Manual de Física Estadística

Portada
Universitat de València, 1998 - 340 pàgines
L’objectiu d’aquest text és servir de suport a l’estudiant que segueix un curs bàsic de Física Estadística, per bé que pot servir també per a professors, especialment per a aquells que es plantegen quins continguts escollir per a aquest curs. Es tracta, doncs, d’un “Manual de Física Estadística” amb un plantejament i contingut adequats als fins docents que es persegueixen i que han sorgit en connexió directa amb la valoració de la docència dels autors.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Factor de Boltzmann Funció de partició Collectiu canònic
80
1nterpretació estadística de la calor i el treball
87
Validesa del límit clàssic
96
Potencial químic
104
Càlcul de valors mitjans Connexió amb la Termodinàmica
110
descripció microcanònica canònica i gran
122
calorífica molar
170
Gas de fermions degenerats Propietats generals
185
El 4He líquid com a gas de BE Superfluïdesa
214
llei de Planck
222
funció de partició configuracional i potencials
232
Mètodes de camp mitjà
239
model dlsing i aproximació de BraggWilliams
245
Freqüència de collisió i recorregut lliure mitjà
264
Fluxos cinètics mitjançant la funció de distribució de velocitats
276
Aplicació de lequació BGK al càlcul del tensor de tensions Flux
283

Gas delectrons de conducció en un metall
193
Estrelles nanes blanques Matèria nuclear
200

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica