Manual de Física Estadística

Portada
Universitat de València, 1998 - 340 pàgines
El objetivo de este texto es servir de apoyo al estudiante que sigue un curso básico de Física Estadística, útil también para profesores, especialmente para los que se plantean qué contenidos escoger para el curso. Se trata, pues, de un “Manual de Física Estadística” con un planteamiento y contenido adecuados a los fines docentes que se persiguen y que ha surgido en conexión directa con la valoración de la docencia de los autores.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Factor de Boltzmann Funció de partició Collectiu canònic
80
1nterpretació estadística de la calor i el treball
87
Validesa del límit clàssic
96
Potencial químic
104
Càlcul de valors mitjans Connexió amb la Termodinàmica
110
descripció microcanònica canònica i gran
122
calorífica molar
170
Gas de fermions degenerats Propietats generals
185
El 4He líquid com a gas de BE Superfluïdesa
214
llei de Planck
222
funció de partició configuracional i potencials
232
Mètodes de camp mitjà
239
model dlsing i aproximació de BraggWilliams
245
Freqüència de collisió i recorregut lliure mitjà
264
Fluxos cinètics mitjançant la funció de distribució de velocitats
276
Aplicació de lequació BGK al càlcul del tensor de tensions Flux
283

Gas delectrons de conducció en un metall
193
Estrelles nanes blanques Matèria nuclear
200

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica