Imatges de pàgina
PDF
EPUB

ter eum in

Vertere in Aaciden,cafosque ulciscere fratres, fCui Paridis Dixit : do oftendens fternentem Troica ferro

direxitque

i otpusin Corpora Peliden, arcumque obvertit in illum, 605 dcida. AfCertaque lethifera direxit (picula dextra.

Deas Phoe

bum precatus quo priamusgaudere senex g post Hectora poffet,

6. Æn. In Hoc fuit. Ille igitur tantorum vi&tor, Achille , earn corporis Vi&us es à timido Graje raptore maritæ :

partem quæ

erat vulpera. Atsi femineo fuerat tibz Marte cadendum,

610 bilis, calcah Tbermodontiaca malles cecidiffe bipenni.

Deuin pempe, Jam timor elle Phrygum , decus & tutela Pelafzi

quem pre

hendeos maPominis Aasides, caput insuperabile belle Arferat : armarat: i Deus idem, idemque cremarat

Stygia rioxit

palude. Jam cinis eft, & de tam magno relat Achille 615

& Post HectoNefcio quid , parvam quod non bene compleat uro ia adeptum

b Penthefinam:

Jeæ , regina At vidit totum qua gloria compleat orbem.

Amazonum Hecillı menfura viro refpondet: O haces

ThermoPer tibi Pelide, k nec linania Tartara sentit.

doobris A.

accolarum , mIpfe etiam, ut cujus fuerit cognofcere polis, 620 fecuribusque Bella movet clypeus, degue armis arma feruntur.

arinatarum , n Non es Tydides , non audet Oileus Ajax,

i Vulcanus, Non minor Atrides , non bello major EVO qui Thetidos Pofcere , non alii: soli Telamone creato

rogatu arma

Achilli faLeërteque, fuit tante fiducialandis,

625 bricaverat. P 4 se q Tantalides onus invidiamque removit , k Nunguan

Siygias fertur 1 Argolicosque duces mediis considere caftris

ad umbras In. Julit, & arbitrium litis trajecit in omnes.

clyta virtus.

Senec. Herc. Oer. 1982. verf. (Vide quæ ad 62. verf. lib. 11. m Achillis arma , clypeuin , galeam , thoracem , ocreas, gladium, baftam , Thetis in medium proposuit , illiex ducibus auferenda, qui rebus gestis optime de filio & re Græcoruu mcruiler. Qu. Smyroæus s. lib paralip: n Neque erim loricam pofcit Achillis Therfines in qua se traducebat Uly les ancipitem Juvenal. 11. Satyr. Laerteque creato , ideft, Uiyne. AiH zxrtid sque ur i ani duotis. id Sopboclis Aja. çe. verf. 1. p Homer. Il. 11. & Qu. Sinyrnæus iib. 5. traduot , Againe moonem boc arbitrium Trojanis captivis mandarse, ex conlilio Neitoris. Ilaidis dy Tow Sixcray. Ulyffes.ipre Odyf. 11. q Agamennoo hlius Atre', cui Pelops. Pater Tantalus avus. r Menelaum, Diomedem, Idomedeam, fe, &c.

mand.

[ocr errors][merged small][merged small]

zum 1. r. abi babetur ifta TWY

& orationes

[ocr errors]

ex Homero

[ocr errors]

LIBER XIII. Contentio inter Ajacem, & Ulyssem: & Ajacis cruor

in hyacinthum. F AB. 1. .Vide quæ

On sedere a duces , & vulgi fante corona , (jax: ad verf.626. lib. præced. & Qu. Smyr. Urque erat impatiens ira, Sigeia torvo

Littora profpexit claffemque in littore vultu ,

Intendeng; manus,c Agimus (pro Juppiter!) inquit, Oncov xpiais. Ante rates caufam, mecum confertky Ulyffes? utriusque.

Al n03d H. Etorais dubitavit cedere fiamnis ,

Quos ego, juftinni , quus hac à clajefugavi. tergora feptem Tutius

oft igitur filis contendere verbis, Infra v. 347. "Quim pngna Te manu: fed nec mihi dicere promptum,

N cfacere cft ifti ; quintumqu- ego Marie feroci , 11

Irique acie valeo, tantum valet iste loquendo. σάκο: άιολον

Nec memoranda tamen vobis mea facta Pelasgi Txúpwv (repe. Ellereor (vidiftis enim) sua narret Ulyfes, phocl ipleso que fine tefte gerit, quorum nox confia fola eft. is Soov še enxo Præmia magna peti fateor : fed demit honorem ινσάκGν. £mulus Ajaci. Non est tenuisse superbum , Ad qualita. Sit licet hoc ingens , quicquid fperavit Ulyses , Fabius, perti. Ipfe tulit pretium. jam 7:9877cerramiais izejas, pet locus ad commenda

tam victus erit, mecum certasse feretur.

e Atque ego , fi virtus in me dubitablis effet, vidiam valet: Nobilitate potens effem, Telamone creatus , nam & Alax f Mænia qui forti Trojana fub Hercule.cepit , dium , Ants Liigviuýhe intravit g Pagafaa Coliba carinda rates agimus Aucus huic pater Ji qui jura filentibusillic 25 1. s. C. 10. Ex Reddit, ubi Æolicen h saxum grave h Sißphon ura decoro etiam £.zcon agnojcit fummus, prolem.que fatetur (geti personæ mi. Jitaris,

Juppiter esse fuam : Sic a love tertins Ajax. afe&tuum,

Nec tamen hæc series in c ufam prolit Achivi, irze atque io- Si mihi cum magno non fit comn unis Achille : 30 dignationis adhibetur i Frater erat; fraterna peto. 2uid fanguine cretus

h Sisyphio, fuertifque, & fraude Jimillimusilli, abruptum, Xiliad. 15. & jofra verf.gr. e Rariobern lui in judicio hoc babendam poftulat Ajax tanquam i virtute rebusque geftis clarioris , a genere nobilioris, 3 languino Achilli conjun&i: preinit autem rejicitque adversarium , ut rigoavuin, i ignobilem. 3 alienum. Lib 11. verf. 217. Lib 7. verf. 1. h Adversarium perstriogit , quem fama ferebat ex Anticlea a Sisypho latrone Iftbmum obfia alente , compreda vajum, ante Laë, ca auprias. á Patruelis certe , ut mox

Inseris

20

[ocr errors]

exordium

trotus inra.

Inferis £acidis aliena nomina gentis?

lvlysses uxoAn, quod in arma prior , nulloque sub indiceveni, ris ainore de. Arma negunda mihi ? potiorque videbitur ille , 35

niz fimula. Ultima qui cepit, k detrectavitque furore

tione miliMilitiam fito , donec foletí jör ifto,

tiam fubter 1 Et fibi inutilior , timidi commenta retexit

fugere voluit

bove & afino Naupliades animi , vitat que traxit ad arma ? jnn&tister Optima nunc fumat , qui fumere noluit sella:

40

ram profci

dit, falem Nos inhonorati , & donis patruelibus urbi,

revit PalaObteilimus quia nos ad prima pericula , fimes.

medes vero Atque utinam,aut vern: furor ille, aut creditus esset. Nauplji f, Te Nec comes hic Phrygias unquam venisset ad arces aranti!objeHortator fcelerum! Non te, m Pæantia protes, 45 cit, adeoque

patrem arzExpositum Lemnos nostro cum crimine haberet ,

trum ufque qui nunc (u' memorant) Sylveftribus abditus antris, fufpendenSaxa movesgemitn , Laërtiadegue precaris

tem fimulata

infania de Qua meruit:quæ í fi diifunt) non vana precaris. - prehenfum Et nunc ille eadem nobisjuratus in ir

iTmi,

so ad Trojam ira

una cogebat. 1 (Hen!) parsuna ducum , quo fucceffore Sagitt &

Vide Lucian. Herculis utuntur fractus morboque , fameque : n Venaturque,aliturque avibus,volucresque petendo

Ut qui me

more u fibi Debita Trojanis exerces fpicula fatis.

Vlyflis iram Ille tamen vivit , quia non comitatur Ulyfjem. ssbine accerfi

verit, cujus Vellet & infelix Palamedes effe relictus :

falra prodiViveret, aut certe lethum fine crimine haberet. Quem , male convicti nimium memor ifte furoris, Prodere rem Danciom finxit , fictumque probavit m Philode. Crimen , & oftendit quodjam o prafoderat ,urum : tes Phæaoris Ergo ant exilio vires sui duxxit Achivis, 61

fil, cui Her

cules in Oeta Ant nece: fic pugnat , fic eft metuen dus Ulyffes.

arlurus arcum Quilicet eloquio fidum quoque N fora vincat;

& fagittas de

derat, fine Haud tamen efficiet p defertum 14 Nefiora crimen

quibus Tros ! Effe rear nullum : qui cum imploraret Ulyffem 65 jam capi non

Vulnere túrdus equi , feffusque senilibus annis ,

de Domo.

tione inte riit. mox veri. 8.

poire responderat oraculum. Qui tao

[ocr errors]

men a venepatarum fagittarum una, quæ in pedem deciderat faucius, cum na.. vigare per dolorem vulneris non potret, in Lemgo ios. reli&us eft. Vide So. phoclis Philoctitem. Cic 2. de Finibus. Qu. Smyro. I s. & 1 9. Pindari Pythia ad , 1. Xe Xeinn Berpopévay refert Lycopbrop vide Scholiastea, n Huic, ledłoni faver quod ex A&io citatur à Cicerone 1. de Finibus Pbilo&tet pedoze rum contextu corpori tegumenta fecife. vulgo leg. Venatur. & s. de finib. pro Pagabat vitam aucupio sagittarum. necnon Sophocles in Philodere, & Smyro. näus lib 9. o lo teptorio Palamedis , per fervos illius corruptos. | Neftor, Græcis fulmine territis, & jugali altero ab Alexiadro vulnerato, pepe-juteritsen fet ab Heatore interceptus, nifi auxilio occurritet Diomedes, fruftra invocato Vlyde & ipse jam tuga sibi consulente, Jl. 8.

[ocr errors]
[ocr errors]

I la Ulyflem | Proditus a socio eft. Non bæc mihi crimina fingi
qui Socium Scit bene Tidides , qui nomine sæpe vocatum
interfecerat,
impressione | Corripuit, trepidoque fugam exprobravit amico.
fa&ta & im- Adfpiciunt oculis superi

mortaliajastis. 70 petu ingrue

En! Eget auxilio , qui non tulit; utque reliquit, bant Trojani iaclamantem Sic linquendus erat: legem fibi dixerat ipfe. auxilium au- q Conclamat socios. Adfum; videoque trementem, faus, gai hor. Pallextemque metu, da srepidantem morte futara: tatus eft Aja- oppofui r molem clypei , lexique jacentem, 75 eem ut fupi Servaviq;animum (minimum eft hoc landis) inerter. perias ei ferTet Il. 11.

Se perftas certare, locum redeamus ad illum : Pięw rá. Redde hoftes soulnufque tuum,folitumque timorem, LOUIS TÚPPoft clypeumque late, & mecum contenae fub illo. A Socii balta At poftquam cripui, cui ftandi vulnera vires 'iminifum.

Non dederant, nulla tardatus vulnere fugit, Χερμαδίω Secin-! Hector adeft, fecumque deos in prælia ducit, més, Il. 14. Quaque ruit, non tutantum terreris ,Ulfe, 25 ite' Ex- Sed fortes etiam: tantum trahit ille timoris. χαμαι μένος

Hunc ego fanguineæ fuccesfucædis ovantem iv xovinos aut| Eminus i ingenti refupinum pondere fudi. etiam 7. II.

Hunc ego u poscenter., cum quo concurreret , une PURCEISI ini Sustinui: x fortemque meam vorislis Achivi: Βλάψε

у Noi pirand

Et veflre valuere preces, Si quritis bujus **9.&

17- Fortanam pugne, non sum superatus ab illo. 90 τις εξετα.

z Ecce ! ferunt Troes ferramque, ignemque, lovemq; νύσθη. In Dana as classes : ubi tunc facundrus Uly less w Iliad.7. HePor è Græcis Nempe ego mille meo protexi pectore puppes, ducibus ali- Spem veftrireditus: dare pro tot naviber arma , quem ad fin. Quod fi vera licet mihi dicere, quærituriflis, 95 mer provo. Qrammibi, major honos ; conjunctaq; gloria nestre car. Novem Aique Ajax armis, non Ajaci arma petuntur

(elit. confilio Neo Conferat his Ithacus a Rhesum,imbellemg;b Dolona, itoris, forti

Priamidenq;c Helenum rapta cum d Pallade caprum. rem commiferunt , exiit fors Ajacis Telamnopii. * Zu Táte AizvTk 2x XeTv &c. ibid, y Ex st goes rañeG: xuvens - ov de nosac, Atle liad. 7. Extogi gole i Sunds ošeto xw8G. odstoy Ilgazmid, Iva urusi xogwit. SiO28is in ug Egebaan, &c. II. 15, a Regem Thraciæ, qui auxilio Trojanis venit veruma à Diomede & Ulysse is. terceptus, cum suis cæsus est. Hom. II. 10 & Virg. Æn. 1. inf. verf. 249. 6 Qui ab He&ore fpeculatum miffus , à Diomede & Ulylle interceptus ar que inter fe&tus eft. Hom. Il. 10.& ipfra v. 24%. & Virg. 12. Æneid. Qui fata Trojanorum arcada Græcis revelavit. Triphiodorus. v. 44. & Qu. Smyroæus 1 10. Il Palladio, Trojanis fatali. Fatale aggre, li facrato Atolleie 18mplo Palladium, &c, .. Aacid. & Qui Smyrh. 1. 10. & imma v. 337.

ubi Ajax

Luce

100'e Dulichium

1

Lace nibilgeflumeft, Diomede remoto,
Si femel ifla daris meritis tam vilibus arma: ini, eft maris
Dividire, & pars fit wajor Diomedis in illis.

Jonii Ithacze

vicina, Ulyla quo tamen hæc Ithaco,qui clam, qui femper inermis

regnata. Rem gerit, & furtis incautum decipit hoftem?

f Achillis ha Ipfe nitor galea claroradiantu abauro

Ita , quam pa

IOS tridedir ChiInfidias prodet , manifeftabitque latentem.

ronex Pelio

recifam mon. Sed neque e Dulicbius fub Achillis casside vèrtex

te. 11.6. Qu. Pondera tanta feret , nec non onerosa, gravifque , Smyro.lib.;. fPelias bafta poteft imbellibus effe lacertis , g Hujus fa

brican & cơ. Recg clypeus vafti cælatus imagine mundi IIO

laturam vide Conveniet timide , nateque ad furta sinistre. apud Hom. Debilitaturum quid te petis , improbe , muniu ?

Il. 18. Qu.

Smyrn. 5. I. Quod tibi si populi donaverit error Achivi,

Silius lib. 7. Cur fpolieris,erit; ron cur metuaris ab hoffe: h Hanc conEt fuga, qua fola cunctos, timidiffime, vincis, 115,

troverfiam ,

inquit Sence Tarda futura tibi eligestamina tanta trahenti.

ca, memini Adde, quod ifte tuus tamraro pralia poljne , ine videre

Narodem de Integer eft clypeus: nollroqui tela ferendo

claipare apud Mille patet plagis, norus eft fuccessor habendus. Rhetorem Denique quid verbis opus ef? Spečemur agendo. 120 Arellium Fur

cum , cujus h Arma viri fortis medios mittantur in hoftes :

auditor fuit. Inde jubete peti, & referentem ornate relatis. Finierat Telamone fatus, pulgique fecutum

nis admirator

erat, &c. Ultima murmur erat: donec Laertius heros Oratio ejus Affitit , atque i oculos parlum tellure moratos 125 jam tum nibil

aliud poterat Susftulit ad proceres , expectatoque refolvit

yideri, quam Ora fono; neque abeft facundis gratia di&tis. folutum carSi mea cum restris valuissent pote Pelasgi,

men, Adeo

autem fudio. Non foret ambiguus tanti' certaminis hæres:

I se Latrobem Tuque tuis armis, nos te poreremur Achille, 130 audivit, ut Quem quoniam non equa mihi pobisque negarunt

multas ejus

fententias in Fata (manuque fimul veluti lacrymantia terfit : versus fuos Lumina) quis magno melius fuccedet Achilli,

tranftulerit.

Io armorum Quam per quem magnus Danai successit Achilles ?

judicio dixes

ratLatro, Mit tamus armain hofles petamus. Nalodixit; Arma viri fortis medios mitta; tur in hofles; inde jubere peri. Senec, 1. 1. controverf. 10. i Ex arte & Rhetorum præcepro. Etiam cum ad judicem Dos converterimus, & confultus Præior permiserit dicere, top protipus eft erumpendum, fed danda brevis cogitationi cura. Mire enim audituruin di&uri cura delectat, & judex fe ipfe compooit. Hoc præcipit Homerus Ulyffis exemplo, quem iteriile dicit oculis in terram defixis, immologue fcepiro, priusquaiu illam eloquentiæ procellam effunderet, Quint. 11.1. 3. c. locus autem Holicri ett 3. Il. Täckej vzoj de Strxe xalás χθον ο όμματα σήρας, &c.

Nam Latro

[ocr errors]
« AnteriorContinua »