Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
Palgrave79,99 USDSense classificació
eBooks.com89,00 USDSense classificació
Google Play69,42 USDSense classificació
The Springer Shop79,99 USDSense classificació