Relativitat especial i electrodinàmica clàssica

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 19 d’oct. 1998 - 101 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

FÍSICA PRERELATIVISTA
15
GINEMÀTICA I òPTICA RELATIVISTES
25
EQUAcIoNs DE LELECTRODINÀMICA cLÀssIcA
47
EQUACIÓ DiONES I LES ONES PLANES
63
RADIACIÓ DE cÀRREGUEs EN MOVIMENT
79
A APÈNDIX
95
Bibliografia complementària
101
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica