Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Nec fcelus admittas, fi confoleris amicum:

Mollibus et verbis afpera fata leues.

Cur, dum tuta times, facis, vt reuerentia talis

Fiat in Auguftos inuidiofa Deos?
Fulminis adflatos interdum viuere telis

Vidimus, et réfici, non prohibente Ioue.
Nec, quia Neptunus nauem lacerarat Vlixis,
Leucothee nanti ferre negauit opem.
Crede mihi, miferis coeleftia numina parcunt:

Nec femper laefos, et fine fine, premunt.
Principe nec noftro Deus eft moderatior vllus.

Iuftitia vires temperat ille fuas.

Nuper eam Caefar, facto de marmore templo;

Iampridem pofuit mentis in aede fuae.

Iuppiter in multos temeraria fulmina torquet,
Qui poenam culpa non meruere pari.
Obruerit faeuis cum tot Deus aequoris vndis,

Ex illis mergi pars quota digna fuit?

Iudice, dilectus Martis iniquus erit.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Cum pereant acie fortiffima quaeque, fub ipfo

At, fi forte velis in nos inquirere, nemo eft,

Qui fe, quod patitur, commeruiffe neget.

Adde, quod exftinctos vel aqua, vel Marte, vel igni,

35

Nulla poteft iterum reftituiffe dies.

Reftituit multos, aut poenae parte leuauit'

Caefar; et in multis me velit effe precor.

An tu, cum tali populus fub Principe fimus,

Adloquio profugi credis ineffe metum ? Forfitan haec domino Bufiride iure timeres, Aut folito claufos vrere in aere viros.

Define mitem animum vano infamare timore.

Saeua quid in placidis faxa vereris aquis?

40

Ipfe ego, quod primo fcripfi fine nomine vobis,

45

Vix excufari poffe mihi videor.

Sed pauor attonito rationis ademerat vsum:

Cefferat omne nouis confiliumque malis. Fortunamque meam metuens, non vindicis iram,

Terrebar

Terrebar titulo nominis ipfe mei.

Hactenus admonitus memori concede poëtae,

Ponat vt in chartis nomina cara fuis.

Turpe erit ambobus, longo mihi proximus vfu

Si nulla libri parte legare met.

Ne tamen ifte metus fomnos tibi rumpere poffit;
Non vltra, quam vis, officiofus ero.
Teque tegam, qui fis: nifi cum permiferis ipfe.
Cogetur nemo munus habere meum.
Tu modo, quem poteras_vel aperte tutus amare,
Si res eft anceps ifta, latenter ama.

[blocks in formation]

Verba mihi defunt eadem tam faepe roganti,
Iamque pudet vanas fine carere preces.

Taedia confimili fieri de carmine vobis,

Quidque petam, cunctos edidiciffe reor.

Noftraque quid portet iam noftis epiftola, quamuis
Charta fit a vinclis non labefactata fuis.

Ergo mutetur noftri fententia fcripti,

Ne toties contra, quam rapit amnis, eam. Quod bene de vobis fperaui, ignofcite, amici:

Talia peccandi iam mihi finis erit.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Nec grauis vxori dicar: quae fcilicet in me

Haec quoque, Nafo, feres: etenim peiora tulisti.

Quam proba, tam timida eft, experiensque parum.

Iam tibi fentiri farcina nulla poteft.

Ductus ab armento taurus detractat aratrum:

Subtrahit et duro colla nouella iugo.

Nos, quibus adfueuit fatum crudeliter vti,

Ad mala iam pridem non fumus vlla rudes.

[ocr errors]

Venimus in Geticos fines; moriamur in illis,

Parcaque ad extremum, qua mea coepit, eat.

20

Spem iuuet amplecti; quae non iuuat irrita femper;
Et fieri cupias fi qua, futura putes.

Proximus huic gradus eft; bene defperare falutem,

Seque femel vera fcire periffe fide.

Curan

Curando fieri quaedam maiora videmus

Vulnera, quae melius non tetigiffe fuit. Mitius ille perit, fubita qui mergitur vnda;

Quam fua qui tumidis brachia laffat aquis.
Cur ego concepi Scythicis me poffe carere

Finibus, et terra profperiore frui?
Cur aliquid de mé fperaui lenius vmquam?
An fortuna mihi fic mea nota fuit?
Torquecr en grauius; repetitaque forma locorum
Exfilium renouat trifte, recensque facit.

Eft tamen vtilius, ftudium ceffaffe meorum:

Quam, quas admôrint, non valuiffe preces. Magna quidem res eft, quam non audetis, amici: Sed fi quis peteret, qui dare vellet, erat. Dummodo non vobis hoc Caefaris ira negârit; Fortiter Euxinis immoriemur aquis.

Quat

EPISTOLA VIII.

[blocks in formation]

Maximo.

uae tibi, quaerebam, memorem teftantia curam, Dona Tomitanus mittere poffet ager.

Dignus es argento, fuluo quoque dignior auro:

Sed te, cum donas, ifta iuuare folent.

Nec tamen haec loca funt vllo pretiofa metallo.
Hoftis ab agricola vix finit illa fodi.
Purpura faepe tuos fulgens praetexit amictus :

Sed non Sarmatica tinguitur illa manu.
Vellera dura ferunt pecudes, et Palladis vti
Arte Tomitanae non didicere nurus.
Femina pro lana Cerealia munera frangit;

Suppofitoque grauem vertice portat aquam. Non hîc pampineis amicitur vitibus vlmus:

Nulla premunt ramos pondere poma fuo. Triftia deformes pariunt abfinthia campi,

Terraque de fructu quam fit amara docet.

Nil igitur tota Ponti regione finjstri,

Quod mea fedulitas mittere poffet,

erat.

Claufa tamen mifi Scythica tibi tela pharetra :

10

15

Hofte

Hofte precor fiant illa cruenta tuo.

Hos habet haec calamos, hos haec habet ora libellos.

Haec viget in noftris, Maxime, Mufa locis. Quae quamquam mififfe pudet, quia parua videntur; Tu tamen haec, quaefo, confule miffà boni.

EPISTOLA IX. Bruto.

Quod fit in his eadem fententia, Brute, libellis,

Carmina nefcio quem carpere noftra refers: Nil nifi me terra fruar vt propiore rogare;

Et, quam fim denfo cinctus ab hofte, queri. O quam de multis vitium reprehenditur vnum ! Hoc peccat folum fi mea Mufa, bene eft. Ipfe ego librorum video delicta meorum;

Cum fua plus iufto carmina quisque probet. Auctor opus laudat. fic forfitan Agrius olim

Therfiten facie dixerit effe bona.

Judicium tamen hic noftrum non decipit error;
Nec quidquid genui, protinus illud amo.
Cur igitur, fi me videam delinquere, peccem,
Et patiar fcripto crimen ineffe, rogas?
Non eadem ratio eft, fentire et demere morbos.
Senfus ineft cunctis; tollitur arte malum.
Saepe aliquod cupiens verbum mutare, relinquo;
Iudicium vires deftituuntque meum.

Saepe piget (quid enim dubitem tibi vera fateri ?)
Corrigere, et longi ferre laboris onus.
Scribentem iuuat ipfe fauor, minuitque laborem ;
Cumque fuo crefcens pettore feruet opus.
Corrigere at res eft tanto magis ardua, quanto
Magnus Ariftarcho maior Homerus erat.

Sic animum lento curarum frigore laedit,
Vt cupidi curfor frena retentat equi.

Atque ita dî mites minuant mihi Caefaris iram,

Offaque pacata noftra tegantur humo ;

Vt mihi conanti nonnumquam intendere curas;
Fortunae fpecies obftat acerba meae.

20

10

IS

20

25

30

318

P. OVID. NAS. EPIST. LIB. III. Vixque mihi videor, faciam quod carmina, fanus;

Inque feris curem corrigere illa Getis. Nil tamen e fcriptis magis excusabile noftris,

Quam fenfus cunctis paene quod vnus inest. Laeta fere laetus cecini, cano triftia triftis.

35

Conueniens operi tempus vtrumque fuo eft. Quid, nifi de vitio fcribam regionis amarae ?

Cum toties eadem dicam, vix audior vlli:

Vtque folo moriar commodiore, precer?

Verbaque profectu diffimulata carent.

40

Et tamen haec eadem cum fint, non fcribimus îsdem:
Vnaque per plures vox mea tentat opem.

An, ne bis fenfum lector reperiret eumdem,

Vnus amicorum, Brute, rogandus erat? Non fuit hoc tanti; confeffo ignofcite, docti. Vilior eft operis fama falute mea.

45

Denique materiae, quam quis fibi finxerit ipfe,

Arbitrio variat multa poëta fuo.

Mufa mea eft index nimium quoque vera malorum :
Atque incorruptae pondera teltis habet.

50

Nec liber vt fieret, fed vti fua cuique daretur

Litera, propofitum curaque noftra fuit.

Poftmodo collectas, vtcumque fine ordine, iunxi:

Hoc opus electum ne mihi forte putes.

Da veniam fcriptis, quorum non gloria nobis
Cauffa, fed vtilitas officiumque, fuit.

55

« AnteriorContinua »