Imatges de pàgina
PDF
EPUB

mum,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Eumdem vero veteres etiam,'' Iapetides, citharoedus in perfet
dum aliis sacrificabant diis, da nuptiis interfectus. Met. V,
to in altaria ture, vocabant pri-

III.
et guod primus in Ita.
liam venisset, primum ei men.

Iapetus, Coeli fiue "Titanis 46 sem anni, Ianuarium, dicabant.

Terrae filius., gigas proterui in Faft.I. 64, 95, et 127. II.1,

genii, quem Graeci olim generis et 201. 111, 881. VI. 118,

Sui auctorem agnoscebant. Ia. et 123. Ianus anceps, Met.

peto fatus, Prometheus, quem XIV, 334. biceps, Fast.1,65.

poetae hominem ex luto finxille Pont. IV, 4. 23. biformis,

tradunt, vel quod architectum Fast. I, 89. V, 424. patens,

veriorem ac diuiniorena ignora. qui et Patulcius, a patendo die

rent ,

vel quod ille primus fua Etus, Met. XIV, 789. f. Pri.

Sapientia et eloquentia homines mus, vt est, lani mensis et

e luto, in quo haerebant, ad meante fuit, id est, lanuarius non

liorem vitae cultum traduxit. quidem lano, sed Iunoni Sacer,

Met. I, 82. lapetionides Atquamquam ab illo dictus ; cae las, quem et ipsum nonnulli fie terum non loquitur poeta de an.

lium Iapeti fingunt : quamquam no Romuleo, qui decimestris fuit,

alii non conspirant. Met. IV, Sed de anno Pompiliano; Faft.

631. conf. Atlas. II, 48. Nempe Numa nec la- lapygia, quam Latini plerumque

num, nec auitas praeterit ym. Calabriam adpellant Strabo • bras, duos menses, Ianuarium et ait, eam peninsulae formam te

Februarium veteribus in anno nere, isthmo interclufam, qui in Romuleo adiiciens, Fast. I, 43. Brundufio Tarentum vsque pora Qui sequitur Ianum, veteris Tigitur. Sed vt ea parum ad. fuit vltimus anni, i.e. qui se curate dicuntur : ita difficulter quitur Ianuarium in anno Iuli.

ex antiquiorum monumentis cer. ano, fuit vltimus anni veteris, tos huius regionis limites defis id eft Pompiliani. Februarius nieris. Met. XV, 703. enim a Numa et imis Manibus et intercalationi deputatus ; Fast.

lapyx Daunus, idem, qui a nostro II, 49. Jani Kalendae , i. e.

(Fast. IV, 46.) Åpulus Daunus Kalendae Ianuariae ; In Ibin, vocatur; Met. XIV, 458, et * v. 69. Iaui dies, K al. Ianuar. 510. Tapygis arua, Met XV. quo die consules' magiftratum 52. conf. Daunys, et lapygia. inire confueuerunt. . Pont. IV,

Iarbas, Gagtulorum in Africa rex, 9. 60.

qui Didús nuptias ambiit, ef Iani dicebantur transitiones pero

repulfus ab illa bellum nafcenti Cuiae, fiue fornicata aedificia qua

Carthagini intulit. Her. VII, drata,qua tranfitus effet. Quum

125. Fast. III, 552. tot fint lani, caet. Nimirum Sardanis, Omphale, Igrdani, regis vnicum tantum in urbe lani. Maconiae vel Lydiae, filia. templum erat, idque in vico Tum Her. IX, 103. sco, mercatoribus et foeneratori. bus frequentissimo. Prima hu. Iafon, queno et lafium adpellant, ius vici Romani pars, vbi pecu

louis et Electrae filius, quem Ce. nia foenori dabatur, fummus

res fic adamaffe dicitur , vt in Ianus , et vltima imus, et me

cius gratiam ad nuptias Hera dia medius lanus adpellabatur.

miones, fororis ipfius, magnam Fast. I, 257. Hinc et intelligi.

frumenti et panis copiam attu. tur, quid sit, Puteal Ianumque lerit. Addunt aliqui, eum tan. timere, id eft, foeneratores, tra.

dem a loue fulmine elle percuf. pezitas et mercatores, aes, quod

fum, quod cum Cerere concubu. mutuo dederunt repofcentes,

fet. Trist. II, 300. Am.III, Rem. 561,

10. 25.

Ialius

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3

salius, vi. Tafion.

Iazyx ferox, lazyges fuerunt po. Jason, Aesonis Thessaliae regis fi

puli Scythiae, qui campos et plana

tenuere. Habitabant vero alii lius, quem pater moriens Peliae

ad Maeotim inter Naubaros ad fratris tutelae commendauit,tra.

occidentem, et Roxolanos ad ori. dito simul regno, quod Iafoni

entem : alii, Metanaftae dicti, adulto reftituendum esset; Sed

Dacus juntti, latius extendebanquum mater fidem Peliae fufpe. &tam haberet, ea quidem lafona

tur ea regione , quae est inter

Danubium, Tranfiluaniam et filium Chironi alendum et edu.

Pont. V, candum commifit

Carpathum montem
Pofteaquam

7. 9. Jazyges, Trist. I1, 191. igitur in huius difciplina corpo.

Pont. 1, 2. 79. In Ibin, 137. ris animique dotibus excellere coepisset, iuuenis vel sponte fua, Iberus, gurges, pro oceano occi. ut Diodorus habet, vel maligno dentali, quo Sol mergi credebatur patrui confilio, vt fere a poetis ab antiquis. Met. VII, 324. tradi solet, Colchos adire ftatuit, pastor Iberus, Geryon, cuius illectus opibus illius regionis, at armenta abegit Hercules. Met. que, adiuuante illam expeditis IX, 184. Iberi boues, eiusdem nem Pelia. Nauigatio peracta Geryonis, Met. XV, 12. Iberae intra menfes quatuor , nauique vaccae, Faft. VI, 519. Iberum in portum delata ad Aeeten con."

armentum, Her. IX, 91. tendit Iafon , vellusque aureum petit, qui fe illud etiam datu Ibis,quo nomine Apollonius Rhodius s rum effe pollicetur, modo lacon a Callimacho diris imprecationi. tauros velleris custodes folus fub bus deuouetur ; et cuius imitaiugum mififet. Interim Medea, tione Ouidius quoque nofter addeetae filia, nuptias Iafonis pa uerfarium suum, quem Hyginum eta, opem fert heroi nostro, aper elle suspicantur , lbin, vel ibi. tisque facelli oftiis lafón milites dem nominat. In Ibin, V.55, occidit, aureoque vellere potitus 59, 95, 100, et 222.

Medeam secum aufert, deseren. Ibis, auis Aegyptiaca, ciconiae li dam tamen poftea, quum is Glauces vel Creufae ignibus,

milis, sed nigra tota, cuius for. ardere incepisset. Quum in pa

mam Mercurius adfumfit, quum triam sospes venisset, Pelias Me, Typhona conspexisset. Met. V, deae artibus fublatus eft. Quid

331. ipfi ad extremum vitae accide

Icariotis tela, tela Penelopes, cuius i rit Iafoni, non satis liquet. Sunt

pater Icarius, Oebati filius. Pont. enim, qui eumdem, quum Creis

III, I. 113. Sam periile aduertisset, manu sua necem fibi confciuisse me Icarius, pater Erigones. Icarii morant : funt vicisin alii, qui gener, Vlyxes, In Ibin, v.570. ipfum cum Medea in gratiam vi. Gener. Icarii. rediisse, et praeclara pofthac et Icarius canis, "Am. II, 16. 4. iam facinora hic illic edidisse

Fast. IV, 939. Nux, 118. vi. contestantur. Am. II, 14. 33.

Canis Erigoneïus. Jafon clarus, Met. VII, 5. fallax, Her.XVII, 229. Icarus, Daedali filius, fugae pa. le gratus,

Am. II, 18. 23. tris ex Creta insula comes, qui, Pagasaeus, i.e. Thessalus. Pa quum altius volaret, quam ille gafae enim oppidum maritimum iniunxerat, liquefcentibus alis ce. Thessaliae. “Her. XVI, 345. reis in mare, versus Icariam in XIX, 175. Met. VIII, 349. fulam, et oram loniae in Afia Fast. 1, 491.

Iafonis vxor, minori, quod ex nomine eius Ica. Medea, Fast. II, 627. laso rium dicitur, decidit. Art. II, nius remex, Pont. lll, I. I. 93.feqq. Met. VIII, 131.feqq. conf. Aeson, Creusa, Argo, et Trist. III, 4. 22. Icaria aqua, Medea.

Trift. V,

ma

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Trift. V,2.28. Icariae aquae, I, 1.90. Icarium, fcil. aequor, vel mare, Fast. IV. 283, et 566. jcarium litus, Her.

XVIII, 5o. conf. Daedalus. Icelos, vnus filiorum fomni, sed a

Superis tantum ita dictus, apud mortales autem Phoberos adpela

latus. Met. XI. 640. Ichnobates,

ex canibus Ataconis, Met. III, 207,

et 208. Ida, vel Ide, mons Phrygiae altiflimus, in Troade, quum aliis nominibus, tum inprimis iudicio l'aridis, quod in eo habebatur, nobilu. Am.l, 15.9. Met. IV, 293. Ida Phrygia, Faft. IV, 79. iugis immensis tumens, Her. V, 138. alta, Her. XVII, 115. longa, Her. XVI, 108. aquofa, Faft. VI, 15. amoena fontibus, Fast, IV, 249. celeberrima fontibus, Met. II, 218. facra, propter facra Cybe. les, quae in hoc monte celebra. bantur. Her. V, 73. vmbrosa, Met. XI, 762. Idae opacae valles, Fast. VI, 327. Idae valles nemorofae, Her.XVI, 53. Idae nemorofae valles

vmbrofae, Art. I, 289. Ida, vel Ide; mons totius Cretae

selfillimus, quem hodie, PGloriti nominant, et cuius partem, quae ad urbem Candiam obuerfa eft. nemora muniunt. v.199. Fast. V, 115. Am.IIT, 10.25. et 39. humida, Met. X, 71. ardua, et terrae mo. tibus concuffa, Met. XII,521. resonat tinnitibus , Curetum scilicet, qui, ne vagitus louis audiretur, clypeos et galeas tun.

debant. Falt. V, 207. Idaeus collis, pro Ida monte Phry. gio, Her. IV, 48. Idaeus vertex, idem ; Met. XIV, 535. Idaeus hofpes, Paris Troianus, Her. VIII, 73. Idaeus iudex, idem l'aris. Fast.V1,44. daeus Laomedon, rex Troianorum, Ain. III, 6.54. Idaea Parens, Cybele , quae et Mater Idaea, Mater denm, sto. dicitur. Fast.

IV, 182. Idaeum iugum, Idan mons Phrygius, Faf. IV, 264. Idaeum nemus, in monte Phry. gio,. Phrygiis enim paftoribus Thyoneus, Bacchi filius, iuuen. cum abegerat, poenas eis iuftas daturus, nisi Liber Pater ipsum in venatorem, et iuuencum in ceruum conuertisset. Met. VII,

359. Idaea antra, Met. IV,289, - Idaeus Daphnis, vi. Daphnis

Idaeus. Idaeus Laomedon, Ain. III, 6.

54. vi. Laomedon. Idalia, vel Idalie, Venus, nomen habens ab Idalio Cypri nemore ; Met. XIV, 694. Idalia dea,

Art. III, 106. Idas, Apharei, vel potius Neptuni

ex Arene filius , qui acceptis a Patre velocissimis equis Marpēs Sam, Eueni regis Aetoliaé fio liam, in Dianae luco rapuit , fugiens autem cum puella di pollini obuiam factus eft, qui . et ipfe virginem hunc deperibat. buum exinde in certamen am. bo conuenirent, Mercurius a lone missus Marpefae arbitrio permi. fit, utrum ipsa virum habere vel let? quae delegit Idam, verita, ne, quum prouectior aetate foret, ab Apolline desereretur. Quum de. inceps in pugna contra Caftoretta et Pollucem alterum eorum Oca cidisset, lupiter et ipfum fulmai. ne interemit. Met. VIII, 305. Fakt. V. 701, et 713.

Socius Diomedis in auer conuersus ; Met. XIV, 504. Idmon, Apollinis et Asteriae fa

lins, vates, atque vnus ex Arga nautis, qui apud Maryandinos ab apro percuffus interiit. Au. dax dicitur,quia,quum tamquam vates sciret, se interiturum, ni. hilominus hoc iter fufcepito la

Ibin, v. 506. Idmonia Arachne, Idmonis tincto.

ru Colophonii filia, Palladis in artificio lanae acu pingendae primum alumna, deinde aemulą ; Met. VI. 133. conf. Arachne.

Idomeneus,

[ocr errors]

In Ibin,

Idas,

$

Idomeneus, Deucalionis regis Cre. Ignis Noricus, qui ferrum exco.

tenfis flius, qui populos fuos ad quit. Apud Noricos enim egra Troiam adduxit, atque Ilio euer giae ferri venae, vt Plinius traJo Salentinum Calabriae promon didit ; et Horatius quoque No. torium occupauit. Met. XIII, ricum ensem laudat. Met. 358.

XIV, 7126 Idus, dicuntur vel irò të ideñv, Ignis Paridis, amor, quo Helenam quiatum luna plene conspicieba. ille profequutus eft, quoque ipfo tur; vel fecundum alios a verbo iduare, quod Hetrufcorum lingua

etiam patriae exitium attulit.

Her. XVI, 49. 1...diuidere significat; et vere funt

dies, qui mensem diuidunt, prae- Ignis Pelasgus, quo Troia arsit. cipue vero Nonas a Kalendis.

Her. XVII, 239. Singuli autem menfes . peto ignis vigil, i.e. perpetuus in tem. idus habent. Ipfe dies iduum incidit in XIII vel XV men

plo Vestae, quem certifimum

imperii pignus elle crediderunt fis diem, prout ille IV vel

Romani. Falt. VI, 267. coll. VI nonas habet. Fast. I. 56,

Trist. III, 1.29, et 617. II. 193,et 245. III, 713. IV, 629. V. 600, et Ignes Actaei , amor Boreal, que 603. VI, 691.

impulfus ille Orythiam, ErechIeiuna Fames, vi. Fames.

thei, regis Ataci, id eft, Athe.

nienfis, filiam rapuit , Her. * Ignifer axis, in curru Solis, Met.

XVIII, 42. II, 59.

Ignes aeterni, id eft, perpetui, in Ignigena, cognomen Bacchi, qui templo Veftae ; Fast. III, 421. matris, louis fulmine necatae, add. Met. XV, 730.

vtero exemtus eft. Met. IV, 12. Ignipedes equi, qui Solis currum

Ignes anhelati, quos efflabant tautrahunt. Met. II, 392.

ri, aurei velleris cuftodes, Her.

XII, 15. Ignis Aetneus, vi. Aetneus.

Ignes Aurorae Lucifer euocat ; Ignis barbarus, quo Troiani Are Met. IV, 628. f. conf. Aurora. deam deuaftarunt. Barbarus enim etiam a nostro dicitur, quis. Ignes Iliaci, quibus Vefta coleba. quis peregrinus aut extraneus eft; tur. Ilia enim ut olim Graeci iftud nominis

dicitur ; Vestalis erat. Fast. ad omnes, qui Graeci non effent,

III, 29., transtulerunt. Met.XIV, 574.

Ignes Phaethontei, quos Phaethon Tgnis caecus, occultus et celatus inepta aurigatione sua excitauit; amor; Met. III, 490.

nisi potius fulmen louis, quo ipse Ignis Danaus, vi. Danai.

periit, intelligi debeat.' Met.

IV, 246. Ignis fatalis , pro fatali ftipite, Ignes sancti sceleratis ignibus quo Althaea Meleagrum filium flagrantes , pro templo Veftae, combullit. Her. IX, 156. vi.

c quod arsit A. V. 512; quoque Althaea.

incendió Metellus, pontifex MaIgnis Gorgoneus, pro oculis Gor.

ximus, inter ipfos ignes raptum goneis, Art. II,

Palladium incolume Seruauit. 504.

Fast. VI, 439.
Ignis Touis, fulmen, Trist.11,333.
Fast. V, 713. Am. III, 3.35.

Igries cragici, amores heroum, quos set alibi.

tragiri in scenam proferunt.

Trist. II, 407. Ignis nimbifer, fulmen, Pont.IV, 8. 60.

Ignies trifulci, trisulca illa fula

mins

7. quae et Rhea

[ocr errors]

848. T.

Ilia,

[ocr errors]

mina , tela louis ; Met. II, Faft. I, 528. portus, Her.

XVII, 215. lliacum agmen,

Met. XII, 599. Iliacum soIgnoti nulla cupido. , Art.

lum, Her. XXI, 118. Jliaca III, 397.

arua Liu.434. moenia, Her. inteftina in imo ventre; XIII, 38. Art. I, 686. Met. III, 67. IV. 119, et 733. VIII, 413. XII. 340, Jliacus Macer, vi. Macer. 441, et 486. ilia substricta, fuccincta, Met. III, 216.

Iliades, Ganymedes, Met. X,160.

Iliades puer, idem, Trist. II, Ilia, quae et Rhea dicta est, Nu

vi. Ganymedes. mitoris Albanorum regis filia, Jliades feminae Troianae, Her. quam Amulius, pulso Numitore,

XVI, 336. atque interfecto eius filio Lauso, Veftalem fecit, vt spem omnem Iliades, Romulus , Iliae filius partus in ea exstingueret ; sed Met. XIV. 781, et 824. Paquae sacrorum caussa ad peten ter Iliades, Fast. IV, 23. Rcdam aquam puram egressa ad mus Iliades, et frater condi. ripam Tiberis obdormiuit, per. tor vrbis, Liv. 240. Trift. que fomnum sibi visa est a Mar. IV, 3. 8. Romulus Iliades, te comprimi, et sic gemellos, nem. Iliadesque Remus, Am.lll, 4. pe Rornulum et Remum, conce 40. Iliadae fratres, iidem, pit, peperitque ; qua re cognita Fast. III, 62. Iliades liumeris Amulius pueros in flumen pro. ducis arma ferens, ftatua Roijci, matrem vero viuana apud muli, ferens super humeros AcroTiberim humari iufit; vel ut nis, Ceninenfium ducis, fpolia. alii tradunt , filiae suae , quae

Fait. V, 565. eiusdem aetatis erat, precibus Ilias, Homeri de Ilio exciso opus; condonatam carceri inclusit, un. de post Amulii mortem liberata

quis nofset Homerum, Ilias eft. Interim poetae fabulantur,

aeternum filatuiffet opus ? Tiberim amore eius captum tan

Art. III, 413. f. Ilias ipfa dem coniugem eardem delegile.

quid eft, nisi turpis adultera, Fast. II, 383. III. II, et

de qua inter amatorem pu233. Am. II, 14.15. III, 6. gna virumque fuit? Trift. II, 47. f. Trist. II, 260. Ilia

371. f. add. Pont. II, 7. 34. diua, Fast. II, 598. Iliaci fo.

Ilion, vel Ilium, vrbs praecipua. ci, Vestales, Am. III, 6.76. Fast. III, 142. 419. Iliaci

Phrygiae minoris, nomen habens

a rege Ilo, Trois et Callirrhoe's ignes, vi. Ignes.

filio , dicta etiam Troia ab hoc Iliacus, adiect. ab llio, Troiano. ipfo Troë ; quamquam Troia tum ciuitate.

Iliaca humus, proprie totam regionem notat. Trist. II, 404. V, 14. 40.

Ilion alta, Met. XIV, 466.f. Iliaca vrbs, Ilion, Faft. VI, iacet Ilio ingens, Met. XIII, 422. Iliaca mislus ab arce 505. Ilion ardebat, Met. puer, Aftyanax, Hectoris et Ane XIII, 408. dromaches, filius, quem Vlyxes ab alta turri praecipitem dedit;

Ilioneus, Troianus, Phorbantis fin In Ibin, v.498. Iliaca Vesta,

lius, qui Aeneam, Ilio euerfo, in

Italiam sequutus est, et eloquentis Fast. VI. 228, et 365. Iliacae

viri nomen fibi peperit. Her. arces, Priami regia, Met.XIII,

XVI, 360 196." Iliacae arenae, Trist. V, 5.57. Iliacae domus, Trift.1, Ilioneus, Amphionis et Niobes fic 5. 60. flammae, Faft.IV,77. lins, natu minimus, ab Apolline opes, Her. XVII, 221. lliaci

Sagitta interfectus. Met. VI, çoetus, Met. XI, 766. dii, 261.

Ilios,

[merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »