Tots els refranys catalans

Portada
Grup 62, 1 de des. 2009 - 640 pàgines
En paraules del prologuista d'aquesta obra, Francesc Vallverdú, "la característica més rellevant de Tots els refranys catalans és la seva monumentalitat: vint-i-cinc mil refranys si els compteu pels números marginals de fet són més de vint-i-sis mil si n'hi afegiu les variants no numerades són moltíssims refranys.

Informació bibliogràfica