Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

nex

[ocr errors]

referret, vel guttas inde deciden te; Art. I, 748. Melliferae
tes in serpentes mutari obferua. apes, Met. XV, 383.
uit. Her XIX, 134. Met.IV.

Melampus, canus, qui primus A
780, et 782. Pont.I, 2.37.f.
Ill, I. 124. Fast. lll, 451.

itaeonem, dominum suum, ador. In Ibin. v. 555. Art.ll, 309.

tus eft. Met. Ill, 206. ora Medusae Gorgonis, Trift. Melanchaetes, canis Ataconis, IV, 7. II. Medusae vultus

quae primum in tergo vulnus saxifici , Met. V, 217.

impegit domino fuo ; Met. III, ficta Medusae, Met. V, 246. [. 232. conf. Gorgon.

Melaneus, Persei castra sequutus,
Medusaeus equus, Pegasus, Fast. et in huius nuptiis interemtus,

V, 3. conf. Medusa. Fons, Met. V, 128.
quem Medusaei praepetis vn-
gula rupit, vi. Āganippe; et

Melaneus, canis Altaeonis, Met. add. Fast. V. 257, et 312.

ill, 222.
Medusaeum monstrum, Met. Melanthus, qui ab Hygino (fab.
X, 22. Os Medusaeum, Met. CXXXIV.) Melas dicitur, vnus
V, 249.

'ex Tyrrhenis , quos Bacchus in Megalesia, ludi, vi. Ludi. delphinos conuertit. Met.Ill,617,

Melanthea caedes; locus obscuMegara, urbs Graeciae iuxta itth.

rilimus, cui illuftrando nihil mum Corinthiacum ; vbi bulbus

dum in antiquis repertum eft. nafcebatur, qui excitandae Vene

In Ibin, y. 625.
ri cumprimis inferuire credeban
tur. Rem. 798.

Melanthus, Sarmatiae fluuius,qui

''in Borysthenem labitur; Pont. Megarea, pro Megaris, vel potius

IV, 10.

54. Hybla, vrbe Siciliae, Megaren. frum Graecorum colonia, qui ve Melanurus, piscis a cauda nigria tus nomen Hyblae, inducto fuo, cante adpellatus ; Hal. 113. abrogauerunt. Fast. IV, 471.

Melas Mygdonius, fluuius BoeoMegareïus heros, Hippomenes,

tiae inter Apledona et Orchor Met. X, 659. conf. Megareus.

menon, qui, ut refert Plutarchus, Megareus Onchestius, vel Onche mox a fontibus in paludes naa sto, Boeotiae oppido, oriundus;

uigabiles et stagna diffunditur. 'vel Onchefti filius, et Neptuni

Älius tamen eius nominis fiu nepos, Hippomenis pater. Met. uius, prope Oleum in Peloponneso, X, 605,

Eurotae haud paullo propior eft ;

nec facile dictu , vtrum auctor Mel infame, Corsicum, Am. I, intelligat. Met.11, 247. Alius

12.10. vi. Corsae aquae. Melas fluuius in Sicilia a Noftro Melle fecunda Calymne, vi.

memoratur, dum de fluminibus Calymne.

et locis Siciliae, quae Ceres in

quaerenda Proserpina peragraMella Attica , Med. 82. mella uit, loquitur. "Fast. IV, 476.

aurea, Fast. IV, 546. candi.
da, Fast. I, 186. ni, 762. Meleager, Oenei Calydoniae regis
flaua, Met. I. 112. Gnosia, ex Althaea filius, cui recens na-
Cretensia ; In Ibin, V. 560. to Parcae aequalem cum ftipite
Hyméttia, Attica, Art.11,423. a matre adferuato vitam adfi-
Mella nunus Florae, Fast. V, gnarunt. Quum vero pofthac pa.
271. a Baccho mella reperta ter omnibus dits, una Diana ex.
ferunt, Faft. Ill. 736, et 744. cepta, sacrificaret, atque dea illa
mella in medio Aumine pe aprum immanem terris eius im.
tere, fruftra laborare, aut spora. mitteret ; Meleager iam adultior

faftus

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

faltus ad hunc patriae fuae vastatorem conficiendum fortilli

mos iuuenes coegit, et confecto illo Atalantae , lafii Argiuorum regis filiae, quae primum vulnus huic belluae inflixit, ca. put eius donauit ; ringentibus Plexippo et Toxeo, Althaeae fram tribus , quos autem Meleager, quum Atalantae spolium iftud auferre conarentur, obtruncauit, virginemque illam coniugem fic bi delegit. At Althaea

fratres maiore, quam filium suuti, ano. te profequuta, vt illorum necem vlcifceretur, fatalem illum ftipitem in ignem coniecit, quo exufto. Meleager quoque confum. tus eft. Her. IX, 151. Tota fabula exftat Met. Vill, 270.f. Melicerta, Athamantis Thebarum regis et Inûs filius, quem Maa ter, furorem mariti fugiens, una secum in mare praecipitauit, vbi deorum miseratione in Palaemo. nem, vel Portunum, deum mari. rum mutatus eft. Met. IV,

521. Fast. IV, 494. Melie, nympha Bithynia, cuius amore exarsit Inachus ; forte cadem, quae Neptuno Ampycum Peperit. Am. Ill, 6. 25. Melilotus, fertula campana, Fast.

IV, 440. Melius. Dii meliora velint , formula optandi, Met. VII, 37. Dii melius, eodem sensu; Her. ill, 125. XVII, 30. Am.ll, 7. 19. Art. II, 388. Rem. 439. Met.IX, 496. In Ibin,

v. 23. Melissus, grammaticus et poeta,

muneri datus Maecenati, deinde autem manu ab illo millus, et bibliothecae suae praefectus, comoediarum fecundum ritus Romanorum, quas illi togatas adpellarunt, itemque iocorum scri.

ptor; Pont. IV,'16. 30. Melite, insula. vi. Cosyra. Memmius, (Caius) L. fil. orator

et poeta, ex gente Plebeia qui. dem illa, sed nobilisima, atque, f Virgilio sredendum, a Mne.

Atheo Troiano oriunda. Morda cissimus fuisse dicitur quocunque nomine ; quippe qui cum Largio de amicula rixatus brachium iftius mordicus prehendit atque lacerauit ; itemque alio tempore C. Iulio Caefari obiecit, quod ad cyathum et vinum regi Nicomedio ftetisset. Idem quum haud Satis dextre prouinciam Bithyniam administrasjet, adcufatus et a lul. Caesare absolutus, tan. dem vero., quum hoc munus deo nuo obiisset, in exfilium pulfus eft. Neque alius' videtur esse Memmius, ad quem Cicero ali. quot epistolas (Famil. L. XIII.)

scripsit. Trist. II, 433. Memnon, Tithoni ex Aurora fio

lius, qui cum magna populorum copia Priamo Troiano auxilio Vio nit,et ab Achille occisus, vel vt an lii referunt, a Thessalis ex infidiu interfe&tus eft, quumque iam in fogo cremaretur, Aurorae preci. bus in auem conuerfus eft, euolantibus fimul ex rogo aliis per. multis auibus, quas Memnonian, vel Memnonidas vocarunt, quaeque etiam quotannis ex Aethio. pia in agrum Iliacum euolare , Memnonisque buftum ter luftrare, tum in partes diuifae roftris vnguibusque concurrere, et San. guine fuo Memnoni, tamquam sanguinis au&tori, parentare di. cuntur. Caeterum huius ftatua apud Aegyptios arte magica fic facta fuifle a quibusdam nar. ratur, vt cithara, quam tenebat, collustrata Solis radiu, certis ho. ris muficum Sonum ederet, vfque dum a Cambyse deftrueretur. Memnon niger, Am. I, 8. 4. luctus de illo amiffo , Met. XIII, 579. seqq. Memnonis 'mater, Am.ill, 9.1. Memno. nius color, albo opponitur,

Pont. lll, 3.96. Memnonides aues,Met. XIII,618. Memphis, vrbs Aegypti clarifi.

ma, proxime diuortium Nili, an. tiqua regum Aegyptiorum fedes, quae deinde Alexandriam transe lata. In hac fuit Apis (vi. Apus) Aegyptiorum deus , atque Ifis

fimul

[ocr errors]
[ocr errors]

06 fimul culta, quae proinde Mem. principium, Ianuarii ; Kalen.

phin colere, i. e. incolere dici. dis enim lanu.zriis templum Issa iur, Am. ll, 13. 8. Memphi noni Sospitae consecratum, Faft. tis vacca, eadem Ifis, vel lo in 11, 55. menfis facer, lanud. vaccam mutata;. Art.Ill, 393. rius, Iano

facer, Pont.IV,4

24. Memphitica linigerae iuuen menfis fignatus nomine Gras cae templa, Art. 1, 77. vi. diui, id eft, Martis Gradiui, Ifis.

Faft. ll, 862. Patrio de nos

mine vocatus, a Romulo, Mar. Menander, poeta Athenienfis, Co.

tis filio, idem Martius ; Fast.ill, micorum Graeciae princeps omni

77. mensis primus, in anno bus, Quinctiliano iudice, rebus,

Romuli, Martius, Fast. III, 76. perfonis, adfectibus adcommoda

mentis primus lani, in anno tus, vt omnibus eiusdem operis auctoribus tenebras obduxerit ,

Numae Pompilii, Faft.ll, $!.

Conditor vrbis (Romulus) bis idem vero amore in mulieres in. Sanus. Menander iucundus,

quinque menses constituit in IL Trist. II, 369. Menandros,

anno suo, Faft.I, 27.f. Pom.

pilius (Numa) primus fenfit, idem, Am. I, 15. 18.

menses abeffe duos, adden's Menelaus, Rex Spartae, Atrei fi propterea duos alios, Tannarium lius, Agamemnonis frater, Hele et Februarium, ita vt Innun. nae maritus, cuius, quum a Pa.

rius inchoaret annum, Februs. ride rapta effet, recuperandae

rius autem finiret illum ; quam. gratia cum Graecis aliis, colle guam hic poftremus postmodum ta mille nauium classe, Troia a Decemuiris loco Secundo possnis bellum intulit; Art. II, 359. tus eft, quem etiam in anno lu. ill, 253. Rem. 65, et 773.

liano retinuit.

Fast. lll, 152 Met. Xill, 203.

coll. Fast. II, 47. feq. mensis

Graio fermone notatus, Apria Menephron , viri nomen , quem cum matre sua coire non puduit,

lis, quasi Aphrilis, ab doposa

spuma; fiquidem Venus, in czMet. VII, 386.

ius tutela fuit Aprilis, e spuma Menoetes, Lycius, ab Achille in. maris nata effe credebatur. "Fast. terfe&tus , Met. XII. 116, et IV, 61. menfis donatus ma127.

terno nomine , a Mercurio

Maia genito, Maius ; Fast. V, er Menoetiades, Patroclus, Menoetii

103. menfis habens dubias filius, Her. 1, 17. Trist. V,

in nomine cauffas, Iunius, Faft. 4. 25.

VI. I. vi. Iunius.
Mensa Lycaonia, vi. Lycaon.

Mensis Augustus, vi. Augustus,
Menfa Thyestea, vi. Thyestes.

adiect.

MenfisCytheresus, vi. Cythereïa. Menfae secundae, apud Romanos dicebantur ,

quaecunque Mensis Decembris, Trist. I, 1o. fructibus, vel ex aliis rebus, 3. 11, 491. vi. December. poft cibos, loco poftremo adponebantur. Nux, 71. VIII, 673. Mensis Iunonius, vi. Iunonius.

Mensis Maius, vi. Maius. Mensis, tempus, quod Luna cursus Mentha, vel Menta, herba grati fuo metitur. Luna regit men. ses, Fast.Ill, 883. mentis ho.

odoris , Met. Vill, 663. in

buiusmodi herbam, quae Gr. nor, quem nonnulli Veneri eri. pere volunt, Fast.IV, 85. non

inducopos dicitur, Menthe nym. leuis effe videtur Junoni, Faft. pha, et Pluconis pellex, a Per. VI, 57. Mensis origo, lunii,

Sephone circumuenta, mutata effe Falt. VI. 11, et 75. Mensis dicitur; Met. X, 729. .

Mentior,

[ocr errors]

vel ex

10

IX. 92.

[ocr errors]
[ocr errors]

Mentior, paffiua fignificatione, pro que eius in Pleiadibus obfcuris.
falso et commentitio ; figurae fima adparet. Fast. IV, 175.
mentitae, Met. V, 326. no-
men mentitum, Met. X, 439.

Merops, Clymenes maritus, Phae. mentita facra, Her. XI, 73.

thontis pater existimatus; Met.

1, 763. III, 184. Trift. III, Merces. Mercede caret, per se.

4. 30. que petenda est externis vir. tus incomitata bonis ; Pont.

Merula, piscis Saxatilis, tineae mail, 3. 35.

rinae species, colore nigro, quem

mutat. Hal. 114. Mercurius, Iouis ex Maia filius, deorum nuntius et interpres, Gr.

Mesembria, vrbs Thraciae mari. ι ερμής, από το ερμηνέυσιν,

tima, in Mysiae inferioris confio

nio ; Hinc Mefembriaci porab interpretando, dictus, ser.

tus; Trist. I, 9. 37. monis et linguarum, mercatorum item et lucri, nec non fuso Mesfallae, familia Romana, viris rum deus,muficae, poeticae,astro illuftribus florentislima, nomen nomiae, palaeftrarum, gymnafio

fuum ducens a Meffana, ciuitarum, artiumque paene omnium

te Siciliae; Pont. IV, 16. 43. praeses lyrae inuentor, Herma. phroditi pater, qui Martem e

Messalinus, Romanus, ad quem carceribus liberauit, Argum in.

poeta nofter scripsit Epift. ex teremit, Prometheum in Caucaso

Pont. I. num. 2. et i1. n. 2. religauit, praeterea et animas defunctorum ad inferos deducere,

Messana, vrbs Siciliae, primo loca ius adfignare, et, opus es

quidem Zancle, quafi falx, quia Set, eas inde etiam reducere cre.

curuitate sua speciem falcis prae

bet, deinde autem à conditori. ditus, pingique folitus eft vt iuuenis formosus , petafo et tala

bus, Messeniis Peloponnesiacis , ribus aureis alatis infignis, ca

Messana adpeltata, prope fretum duceum fiue virgam manu te

et Pelorum promontorium. Fast.

I, 595. Messania arua, Met. cui duo serpentes circum

11, 679. uoluti erant, fiquidem praeconem

Messania moenia,

Met. XII, 549. XIV, 17. etiam agebat, cuius fymbolum caduceus hic olim fuit. Met. Messapia arua, in Apulia Italiae, ll, 741. IV. 288, et 753. ita dicta a Mefl'apo, Italorunn Fast. II, 608. V. 496, et duce, qui Turno aduersus Ari 691. Aqua Mercurii, Fast. neam suppetias tulit. Met V, 673.

XIV, 513. Meriones, Moli filius, Deucalionis Meslene, Graeciae ciuitas in Pelonepos ,

dux nauium Idomenei, ponneso, regionis Mesleniae cae guas cum illo e Creta in Troias

put, ferox dicitur, quoniam pro nos duxit, fortitudine cum ipfo libertate et imperio suo perpe: Marte

comparandus. Met. tua fere bella cum LacedaemoXIII, 359.

niis, sub quorum poteftate ante Mermeros, centaurus in Pirithoi

Heraclidarum defcenfum fu* nuptiis vulneratus Met.

erunt, Meslenii gellere, atque

victi etiam XII, 305.

non semel tan.

tum domari vix ne vix Meroë, maxima earum insula quidem ab iisdem potuerunt. rum, quas Nilus supra Aegy

Met .VI, 417. ptum eficit, Fast. ÎV, 570.

Metae, in circo Romano diceban. Merope, filia Atlantis, quae fola tur columnae ad vtramque si. homini mortali, Sisypho, nupfit,

i. e.touri latericii, circumn guum Sorores eius omnes diis secundum longitudinem fecantis, iunctae ellens ; quare ftella quo extremitatem in formam coni,

vel

FI

nens

[ocr errors]

ac

nae ,

[ocr errors]

vel cupresi, pofitae, ad quas ita plures occifus eft! Met. V,
flectere solebant currus , vt fpi. 74.
nam, et metas quoque, semper Methymna, vrbs insulae Lesbi,
ad finiftram haberent. Summa vbi praeftantiflimum vinum;
vero ars in eo confijtebar, vt Art. I, 57. litus Methymnaeae
quam breuiffimo anfractu currun Lesbi, Met. XI, 55. Methy-

flecterent, eoque praeuenirent re mniades puellae, Her.XV,15.
Liquos exteriores ; etfi maius
etiam periculum fubnafcebatur,

Metuentior, comparat. a metuens,

Her. XIX, 83. ne adhaerefcerent,' et rota vel

metuentius axi fracto everterentur. Am.

ingenium, Faft. VI, 259. f. 111, 2. 12. et 65. f." Art.1,40. Mezentius, rex Etruriae, contem. II, 426. Ill, 396.

metaph. tor deüm, qui, quum fatis diu raditur hic elegis vltima me tyrannidem crudelissime exercue ta meis, Am. III, 15.2. me. illet, a suis pulfus,cum filio Laulo tam tangere vitae, Trist. 1, ad Turnuri fefe contulit , inque 8. I. add. Liu. 359. Trist.

bello aduersus Aeneam occubuit. IV, 8. 35.

Fast. IV, 881. feqq. Melanira, Celei coniux, cuius fic Midas, Phrygiae rex, quem Gorlium, Deiphontem, Ceres, filiam

dii bibuici filium fuiffe ferunt, amissam quaerens, immortalem reddere adlaborauit quidem, fed

diuitiis et stoliditate fua, aeque

inclaruit. Quum adhuc infans a matre eius inte; pellata igne in cinabulis dormiret, formicae exanimari pasa eff. Alii, in quibus etiam nofter, de puero

illi grana tritici congerebant :

quod alii ftatim interpretati Triptolemo narrant, , quod ex

sunt , opulentissimum aliquando igne. feruatus a Cerere currum

eum futurum ele. Idem, quum cum draconibus, itemque artem

poftea Bacchum hofpitio

excepis agri colendi, et frugum ferenda

fet, ac petere ab eo iuffus effet, rum, dono acceperit. Faft.IV,

quidquid liberet ; insano diui539.

tiarum amore petiit, impetrauit. Metella, quam amcuit Ticida que, vt, quidquid attingeret, in poeta, et in elegiis suis Perillam

aurum verteretur. adpellauit, Trift. II, 438. ea ratione omnis cibus, vinum, Metellus, cognomen Caeciliorum

atque alia necessaria ab eo taRomae, e qua familia plures ple.

Eta, auri naturam induerent , beii quidem illi, sed virtuté et

damna fua fentiens a Bacche rebus geftis nobiliffimi, inclarua

iterum petiit, ut munus collaerunt. Metellus, pontifex ma.

tum etiam adimere dignaretur.

Poft haec quum Pan Apollinem ximus, in cuius, Tusculanum ali.

in canendi certamen prouocaffet, quando petentis, os aduersuni corni duo quafi iter. impedientes

atque Tmolus, iudex constitutus, aduolauerunt , eoque illum ada

secundum Apollinem pronuntiaf. egerunt, vt domum rediret; quo

set; ipfe e contrario Pana di facto infequenti nocte aedes ve

xit vi&torem, eoque meruit, ut ftae arsit, ac Metellus inter ipfos

Apollo aures eius in afininas conuerteret.

Alii tamen non 'ignes Palladium incolume seruanit. Fast. VI, 444. idem tem

Pana, sed Marsyan cum Apolo

line hoc certamen iniise conter. pli Veftae auctor, fcil. refici.

dunt. endi, Faft. IV. 348, et 351.

Exftat plenior fabula,

Met. XI, 92. feqq. et ibid. Meterea turba, gens inter Cola V. 153. seqq. chos et Getas incolens, Sed alio.

Migratio animarum in varias quin ignota ; Trist. 11, 191.

figuras, justopetoxmois a PyMethion, pater Phorbantis eius, qui thagora philofopho. adferta ; in nuptiis Persei inter alios com. Met. XV, 172. P.Ouid. Naf. Opera. Tom. IV.

Milanion,

Sed gulim

[ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »