Història de la matemàtica. Des del segle XVII fins a l'inici de l'època contemporània (eBook)

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 5 de juny 2014 - 496 pàgines
Al segle XVII, de la mateixa manera que l’astronomia va fer un pas endavant amb els descobriments de Kepler i Galileu, la matemàtica també va viure una època d’esplendor gràcies a les aportacions de figures com Descartes, Pascal, Newton o Leibniz. En aquells anys van veure la llum el càlcul diferencial i integral, alhora que el càlcul de probabilitats, les sèries numèriques, les equacions diferencials i tot un seguit de troballes que van anar configurant la matemàtica tal com l’entenem actualment. Noms com els d’Euler, Cauchy i Gauss són en gran mesura responsables de la concepció que tenim d’aquesta ciència i la van portar des de la daurada pubertat del segle XVI fins a una etapa adulta que podem qualificar de gloriosa. Aquest llibre s’adreça a tots els lectors que vulguin conèixer l’evolució d’aquesta ciència apassionant i les idees dels genis matemàtics dels segles XVII, XVIII i XIX. Juntament amb la primera part, publicada sota el títol Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia fins al Renaixement, aconsegueix traçar un camí de gairebé cinc mil anys d’història del pensament matemàtic.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Introducció
13
Descartes Fermat Pascal
17
La resta de protagonistes
81
Isaac Newton
135
Leibniz i la nissaga Bernoulli
185
Leonhard Euler
237
La Revolució Francesa
307
La primera meitat del segle XIX
377
Carl Friedrich Gauss
433
Índex analític
485
Copyright

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica