Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fìatuae áuæ d* quibus paufanias in Atticis in hæc verba : ffs*o%req*} £1} *vròv τχς έλ*ia* A£4v* x«} x£g* &vw¢wiwww IIcersu3£v. Vide Sc Plutarçhumîim Themiftocle , & statium rhebaid. ri. Ubi ingens fis{uperüm : dubiis donec ÉÉÉÉÉ arbor rupibus, & longa refugumimare fraugeret umbrâ. Qui fe*am hic legunt,\gemino tibicine feótertiam £aruminant ëx virgilio: altero in xx. Aen. ubi equun durateum appellat fkrum : inque feri curvam compagibus alvum contorfit. Altero in r. Georgi3. Tuque ô cui prima frementem Fudit equum tellus magno percuffa tridenti Nepturie. quod in Thraciâ faétum afferir 3ó. Bapt. Egnatius c.3. t opus claufit oliva , pácis fymbolum • ip fuffragiis vi&oria iof. verf. u AEmu$ rex Thraciæ Rhódopen S:rymonis fluv. filiam duxerat. Hanc cum ille Junonem appellaret , illum Rhodope Joyem ; in manres mutati funt. x Verana matronã à popularibus fuis Pygmaeis pro numine i culta, Deos, prae fe contempfit , Junonieih maximè & Diáfiam» quiarum indignatione in gruem eâ converfa, infeftiffimam Pygmaeis hoftem , qui iltam vefierati fuera5t. Athenaeus 9. ι. 1 1. cap. y Laomedontis filiam » et> fpretam Jungnis formam , mutatam in Ciconiam : cuius de natura Plin. i o. I. 23. c. & £ierius 17. I. Hieroglyph. &Forte a xivûg:*ów. quia faxo jacens lacrymare vi* detur , usque enim idea eft cum Myrrhæ ££ quo t. iq

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

civem, nove- - - - - - $$$J?"* jcedere calitibus, verbifque c mimoribtis utí.

filia Tantali qui Phrygiae & Lydiæ imperitabat , priufquam nuberet Agnphioni Thebarum regi.' * Ojjp, Lydiæ, infra verf, 3u. * Moderationibus, iafta v, 363.

- AMalt.1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n Pleiadmm fororef?genitrix mea ; maximus Atla* |nis , &c. . Eßavas,o etheremm qni fert cervicibns axem, 175 ; î $tr Pjmpjiter alter avai, pficero quoque glorior illo.'7 [ÉÉÉÉ Â£e gentes metuunt Rég; ia», me regia Cadmi. finfra verf. & 'g14•» 3 17a. & (eq. s. O quanturaa caliginis mentibus humanis objicie magna felicitast inqnit seneca lib. de Erevitate vitae. Quam multi fuiffent felices nifi ita fe putadept! Bonum 2 jpuit idem epift uíE. tunc habebis tuum, cum intelliges infeliciffimos effe f.ices. h Evás*u*g*x*. Virg. o. Ain. Fatidi£a Manto. i Thebanae fgepinae ; ab. 1£rneao 6. Boeotiae.Tk Progriè, ut quae Apollini facra 1. 1. v. ; ss. 12aerera diviuitas, ut habet adulatoriè Ę Valerius opinione colligitur : uua praefeati fide paterno ávitoque fideri par videtur. Reliquos enim Déos accepimus , Cæfares dedimus. ^ Convivâ Deorum μακάρsiroru avv£;u@» , Gallos Anthol. 8. άμοι3αίω θεοῖσι δεῖzrvx zrae£xwv Tigdar. 1. Olymp. a Taygete , usalijs. Furyadafa. quamvis hanc alterius Niobes, matrem fiatuwat T* Lib.4. 648. & 63;. P Tantâli Pater » & Amphionis conjugis mei.

;f- -$'wb'

« AnteriorContinua »