Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

furta nata sinistra, manus sci Am. III, 9. 64. conf. fis, licet Vlyxis, Met. XIII, 111. Chrestom. 'Virgil. v. Gallus.

Gallus, amnis Phrygiae,ex Celaenis

montibus oriens, et in Sangarium influens. Eius haec natura effe

dicitur, ut parce potus et cereGabii , Volfcorum oppidum.fraude

brum purget, et infaniam tola Sexti Tarquinii Superbi filii

lat; contra vero largius hauin Romanorum ditionem red. actum , Fast. ll. 690, 702. et

stus lymphaticos reddat. Fast. 783. Gabina vrbs, ibid.v.709.

IV, 364. Hinc et Cybeles, feu

Deae Phrygiae sacerdotes Galli Gaetulus larbas ;, Gaetuli populi

dicebantur, vtpote qui hauftis Sunt Africae ultra Numidiam

aquis eius adeo incipiebant fuin auftrum, Her. VII, 125.

rere, vt fe ipfi exsecarent. Ibid. conf. Tarbas.

v. 361. conf. Cybele. Galanthis, famula Alcmenae, Ganges, fluuius longe maximus,

Indiam vlteriorem ne citeriore quae, quum domina, ne poflet

diuidens , ex Emodis montibus parere ,, a Iunone impediretur , ajlute deam elufit, eoque effecit,

profluens, et ad meridiem in vt illa ftatim filium Herculem

oceanum Indicum exiens. Faft. Jll, 729.

Trift. V, eniteretur ; alunone ideo in

3. 23.

Met. II, 249, IV,21. V,47. muftelam conuerfa. Met. IX,

In Ibin, V. 138. Gangetica 306, et 317. conf. Alcmena.

tigris, Met. VI, 636.f. Gan. Galatea, nympha marina, Nerei getis terra a Baccho domita, ac Doridis filia, Acim amans,

Am. I, 2. 47. quem Polyphemus riualis saxo de

Ganymedes, Trois "regis filius, rupe, auulfo interfecit; Met.

admirandae pulchritudinis, quem XIII, 738, 789, 798,839,863, 869, 880, et 898. Fast. VI,

Iupiter ab aquila rapi iulit,

et in coelum relatum poculi sui 133. conf. Acis.

ministerio praefecit. Met. Å, Galii truces, Galli Senones illi, 155. XI, 756. Faft. VI, 43. qui aliquando Romam incende

Gargaphie, vallis cum fonte, in runt, et Capitolium obfederunt, sed deinde à Camillo caefi sunt.

quo Diana lauari folebat; Met.

ili, 156.
Fast. VI, 351. coll. v. 184. f.

Gargara, diéta a Gargaro, Louis
Gallia victa ,
Fast. VI, 378,

et Larissae filio , generaliter
Gallica humus, Faft.IV,362.
Gallicus canis, pro venatico,

Tal expel, Summitates monMet. I, 533.

tium, feu vertices vocantur.

Proprie autem hoc nomine ad.
Gallio, (Iunius) qui adoptauit M. pellabatur pars Idae, montis

Annaeum Nonatum Senecae Phrygii, in cuius radicibus et
fratrem, ac sub Tiberio, quum oppidum eiusdem nominis fuit,
censuisset, ut praetoriani , actis cuius ager frugibus abundabat.
ftipendiis, ius apiscerentur, in Her. XVI, 107. Art. 1, 57.
quatuordecim ordinibus sedendi,
exfilium et carcerem meditatae

Gausapa, Gausape, vel Gaulaadulationis pretium tulit.. Ad pum, proprie fuit vestimentum eum scripta eft Ep. ex Pont. ex pingui at densa lana com.

pactum, tunica, lacerna, et pe

nula, ex una tantum parte vil. Gallus (Cornelius) preta et Ae losum. Caeterum et linea vesti

gypti praeses, qui anno aeta menta, quae villos habuere,gautis xl. fe ipfe interfecit. Sapa diéta, tegendisque menfis Art. III, 334. Trist. II, 445. adhibita funt. Diuites et ftra.

84

[ocr errors][merged small]

IV,

II.

gulis

3

Helena,

61,

gutis gausapinis purpureis ute Gemini Lares, Faft.I), 615. 1. bantur. Art. II , 300.

vii Lares. Gela, fluuius Sicilias, nomen baie Gemini pisces , . Faft. III, 400 bens a Punica voce Bela, quae

vi. Gemelli pisces. vorticem notabat, atque dialecto Dorica vel Aeolica in Gela

Gemini poli, cardines coeli, alter

arcticus, alter antarćtious, Fait. tranfiit. Ad eum fita eft vrbs Gela, in vaite Nedetina, in ora

III, 106. litor. maris Africi. Fast, IV, Gemini Tyndaridae, Caftar et 470.

Pollux, Met. VIII, 30i. vi. Gemelli, quos Chione enixa eft,

Caftor. Autolycus et Philammon, Met. Geminum ficus, de oculis Narcili, XI, 316. proles gemella ,

Met. III ,

420. Hypsipyles filii, Eumenes et Dei. pylus; Her. VI, 121. alia :

Geminus anguis,quem Ophiuchus, Cyanees filia Byblis, et filius Caua

fidus coelefte, manibus tenet; Hero - nus ; Met. IX, 452. Confors

'cules ab alius, angues a Iunona Ledaea gemellis ,

immiffos praefocans, ab aliis auHer. XIII,

tem Acfiulapius creditus. Po

fteriori fententiae Nofter accedere Gemelli dü, Caftor et Pollux , videtur, quum hic Aefculapius

Faft. V, 143. gemelli fratres, Hippolytum, herba a serpente adjidem, Her. VIII, 77.

lata, in vitam reuocaffe referaGemelli expofiti, Romulus et

tur, quem nouerca Phaedra men. Remus, Faft. II, 413.

dacio perdiderat. Fast. VI,736 Gemelli partus, Calais et Zethesa

Geminus Castor est Tyndaridi, Aquilonis filii, Met. VI, 712.

i. e. Helenae , Art. I, 746. Gemelli pisces, quorum formam

Gemipus Cecrops, vi. Cecrops. Venus, Typhoei adfpectu terriba, Geminus Chiron, centaurus, fuso cum Cupidine fuo adfumfit, qui. que nunc in Zodiace exstanta

periore parte homo , inferiore

equis, Met. II, 630. vi. Chiron. 471. Gemellipara diua Latona

Geminus coniux, Tereus, qui Met. VI, 315. gemellipara

vxoris Procnes fororem, Philomeo dea, eadem, Faft. 542. Edidit lam, per vim vitiauit. Met. inuita geminos Latona nouer

VI, 538. ca, Met. VI, 336.

Geminus paftorum dux, Romua Geminae Arcti, Met. III, 45.

tus et Remus, Faft. IV, 810. vi, Arctos.

Quirinus gemino iunctus Re.

mo Fast. IV, 56. Geminae Leucippidae, Her. XVI, 327. vi. Leucippus, Geminus hoftis, in ludo veteri,

cuius ratio hodic incognita. La Gemini, fignum coeleste, Faft. V, trunculorum enim intelligi lu.

634. VI, 727. vi. Castor, et dum verifimile non eft. Trift. Pollux,

II, 478. Gemini, Ilia matre editi, Romua Geminus Pyretus, centaurus,

lus et Renaus, Am.II, 14.15. Met. XII, 449. Gemini angues

Gemmea iuga, equarum Solis, compresit infans, adhuc in cunis Fast. II, 74. retentus, Her. IX, 21.

Gener Dauni, Diomedes, Tydei Gemini fratres, Castor et Pollvis, filius, Met. XIV, 510, f, vi. Her. XVI, 271.

Diomedes.

Gener

Fast. II ,

[ocr errors]

quos Hercules

rum

5.1 Gener draconum, Atbamas, qui numeris olim vatibus dicati

Cadmi et Hermiones filiam vxo Am. III, 19.
rern habuit, In Ibin, v. 349.
vi. Achamas, et Cadmus.

Genialis praeda, puellae Sabinae

a Romanis raptae, atque mox in Gener Icarii, Vlylles, quero Tele toro geniali collacandue; Art. gonus, eiusdem Viylis atque Cir

I, 125.
ces filius, inscius quod ille pater
eflet, telo interemit, in ibin,

Geniale feftum Annae Peren

nae, Faft.HII, 523. vi.Anna. V. 570. Gener Iunonis, Hercules, qui He.

Geniale rus, amoenum et volupta. ben, eius filiam, vxorem duxit, ti plenum, a genio naturae Trift. III, 5. 42.

deo; Her. XIX,9. festum agere

genialiter , Met. XI, 95.
Gener Pasiphaes, Theseus, Phae.
drae maritus, cuius verba, qui.

Genialia arua Canopi, voluptuo. bus imprecatus est Hippalyto filio, Sa. Canopus insula et oppidum apud Neptunum rata fuerunt. Aegypti : Aegyptii vero volum In Ibin, v 90.

ptati nimium dediti.

Erat et.

iam Canopi templum Şerapidisą, Gener Peliae, Admetus, Trift.II, cultu et religione excellens , ad

403. coll. In Ibin, v, 444. çuius sollemnia per fofam ex Generis fuis arma intulerunt

Alexandria ingens turbo viro.

ac mulierum impudenter Cures, Romanis. Taçițe autem Nofter sugillare videtur Caefarem

canentium, uc dissolute faltan. et Pompeium , qui adfines, et

tium, perpetuo fere defcendere belli ciuilis auctores fuerunt;

Solebat. 'Am. II, 13. 7. conf. addens scilicet : tum primum,

Canopus.
Faft, Ili, 202,

Genialia naulia duplici palma
Genetrix Aeaeae Circes, Perse

verrere ; naulium, vel nablium, nympha, Met. IV, 205.

vetus inftrumentum muficum, ac

dulcibus ciendis modulis inucne Genetrix Aeneae, Venus, Met, tum, scienter tractare. Inter

XIV, 605. XV, 762, Ge. pretes nunc lyram, nunc psalte. netrix Aeneadum , eadem , rium adpellant Josephus autem (rift. II, 261. f.

difertius ait, fuisse illud duode

cim chordarum, et digitis tangi Genetrix caerula, Cyrene nympha,

consuetum. Am. III, 327. mater Ariftaei , Faft. I, 365.

Genialia ferta, coronae e floribus Genetrix Euandri, Çarmenta , sertae, quibus potiffimum in con. Fast. I, 479,

uiuiis, adeoque dum litabant geo

nio utebantur veteres. Met. Genetrix fecunda deorum, Ve.

XIII, 929.
fta, Mater deum, vel Mater
Idaea, Faft. IV, 319. conf.

Genitale tempus,

dies natalis. Claudia. Genetrix fancta Alii tamen" legunt : geniale deûm, eadem, Met XIV,536. guod eft, genio Sacrum, qui est

parens hominum, vt Feftus ait, Genetrix fratris et foror gnați, et cui natalem fuum selebrantes

Myrrha, quae cum patre Cinyra prae caeteris rem diuinam fa.

concubuit. Met. X, 348. ciebantTrift, ull, 13. 17. Genetrix Hyrie, pueri in cyenum Genitiua imago, forma, et sexus, conuerfi mater, Met. VII, 380. quem habuit,

quum primum conf. Cyonesa tempe.

nafceretur Tiresias, Met. III,

331. Genialis Mufa,elegi genium mul. untel, et amorum libris al in Genitiua nomina, quas nafcendi

fors

fors et cuiusque familia dat, erant, et cum his Augufti gee non adoptio. Pont. III, 2.107. nius, qui inter illos colebatur.

Fast. V, 145., patris genio Genitor. Auo genitore creatus, sollemnia dona ferebat Ae.

Adonis, Myrrhae, quem ex ipso neas, Fast.II, 545. Decempatre fue concepit, filius. In

ber geniis acceptus,

vi. De. Ibin, v.567. Dubio genitore cember. creatus, Aftreus, Met. V, 145.

Genus femideûm, alio nomine Lucifero genitore fatus, Ceyx,

Heroes dićti, In Ibin, v. 82. Met. XI, 271. Genitor deüm, Iupiter, qui Alcme

Germana, i. c. foror. Non nisi, nae fruendae gratia duas noctes

qua fas est germanae, frater in vnam commifit. An.1,13.45.

ametur, Met. IX, 509.

Germana Annae Perennae, Di. Genitor Mauors, pater Romuli do vel Elisa, Faft. III, 560. et Remi; Fast. IV, 828.

Germana caedes, fatta in ExGenitor Merops, Phaethontis, qui tamen Phoebum patrem adpel

ryto, qui germanus erat centau. lare praeoptauit.' Trist. Ili,

ris reliquis ; Met.XII, 240. 4. 30.

Germana fratri acerba, Medea, Genitor patriae, Auguftus. Ad

fratrem "Abfyrtum, quo patrem

in via moretur, difcerpens, ar. dit poeta. : tuusque, Caium Caefarem, Agrippa genitum ,

tusque laceros pargens. Her.

VI,, 159. Sed ab Augufto adoptatum, ata que A. V. 748 principem iu. Germana Gorge, Deianirae foe uentutis renuntiatum, intelli. ror, Her. IX, 165. gens. Art. I, 296.

Germana mariti sui, Iuno, louis Genitor Phaethontis, Phoebus Soror et coniux. Fast. VI, 18. vel Apollo , Met. II, 381.

Germana tonantis , eadem,

Her, IX, 7. Genitor tridentiger tumidi profundi, Neptunus, cuius fceptrum

Germana Paridis , Cassandra , tridens, Met. XI, 202.

Her. V, 113. vi. Cassandra. Genitor inuicti Quirini, Mars, Germana Phryxi, Helle , Atha.

Gradiuus cognominatus, Met. mantis filia, Art. III, 336. XV, 863.

Germana Procnes, Philomelan Genitor vrbis, Romulus feu Quis Met. 444, 564, 582, et 598. rinus ; Met. XV, 862. f.

Germanae herbae, quibus quom. Genitus bis, Bacchus; primum ex dam feminae capillos tingebant, Semele, deinde ex femore louis,

Art. III, 163. Trist. V, 3.26. Met.III,317. Dis genitus vates , Orpheus; Germania, Europae regio notissi. Met.X, 89. genitus Lucifero,

cuius fines ab auctoribus, Ceyx, Met. XI, 346. genitus

ut quisque sui temporis ratioseptemplice Nilo, Nileus ,

nem sequitur, varie describune Met. V, 187.

tur. Trift. U, 229. Germa

nia fera, et, quod opinatur noGenius. Natura, vel naturae fter, victa, aufpiciis Augusti a deus, qui omnium rerum gignen.

Tiberio ;

Trift. IV, 2. I. darum vim habere putabatur ; Pont. I1, 8.39. captiuos mit. unde etiam cuiusque rei diceba tet Germania crines; Rutila tur effe genius. Genium ducis coma Germanae maiorem par. Vrbs habet Roma fcilicet, tem insignes erant, quem colovbi in quouis compito ,, et in rem per ornatrices fuas adfe. quouis teario domestito duo aido

Etabant etiam Romanae. Capti.

ma,

[ocr errors][merged small]

cui opus

[ocr errors]

Hos autem crines poeta dicit in verba Latina Getae, Trift. V, gratiam Augufli, et quia capti. 10. 38. truces armis, Pont. ui, captiuaeque, tonderi solebant. 1, 7.12. Getis toto orbe nul. Am. I,

14. 45. Germania la gens est truculentior, Pont, perfida, Pont.III, 4.97. Ger. JI, 7. 31. turba braccata Ge manica figna ferens iuuenis, tarum, Pont. IV, 6. 47. Ge. Drusus, Liuiae Augustae filius; tico sermone libellum fcripfit Liu. 335. Et mortem et no

Ouidius, Pont. IV, 13. 19. men Drufo Germania fecit, Poeta Getes, idem, ibid. v.19. Faft. I. 597. paffos Germa Geticis fcribere modis, Trist. nia crines porrigit auspiciis, III, 14. 48. Geticus fonus, ducis Tiberij, Fast. I, 646. Trist. V, 2.68. Getice loqni, Germania rebellatrix caput Trist. V. 12. 58. et alibi. pedibus fubiiciens, Tiberii ducis, Trist. IJI, 12.47. f. add.

Geta vafer comoedia videtur, Trist. IV, 2. 43.

quam scripsit olim Menander,

vel, ut alii volunt, Terentius ; Germanicus Caesar

Art. III, 332.
fuum Faftorum dedicauit_Oui.
dius, Fast. I. 3, et 63. Pont.

Gigas, suppositus monti Aetneo,
Il, 1. 49. IV, 8.31. conf.

Typhoeus, vel Typhon. Pont.II, Caesar Germanicus.

. 10. 24. salire super ora gi.

gantis, vt Empedocles philofoGermanus orbis, Germania , phus, Agrigentinus, fecit, qui Liu. 391.

olim clam relictis fociis Aetnam Germanus, i.e. frater, Her.

adfcendit, et in ardentem CraXIV, 54. ix, 155. Met. V,

tera se praecipitem dedit. In 3. diri Numitor germanus

Ibin, .v.

599. Amuli, Faft.IV, 5.3.

Gigantes, gens fera et impia, Geryones, al. Geryon, trium in.

guos poetae superiore tanim Sularum Hispanicarum rex; quare

parte homines, inferiore autem a poetis faepenumero Tricorpor,

Serpentes fuiffe comminifcuntur.

Nonnulli eos Titanis ac Terrae et a nostro prodigium triplex dicitur, victus tandem ab Her.

filios; alii ex fanguine Titanum cule, Her. IX, 92.

A loue interfe&torum natos, alii

item ex fanguine Coeli, anoputa. Geta , , vel Getes, plur. Getae, tis illius 4 Saturno virilibus, ge. populi Thraciae, Dacis vicini, nitos dicunt. Pellimum corum atque hinc pro iisdem a nonnul. facinus memoratur , quod deos lis babiti, nec sane cum Gothis, de coelo deturbare ingrelli fuvel Gothonibus, quod item fece. erint. Hinc Gigantes adfe&tanrunt alii, confundendi. De his

tes coeleftia regna, Pont.IV, multa nofter, quoniam exsul in. 8. 59. Gigantes louis igne ter eos vixit. Dicuntur autem domiti, Trist. II, 333. Gi. ab eo Marticolae, Trift. V, 3. gantes serpentipedes, Trift. 22. feroces, Pont. II, 1. 66. IV, 7. 17; Terra feros par. feri, Pont. I, 8. 16. IV, 15. tus immania monftra Gigan, 40. et alibi. pelliti, Pont.IV, tas edidit, caet. Fast. V, 35.6. 10. 2. fqualidi , Pont. I, 2. Gigantas grauiore plectro ce108. hirfuti, Pont. I, 5.74. cinit Ouidius, Met. X. 150. III, 5.6. intonfi, Pont. IV, falso in honore ponere Gi. 2. 2. duri, Pont. I, 5. 12. gantas, Met. V, 319. Gi. diri, Pont. III, 2. 102. inhu. ganteus lacertus, Met. XIV, mani, Pont. III, 5. 28. pha. 184. Giganteis iniecta fauci. retrati, Trist. IV, 10. 110. bus Aetne, Met.XIV, 1. Gi. Pont. I, 8.6. rigidi, Trist. V, ganteis membris ingefta eft 1. 46. faeui, Pont. I, 7. 2. infula Trinacris, Sicilia, Met. Pont.IV, 8.84. rident ftolidi V, 346.1. Gigantei belli proe.

lia,

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinua »