Imatges de pàgina
PDF

Dique fumus; meritafque luet vicinia pœnas
Impia, dixerunt. Vobis immunibus hjjus 69с
Effe mali dabitur: modo veftra relinquite te&ta;
Ac noftros comitate gradus; & in ardua montis
Ite fimul. Parent ambo, baculifque levati
Nituntur longoveftigia ponere clivo.
Tantum aberant fummo, quantum femel ire

fagitta
Miffà poteft: flexere oculos, & merfà palude
Cætera profpiciunt: tantum fua teóta manere.

VIII. IX. Dumque ea mirantur ; dum deflent

fata fuorum :
Illa vetus dominis etiam cafa parva duobus,
Vertitur in templum: furcas fubiere columnæ :7co
Stramina favefcunt ; adopertaque marmore tellus,
Cælatæque fores, aurataque te&ta videntur.
Talia cum placido Saturnius ediditore:
Dicite, jufte fenex, & foemina conjuge jufto
Digna, quid optetis. Cum Baucide PIL). o;

locutus, 7 Confilium Superis aperit commune Philemon : Esse facerdotes, delubraque vestra tueri

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ante gradus facros cum ftarent förtè, locique
INarrarent cafus; frondere Philemona Baucis,
Baucida confpexit fenior frondere Philemon. 7 15
Jamque fuper geminos crefcente cacumine vultus,
Mutua, dum licuit, reddebant diéta; Valeque,
O conjux, dixere fimul : fimul abdita texit
Ora frutex. Oftendit adhuc Tyaneius illic

Incola de gemino vicinos corpore truncos. 720

tus refpondet defideriù : fuerunt aditui quamdiu vita conceffa eft. (

forte effent ante gradus facro*, & referrent ea qua loco illi evenerant.

[ocr errors]
[ocr errors]

ex duobus corporibw,

[ocr errors]

692. Comitate ] Antique ; pro comi- | tatus enim eft Baucis in tiliam.

[ocr errors]

Philemon in quercum ;

[ocr errors]
[ocr errors]

Hæc mihi non vani (neque erat cur fallere vellent)
Narravere fenes. Equidem pendentia vidi
Serta fuper ramos: ponenfgue recentia, dixi,
Cura pii Dis funt, &c, qui coluere, coluntur.
X. Deferat: cunctofq; & res & moverat
auctor; ; 71.5
Thefea præcipue: quem faéta audire volentem
Mira Deúm; nixus cubito Calydoneius amnis
Talibus alloquitur: Sunt, ô fortiffime, quorum
Forma femel mota eft, & in hoc renovamine
manfit. -
Sunt, quibus in plures jus eft tranfire figuras: 73o
Ut tibi, complexi-terram maris incola, Proteu.
Nam modo te juvenem, modo te videre leonem:
Nunc violentusaper ; nunc, quétetigifîè timerent,
Anguis eras: modo te faciebant cornua taurum.
Sæpe lapis poteras, arbor quoque fæpe videri. 735
Interdum, faciem liquidarum imitatus aquarum,
Flumen eras: interdum undis contrarius ignis.
XI. Nec minus Autolyci conjux Erifichthone
Tlata

Juris habet. Pater hujuserat, qui numina Divùm

Sperneret; & nullos aris adoleret honores.
Ille etiam Cereale nemus violaffè fecuri
Dicitur ; & lucos ferro temeraffè vetuftos.
Stabat in his ingens annofo robore quercus;
Una nemus: vittae mediam, memórefque tabellae,

[ocr errors]

XI. Neg, JAntolyci uxor, filia &rifichthonis, minori gaudet poteftate. Parentem babebat, qui negligeret Tíorum imperia, neque praberet ulla thura eorum altaribus. Ille quoque creditur violaffe

[ocr errors]

atque vaftaffe lucos antiquos fecuri. guercus vafta antiquo ligno in

[ocr errors]
[ocr errors]

731. complexi ] Nam terra omnium elementorum infima , quam aqua ambit.

75 1. Proteu ] Qgis fuerit Proteus ifte formam identidem immutans, haud facile eft affequi. Deum marinum Neptuni & Phcenices filium faciunt nonnulli ; alii Oceani & Tethyos ; Herodotus regem dicit fuiflè Ægypti , qui Trojani belli temporibus floruerit. ಇಜ್ಜೇ! iiie fuerit non modo varias formas induiffe, fed aliis alias induxiffe videtur. Proteum deinde mimum artificiofiffime quofvis imitantem ; vel nautam ventis omnibus utentem, Sophiftam, præterea Philofophum, Magum, Politicum præfertim rebus omnibus fefe accommgdantem hic aut ille fcripferunt.

758. Nec minus ] Non minorem habet potentiam fe in varias figuras mutandi.

738. -Autolyci T Fuit Autolycus Anticleæ, quæ Ulyffem pcperit, génitor; furandi ftientia à Mercurio donatus ; cujus quidem uxor, nomine JMetra, Erifichthonis filia varias quoque induere formas folita.

74.I. Cereale ] Cereri frugum dea confecratum.

744. Memores j Gratum eorum animum significantes, qui, Nymphae, in quercu habitantis, seu magis Cereris beneficio, votorum compotes fa&i fuerant. Qgi mos quidem memores tabellas Diis ex arboribus fufpendendi ex Poëtis paffim cognofeitur,

Sertaque

Sertaque cingebant voti argumenta potentis 745
ម៉្លេះ hac Dryades feftas duxere choreas:
Sæpe etiam, manibus nexis ex ordine, trunci
Circuiere modum: menfuraque roboris ulnas
Quinque ter implebat. Nec non & caetera tanto
Silvafüb hac, filva quantojacet herba fub omni. 75o
Non tamen idcirco ferrum Triopeius illa
Abftinuit; famulofquejubet fuccidere fàcrum
Robur : & ut juffos cunétari vidit, ab uno
Edidit hæc rapta fceleratus verba fecuri:
Non dile&ta Deae folum, fed & ipfâ licebit. 755
Sit Dea, jam tanget frondente cacumine terram.
Dixit : &, obliquos dum telum librat in i&tus,
Contremuit, gemitumque dedit Deoia quercus:
Et pariter frondes, pariter pallefcere glandes
Coepere ; ac longi fudore madefcere rami.
Cujus ut in trunco fecit manus impia vulnus;
Haud aliter fluxit difcuffâ cortice fànguis;
Quam folet, ante aras ingens ubi viótima taurus
Concidit, abruptacruorè cervice profusus.
Obftupuere omnes: aliquifque exomnibus }
765
audet
Deterrere nefas, faevamque inhibere bipennem.
Afpicit hunc, Mentifqué piæ cape præmia, dixit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

que removere fecurim. Theffalus hunc intuetur, atque, inquit, Sume mercedem âmi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Omncs germanæ, Cererem cum veftibus atris
Moerentes adeunt; poenamq; Erifichthonis orant.
Annuit his: capitifque fui pulcherrima motu 78o
Concuffit gravidis oneratos meffibns agros:
Moliturque genus poenae miserabile, si non
Ille fuis cffet nulli miferabilis actis,
Peftifera lacerare Fame. Quæ quatenus ipfi
Non adeunda Deae, (neque enim Cereremq; 8
Famemque 3 785
Fata coire finunt) montani numinis unam
Talibus agreftem compellat Oreada diétis:
Eft locus extremis Scythiæ glacialis in oris,
Trifte folum, fterilis, fine fruge, fine arbore, tellus;
Frigus iners illic habitant,Pallorque,Tremorq;,79o
Et jejuna Fames: ea fe in præcordia condat
Sacrilegi fceleratajube. Nec copia rerum
Vincat eam ; fuperetque meas certamine vires.
Neve viæ fpatium te terreat; accipe currus:
Accipe, quos frænis altè moderere, dracones. 795
Et dedit, Illa dato fubve&ta per aëra curru
Devenit in Scythiam : rigidique cacumine montis
(Caucafon appellant) ferpentum colla levavit :
Quæfitamque Famem lapidofo vidit in agro,
Unguibus & raras vellentem dentibus herbas. 8Co
Hirtus erat crinis; cava lumina: pallor in ore:
Labraincana fitu : scabræ rubigine fauces:
Duracutis, per quam fpe&tari vifcera poffent:
Offa fub incurvis exstabant arida lumbis: ,
Ventris erat proventre locus, Pendere putares 8o5
Pectus, & à spinae tantummodo crateteneri.
Auxerat articulos macies, genuumque rigebat

[ocr errors]
[ocr errors]

782. JMiferabi'e] Quod ad mifericor- | thiam altiffimam regionem perveniret.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ciuntur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »