Compra aquest llibre


VenedorPreuPuntuació del venedor
Taylor & FrancisSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
betterworldbooks.com17,82 USDSense classificació
amazon.com18,06 USDSense classificació
Better World Books17,79 USDSense classificació
eBay - betterworldbooks18,04 USDSense classificació