Públic / Privat: un debat obert: VII Universitat d’Estiu a Gandia

Portada
Angel San Martín, Ángel San Martín Alonso
Universitat de València, 1991 - 260 pàgines
La dicotomia públic/privat, una més de les que circulen per les venes de la nostra cultura, cala profundament en l’articulació de les societats actuals i en la configuració de les nostres representacions simbòliques. El tema, doncs, té entitat suficient per a dedicar-li l’atenció teòrica i crítica amb el rigor metodològic del discurs acadèmic. De manera que públic/privat va constituir el centre d’atenció dels convidats, nacionals i internacionals, els quals, des dels seus camps científics respectius i amb el seu enfocament particular, van abordar les múltiples dimensions del binomi del debat. Part dels resultats d’aqueixa atenció reflexiva es recullen durant la VII Universitat d’Estiu a Gandia.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Continguts

PRESENTACIÓ per Amando Garcia Joan B Llinares
9
PRIMERA PART
18
a allò postmodern per Pere Salabert
33
La idea del coneixement com a representació mental privada en la filo
55
Intimitat i distinció en làmbit familiar i domèstic i la seua relació
67
La intimitat venuda o la gramàtica de la publicitat per Santos Zunzu
79
El vídeo i la postmodernitat per Manuel Palacio
91
fòbia a la dona i a la sexualitat per Uta RankeHeinemann
101
El cos de la dona com a camp de batalla La vivència de lavortament
113
El missatge dels misteris dEleusis per al món actual per Albert Hoff
129
Exercit individu i responsabilitat moral a lera de les guerres genocides
139
La boira de la por per Antonio Escohotado
157
Consideracions al voltant de la despenalització de les drogues per José
165
La dissidència juvenil per Emilio Lamo de Espinosa
173

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica