Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
The Springer Shop149,00 USDSense classificació
powells.com178,95 USDSense classificació
Walmart126,15 USDSense classificació
Walmart - Books Direct191,99 USDSense classificació
barnesandnoble.com149,00 USDSense classificació
amazon.com50,69 USDSense classificació
TextbookX.com134,38 USDSense classificació
Walmart - Grand Eagle Retail186,03 USDSense classificació