De milicians a soldats: Les columnes valencianes en la Guerra Civil espanyola (1936-1937)

Portada
Universitat de València, 1998 - 222 pàgines
En l’escenari bèl·lic i revolucionari iniciat el 1936, la creació de les milícies populars representa un dels episodis més emblemàtics de la Guerra Civil espanyola. Una anàlisi de l’origen i l’organització d’aquestes unitats al País Valencià, l’activitat al front i a la rereguarda, i la seua conflictiva dissolució.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

LES MILÍCIES VALENCIANES ALs DISTINTs FRONTs
29
LA cOLUMNA DE HIERRO
49
composició Lestructura de la columna
77
MILÍCIEs o ExÈRCIT
85
LA FI DELs coMITÉs
109
CoNCLUSIONS
141
BIBLIOGRAFIA
203
ÍNDEX oNoMÀSTic
213
ÍNDEX TOPONÍMIC
219
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica