Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
eBay - awesomebooksusa108,24 USDSense classificació
Walmart - Discover Books156,09 USDSense classificació
The Springer Shop109,99 USDSense classificació
Thriftbooks.com108,29 USDSense classificació
SecondSale109,99 USDSense classificació
eBay - shopspell135,32 USDSense classificació
eBay - zuber65,95 USDSense classificació