Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]

Funda iacit. volat illud, et incandefcit eundo:
Et quos non habuit, fub nubibus inuenit, ignes.
Vertit iter ; coeloque petit diuerfa reli&o.
Nec fe diffimulat: tanta eft fiducia formae.
Quae quamquam iufta eft ; cura tamen adiuuat illam :
Permulcetque comas, chlamydemque, vt pendeat apte,
Collocat: vt limbus, totumque adpareat aurum:
Vt teres in dextra, qua fomnos ducit et arcet,
Virga fit: vt terfis niteant talaria plantis.
Pars fecreta domus ebore et teftudine cultos
Tres habuit thalamos. quorum tu , Pandrofo, dextrum,
Aglauros laeuum, medium poffederat Herfe.
Quae tenuit laeuum , venientem prima notauit
Mercurium : nomenque Dei fcitarier aufà eft,
Et cauffam aduentus. cui fic refpondit Atlantis
Pleìonesque nepos: Ego fum , qui iuffa per auras
Verba patris porto. pater eft mihi Iupiter ipfa :
Mec fingam cauffas. tu tantum fida forori
Effe velis, prolisque meae matertera dici.
Herfe cauffa viae. faueas, oramus, amanti.
Adfpicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper
Viderat Aglauros flauae fecreta Mineruae:
Proque minifterio magni fibi ponderis aurum
Poftulat. interea te&tis excedere cogit.
Vertit ad hanc torui Dea bellica luminis orbem,
Et tanto penitus traxit fufpiria motu ,
Vt pariter peétus, pofitamque in pe&ore forti
Aegida concuteret. fubit, hanc arcana profaaa
Detexiffe manu tum , cum fine matre creatam
Lemnicofae ftirpem contra data foedera vidit:
Et gratamque Deo fore iam , gratamque forori :
Et ditem fumto Σ quod auara popofcerit, aurO.
Protinus Inuidiae , nigro fquallentia tabo,
Te&ta petit. domus eft imis in vallibus antri
Abdita, fole carens, non vlli peruia vento ;
Triftis, et ignaui pleniffima frigoris ; et quae
Igne vacet femper, caligine femper abundet.
P. Ouid. Na/. Opera. Tom. II. D.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Huc vbi peruenit belli metuenda virago; 765
Conftitit ante domum ( neque enim fuccedere te&is
Fas habet) et poftes extrema cufpide pulfat.
Concuffae patuere fores. videt intus edentem
Vipereas carnes, vitiorum alimenta fuorum ,
Inuidiam : vifaque oculos auertit. at illa 77ς»
Surgit humo pigra: femefarumque relinquit
Corpora ferpentum : paffuque incedit inerti.
Vtque Deam vidit formaque armisque decoram,
Ingemuit: vultumque ima ad fufpiria duxit.
Pallor in ore fedet: macies in corpore toto:
Nusquam reéta acies: Jiuent rubigine dentes :
Pe&ora felle virent: lingua eft fuffufa veneno.
Rifus abeft , nifi quem vifi mouere dolores.
Nec fruitur fomno, vigilacibus excita curis :
Sed videt ingratos, intabefcitque videndo, *. 78O
Succeffus hominum : carpitque et carpitur vnà. -
Suppliciumque fuum eft. quamuis tamen oderat illam,
Talibus adfata eft breuiter Tritonia diétis:
Infice tabe tua natarum Cecropis vnam.
Sic opus eft. Aglauros ea eft. haud plura locuta 785
Fugit ; et impreffa tellurem reppulit hafta.
Illa Deam obliquo fugientem lumine cernens ;
Murmura parua dedit ; fucceffurumque Mineruae
Indoluit: baculumque capit ; quod fpinea totum
Vincula cingebant: adopertaque nubibus atris , 79o
Quacumque ingreditur, florentia proterit arua. -
Exuritque herbas, et fumma cacumina carpit:
Adflatuque fuo populos , vrbesque, domosque
Polluit: et tandem Tritonida confpicit arcem,
Ingeniis, opibusque, et felta pace virentem : 79 s
Vixque temet lacrimas ; quia nil lacrimabile cernit.
Sed poftquam thalamos intrauit Cecrope natae ;
Iuffa facit, pe&usque manu ferrugine tinéla
Tangit, et hamatis praecordia fentibus implgt *»
Infpiratque nocens virus: piceumque per offa 8(X>
Diffipat, et medio fpargit pulmone venenum.
Neue mali fpatium cauffae per latius errent ;

[ocr errors]

Ger

Germanam ante oculos, fortunatumque fororis
Coniugium, pulchraque Deum fub imagine ponit:
Cun&aque magna facit. quibus irritata, dolore 8o$
Cecropis occulto mordetur: et anxia noéte,
Anxia luce gemit ; lentaque miferrima tabe
Liquitur, vt glacies incerto faucia fole:
Felicisque bonis non fecius vritur Herfes;
Quam cum fpinofis ignis fupponitur herbis, 8io
Quae neque dant flammas, lenique tepore cremantur.
Saepe mori voluit ; ne quidquam tale videret:
Saepe velut crimen rigido narrare parenti.
Denique in aduerfo venientem limine fedit
Exclufura Deum. cui blandimenta, precesque, 81$
Verbaque iactanti mitiffima, Deiine, dixit:
Hinc ego me non fum nifi te motura repulfo.
Stemus, ait, pa&o , velox Cyllenius , ifto:
Caelatasque fores virga patefecit. at illi
Surgere conanti partes, quascumque fedendo 82o
Fle&timur, ignaua nequeunt grauitate moueri.
Illa quidem reéto pugnat fe attollere trunco:
Sed genuum iun&tura riget, frigusque per vngues
Labitur, et pallent amiffo fanguine venae.
Vtque malum late folet immedicabile cancer 82$
Serpere, et illaefas vitiatis addere partes ;
Sic letalis hiems paulatim in pe&ora venit:
Vitalesque vias, et refpiramina claufit.
Mec comata loqui eft ; nec, fi conata fuiffet,
Vocis haberet iter. faxum iam colla tenebat; 83Q
Oraque duruerant: fignumque exfangue fedebat.
Nec lapis albus erat. fua mens infecerat illam.

Has vbi verborum poenas, mentisque profanae

Cepit Atlantiades; dictas a Pallade terras -
Linquit, et ingreditur iaélatis aethera pennis. 835
Seuocat hunc genitor ; nec cauffam faffus amoris,
Fide minifter, ait, iufforum nate meorum,
Pelle moram , folitoque celer delabere curfu:
Quaeque tuam matrem tellus a parte finiftra

ID 2 - Sufpi

[ocr errors]

Sufpicit, (;ndigenae Sidonida nomine dicunt)
Hanc pete : quodque procul montáno gramine pafci
Armentum regale vides ; ad littora verte.
Dixit: et expulfi iamdudum monte iuuenci
Littora iuffa petunt, vbi magni filia regis
Ludere, virginibus Tyriis comitata, folebat.
Non bene conueniunt, nec in vna fede morantur,
Maieftas et amor. fceptri grauitate reli&a,
Ille pater rectorque Deùm , cui dextra trifulcis
Ignibus armata eft, qui nutu concutit orbem ,
Induitur faciem tauri ; mixtusque iuuencis
Mugit, et in teneris formofus obambulat herbis.
Quippe color niuis eft , quam nec veftigia duri
CaIcauere pedis, nec foluit aquaticus Aufter.
Colla toris exftant : armis palearia pendent:
Cornua parua quidem ; fed quae contendere poJfis
Fa&a manu , puraque magis perlucida gemma.
Nullae in fronte minae ; nec formidabile lumen ;
Pacem vultus habet. miratur Agenore nata,
Quod tam formofus, quod praelia nulla minetur.
Sed , quamuis mitem , metuit contingere primo.
Mox adit : et flores ad candida porrigit ora.
Gaudet amans : et, dum veniat fperata voluptas,
Oscula dat manibus. vix ah , vix cetera differt.
Et nunc adludit, viridique exfultat in herba:
Nunc latus in fuluis niueum deponit arenis.
Paullatimque metu demto, modo pectora praebet
Virginea plaudenda manu ; modo cornua fertis
Impedienda nouis. . aufa eft quoque regia virgo,
Nefcia quem premeret, tergo confidere tauri.
Cum Deus a terra, ficcoque a littore, fenfim
Falfa pedum primis veftigia ponit in vndis.
Inde abit vlterius, mediique per aequora ponti
Fert praedam. pauet haec: littusque ablata reliétum
Refpicit : et dextra cornum tenet ; altera dorfo
Impofita eft : tremulae fimuantur fiamine veftes.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*g============== ============

P. OVIDII NASONIS
M ET A M O R P H O S E O N

[ocr errors]

Iamque Deus pofita fallacis imagine tauri,
Se confeffus erat ; Diétaeaque rura tenebat.
Cum pater ignarus Cadmo perquirere raptam
Imperat: et poenam, fi non inuenerit, addit
Exfilium , fa&to pius et fceleratus eodem. 4;
Orbe pererrato ( quis enim deprendere poffit
Purta Iouis ? ) profugus patriamque , iramque parentis,
Vitat Agenorides ; Phoebique oracula fupplex
Confulit: et, quae fit tellus habitanda, requirit.
Bos tibi, Phoebus ait, folis occurret in aruis, Io
Nullum paffa iugum , curuique immunis aratri.
Hac duce carpe vias, et, qua requieuerit herba,
Moenia fac condas: Boeotiaque illa vocato.
Vix bene Caftalio Cadmus defcenderat antro :
Incuftoditam lente videt ire iuuencam, 1 ς
Nullum feruitii fignum ceruice gerentem.
Subfequitur, preffbque legit veftigia greffu ;
Au&oremque viae Phoebum taciturnus adorat.
Iam vada Cephifi , Panopesque euaferat arua :
Ros ftetit ; et, tollens fpatiofam cornibus altis 2*)
Ad coelum frontem, mugitibus impulit auras. -
Atque ita, refpiciens comites fua terga fequentes,
Procubuit, teneraque latus fubmifit in herba.
Cadmus agit grates, peregrinaeque oscula terrae
Figit: et ignotos montes, agrosque falutat. <5
Sacra Ioui fa&urus erat: iubet ire miniftros,
Et petere e viuis libandas fontibus vndas.

D 3 S;lum

« AnteriorContinua »