Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Portaque, nequicquam rigidis permiffà Sabinis,
Fonte fuit præftruéta novo ; dum Martius arma
Indueret miiles. Quæ poftquam Romulus ultro
Obtulit; & ftrata eft tellüs Romana Sabinis 8oo
Corporibus, ftrataque fuis; generique cruorem
Sanguine cum foceri permifcuit impiusenfis:
Pace tamen fifti bellum, nec in ultima ferro
Decertare, placet; Tatiumque accedere regno.
XVIII. Qcciderat Tatius, populifque? g.,
æquata duobus,
Romulē, jura dabas : pofita cum caffide Mavors
Talibus affatur Divumque hominumque parenté :
empusadeftgenitor, quoniam fundamine magno
Res Romana valet (nec praeside pendetab uno)
Præmia, quæ promiffâ mihi dignoque nepoti, 81o
Solvere, & ablatum terris imponere cælo.
Tu mihiconcilio quondam præfente Deorum
(Nã memoro, mémoriq;animo pia verba notavi)
Unus erit, quem tu tolles in cærula cæli;
Dixifti. Rata fit verborum fumma tuorum. 815
Annuit omnipotens: & nubibus aëra cæcis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& valvæ, frußra aperta [a-
vis Sabinis, fuerunt obthura-
ta movo fonte, donec miles
Martium capefferet arma,
gu& poffquam Romulus fpon-
te anduxit, & tellus Roma-
na fuit cooperta corporibus &
Sabinorum, & indigenarum ;
atque gladius fceleftus confu-
dit fanguinem generi cum
cruore foceri, decernunt ta-
men bellum pace componere.
neque ad internecionem
pugnare ; & Tatium recipi
in focietatem regni.
XV II I. Tatius obierat,
& Tu Romule, ponebas leges
communes duobus populis :
cum Mars omißa galea, tali-
bus alloquiturpatrem Deorum
at% homimwm : Tempus adeff,
pater, ( fiquidem imperium
Romanum floret amplo funda-
mento , meque unum tam-
tummodo Deum tutelarem
habet, quo protegi & de-
fendi poffit,) pendi mer-
cedem quam mihi & digniffi-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

797. Rigidis ] Illis verò triftem atque tetricam difciplinam tribuit Livius : fueruntque morum gravitate atque fan&itate laudatiffimi. T Cicero illos fortiffimos, florem Italiae, atque adeo Reipublicæ robur appellat. 798. Martium ] Romanus ; cui à Romulo JMarte fato illud nomen. 893. Pace] Quæ Sabinorum interventu his denique conditionibus conftituta eft, ut reli&is fuis fedibus novam in urbem hostes demigrarent; Tatius una cum Romulo æqua poteftate, paribufque honoribus regnaret. 8o5. Tatius ] A proximis legatorum Laugentium , (qui, ad res, repetendas miffi, pulfati fuerunt,) Lavinii fuit interfe&us cum illuc ad folenne facrificium profe&us effet, poftquam 4 annos cum Romulo regnafiet. 8o5. véquata ] Inter Romano, ér Sabinos. 8o7. Parentem ] jovem. 3o9. Nec pr»fide J Ita etiama loquitur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Illa verecundo vix tollens lumina vultu, 84o O Dea (namque mihi, nec quæ fisdicere promptum eft ;

[ocr errors]
[ocr errors]

tegit templum regü Romani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ingreditur colles. Ibi fidus ab æthere lapfum im montem Romuleum cum Decidit in terras: à cujus lumine flagrans virgine Thaumantea. Ibi Herfiliæ crinis cum fidere ceffit in auras. $fella ex cælo demißa cecidit

[ocr errors]
[ocr errors]

nem cum corpore, & appellat oram, qua Dea uxor eft nune guirini.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4. Numam ] Fuit Numa Pompilius | ne atque juftitia gubernaret. ultro à Romanis petitus ob inclytam religionem , qui eo denique ferocem populum redegit, ut, quod vi & in- - - - - juria occupaverat imperium , religig- 7. (uribus ] vid. lib. 14. 778.

5. Ritus] Sacra, ceremonias, omnemque Deorum cultum docuit.

« AnteriorContinua »