Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica: Trobades Científiques de la Mediterrània, Maó, 11-13 setembre 1991

Portada
Josep Maria Camarasa, Honorino Mielgo, Antoni Roca
Institut d'Estudis Catalans, 1994 - 444 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

CONFERENCIES
3
La teoria mesó nica de les forces nuclears
33
George Cleghorn un metge británic
55
El contenido del Kitáb alHaya de Qásim b Mutarrif
75
La primera tabla de estrellas documentada
95
Esquemes dombres per determinar el moment
107
Algunas observaciones en torno a la precisión
121
La inquietud per lorigen de les coses
139
FÍSICA QUÍMICA MATEMÁTIQUES I TÉCNICA
223
El doble tañido de hierro El tecnólogo
255
El problema del pes en Lucreci
283
Las obras portuarias en Barcelona
301
Astronomia i Cosmologia en lobra
315
Un projecte de ciéncia aplicada lEscola
341
Els inicis de laviació científica a Espanya
357
La dispersió Mller i els inicis de lElectrodinámica
377

La biblioteca i les col leccions Salvador
157
El bronze i el corall lhomenatge de
183
dapotecari en la Catalunya dels segles XVII i XVIII
203
Técnica militar i projectisme en els plans
399
Llista de participants
439
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica