La Guerra de Jugurta

Portada
Fundació Bernat Metge, 1964 - 200 pàgines

Informació bibliogràfica