Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Et lato moriens pectore plangit humum.

Immolat ex illis taurum tibi Iuppiter unum

Victor, et Euandrum ruricolasque vocat. Conftituitque fibi, quae Maxima dicitur, aram,

Hic ubi pars urbis de boue nomen habet. Nec tacet Euandri mater, prope tempus adeffe, Hercule quo tellus fit fatis ufa fuo.

At felix vates ut dîs gratiffima vixit,

[ocr errors]

Poffidet hunc Iani fic dea menfe diem.

580

585

[blocks in formation]

Hunc Numidae faciunt, illum Meffana fuperbum ;
Ille Numantina traxit ab urbe notam.

595

Et mortem et nomen Drufo Germania fecit.

Me miferum, virtus quam breuis illa fuit!

Si petat a victis; tot fumat nomina Caefar,

Quot numero gentes maximus orbis habet. Ex uno quidam celebres, aut torquis ademtae, Aut Corui titulos auxiliaris habent.

600

Magne, tuum nomen rerum menfura tuarum eft:

Sed qui te vicit, nomine maior erat.

Nec gradus eft ultra Fabios cognominis ullus.
Illa domus meritis Maxima dicta fuis.

605

Sed tamen humanis celebrantur honoribus omnes;

Hic focium fummo cum Ioue nomen habet.

Sancta vocant Augufta Patres: Augufta vocantur
Templa, facerdotum rite dicata manu.

610

Huius et augurium dependet origine verbi,

Et quodcumque fua Iuppiter auget ope. Augeat imperium noftri Ducis, augeat annos: Protegat et veftras querna corona fores.

Aufpicibusque deis tanti cognominis heres

Omine fufcipiat, quo pater, orbis onus.
Refpiciet Titan actas ubi tertius Idus;

Fient Parrhafiae facra relata deae.
Nam prius Aufonias matres carpenta vehebant:

(Haec quoque ab Euandri dicta parente reor.) Mox honor eripitur, matronaque destinat omnis Ingratos nulla prole nouare viros.

Neue daret partus; itu temeraria caeco
Vifceribus crefcens excutiebat onus.
Corripuiffe Patres aufas immitia nuptas,

Ius tamen exemtum reftituiffe, ferunt.
Binaque nunc pariter Tegeaeae facra parenti

Pro pueris fieri virginibusque iubent.

Scortea non illi fas eft inferre facello,

615

620

625

Ne violent puros exanimata focos.
Si quis amas ritus veteres, adfifte precanti:
Nomina percipies non tibi nota prius.
Porrima placantur Poftuertaque, fiue forores,

630

Siue fugae comites, Maenali Nympha, tuae. Altera, quod porro fuerat, ceciniffe putatur: Altera verfurum poftmodo quidquid erat. Candida te niueo pofuit lux proxima templo,

Qua fert fublimes alta Moneta gradus:

635

[blocks in formation]

Porrigit aufpiciis, Dux venerande, tuis.

Inde triumphatae libafti munera gentis;

Templaque fecifti, quam colis ipfe, Deae.

Haec tua conftituit Genetrix et rebus et ara,
Sola toro magni digna reperta Iouis.

650

Haec

ubi tranfierint; Capricorno, Phoebe, relicto, Per iuuenis curres figna gerentis aquam.

Septi

Septimus hinc Oriens cum fe demiferit undis ;

Fulgebit toto iam Lyra nulla polo. Sidere ab hoc, ignis venienti nocte Leonis

Qui micat in medio pectore, merfus erit. TER quater euolui fignantes tempora Faftos ;

Nec Sementiua eft ulla reperta dies:

655

Cum mihi, fenfit enim, Lux haec indicitur, inquit,

660

Mufa. quid a faftis non ftata facra petis? Vtque dies incerta facro, fic tempora certa;

Seminibus iactis eft ubi foetus ager.

State coronati plenum ad praefepe iuuenci:

Cum tepido veftrum vere redibit opus. Rufticus emeritum palo fufpendat aratrum:

Omne reformidat frigida vulnus humus. Villice, da requiem terrae, femente peracta: Da requiem, terram qui coluere, viris.

Pagus agat feftum, pagum luftrate, coloni;

665

Et date paganis annua liba focis.

670

Placentur matres frugum, Tellusque, Ceresque,

Farre fuo, grauidae vifceribusque fuis.

Officium commune Ceres et Terra tuentur.

Haec praebet cauffam frugibus, illa locum.

Confortes operum, per quas correcta vetuftas,
Quernaque glans victa eft utiliore cibo;
Frugibus immenfis auidos fatiate colonos,

Vt capiant cultus praemia digna fui.
Vos date perpetuos teneris fementibus au&tus:
Nec noua per gelidas herba fit ufta niues.
Cum ferimus; coelum ventis aperite ferenis:

Cum latet; aetherea fpargite femen aqua.
Neue graues cultis Cerealia dona, cauete,

Agmine laefuro depopulentur aues.

675

6SC

Vos quoque fubiectis, formicae, parcite granis:
Poft meffem praedae copia maior erit.

685

Interea crefcat fcabrae rubiginis expers,

Nec vitio coeli palleat aegra feges.

Et neque deficiat macie, neque pinguior aequo

Diuitiis pereat luxuriofa fuis.

Et careant loliis, oculos vitiantibus, agri;
Nec fterilis culto furgat auena folo.
Triticeos foetus, paffuraque farra bis ignem,
Hordeaque ingenti foenore reddat ager.
Hoc ego pro vobis, hoc vos optate coloni:

Efficiantque ratas utraque diua preces.
Bella diu tenuere viros. erat aptior enfis
Vomere: cedebat taurus arator equo.
Sarcula ceffabant: verfique in pila ligones,

Factaque de raftri pondere caffis erat.
Gratia dîs, domuique tuae: religata catenis
Iampridem noftro fub pede bella iacent.

Sub iuga bos veniat; fub terras femen aratas.
Pax Cererem nutrit: pacis alumna Ceres.
At quae venturas praecedet fexta Kalendas,

Hac funt Ledaeis templa dicata deis.
Fratribus illa deis fratres de gente deorum

Circa Iuturnae compofuere lacus. Ipfum nos carmen deducit pacis ad aram.

Haec erit a menfis fine fecunda dies.

Frondibus Actiacis comtos redimita capillos,

Pax ades; et toto mitis in orbe mane.
Dum defunt hoftes, defit quoque caufla triumphi.
Tu ducibus bello gloria maior eris.
Sola gerat miles, quibus arma coërceat,

arma:

Canteturque fera, nil nifi pompa, tuba.
Horreat Aeneadas et primus et ultimus orbis :
Si qua parum Romam terra timebit, amet.
Tura, facerdotes, pacalibus addite flammis;
Albaque percuffa victima fronte cadat.

Vtque domus, quae praeftat eam,

cum pace perennet,

Ad pia propenfos vota rogate deos.
Sed iam prima mei pars eft exacta laboris ;
Cumque fuo finem menfe libellus habet,

690

695

700

705

710

715

720

P. OVI

P. OVIDII NASONIS

FAST OR V M

LIBER II.

anus habet finem. cum carmine crefcit et annus.

Janus

Alter ut hinc menfis, fic liber alter eat.

Nunc primum velis, Elegi, maioribus itis:

Exiguum (memini) nuper eratis opus.

Certe ego vos habui faciles in amore miniftros;
Cum lufit numeris prima iuuenta fuis.
Idem facra cano, fignataque tempora Faftis.

Ecquis ad haec illinc crederet effe viam ?

Haec mea militia eft. ferimus, quae poffumus, arma.

Dextraque non omni munere nostra vacat.

Si mihi non valido torquentur pila lacerto ;
Nec bellatoris terga premuntur equi;

Nec galea tegimur, nec acuto cingimur enfe ;

(His habilis telis quilibet effe poteft.)

At tua profequimur studioso pectore, Caefar,

Nomina per titulos ingredimurque tuos.
Ergo ades, et placido paullum mea munera vultu

[merged small][ocr errors]

Refpice; pacando fi quid ab hofte vacas.

Februa Romani dixere piamina patres:

Nunc quoque dant verbo plurima figna fidem.

20

Pontifices ab rege petunt et Flamine lanas,

Quis veteri lingua Februa nomen erat.

Quaeque capit lictor domibus purgamina certis,
P. Ouid. Naf. Opera. Tom. III.

c

Torri

« AnteriorContinua »