Imatges de pàgina
PDF

Qui prius Oebalio fuerat de vulnere natus.
Litera communis mediis pueroque viroque
Infcripta eft foliis : haec nominis, illa querelae.
Vi&or ad Hypfipyles patriam, clarique Thoantis,

Et veterum terras infames caede virorum , 4OO
Vela dat ; ut referat, Tirynthia tela, fagittas.
Quae poftquam ad Graios, domino comitante, revexit;
Impofita eft fero tandem manus ultima bello.
Troia fimul Priamusque cadunt : Priameïa comiux
Perdidit infelix homimis poft omnia formam ; 4o5
Externasque novo latratu terruit auras.
Longus in anguftum qua clauditur Hellefpontus,
Ilion ardebat ; neque adhuc confederat ignis:
Exiguumque fenis Priami Iovis ara cruorem
Combiberat. tra&ata comis antiftita Pboebi 41Q
Non profeâuras tendebat ad aethera palmas.
Dardanidas matres , patriorum figna Deorum
Dum licet amplexas , fuccenfaque templa tenentes
Invidiofa trahunt vi&ores praemia Graii.
Mittitur Aftyanax illis de turribus, unde 4 I 5
Pugnantem pro fe , proavitaque regna tuentem ,
Saepe videre patrem , monftratum a matre, folebat.
Iamque viam fuadet Boreas ; flatuque fecundo
Carbafa mota fonant : iubet uti navita ventis.
Troia, vale, rapimur, clamant : dantque ofcula terrae 42Q
Troades : et patriae fumantia te&ta relinquunt.
Vltima confcendit claffem (miferabile vifu )
In mediis Hecube natorum, inventâ fepulcris.
Prenfantem tumulos, atque offibus ofcula dantem
Dulichiae traxere manus. tamen unius haufit , 425
Inque finu cineres fecum tulit He&oris hauftos.
He&toris in tumulo canum de vertice crinem ,
Inferias inopes, crinem lacrimasque relinquit.
Eft , ubi Troia fuit, Phrygiae contraria tellus, -
Biftoniis habitata viris. Polymeftoris illic 43O
Regia dives erat, cui te commifit alendum
Clam , Polydore, pater, Phrygiisque removit ab armis.

+ Comfi

Confilium fapiens. fceleris nifi praemia magnas
Adieciffet opes, animi irritamen auari.
Vt cecidit Fortuna Phrygum, capit impius eihfem
Rex Thracum, iuguloque fui defigit alumni:
Et, tamquam tolli cum corpore crimina poffent,
Exanimem e fcopulo fubie&tas mifit in undas.
Litore Threïcio claffem religarat Atrides,
{)um mare pacatum, dum ventus amicior eff&t.
Hic fubito, quantus, cum viueret, effe folebat,
Exit humo late rupta ; fimilisque minaci,
Temporis illius vultum referebat Achilles;
Quo ferus iniufto petiit Agamemnona ferro.
Immemoresque mei difceditis , inquit, Achiui?
Obrutaque eft mecum virtutis gratia noftrae ?
Ne facite. utque meum non fit fine honore fepulcrum,
Placet Achilleos ma&ata Polyxena manes.
Dixit: et, immiti fociis parentibus umbrae,
Rapta finu matris, quam iam prope fola fovebat,
Fortis, et infelix, et plusquam femina, virgo
Ducitur ad tumulum ; diroque fit hoftia bufto.
Quae memor ipfa fui , poftquam crudelibus aris
Admota eft ; fenfitque fibi fera facra parari ;
Vtque Neoptolemum ftantem , ferrumque tenentem,
Inque fuo vidit figentem lumina vultu ;
Vtere iamdudum generofo fanguine, dixit.
Nulla mora eft. at tu iugulo, uel pe&ore , telum
Conde meo : iugulumque fimul peétusque retexit.
Scilicet aut ulli feruire Polyxena ferrem,
Aut per tale facrum numen placabitur ullum.
Mors tantum vellem matrem mea fallere poffet.
Mater obeft ; minuitque necis mihi gaudia. quamuis
Non mea mors illi, verum fua vita gemenda eft.
Vos modo , ne Stygios adeam non libera manes,
Efte procul ; fi iufta peto : ta&tuque virikes
Virgineo remouete manus. acceptior illi,

Quisquis is eft, quem caede mea placare paratis ,
Liber erit fanguis, fi quos tamen ultima noftri
S 2.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Vota mouent oris ; Priami vos filia regis, 47O
Non captiua, rogat ; genetrici corpus inemtum
Reddite : neve auro redimat ius trifte fepulcri,
Sed lacrimis. tumc, cum poterat, redimebat et auro.
Dixerat. at populus lacrimas, quas illa tenebat,
Non tenet. ipfe etiam flens inuitusque facerdos 47 5
Praebita conieéto rupit praecordia ferro.
Illa, fuper terram defe&to poplite labens,
Pertulit intrepidos ad fata nouiffima vultus.
Tunc quoque cura fuit partes velare tegendas,
Cum caderet, caftique decus feruare pudoris. 4SO
Tröades excipiunt ; deploratosque recenfent
Priamidas: et quid dederit domus una cruoris.
Teque gemunt, virgo ; teque, o modo regia coniunx,
Regia di&a parens, Afiae florentis imago ;
Nunc etiam praedae mala fors : quam vi&or Vlixes 49 s
Effe fuam nollet, nifi quod tamen Hectora partu
Edideras. dominum matri vix repperit He&or.
Quae corpus complexa animae tam fortis inane,
Quas toties patriae dederat, matisque, viroque,
Huic quoque dat lacrimas ; lacrimas in vulnera fundit : 49Q
Ofculaque ore legit: confuetaque pe&tora plangit:
Canitiemque fuam comcreto in fanguine verrgns,
Plura quidem , fed et haec, laniato peétore , dixit:
Nata tuae (quid enim fupereft?) dolor ultime matri ,
Nata, iaces: * videoque tuum, mea vulnera, vulnus. 49 §
Em, ne perdiderim quemquam fine caede meorum,
Tu quoque vulnus habes. at te, quia femina, rebar
A ferro tutam: cecidifti et femina ferro.
Totque tuos idem fratres, te perdidit idem
Exitium Troiae, noftrique orbator, Achilles. 6oo
At poftquam Paridis cecidit Phoebique fagittis ;
Nunc certe, dixi, non eft metuendus Achilles.
Nunc quoque mi metuendus erat. cinis ipfe fepulti
In genus hoc faeuit: tumulo quoque fenfimus hoftem :
Aeacidae fecunda fui. iacet Iliom ingens: 6o5
Euentuque graui finita eft publica clades :

Si finita

Si finita tamen. foli mihi Pergama reftant :
In curfuque meus dolor eft. modo maxima rerum,
Tot generis, natisque potens, nuribusque, viroque,
Nunc trahor exful , inops, tumulis auulfa meorum, %Io
Penelopae munus. quae me, data penfa trahentem,
Matribus oftendens Ithacis, Haec He&oris illa eft
Clara parens : haec eft , dicet, Priameïa coniux.
Poftque tot amiffos tu nunc, quae fola leuabas
Maternos lu&us, hoftilia bufta piafti. $ I$
Inferias hofti peperi. quo ferrea refto? .
Quidue moror ? quo me feruas, damnofa feneétus?
Quid , Di crudeles , nifi quo nova funera cernam,
Viuacem differtis anum ? quis poffe putaret
Felicem Priamum , poft diruta Pergama, dici ? 62O
Felix morte fua , nec te, mea nata, peremtam
Adfpicit: et vitam pariter regnumque reliquit.
At (puto) funeribus dotabere, regia virgo;
Condeturque tuum momentis corpus avitis.
Non haec eft Fortuna domus. tibi munera matris 4; 25
Contingent fletus , peregrinaeque hauftus arenae.
Omnia perdidimus. fupereft , cur viuere tempus
In breue fuftineam, proles gratiffima matri,
Nunc folus, quondam minimus de ftirpe virili,
Has datus Ifmario regi Polydorus in oras. 630
Quid moror interea crudelia vulnera lymphis
Abluere, et fparfos immiti fanguine vultus ?
Dixit : et ad litus paffu proceffit amili ,
Albentes laniata comas. Date , Tröades, urnam,
Dixerat infelix, liquidas hauriret ut undas: 635
Adfpicit eie&um Polydori in litore corpus, -
Fa&aque Threïciis ingentia vulnera telis.
Tröades exclamant : obmutuit illa dolore ;
Et pariter vocem, lacrimasque introrfus obortas
Devorat ipfe dolor : duroque fimillima faxo $4o
Torpet: et aduerfa figit modo lumina terra;
Interdum torvos fuftollit ad aethera vultus:
Nunc pofiti fpe&at vultum, nunc vulnera, nati ;

| S 3 Vulnera

Vulnera praecipne : feque armat et inftruit ira.
Qua fimul exarfit , tamquam regina maneret, 44*
Vlcifci ftatuit; poenaeque in imagine tota eft.
Vtque furit catulo la&ente orbata leaena ;
Signaque ma6ta pedum fequitur, quem non videt, hoftem :
Sic Hecube, poftquam cum lu&u mifcuit iram,
Non oblita animorum , annorum oblita fuorum, 65o
Vadit ad artificem dirae Polymeftora caedis:
Colloquiumque petit. nam fe monftrare reliâum
Velle latens illi , quod nato redderet, aurum.
Credidit Odryfius: praedaeque adfuetus amore
In fecreta venit. cum blando callidus ore, $$$
Tolle moras, Hecube, dixit : da munera nato.
Omne fore illius quod das, quod et ante dedifti,
Per Superos iuro. fpeâat truculenta loquentem,
Falfaque iurantem : tumidaque exaeftuat ira ;
Atque ita correptum captiuarum agmine matrum 46o
Inuolat, et digitos in perfida lumina condit,
Exfpoliatque genas Oculis, (facit ira valentem)
Immergitque manus : foedataque fanguine fonti
Non lumen ; neque enim fupereft, loca luminis haurit.
Clade fui Thracum gens irritata tyranni 565
Tröada telorum lapidumque inceffere iaâu
Coepit. At haec miffum rauco cum murmure faxum
Morfibus infequitur : ri&uque in verba parato
Latrauit, conata loqui. locus exftat, et ex re
Nomen habet : veterumque diu memor illa malorum, 47e
Tum quoque $ithonios vlulauit maefta per agros.
Illius Troasque fuos, hoftesque Pelasgos,
Illius Fortuna Deos quoque mouerat omnes :
Sic omnes, ut et ipfa Iouis coniuxque, fororque,
Euentus Hecubam meruiffe negauerit illos. 47$
Non vacat Aurora quamquam isdem faverat armis,
Cladibus, et cafu Troiaeque Hecubaeque moueri.
Cura Deam propior , lu&usque domefticus angit
Memnonis amiffi, Phrygiis quem lutea campis
Vidit Achillea pereuntem cufpide mater. 48o
Vidit 5

« AnteriorContinua »