Imatges de pàgina
PDF
EPUB

anno

vm.

[ocr errors]

VO-

mae.

visa ab Aenea filio; Met. XIV. Volsci, populi Latii , qui a mari
117. f. pro coniuge coniugis Antiano ad superiora Liris flu.
vmbram Halcyona inuenit, uii , et vltra , habitarunt , lin.
Met. XI, 660.

gua autem a reliquis diversa

vfi funt ; subiugati a cof. T.
Vmbrae auitae , quarum memor

Šicinio A. V. 267. et al.
Numa Pompilius veteri

Capitolino A. V. 286. triumna
Romuleo non lanúarium solum,

phati autem a di&tatore Aur.
sed et Februarium addidit men-

Postumio Tuberto A. V. 323.
sem, inque hoc poftremo inferias

iterum subatti a Camillo A.
mortuorum Manibus curate dan.

V. 368. Volsci fugati, Fatt.
aas instituit. Fast. I, 43. conf.

VI, 721.
Dies ferales , et Inferiae.)
Vibras confanguineas lenire Volubilis Fortuna passibus am-
fanguine , Met. VIII, 476. biguis errat Trift. V, 8.
Romulus tumulo fraternas 15.
condidit vmbras, Faft. V,
451. vmbrae infantes , Her. Volucer deus, Amor vel_Cupi.
XI, 119. vmbrae maternae,

do, Art. II, 98. natus Eryci.
Met. I, 387. matris agitari nae volucer, idem, Met. V,
vmbris, Met. IX, 410.

364. Volucer Cupido, Met.
brae parentales, Trist. IV,

IX, 481. puer volucer , idem,
10. 87. vmbrae Sarmaticae,

Pont. 11. 3. 65. Aetherium
Trist. ill, 3. 63. .vmbrae fi-

volucri qui pede carpit iter,
lentum, vi. Silentum ani:

Mercurius , faft. V, 88.
Vmbräe tacitae, Met.

lucres dracones, currum Me.
V, 191. vmbrae Tartareae,

deae trahentes, Met. VII, 218.
Met. VI, 676. vmbrae crimi.

volucres equi Solis, Met. II,
nis vacuae ,
Met. VI. 541.

153.
vmbrae noéte volantes, Am.

Volucris lunonis, pauo, Met.
I, 6. 13. Vmbrarum domi.

XV, 385. lunonia, Med. 33.
nus, Pluto, Met. X, 16. vm.

Saturniae, eiusdem Iunonis,
brarum Rex, idem, Met.

Met. I, 722. volucris rapi-
VII, 249. Memnonis vmbris

diflima , miluus , Met. II,
parentat auis, Am, I, 13. 3.

716.
L. vi. Memnon.

Voluntas. Vt desint vires, ta.
Vmbria, ampla Italiae regio, men est laudanda voluntas ;
vbi hodie Spoletanus et Vrbinas Pont. II, 4. 79.
Ducatus, dicta vel ab imbri.
bus, quos Graeci o p. 2085 vo-

Voluptas. Conueniens homini

eft, hominem feruare ,
cant, vel quod vmbrofa fit ob

luptas; Pont. II, 9. 9. Ve-
Apennini propinquitatem. Pont.
I," 8. 67. Vmber maritus,

neris damnofa voluptas, Pont.
Art. 111, 303.

I, 10. 33.

Vranie, una Musarum louis
Vocalis Nymphe, Echo, Met.
III, 357. 'vi. Echo.

et Mnemosynes filia, quae scien.

tiae siderali praeese dicitur.
Vocalis quercu sua Dodonis

Met. V, 260. 'Fast. V, 55.
terra, Met. XIII. 716. conf.

Vrbs Aeneae , Roma, ab dem
Dodona.

neae pofteris condita, Am. I,
Vocales muri , Met. VIII, 14. 8. 42. Vrbs aeterna , eadem,
vi. Muri Dardaniae.

Fast. 111, 72.
Volesus, nomen familiae Roma. Vrbs Apollinea, Delphi , vbi
nae vetuftiflimae, e qua ortus

Phoebus oracula' edebat , Met.
fuit Cotta Ouidii amicris ; XIII, 631.
Pont. III, 2. 105.

Vrbs

[ocr errors]

VO-

Vrbs Apollinis, Apollonia , pro

xime Supra Thynniam promontorium jita, et maiore sui parte in infula exftruéta ; Trist.

I, 9. 35. Vrbs Argolica, Argos, Pont.

I, 3. 70. pro Argis, vel alia quamuis Argiuorum urbe , Her.

VI, 80. Vrbs Aufonia, Roma , Pont. lll,

2. 101. (V, 8. 86. Vrbs clara Alexandri, Alexan.

dria Aegypti , Trist. 1, 2.

79. Vrbs Diomedis , quae primum

Argi, deinde Argyripa, tan. dem Arpi dičta, et in Apulis sita erat. Met. XIV, 457. Vrbs domina, Roma, Am. 11,

Rem. 291. Pont. IV, 5. 7. Vrbs draconigena, Thebae Boe

otiorum , Fast. lll, 865. vi.

Draconigena vrbs. Vrbs Euboica, vi. Euboica

vrbs.

Vrbs magna , Roma, Trift. I,

I. 59. Pont. IV, 5. 20. Vrbs Miletis , vi. Miletus. Vrbs Mopsopia , vi. Mopfopius

iuuenis. Vrbs Quirini, Roma, Trist. I,

3. 33. I. 7. 37. Pont. I, s.

73. Vrbs Romana, pro ipfa Roma ,

Met. XIV, 849. XV, 736.

Fast. ll, 684. 111, 24. Vrbs Romulea, Roma, Met.

XV, 625. Faft. V, 260. Vrbs Stygia , vi. Stygius. Vrbs Syracofia , vi. Syracufae. Vrbs Tomitana, vi. Tomis. Vrbs Tyria, vi. Tyrius fucus, Vrbes Achaemeniae; Achaides;

Dardaniae, etc. vi. sub ele.

mentus suis. Vrion , Fast, V, 535. vi. Orion. Vrsa , fidus coelefte , Gr. vextos,

4 poetis Callisto esse fingitur, Lycaonis filia ; Fait. VI, 236. vrfa Erymarithis, eadena urfa

maior , vi. Erymanthis. Vrsa Maenalis ,' eadem, Trist.

III, II. 8. ( vi. Maenala. )
Vría Parrhalis, eadem, vi.
Parrhafia.

Irfa Cynoluris, vrsa minor dicta, Trist. V. 3.

7. vi. Arctos, et Callisto. Vrsa Oslaea, vi. Offa. Vteri potens Diua , Met.

IX, 315. Vtilitas magnos hominesque

deosque efficit; Pont. Il. 9. 35.f. Magis vtile nil est ar. tibus his, quae nil vtilitatis habent ; ita Ouidius exsul ,

Pont. I, s. 53. f. Vulcanus ignis et fabrorum

deus, Iouis et Iunonis , vel, ut alii volunt, folius Iunonis for lius, qui, quum aliquando matri cum loue rixanti auxilio veniret, a loue correptus, in Lennum infulam de coelo prae

cipitas

Iuno ,

Vrbs Gabina , vi. Gabii.
Vrbs Haemonia, Trachin, Met.

XI, 652.
Vrbs Hectoris, de Lemno acci.

pitur a quibusdam ; quoniam Actoris urbs in multis codd. legitur ; Actor autem Lemni rex aliquando fuisse dicitur ab Hygino, tum quia llium am. plius non fuit , et nauigationis , quam instituit poeta , ratio id cogitare non permittit ; Trist.

1, 9. 17. Vrbs Herculea, vi. Herculeus

labor. Vrbs Iliaca, Ilium vel Troia,

Fast. VI, 422. Vrbs Iunonis ; Argos, ubi na.

ta illa dicitur, et infigne tem. plum aliquod habebat ; Her.

XIV, 28. Vrbs Laestryganis. vi. Lae

ftrygones.

[ocr errors]
[ocr errors]

V.

[ocr errors]

cipitatus et exinde claudus minibus autem Scamander ada
faétus , officinam deinde suam pellatus, fi quidem Homero crea
in Lemno, atque insulis Aeoliis, dere velimus. Aelianus enim,
Siciliae vicinis , habuit, Cy missa fabula , nouum Xanthi
elopibus ministris vsus, quos nomen Scamandro impofitum ef-
poetae feros, truculentos, atque se scribit, quod oues inde biben.
'uno oculo pollentes fingunt. Vul. tes fuluas (Earbas) efficiat.
canus arma dederat Achilli, Erat vero Troiae proximus , et
Art. 11, 741. coronam vero ex Ida monte defluens, Simoen.
Veneri , vxori suae , Fast. II', ti iunctus in Hellefpontum
514. cognita Vulcano coniu. funditur. Am. III, 6. 28. et
gis acta fuae, adulteria cum 31. Xanthi vndae , Met. IX,
Marte; Art. II, 574. Vulca.

645.
nus pater Tullii , i. e. Seruii
Tullii , regis Romanorum, cre. Xiphias , piscis, qui et Gladius
ditus, Faft. VI, 627. Vulca.

et Galeotes, ad cetaceam ma.
num tellus Hypsipylea colit,

gnitudinem crescens, utramque
id eft, Lemnos, Fait. III, 82.

maxillam habens mucronatai.
Vulcani lux, dies, qua Roma-

inferiorem tamen breuem et tri-
ni tubas luftrabant , Faft. V, angularem ; fuperiorem magis
725. vi. Tubilustrium.

offeam, duriorem, longifimam,

et enfiformem. Hal. 97.
Vulcanus , pro igne , Met. VII,

104. IX, 251. In Ibin,
III.

z.
Vulpis capta, poenas luit in

Cerealibus, 'Faft. IV, 709. 1. Zacynthos, insula maris Tonii,
conf. Carfeoli, et Cerealia ,

in auftrum Cephaleniae subito

Eta, et a Strabone inter eas
in Supplendis.

numerata , quae sub Vlyxis im.
Vulturnus, fluuius ad Vulture perio fuerunt. Idem quoque yra

num vrbem in Campaniam, qui bem, quam cognominem habe.
in Samnio oriens in mare Tyr bat memorabilem adpellat.
thenum decurrit. Met. XV, Her. I, 87.
715.

Zancle, vrbs Siciliae , a Messeniis
Vxor Bacchi , Ariadne, Art. I, Peloponnesiacis condita, atque in-
556.

teriecto tempore Messene, et Mesas

na dicta, Met.XIV, 5. XV.290.
Vxor Graia in Iliacis moeni.

Zanclaea arena, Met. XIII,
bus, Helena, Art. I, 686.

729.

Zancleïa faxa, Met.
Vxor Hectoris, Andromache ,

XIV, 47.

Zanclaea Chary-
Trist. I, 5. 19. vxor duri mi bdis, vi. Charybdis.
litis Andromache, Art. III,
IIO.

Zephyrus , ventus

qui alias

Fauonius' adpellatur , flans in
Vxor Herculis, Hebe, Iunonis

aduersus Subsolanum
filia , Fast. VI, 65. et 78. unde ab eo vernum tempus dea
Deianira ,
ampla tragoediae

fignari faepe consueuit. Ei
apud veteres materia ; Trift. II, vnam ex Horis nonnulli veteres
405.

tribuerunt vxorem , ex qua Car.
Vxor lasonis , Medea, Fast. II,

pon genuit ; Ouidius autem no-

ster Floram eius coniugem desi-
627.

gnat. Officium illius autem erat,
Vxoria dos, lites, Art. II, 155. portare deorum nuntios

quos
celeriter aliquo peruenire vole-
X.

bant. Athenienses illum ali.
Xanthus , fluuius Troadis ,, pro quando repraefentarunt tanquam
prie a diis ita dictus, ab'bon

iuuenem pectore cruribusque

nudis,

[ocr errors][ocr errors]

vere

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

9

nudis, in pallii finu flores offe. rentem, et sedenti tranquilloque fimilem. Philoftratus autein, in Hyacinthi imagine, humeros ei, seu scapulas alatas, et coronam omnium florum in capi. te tribuit. Her. XIV, 39. Am. 1, 7.55. Art. II, 432. Met. I, 64. Fast. Il, 220. IV, 478. V, 201, et' 319. VI, 715. Trist. I, 2. 28. Zephyri, Am. II, II. 9. et 41. Liu. IOI. Zephyri lenes, Art. III, 693. modici , Met. XV. 699. f. molles, Art. III, 728. Met. XIII, 726. a Zephyris mollior aura venit, Fast. II, 148. Zephyri verba caduca ferunt,

Her. XV, 208. Zerynthia litora , litora sunt Sac

mothraces insulae. In hac enim antrum fuit Hecates, Zerynthi nomine peculiari infignitum, in cuius facris, quae et Coryban. tum myfteria dicebantur , canes immolari consueuerunt. Nomen Bochartus ex Syrorum lingua ducit, apud quos Ziara abfolu. tum, vel emphaticum Ziartho, Lunam vel Hecaten defignat.

Trist. I, 9. 19. Zethes, Boreae ex Orithyia filius, Calais frater

quo cum etiam propterea quod ambe alati ersent, ab Argonautis ad Har. pias pellendas millus eft. Met.

VI, 716. Zmaragdi clari , gemmae viri

dissimae , in Phoebi solio ; Met.

II, 24. add. Am. II, 6. 21. Zoilus, Sophista Amphipolites,

qui ftilum in fummos viros , sed inprimis in Homerum ftrinxit, et exinde Homeromastix, id eft, Homeri flagellator itemque Canis rhetoricus ab' adlatrandi licentia dictus est. De aetate cius viri docti disputant. Non. nulli enim illum , cum Victru. uio, regi Ptolemaeo Philadelpho supparem nonnulli autem, cum Aeliano , Polycratis, qui Socra. tem Athenis adcufauit , audi. torem faciunt. Hinc et alia, quae de illius morte caeteris que fatis perhibentur , merito

Suspecta sunt. Nec male Nofter : ingenium magni detrectat li. uor Homeri; quisquis es, ex illo, Zoile nomen habes.

Rem. 365. f. Zona , cingulum, quo non femi.

nae tantum, sed et viri vteban. tur. Virginibus dabatur , quum viripotentes factae effent, quae et numquam nisi cinétae prece. debant. Romae noua nupta, cingulo, ex lana ouilla fatto, et nodo nexo arctius praecincta, ad maritum deducebatur , cuius erat , illud foluere. Apud Grae. cos vero Tò, Zonam foluere , non tantum ad nubentes perti. nebat, sed et illas, quae pri. mum pariebant. Viri autens Zonas varios in vsus adhibebant, li enim Zonis veftes fusco cingebant, vt in cursu , 'et labo. ribus perficiendis expeditiores ef sent ; milites ex illa suspendebant gladios ; alii pecuniam in ea recondebant ; quamquam hi ex collo pendulas geftasse Zonas videantur. Zona caita ( Phyl. lidis ) recincta ( Demophoontis ) manu, Her. II, 116. eadem spectat pallida facta Zonam, Rem. 602. Persephones Zo. na in vndis oftenditur a Cyane, Met. V, 470. Zona teres, Herculi' ab Omphale data , Fait. II, 320. quem Zona, la. fciuae more puellae , incingi non puduit. Her. IX, 65. I. Zona latet, cingulum Orionis non videtur , utpote quod demum VI. Kal. Iul. heliace oritur. Fast. VI, 787.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ancus Martius , rex Romanorum,

vi. Sacrificus Ancus, Annus Latius, lin. 2. post. voc.

Romanus, add. vi. Romanus

annus. Apidanus, vi. Senex Apida

3

nus.

Aeolia virgo : vi. Virgo Aeo

lia. Agrippa , Siluius, Tiberini Sil.

uii filius, rex Latinorum, fe. cundum Liuium et Dionysium Xl. qui patri in regno fucceffit, et quum annos XLI. imperar. Set, moriens Remulum Siluium reliquit heredem. Fast. IV, 49. Ai, Ai, flori inscriptum, add.

conf. Debalus. Aiax, Telamonis filius,

add. conf. Oebalus. Alpes , add. Alpini reges , Pont.

IV, 7. 6. Amata Latini regis coniux ,

Lauiniae mater, Veniliae fo. Tor , quae , ne generum Aenean videret , laqueo fibi gulam fre

git. Fast. IV, 879. Amphiaraides, vi, etiam infra,

Natus facto pius etc. Amyntor, ante voc. Phoenicis ,

add. Pater.
P. Ouid. Naf. Opera. T.IV.

Aruum Mauortis, conf. Mauors. Auge, vi, Partheniae valles. Belus, in fine add. Met. IV,

213 Britanni, vi. Virides Britanni. Capella Olenia ,, vi. Olenus. Cera, expressae fauorum, ut Com Jumella' docet , reliquiae, aqua dulci perlutae, in vafe aeneo, adiecta aqua , ignibus liquatae, et tandem per stramenta vel juncos colatae. Cera sexangula dicitur, quia omnes apum cel. lae sexangulae, Met. XV, 382. Vsies eius apud veteres fuit multiplex. Adhiberi enim folehat in obfignandis litteris , tefia. mentis,etc. lino impofita,cui gem.

vel annulo figillum ime primebatur ; vt arcanas poffin Tignare tabellas, neue tenax

У

[ocr errors]

ma

cerain

« AnteriorContinua »