Imatges de pàgina
PDF

Pars abit in vites: et quae modo fila fuerunt,
Palmite mutantur : de ftamine pampinus exit:
Purpura fulgorem pi&tis adcommodat vuis.
Iamque dies exaétus erat , tempusque fubibat,
Quod tu nec tenebras, nec poffis dicere lucem;
Sed cum luce tamen dubiae confinia noais.
Te&ta repente quati, pinguesque ardere videntur
Lampades, et rutilis collucere ignibus aedes:
Falfaque faevarum fimulacra vlulare ferarum.
Fumida iamdudum latitant per te&ta forores;
Diuerfaeque locis ignes ac lumina vitant.
Dumque petunt latebras ; paruos membrana per artus
Porrigitur, tenuique inducit brachia penna.
Nec qua perdiderint veterem ratione figuram
Scire fimunt tenebrae. non illas pluma leuauit:
Suftinuere tamen fe perlucentibus alis.
Conataeque loqui, minimam pro corpore vocem
Emittunt: peraguntque leui ftridore querelas.
Te&taque, non filuas, celebrant: lucemque perofae
No&te volant: feroque trahunt a vefpere nomen.
Tum vero totis Bacchi memorabile Thebis
Numen erat ; magnasque noui matertera vires
Narrat vbique Dei: de totque fororibus expers
Vna doloris erat, nifi quem fecere forores.
Adfpicit hanc natis, thalamoque Athamantis habentem
Sublimes animos, et alumno numine, Iuno ;
Nec tulit: et fecum , Potuit de pellice natus
Vertere Maeonios, pelagoque immergere, nautas,
Et laceranda fuae nati dare vifcera matri,
Et triplices operire nouis Minyeïdas alis :
Nil poterit Iuno , nifi inultos flere dolores?
Idque mihi fatis eft ? haec vna potentia noftra eft ?
Ipfe docet, quid agam ; ( fas eft et ab hofte doceri )
Quidque furor valeat, Penthea caede fatisque
Ac fuper oftendit. cur non ftimuletur, eatque
Per cognata fuis exempla furoribus Ino ? -
Eft via decliuis, funefta nubila taxo:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ducit ad infernas per muta filentia fedes.
Styx nebulas exhalat iners: vmbraeque retentes
Defcendunt illac, fimulacraque funéta fepulcris. 43$
Pallor Hiemsque tement late loca fenta : nouique,
Qua fit iter, manes, Stygiam quod ducit ad vrbem ,
Ignorant: vbi fit nigri fera regia Ditis.
Mifle capax aditus, et apertas vndique portas
Vrbs habet. vtque fretum de tota flumina terra, 44©
Sic omnes animas locus accipit ille ; nec vlli
Exiguus populo eft, turbamue accedere fentit.
Errant exfangues fine corpore et offibus vmbrae :
Parsque forum celebrant , pars imi te&a tyranni 5
Pars alias artes, antiquae imitamina vitae. 445
Suftinet ire illuc, coelefti fede reli&ta,
( Tantum odiis iraeque dabat) Saturnia Iuno.
Quo fimul intrauit, facroque a corpore preffum
Ingemuit limem ; tria Cerberus extulit ora:
Et tres latratus fimul edidit. illa forores 45e
No&e vocat genitas, graue et implacabile numen.
(Carceris ante fores claufas adamante fedebant :
Deque fuis atros peétebant crinibus angues. )
Quam fimul agnorunt inter caliginis vmbras;
Surrexere , Deae. fedes fcelerata vocatur. 455
Vifcera praebebat Tityos lanianda; nouemque
Iugeribus diftentus erat. tibi, Tantale, nullae
Deprenduntur aquae ; quaeque imminet, effugit arbos.
Aut petis, aut vrgues ruiturum , Sifyphe, faxum.
Voluitur Ixion, et fe fequiturque fugitque. 46e
Molirique fuis letum patruelibus aufae,
Adfiduae repetunt, quas perdant, Belides vndas.
Quos omnes acie poftquam Saturnia torua
Vidit, et ante omnes Ixiona ; rurfus ab illo
Sifyphon adfpiciens, Cur hic e fratribus, inquit, 465
Perpetuas patitur poenas ; Athamanta fuperbum
Regia diues habet: qui me cum coniuge femper
Spreuit? et exponit cauffas odiique viaeque ;
Quidque velit. quod vellet, erat, ne regia Cadmi

F 3 Sta

Staret ; et in facinus traherent Athamanta Sorores. 47o
Imperium , promiffa, preces confundit in vnum:
Sollicitatque Deas. fic haec Iunone locuta,
Tifiphone canos, vt erat, turbata capillos
Mouit ; et obftantes reiecit ab ore colubras.
Atque ita, Non longis opus eft ambagibus, infit. 475
Faéta puta, quaecumque iubes. inamabile regnum
Defere : teque refer coeli melioris ad auras.

Laeta redit Iuno : quam coelum intrare parantem Roratis luftrauit aquis Thaumantias Iris. Nec mora ; Tifiphone madefa&am fanguine fumit 48o Importuna facem ; fluidoque cruore rubentem Induitur pallam ; tortoque incingitur angue: Egrediturque domo. Lu&tus comitantur euntem, Et Pauor, et Terror, trepidoque Infamia vultu. Limine conftiterat: poftes tremuiffe feruntur 485 Aeolii ; pallorque fores infecit acermas: Solque locum fugit. monftris exterrita comiux, Territus eft Athamas: tectoque exire parabant : Obftitit infelix, aditumque obfedit, Erinnys: Nexaque vipereis diftendens brachia nodis, 49® Caefariem excuffit. motae fonuere colubrae. Parsque iacens humeris ; pars circum tempora lapfae Sibila dant, faniemque vomunt, linguasque corufcant. Inde duos mediis abrumpit crinibus angues; Peftiferaque manu raptos immifit. at illi 495 Inöosque finus Athamanteosque pererrant ; Infpirantque graues animas: nec vulnera membris Vlla ferunt. mens eft , quae diros fentiat i&tus. Attulerat fecum liquidi quoque monftra veneni , Oris Cerberei fpumas, et virus Echidnae ; . . $co Erroresque vagos, caecaeque obliuia mentis , Et fcelus, et lacrimas , rabiemque, et caedis amorem; Omnia trita fimul : quae fanguine mixta recenti Coxerat aere cauo, viridi verfata cicuta. Dumque pauent illi ; vertit furiale venenum ' 5o5 Pe&tus in amborum: praecordiaque intima mouit.

Tum

[graphic]

Tum face ia&ata per eumdem faepius orbem,
Confequitur motos velociter ignibus ignes.
Sic viétrix, iuffique potens, ad inania magni
Regna redit Ditis: fumtumque recingitur anguem.

Protinus Aeolides media furibundus in aula
Clamat, Iö, comites, his retia tendite filuis:
Hic modo cum gemina vifa eft mihi prole leaena.
Vtque ferae , fequitur veftigia comiugis amens:
Deque finu matris ridentem, et parua Learchum
Brachia tendentem, rapit , et bis terque per auras
Morae rotat fundae: rigidoque infantia faxo
Discutit offâ ferox. tum denique concita mater,
( Seu dolor hoc fecit, feu fparfi cauffa veneni ; )
Exululat ; paffisque fugit male fana capillis.
Teque ferens paruum nudis, Melicerta, lacertis,
Euoé , Bacche , fonat. Bacchi fub nomine Iuno
Rifit: et, Hos vfus praeftet tibi, dixit, alumnus.
fmminet aequoribus fcopulus. pars ima cauatur
Flu&ibus, et te&las defendit ab imbribus vndas :
Summa riget, frontemque in apertum porrigit aequor.
Occupat hunc (vires infania fecerat) Ino :
Seque fuper pontum, nullo tardata timore ,
Mittit, onusque fuum. percuffa recanduit vnda.
At Venus immeritae neptis miferata labores,
Sic patruo blandita fuo eft: O numen aquarum ,
Proxima cui coelo ceffit, Neptune, poteftas ;
Magna quidem pofco: fed tu miferere meorum,
Ja&tari quos cernis in Iönio immenfo:
Et Dis adde tuis. aliqua et mihi gratia ponto eft.
Si tamen in dio quondam concreta profundo
Spuma fui , Graiumque manet mihi nomen ab illa.
Adnuit oranti Neptunus ; et abftulit illis ,
Quod mortale fuit; maieftatemque verendam
Impofuit; nomenque fimul faciemque nouauit:
Leucotheëque Deum cum matre Palaemona dixit.

Sidoniae comites, quantum valuere , fecutae
Signa pedum, primo videre nouiffima faxo:

F 4

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

INec dubium de morte ratae, Cadmeïda palmis
Deplanxere domum, fciffae cum vefte capillos.
Vtque parum iuftae, nimiumque in pellice faeuae
Inuidiam fecere Deae. conuicia Iuno
Non tulit: et, Faciam vos ipfas maxima, dixit,
Saeuitiae monumenta meae. res di&ta fecuta eft.
Nam quae praecipue fuerat pia , Perfequar, inquit,
In freta reginam. faltumque datura, moueri
Haud vsquam potuit: fcopuloque adfixa cohaefit.
Altera, dum folito tentat plangore ferire
Peétora, tentatos fentit riguiffe lacertos.
Illa, manus vt forte tetenderat in maris vndas,
Saxea fa&a manus in easdem porrigit vndas:
Huius, vt adreptum laniabat vertice crinem,
Duratos fubito digitos in crine videres.
Quo quaeque in geftu deprenditur, haefit in illo.
Pars volucres faétae ; quae nunc quoque gurgite in illo
Aequora diftringunt fumtis Ismenides alis.

Nefcit Agenorides natam paruumque nepotem
Aequoris effe Deos. lu&u ferieque malorum
Vi&us, et oftentis, quae plurima viderat, exit
Conditor vrbe fua ; tamquam Fortuna locorum,
Non fua fe premeret: longisque erratibus aaus
Contigit Illyricos profuga cum coniuge fines.
Jamque malis annisque graues, dum prima retra&ant
Fata domus, releguntque fuos fermone labores ;
Num facer ille mea traie&us cufpide ferpens,
Cadmus ait, fuerit; tum , cum Sidone profeétus
Vipereos fparfi per humum, noua femina, dentes?
Quem fi cura Deùm tam certa vimdicat ira,
Ipfe precor ferpens in longam porrigar aluum.
Dixit : et, vt ferpens, in longam tenditur aluum ;
Durataeque cuti fquamas increfcere fentit,
Nigraque eaeruleis variari corpora guttis :
In peétusque cadit pronus: commiffaque in vnum
Paullatim tereti finuantur acumine crura.
Brachia iam reftant: quae reftant, brachia tendit;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »