Sed ( vetitum eft adeo fceleri nihil ) omnia terrent
Virgineas mentes: dirusque ante ora Pyreneus
Vertitur: et nondum me tota mente recepi.
Daulia Threïcio Phoceaque milite rura
Ceperat ille ferox, iniuftaque regna tenebat.
Templa petebamus Parnaffia. vidit euntes:
Noftraque fallaci veneratus numina cultu ;
Mnemonides ; ( cognorat enim ) confiftite, dixit:
Nec dubitate, precor, te&to graue fidus, et imbrem
(Imber erat) vitare meo : fubiere minores
Saepe cafas Superi. di&is et tempore motae
Adnuimusque viro, primasque intrauimus aedes.
Defierant imbres; vi&oque Aquilonibus Auftro,
Fufca repurgato fugiebant nubila coelo.
Impetus ire fuit, claudit fua te&ta Pyreneus:
Vimque parat: quam nos fumtis effugimus alis.
Ipfe fecuturo fimilis ftetit arduus arce :
Quaque via eft vobis, erit et mihi, dixit • eadem•

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

290 Seque

:

Seque iacit vecors e fummae culmine turris:
Et cadit in vultus, discuffique offibus oris
Tundit humum moriens, fcelerato fanguine tin&um.
Mufa loquebatur. pennae fonuere per auras:
Voxque falutantum ramis veniehat ab altis.
Sufpicit ; et linguae quaerit, tam certa loquentes,
Vnde fonent: hominemque putat Ioue nata locutum.
Ales erant, numeroque nouem, fua fata querentes,
Inftiterant ramis imitantes omnia picae.
Miranti fic orfa Deae Dea: Nuper et iftae
Auxerunt volucrem vi&ae certamine turbam.
Pieros has genuit Pellaeis diues in aruis.
Paeonis Euippe mater fuit. illa potentem
Tucinam nouies, nouies paritura, vocauit.
Intumuit numero ftolidarum turba fororum :
Perque tot Haemonias, et per tot Achaìdas vrbes
Huc venit, et tali committunt praelia voce :
Definite indo&tum vana dulcedine vulgus
Fallere ; nobiscum, fi qua eft fiducia vocis,
Thespiades certate Deae. nec voce, nec arte
Vincemur ; totidemque fumus. vel cedite vi&ae
Fonte Medufaeo, et Hyantea Aganippe :
Vel nos Emathiis ad Paeonas vsque niuofos
Cedamus campis. dirimant certamina Nymphae.
Turpe quidem contendere erat ; fed cedere vifum
Turpius. ele&ae iurant per flumina Nymphae,
Fa&aque de viuo preffere fedilia faxo.
Tunc , fine forte prior, quae fe certare profeffa eft,
Bella canit Superùm : falfoque in honore Gigantas
Ponit, et extenuat magnorum fa&ta Deorum,
Emiffumque ima de fede Typhoëa terrae
Coelitibus feciffe metum ; cun&tosque dediffe
Terga fugae : donec feffos Aegyptia tellus
Ceperat, et feptem discretus in oftia Nilus.
Huc quoque terrigenam veniffe Typhoëa narrat,
Et fe mentitis Superos celaffe figuris ;
Duxque gregis, dixit, fit Iupiter ; vnde recuruis
G 4

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »