Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

P. OVIDII NASONIS

OPERA

CVRANTE

IOANNE PETRO MILLERO.

TOMVS III.

BEROLINI, 1757.

SVMTIBVS A. HAVDE ET I. C. SPENERI
Bibliop. Reg. et Acad. Scient. priuil.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Met. XIV. 43. notat Metamorph. lib. TIV. v. 43.

[blocks in formation]

ab, praepof. idem aliquan

A, de valet, atque, in, Faft.

A..

IV, 331. vel, per; Am. JI, 15. 14. item, poft; Her. II, 86. V, 152. X, 16. Met. IV, 329. Trift. IV, 2. 122. Pont. III. 4. 73. et alibi ; et, propter; ab Apolline notus, Met. XIII, 715. Explicari etiam poteft, quod attinet ad, vel fimili ratione; Her. VI, 156. Met. II, 368. Trift. IV, 10. 16. Motum de loco fignifi. cans ponitur pro, ex; Met. VIII, 308. XIV, 476. Faft.II, 149. et faepius alibi; Vel, de; lapfus ab arbore ramus; Met. III, 410. Tempori curatius defignando inferuit, ab aratro capere fafces, i. e. dum aratrum in agro exercetur, ab ipfo opere ruftico ad fufcipiendos fa fces confulares vocari, Faft.III, 781. ab attactu virgae monftra ferarum veniunt in iuuenes, i. e. protinus, dum virga tanguntur illi, Met. XIV. 414. Notat etiam cauffam efficientem; occidit a forti Achille, i.e. Achillis manu; Met. XIII, 597. ab aliquo faucius, i e. confauciatus, Rem.5. ab annis flauefcere, Am. II, 5. 39. Ea dem argumentum oftendit, de quo verba facienda; ab Ioue carmina noftra moue;

Met. X. 148. Abaris, Caucafus, a Perfeo interfectus, Met. V, 86.

Abas, Lyncei et Hypermneftrae filius, et rex Argiuorum XII. a quo fucceffores eius Abantiadae dicti funt. Met. V, 126. XII, 306. XIV, 505. Hinc Abantei Argi, Met.XV, 164. et, Abantiades Acrifius, i. e. Abante genitus, Met.IV,606. feq Abantiades, abfolute pro Perfeo, Acrifii ex filia nepote, Met. IV, 672, 766. V, 138. 236. Am. III, 12. 24. Abdera, urbs Thraciae mariti. ma, a Teiis condita, in qua, fi veteri interpreti cuidam fin dem habeas, follemne erat, vt quotannis hominem pro incolu

mitate fua diris deuouerent, ac lapidibus obruerent; In Ibin. v. 469.

Abftemius, vt ait Nonius, eft, qui vino abftinet, Met. XV, 323.

Abydos, vrbs Afiae ad Helle

pontum, a Milefiis condita, Her. XVIII, 12, et 127. XIX, 29, 30. Abydenus, i. e. Leander, Abydi natus, ibid. XVIII, 1. Ábydenus torus, ibid. XIX, 100. Abydena vrbs, Trift. I. 10. 28. Abydena aqua; in Ib. 592.

Acamas, Thefei filius, ac De mophoontus frater, qui in bello Troiano vna cum aliis equo Durio fe credidit, Sab. II, 23. Acanthus inauràtus, i. e. crateri inaurato infculptus. Eft autem acanthus genus quoddam fruticus, nafcens in locis apricis, vel vrhanus, vel filueftribus ; arboribus, parietibusque adhaerens; folia habens inftar ederae; aculeos vel fpinas in trunco fiue ca. lame; capreolos vt vites; flores candidos; fructum croceum rutilumque, qui in racemo continetur. Met. XIII, 701.

Acarnanum amnis, Achelous,
Acarnaniae fluuius. Met. VIII,
569. vi. Achelous.
Acaftus, Peliae Theffalorum re-
gis filius, iaculo infignis, Met.
VIII, 306, Haemonius, . e.
Theffalicus, Met. XI, 409. Faft.
II, 40. grandaeuus, Her.XIII,

25.

[ocr errors]

Acca, Laurentia cognominata, Fauftuli paftoris vxor, Romuli que et Remi nutrix, Faft. IV, 854. V, 453.

Accidere, pro, decidere, Faft. W. 360.

Accius atrox, tragoediarum fcriptor Latinus, a Cicerone duria fculus vocatur, quod tamen asui potius, quo vixit, ? quam ipfius, vitium fuiffe, alii agno.. fcunt. Trift. II, 359. animofi

« AnteriorContinua »