Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV): actes del III Col·loqui "Problems i Mètodes de Literatura Catalana Antiga," Universitat de Girona, 5-8 juliol 2000

Portada
Lola Badia, Miriam Cabré, Sadurní Martí
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 496 pàgines
Volum que ofereix el marc geogràfic i cronològic de les qüestions que es van debatre al col·loqui sobre “Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga”. Els temes tractats foren: la tradició poètica de matriu occitana, la recepció de l’humanisme italià, la cultura científica dels professionals de la salut, la interacció de l’àmbit català amb l’aragonès, alguns problemes d’edició i d’anotació de textos i els vincles entre mètodes compilatoris i creació literària.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica