Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Qui legis Electran, et egentem mentis Oreiten,

Aegyfthi crimen Tyndaridosque legis.

395

Nam quid de tetrico referam domitore Chimaerae,
Quem leto fallax hospita paene dedit?

Quid loquor Hermionen? quid te, Schoenëia virgo?
Teque, Mycenaeo Phoebas amata duci?

400

Quid Danaën Danaësque nurum, matremque Lyaei?

Haemonaque, et noctes cui coïere duae?

Quid generum Peliae ? quid Thefea? quidue Pelasgum,

Iliacam tetigit qui rate primus humum?

Huc löle, Pyrrhique parens; Huc Herculis uxor,

405

Huc accedat Hylas, Iliadesque puer.

Tempore deficiar, tragicos fi perfequar ignes;

Vixque meus capiat nomina nuda liber.

[blocks in formation]

Nec, qui defcripfit corrumpi semina matrum,
Eubius, impurae conditor hiftoriae.

415

Nec qui compofuit nuper Sybaritida, fugit :

Nec quae concubitus non tacuere fuos.

Suntque ea doctorum monumentis mixta virorum,
Muneribusque Ducum publica facta patent.

420

Neue peregrinis tantum defendar ab armis;
Et Romanus habet multa iocofa liber.

Vtque fuo Martem cecinit grauis Ennius ore;

Ennius ingenio maximus, arte rudis: Explicat vt cauffas rapidi Lucretius ignis,

Cafurumque triplex vaticinatur opus;

Sic fua lafciuo cantata eft faepe Catullo

Femina, cui falfum Lesbia nomen erat. Nec contentus ea, multos vulgauit amores,

In quibus ipfe fuum faffus adulterium eft. Par fuit exigui, fimilisque licentia, Calui,

425

430

Detexit

Cinna quoque his comes eft, Cinnaque procacior Anser:

Et quorum libris, modo diffimulata Perillae

Detexit variis qui fua furta modis.

Quid referam Ticidae, quid Memmi carmen, apud quos
Rebus abeft nomen, nominibusque pudor?

Et leue Cornifici, parque Catonis opus.

Nomine, nunc legitur diéta Metella, fuo.

435

Is quoque, Phafiacas Argo qui duxit in vndas,

[blocks in formation]

Fallere cuftodem demum docuiffe fatetur;

Nec fuit opprobrio celebrafle Lycorida Gallo,
Sed linguam nimio non tenuiffe mero.
Credere iuranti durum putat effe Tibullus;
Sic etiam de fe quod neget illa viro.

Seque fua miferum nunc ait arte premi.

445

450

Saepe velut gemmam dominae fignumue probaret:
Per cauffam meminit fe tetigiffe manum.

Vtque refert, digitis faepe eft nutuque locutus,

455

Et tacitam menfae duxit in orbe notam.
Et quibus e fuccis abeat de corpore liuor,
Impreffo fieri qui folet ore, docet.
Denique ab incauto nimium petit ille marito,
Se quoque vti feruet; peccet vt illa minus.
Scit, cui latretur, cum folus obambulat ipfe:
Cur toties claufas exfcreet ante fores.
Multaque dat talis furti praecepta: docetque,
Qua nuptae poffint fallere ab arte viros.
Nec fuit hoc illi fraudi; legiturque Tibullus,
Et placet, et iam te Principe notus erat.
Inuenies eadem blandi praecepta Properti;

Diftrictus minima nec tamen ille nota eft.
His ego fucceffi, quoniam praeftantia candor
Nomina viuorum diffimulare iubet.

M S

460

465

Non

[ocr errors]

Non timui, fateor, ne, qua tot iëre carinae,

Naufraga, feruatis omnibus, vna foret.
Sunt aliis fcriptae, quibus alea luditur, artes.

Haec eft ad noftros non leue crimen auos.
Quid valeant tali; quo poffis plurima iactu

Fingere; damnofos effugiasue canes.
Teffera quot numeros habeat: diftante vocato

Mittere quo deceat, quo dare miffa modo.

470

475

Difcolor vt recto graffetur limite miles,

Cum medius gemino calculus hoste perit.

Vt mage velle fequi fciat, et reuocare priorem ;

Ne tuto fugiens incomitatus eat.

480

Parua fedet ternis inftructa tabella lapillis;

In qua viciffe eft, continuaffe fuos.

Quique alii lufus (neque enim nunc perfequar onines)

Perdere rem caram, tempora noftra, folent.

Ecce canit formas alius iactusque pilarum.

485

Hic artem nandi praecipit, ille trochi. /

Compofita eft aliis fucandi cura coloris:

Hic epulis leges hofpitioque dedit.

Alter humum, de qua fingantur pocula, monstrat:

Quaeque docet liquido tefta fit apta mero.

Talia fumofi luduntur menfe Decembris ;

Quae damno nulli compofuiffe fuit.

His ego deceptus non triftia carmina feci ;
Sed triftis noftros poena fecuta iocos.
Denique nec video de tot fcribentibus vnum,
Quem fua perdiderit Mufa: repertus ego.
obfcoena iocantes

Quid fi fcripfiffem mimos,

Qui femper ficti crimen amoris habent?

In quibus adfidue cultus procedit adulter;

Verbaque dat ftulto callida nupta viro.

[ocr errors]

Nubilis hos virgo, matronaque, virque, puerque
Spectat; et e magna parte Senatus adeft.

Nec fatis inceftis temerari vocibus aures:

Adfuefcunt oculi multa pudenda pati.

Cumque fefellit amans aliqua nouitate maritum,

490

495

500

505

Plau

Plauditur; et magno palma fauore datur.

Quoque minus prodeft, fcena eft lucrofa poëtae.
Tantaque non paruo crimina Praetor emit.
Infpice ludorum fumtus, Augufte, tuorum:
Emta tibi magno talia multa leges.
Haec tu fpectasti, spectandaque faepe dedifti.
Maieftas adeo comis vbique tua eft.
Luminibusque tuis, totus quibus vtitur orbis,

Scenica vidifti lentus adulteria.

Scribere fi fas eft imitantes turpia mimos;

515

Materiae minor eft debita poena meae.

An genus hoc fcripti faciunt fua pulpita tutum;
Quodque libet, mimis fcena licere dedit?

Et mea funt populo faltata poëmata faepe:

Saepe oculos etiam detinuere tuos.
Scilicet in domibus veftris, vt prifca virorum
Artifici fulgent corpora picta manu;
Sic, quae concubitus varios Venerisque figuras
Exprimat, eft aliquo parua tabella loco.
Vtque fedet vultu faffus Telamonius iram,

Inque oculis facinus barbara mater habet:
Sic madidos ficcat digitis Venus vda capillos:
Et modo maternis tecta videtur aquis.
Bella fonant alii, telis inftructa cruentis:

520

525

Parsque tui generis, pars tua facta canunt.

530

Inuida me fpatio Natura coërcuit arcto,

Ingenio vires exiguasque dedit.

Et tamen ille tuae felix Aeneïdos auctor,
Contulit in Tyrios arma virumque toros:

Nec legitur pars vlla magis de corpore toto

Quam non legitimo foedere iunctus amor. Phyllidis hic idem, tenerosque Amaryllidis ignes, Bucolicis iuuenis luferat ante modis.

535

Nos quoque iam pridem fcripto peccauimus vno.

·

540

Supplicium patitur non noua culpa nouum. Carminaque edideram, cum te delicta notantem Praeterii toties iure quietus eques.

Ergo,

Ergo, quae iuueni mihi non nocitura putaui

Scripta parum prudens, nunc nocuere feni? Sera redundauit veteris vindicta libelli;

Diftat et a meriti tempore poena fui.

Ne tamen omne meum credas opus effe remiffum ;
Saepe dedi noftrae grandia vela rati.

545

Sex ego Faftorum fcripfi totidemque libellos;

Cumque fuo finem menfe volumen habet. Idque tuo nuper fcriptum fub nomine, Caefar, Et tibi facratum fors mea rupit opus.

550

Et dedimus tragicis fcriptum regale cothurnis:

Quaeque grauis debet verba cothurnus habet. Dictaque funt nobis, quamuis manus vltima coepto

555

Defuit, in facies corpora verfa nouas.

Atque vtinam reuoces animum paulifper ab ira,
Et vacuo iubeas hinc tibi pauca legi!
Pauca, quibus prima furgens ab origine mundi,

In tua deduxi tempora, Caefar, opus:
Adfpicias, quantum dederis mihi pectoris ipfe ;

Quoque fauore animi teque tuosque canam.

Non ego mordaci deftrinxi carmine quemquam¿
Nec meus vllius crimina verfus habet,
Candidus a falibus fuffufis felle refugi:
Nulla venenato litera mixta ioco eft.
Inter tot populi, tot fcripti millia noftri,

Quem mea Calliope laeferit, vnus ego.

560

565

Non igitur noftris vllum gaudere Quiritem

5702

Nec mihi credibile eft quemquam infultaffe iacenti;

Auguror, at multos indoluiffe, malis.

Gratia candori fi qua relata meo eft.

His precor, atque aliis poffint tua numina flecti
O Pater, o Patriae cura falusque tuae.
Non vt in Aufoniam redeam, nifi forfitan olim,
Cum longo poenae tempore victus eris.

Tutius exfilium, palloque quietius, oro:

Vt par delicto fit mea poena fud.

575

« AnteriorContinua »