Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

quicquid concinnum eft & perpolitum, li non ultimum apud Te locum invenerint Poetæ : in quibus etfi vim, spiritum, gravitatem laudare soleas, memini tamen Tibi non difplicuisse facili vena ludentem Ovia dium. Illum Tibi hodie commendo, non ut peregrinum, fed jam olim receptum apud Te hofpitem : neque videri velim Tibi in literis occupato quicquam hinc adjumenti afferre, fed vacanti potius liberale oblectamentum. Melius Tibi placeret Poeta nofter, fi opem fuam a Te minime desideratam non obtru. deret Interpres. In hac tanta farragine, forte ipsum anxie requires Nafonem ; aut siquando marginem consulas, Poetam inter Getas denuo versatum, & patrii sermonis prope oblitum dices. Id nempe expecto, ut meam operam severe sa

[ocr errors]

tis, fed tuo more

facete
arguas;

& Tibi (cui sentio me jam diu fuiffe moleftifsimum) quasi in ultionem cedet, quod ubi laudes tuas confpexeris, ibi invenies quod in me jure reprehendas. Mihi vero, fuaviffime Juvenis, condonabis hanc meam loquendi familiaritatem, cui humanissima tua consuetudo locum dedit : ita enim amice me usus es, ut vereri debeam, ne id mihi succenfeas, fi Te Ego tanquam ignotus aut alienus falutarem.

Tibi devinctiffimus

JOH. FREIND.

* B

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

F

S.
USA illa do plena Interpretatio,
qua se tantopere commendare vi-

dentur Poetæ in Delphini usum editi, quemcunque in juventutis gratiam præ se fructum ferat, opus certe fuit & tædii e periculi plenum. Satis, credo,

interpretes illos laboris fui pertæfum eft, quoties cernerent ea verba, quæ maxime cujufque rei propria ellent, à Poetis ipsis prærepta occupata ; quoties impetum

illum & fpiritum, quem suum vindicant Poetæ, foluta oratione tentatum languere illico & extingui sentirent: fi vero sperare forte poterant Je obscuris aliquando lucem allaturos, fepius tamen illis verendum erät ne perspicuis nubem offunderent. Præ cæteris Ovidius stylo utitur ita parum turbato , ita omnibus familiari, ut illius sensa explicando faciliora reddere res sit longe difficillima.

Opera, quam in authore hoc illustrando pofunt Crifpinus, nec à me temere vitupe

randa

[ocr errors][ocr errors]

ran

Jenju

(11) randa eft, quia plura reliqui intacta ; nec omni ex parte laudanda, quia raram illius paginam integram, atque immutatam præterii.

Interpretando ille non sæpe quidem, aliquoties tamen mihi visus est ab authoris

aberrare , at sæpius (quod vix erat fugiendum) que per fe fatis

perfpicua erant vocibus minus usitatis exponendo fecit obscura. Huic vitio, quantum fieri potriit, remedium tuli. Notas de meo raras interposui, Crispini quasdam omisi ; præfertim importunas, quæ ad bonos mores res fanétas fpectant, digresiones. Religionis quidem ea pietatis studium laudo, fed hic non erat illis locus ; quæ quidem tantum absunt ut lectoris animum à ludo ad seria revocent, ut seria ipsa in ludum vertant.

Cum vero in Indice suo Crispinus ad omfingulas fuæ editionis paginas, paginarumque line as referret; Omnium verborum İndicem de novo compingi sumptu sua curavit Bibliopola.

[blocks in formation]

INDEX

Eorum quæ in unoquoque

LIBRO ET FABUL A

Metamorph. Ovid.

CONTINENT U R.

[ocr errors]

ta.

7.

10. II.

LIBRI I

Solis currus descriptio.
Equorum solis nomina.

Terra incendium.
METAMORPHOSEOS.

Telluris querelæ.

Phaëtoncis cafus.
HAOS in quatuor clemen. Heliades in populos:

Fab. 1. Heliadum lachrymæ in ele&rum, 3
Cælum & cerra quinque di- Cygnus rex Lygurum in olorem.
ftin&ta zonis.
2. Califto Lycaonis filia in urfam.

5 Quatuor ventorum regiones.

Arcas cum Calisto matre in fydera. 6. Hominis origo.

Coryus ex candido niger. Quatuor ætatum descriptio. 3, 4, 5. Coronis in cornicem.

8. Gigantum sanguis in homines crude- Eri&honius fine marre natus.

8. les. 6. Ny&imene in noctuam.

9 Lycaon in lupum.

7. Qcyroë Chironis alia in equam. Ladei circuli descriptio:

Apollo in pastorem. Jovis orario de Lycaone.

Baccus in lapidem indicem. Diluvii descriptio.

8. Agraulos Cecropis filia in saxum. Lapides in homines

Invidiæ domus descriptio.
Terra in varias animalium figuras. 9. Invidiæ effictio.
Pythonis serpentis cædes.

Jupiter in caurum.

13. Pythii ludi.

Europa ex Phoenicia in Cretam ave&ta.
Cupidinis sagittarum defcriptio.
Daphne in laurum.

LIBRI III.
Tempe descriptio.

11. Draconis dentes in viros armatos. Fab. 1. Io in vaccam.

Cadmus Booriæ conditor. Mercurius ad Argum missus.

A&txon in cervum. Syrinx nympha in calamum. 13. Bacchus ex Semele Cadmi filia.

3 Argus in caudam pavonis.

luno in anum. lo vacca in humanam formam.

14. Bacchi educatio. Phaëtontis Epaphique contentio.

Tiresias in foeminam.

Tiresias in marem.
LIBRI II.
Echo in vocem.

5.

Narcillus in Alorem. Regiæ folie descriptio.

Pentheus contra Bacchum furens. 7 Quauor anni partes.

8. Tyrrheni

10.

2.

i in

4.

6.

Fab. 1.

Bacchus in puerum.

« AnteriorContinua »