Fonaments de Fisica

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 12 de març 2010 - 188 pàgines
Aquest text-guia s’adreça principalment als estudiants de l’assignatura Física del primer curs del Grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. També vol ser una eina vàlida per estudiants de física general d’altres ensenyaments científics i tècnics i, en especial, per als estudiants del Grau de Física..L’objectiu del material que es presenta és oferir una visió panoràmica, coherent i rigorosa de les lleis de la física clàssica. Es tracta bàsicament d’una introducció, a nivell universitari, de la física general, amb un èmfasi especial vers els camps gravitatori i electromagnètic. En el text es fa un repàs dels conceptes de vectors i escalars i les seves propietats algebraiques. S’introdueixen també els conceptes de funció vectorial i de camp, tant escalar com vectorial, que tindran una importància capital en el desenvolupament de l’assignatura. Se segueix amb l’explicació detallada de les lleis de Newton i les seves aplicacions; així com la introducció dels conceptes de treball, energia i les lleis de conservació, tant per al moviment unidimensional, com per al moviment tridimensional. A continuació s’estudien els sistemes de partícules, el sòlid rígid i la gravitació.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Vectors cinematica i camps vectorials
3
Dinamica newtoniana
22
Sistemesdepartıcules
54
Elsolid rıgid
71
Gravitacio
89
Electromagnetisme
115
A Demostracio de la llei dAmpereMaxwell
159
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica