Història medieval de Catalunya

Portada
Teresa-Maria Vinyoles
Edicions Universitat Barcelona, 13 d’abr. 2005 - 153 pàgines
Aquest text pretén ser una eina per fer més pràctiques i dinàmiques les classes, i vol conduir la matèria per fer-la més assequible als estudiants de primer cicle, però no és un manual d'història medieval de Catalunya. El que pretén aquesta guia és donar els elements bàsics per tal de seguir de forma pràctica l'assignatura, és a dir, que permeti als estudiants, per mitjà de les fonts, introduir-se en l'anàlisi de l'evolució històrica de la societat catalana durant l'edat mitjana. Amb aquesta finalitat la part central del present text conté una selecció de documents preparats pels professors de l'assignatura per tal que siguin compresos pels alumnes de primer curs. A la vegada volem oferir uns coneixements metodològics amb els quals es puguin iniciar en la investigació històrica, en el camp concret de la història medieval de Catalunya. En el present text s'ha intentat, a més, diversificar les fonts d'informació per estimular l'esperit crític
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

cAPíToL
4
cAPíToL III
17
2_Quadre5igràfic5_ _ Y _
32
cAflToLvı
139
íNDEx
147
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica