Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Art. III, 425. interdum do rium et elegans omni fere nuo eta plus valet arte malum ; mero poema fecerit. Am. I, IS. Pont. I, 3. 18. ratio fatum 21.

Art. III, 335. vincere nulla valet; Trift. Ill, 6. 18. plus valent legibus

Varus, vel Varius, patria Cre. arma ; Pont. IV, 9. 94.

monensis, et eques Romanus,

non valent luctus aliend leuare

eiusdem cum Nafone - aetatis, damna, Met. XV, 547. f.

tragoediae, quam Thyestis nomi. Valeant mendacia vatum, ne inscripsit, auctor. Pont. IV, Fast. VI, 253. Amor patriae

16. 31. ratione valentior omni, Pont. Vates; deus et vates Apollo I, 3. 29.

Delphicus; Her. XXI, 235. Vallis Aricina, Met. XV, 488. Sibylla, Met. XIV, 129. NaFast, III, 263. conf. Aricia,

so, Fast. VI, 8. et Nemorale regnum.

Vates Achaeus, vi. Achaeys Vallis Elysia, vi. Elysium. vates. Vallis Haemonia, Met. VII,

Vates Aeneidos, P. Virgilius Ma. 264. conf. Aemonius vir. ro, Mantuanus, poetarum Lati

norum facile princeps; Pont. Vallis Stygia, vi. Stygius. III, 4. 84. Vallis Taenaria, vi. Taenarus. Vates conditor anni Romani,

vi. Conditor anni Roniani. Valles Achaemeniae, vi. Achaemeniae valles,

Vates cothurnatus, Naso, de

quo tamen triumphauit Amor; Valles Alpinae , vi. Alpes.

Am. II, 18. 18. cothurnatus Valles Auernae, vi. Auernus. vates, quem turba canum lao

niauit; 'Euripides, quem poe. Valles Idae, vi, Ida vel Ide.

tarum τραγικώτατον adpelat Valles infernae , vi. Infernus.

Ariftoteles, quemque, quum ab
Archelai regis

coena domum Valles Oetae Herculeae,vi.Oeta. hospitalem repeteret canum Valles Partheniae, vi. Par

morfibus dilaniatum efe scribit theniae valles.

Valerius Maximus. In Ibin.

V. 597 Vanescit absens amor, Art. II,

358. vanescunt dicta per au Vates Dardanius, vi. Dardanius. ras, Am. II, 14. 41.

aduena. Varro, nomen plurium virorum, Vates Lesbia, vi. Lesbos.

qui apud antiquos celebrantur. P. Terentius Varro, quem poe.

Vates lyrae seuerae , quis intel. ta , locis mox indicandis ,

ligatur ? incertum. Multi enim,

in. telligit , poeta Atacinus fuit

quod ingenio et carmine abusi tempore Iulii Caefaris ac Tri.

essent, poenas foluerunt, In Ibin, unuirorum de quo Cicero in

V. 528. Quaeft. acad. teftatur, quod aeta Vates Maeonius, vi, Maeonius tem patriae , descriptiones tem senex. porum, sacrorum iura, sacer- Vates felix, Euandri mater, dotum munera , domefticam di.

Carmenta, Fast. I, 585. sciplinam, sedem regionum et locorum, omnia diuinarum bu Vates maris veliuoli, Publ. Tomanarumque rerum nomina, ge rent. Varro, Atacinus, Pont. nera, officia, causas, aperuerit, IV, 16. 21. conf. Varro. plurimumque poetis, omninogue Vates maximus magnorum reLatinis et litteris luminis attukerit & verbis , atque ipse van

gum, Seuerus ; Pont. IV, 2. I. X 2

Vates

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Vates dierum operofus, Naso

nofter, Faft. I, 101. Vates percussus fulmine , vi.

Fulmen. Vates Phrygius, Helenus, Met.

XIII, 721. Vates Pieridum, Naso, Am. I.

I. 6. Vates profugus, Ouidius relega.

tus, Pont. II, 5. 58. Vates Romanus, Ouidius, Trist.

V, 7. 55. Vates facer, Tibullus, Am. III,

9. 41. Vates Rhodopeïus, vi. Rhodo

perus heros. Vates Aonii, vi. Aonias. Vatum deus, Apollo , Am. 1, 8.

59. Iupiter ingeniis praebet sua numina vatum ; Trist. IV, 4. 17. exit in iminensum fecunda licentia vatum; Am. III, 12. 41. Materies vatum, Styx, tenebrae, et alia vana no. mina ; Met. XV, 154, prodigiosa veterum mendacia vatum, Am. III, 6. 17. valeant mendacia vatum Fast. VI, 253. vatum monitus, Her. XVII, 239.

Vatum numi. na, Bacchus et Mufae, Art.VII, 347. Met. XV, 622. Vatum officium, per carmina factum, grata principibus viris res eft. Pont. IV, 8. 44. Opus vatum, Troiani fama laboris etc. Carmina Homeri, qui, quod vatum esset inftar omnium, multorum numero innuitur ; Am.III,9. 29. Sunt quiddam 'oracula vatum, Pont. II, 1. 55. Si quid habent veri praefagia vatum; Met. XV, 879. Trist. IV, 10. 129. Va.

tibus licet occultos' monitus 1 audire deorum, Fast. III, 167.

nisi vatibus omnis eripienda fides , Met. XV, 282. f. Numen ineft vatibus, Am. III, 548. 'venerabile quondam nomen erat vatibus, Art. III,

407. 8. Veientia arua. Veii, vrbs Etru

riae antiquissima, a Camillo decem annorum obfidione capta et excisa , alioquin Fabiorum quoque CCC caede. A. V. 277. nobilitata ; Eius incolae Veientes, quod nomen etiam in modum adiecti vsurpari folet. Faft. II,

195. Veiouis aedes, a Romulo facrata

inter arcem et Capitolium, pro. pe Asylum, ad augendam asyli religionem. Veiouis aut Veiu. piter, Fefto grammatico videtur effe paruus Iupiter, id eft, adolefcens ; cui consentaneum eft, quod nofter ait : cur non ego Veiouis aedem, aedem non magni suspicer effe Iouis, Fast. 111, 447. et Gellius, no. tationem huius nominis expolio turus, particulam, ve, in compositione nunc augendae , nung autem minuendae rei valere indicat ; - quocirca tamen ipfe Veiouem interpretatur Touem, qui, demta iuuandi poteftate, solam nocendi vim posideat. Idem, fimulacrum dei, quod in illa sede fuit, Sagittas tenuille, memorat, paratas ad nocendum ; atque hinc Apollinem a pluribus exiftimatum effe. Alii tamen, quos inter Martianus Code pella, Touem Stygium, id eft, Plutonen, ifthoc nomine fignari autumant. De caetero ut ca. pra iuxta fimulacrum eius cernebatur ; ita immolari etiam hoc animal eidem antiquitus confueuit. Veiouis luci duo,

Fast. III, 430.
Vellus auratae ouis, id est arie.

tis, quo Phryxus Pontum superae
uit; Her. VI, 2. conf. Phry-

xus, et Iason.
Vellus Nemeaeum vi. Ne-
mea.

Fului fetis hirsuta leonis vellera, eadem veftis,ab Her.

cule vsurpata ; Faft. Il. 339. s. Venator; scit bene venator,

ceruis vbi retia tendat, etc..

Art. I, 45.
Venatrix, Callisto, Met. II, 492.

Dea venatrix, Diana , Met.
II, 454.

Veni.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Vendibilis puella, Am. III, 12.

10.
Venefica , abfol. Medea, Met.

VII, 316. barbara venefica,
eadem, Her. VI, 19. venefica
Aeaea ,

vi. Aeaea Circe.
Venenum Lernaeum, Met. IX,

130. Qui dona tulit, Ler-
naeo tincta veneno,

Euboi.
casque suo fanguine tinxit
aquas, Nessus; In Ibin, v.
493. venena Lernaea, Her. IX,

115. conf. Lerna, et Nessus.
Venenum Nesseum, vi. Nessus.
Venenum fomniferum, afpidis,

cuius morsu homines tamquam
Sopiti moriuntur ; quemadmo-
dum et ipsa afpis a veteribus
fomniculofa ; et invej voca-
ta eft. Met. IX, 693.
Venenum Theffalicum, pro de

notione et incantatione magica.
Thessalae enim veneficio et ma-
gia decantatissimae. Am. III,

7. 27.
Venena Colcha, quibus Medea

Creusam, et omnem Creontis
Corinthii familiam exitio dedit;

Met. VII, 394. conf. Colchus.
Venena portentifera, Circea, qui.

bus homines in formas alias con.

uertebantur : Met. XIV. 56.
Venilia, Iani, vt nofter quidem

tradit, vxor, et nymphae Ca.
nentis , quam Picus coniugem
delegit, mater; Met. XIV,

334. feqq.
Ventosi equi , vi. Equi aetherii.
Venulus, Turni et Latinorum

legatus, ad Diomedem in Grae-
ciam Magnam millus, vt eum.
dem in belli Societatem aduera
sus Aeneam pelliceret; qui vero
rebus infectis rediit. Met. XIV,

457, 460, et 512.
Venus, amorum, gratiarum, at.

que voluptatum, sed cumprimis
quoque generationis dea ab an-
tiquis credita, apud Latinos a
veniendo dicta , quod ad omnes
res veniat, ac per illam omnia
proueniant ; a Graecis autem
'Aqeeditu adpellata, éró

does, a spuma, eo quod ex
Vrani tefticulis , quos filius ex-
Secuit Saturnus , et maris Spuo
ma, illam natam effe reputa.
uerant. Itaque a navigantibus
vna cum aliis quibusdam inuo-
cata, atque nunc vt formofili-
ma puella e mari exiens in con.
cha, nunc ut mulier, concham
manu tenens, ab antiquis picta
eft ; quamtumuis alii eamdena
curru , a pasleribus, vel a com
lumbis, vel å cygnis tracto, ve-
hi prodiderunt. Vxor effe fine
gitür Vulcani, fed infida ;
quippe quae cum Marte consues
tudinem habere deprehenfa eft.
Culta eft vbiuis fere; Sed Ra.
mani ante alios eamdem in ho.
nore habuerunt, quia genus se
ab illa per Aeneam ducere ac.
ceperant. Inde et Aprilis men-
fis ei consecratus eft : tametfi
Varro eum non ne peodimus,
aut does, fed ab aperiendo,
quod nimirum per id temporis
quum terra, tum mare, se are-
riant, fic adpellatum esse arbi.
tretur. Denique quum C. Iul.
Caefar illius fe progeniem vel
crederet , vel credi vellet; ille
quidem templum Veneris Gene-,
tricis Romae in honorem eius,
atque fimul gentis Juliae mea
moriam exstruxit. Venus al-
ma, Met. X, 230. XIII, 759.
XIV, 478. et alibi. Venus
domina , Art. I, 148. Ve-
nus aequore nata, Her. XIX,
V. 160.

orta mari, Her. XV,
213. formosa, Fast. IV, 129.
fusco colore grata, Am. II,
4. 40. marita, Her. XVI,
283. non apta feris armis,
Am. ), 10. 19. non praeripit
arma Mineruae, Am. I, 1. 7.
oranti Gradiuo rustica, auto
difficilis , non fuit, Art. II,
565. ofcula Marti fuo tulit,
Am. II, 5. 28. vda, madi-
dos digitis capillos ficcans,
vt quae maternis aquis mo-
do tecta videtur, Trist. II,
527. f. Veneris puer, Amor,
vel Cupido; Am. 1, 10. 17.
III, 9. 7. Art. I, 165. Martis
erat primus menfis, Veneris.
X 3

que

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Que fecundus ; Fast. I, 39.
(conf. Mars, deus belli.) Co.
rona, quam Vulcanus Veneri
dedit, et illa Baccho, Ariad.
nae tandem donata ; Fast. III,
$14. templa illi fiunt, Fast.
IV, 159. illi Caesar promissus
vterque, Liu, .245. ei facra
Cythera, Fast. IV, 286. de.
am illam effe negarunt Pro-
poetides, Met. X, 238. (conf.
Propoetides) eam Cous posuit,
i, e. pinxit, eoque Veneris et sui
famam auxit ; Art. Ill, 401. f.

Caetera non egent indicio noftro.
Ver aeternum erat, aetate sa-

turnia , Met. I, 107. Iupiter
contrahens antiqui tenipora
veris, per hiemes, aeftusque,
et auctumnos, et breue ver,
quatuor fpatiis exegit an.
num; Met. I, 116. feq. Ver
aperit omnia , Faft. IV, 87.
ver cinctum forente corona,
Pont. III, I.II. Ver praebet
flores, Rem. 188. Vere ni.
tent terrae,vere reniflus ager,
Fast. IV, 126. veris praenun.
tia hirundo, Fast. II, 853.
Annus per ver melius incipi.

endus erat, Fast. I, 150.
Verbenae , olim omnes herbae et
frondes adpellabantur , quibus
aras 'coronari moris erat; pro-
prie quidem denotabant herbas,
frondesque e loco puro decerptas,
et speciatim , quibus e Capitolio
fumtis coronabantur Fetiales et
Pater patratus ; per abufum ve-
ro non ros marinus tantum, sed
et laurus, oliua, myrtus, et aliae
berbae religioni dicatae. Ver-
benas carpere, Faft. I, 381.
aras verbenis cingere, Met.

VII, 242.
Verona, vrbs Cenomanorum regio

nis Venetae , prius Brenona, a
Brenone Gallorum duce, adpella.
ta;. quamquam alii a Vera,
Tufcorum familia seu colonia,
deriuent nomen. Patria quom-
dam Catulli egregii poetae ; at-
que hodienum theatro et amphi.
theatro, quod ibi Imperatores
Romani exftruxerunt, insignis.
Mantua Virgilio gaudet, Ve
rona Catullo, Am. III, 15. 7.

Versus, Gr. sixol', dida olim
fuit linea quaecunque in pagi.
na praeducta , feu fententiam
perfectam redderet , feu imper.
fectam, et in linea sequenti ab.
Soluendam : quare etiam librarii
carum linearum numerum ad-
fcribere folebant, vt pateret,
quot omnino versibus constaret
opus, fiue

prafu id oratione exo
aratum effet , fiue versa. Sed
quum poetis certum quoddam
pedum ac metrorum qusnice
praefcriptum fit ad lineam im.
plendam, fačtum est, ut quae-
que huiuscemodi ligata verbo.
rum connexio, significatu quo-
dam strictiore , versus dicere.

et oratio inciperet vocari
versa, quae profae vel prorfac,
id eft, quae prouersus in linea
continuo procedit , opponitur.
Carmina alterno versu clau-
da, elegiaca ; Trist. III, I. II.
par erat inferior versus, cui
Cupido vnum fubripuit pe-
dem, hexametrum in pentame.
trum conuertendo; Am. I, I.
3. f. verfus ftruere, Pont. II,
S. 19. ducere, Trist. V, 12.
63. facere, Trist. I, 10. 7.
deducere, Pont. I, 5. 13. Ni-
hil cum versibus amplius effe
debuerat Nafoni nostro, ob li-
bros amorum, et artem, . quam
adpellat, relegato ; Trist. V,
12. 49. verfibus illius plau-
debatur tamen plenis thea-
tris, quum iam effet in exfi-

lium actus ; Trist. V, 7. 26.
Vertumnus, vel Vertunus, deus

habitus in Latio, in alias at.
que alias se conuertens formas;
quemadmodum et Graeci Proteá
fecisse suum commenti sunt.
Nomen ei a vertendo datum
aliqui putarunt, quod lacum
Curtium in Tiberim auerterit;
quorsum illud Nostri pertinet :
Nondum conueniens diuersis
iste figuris nomen ab auerfo
ceperat anine deus ; id eft,
tum ille nondum hoc Vertumni
nomine infignitus erat, Faft. VI,
409. f. Idem data artc in rem
fuam vfus eft. Nam quum Po-
monam nympham perdite ama.

Tet,

tu ,

beat ;

ret, in anum fe conuertit, hor. tosque eius ingressus, rationibus efficere tentauit, vt connubio coniungi cam Vertumno ne addubitaret. Pofteaquam vero ni. hil ifthac via se proficere senFilet, iuuenis pulcherrimi personam induit, nymphamque ita rufticam non effe comperit. Met.

XIV, 642, et 678-771. Vesca parua , farra, quae male

creuerunt, exfucca, macilenta,

ολιγόσιτα, Faft. ΙΙΙ, 446. Vesta, quaenam dea proprie voce.

tur, dubium quodammodo videri pollet, os perpetuas in de Scribenda illa veterum disenfio. nes. Geminas fuifse, proxime ad veri speciem accedit; inter quas Maiorcm dicere licebit Coeli con. iugem, Saturni matrem, Minorem vero Saturni atque Opis fio liam. illa quidem Terrar, hac nil nisi Ignem denotari , veri fimile eft ; quamquam Noster hoc discrimen non admittit: Vesta, inquiens, eadem est, quae Terra ; subest vigil ignis vtri. que ; significat fedem terra focusque suam.

Fast. VI, 267. 1.

Prior quoque Magna Mater, Mater deum, Rhea, Cybele, etc. vocatur : sed quum ipfimet poëtae Veftam alteram ab altera haud fere. vfpiam di. Atinguant, ea quoque nomina, et facta utriusque frequentisime omnino confunduntur. Neque nominis notatio nos quidquam iuuat ; quum nonnulli illud dy xerint a stando, quod, fi refe. tas ad Terram, haud incon. gruum videtur ; alii vero ab esía, focus, id deriuent, quod Minori illi , id eft, Igni, ma

Stat vi Terra lua; vi stando Vesta voca. tur;. cauflaque par Graii nominis effe poteft. At focus a flammis, et quod fouet omnia, di&us, etc. Fast. VI, 299. f. Caeterum in magna veneratione Vesta femper fuit apud priscos ; et Graeci quaeque sua facrificia ab illa finiile perhibentur : fed hoc ni.

hilominus peculiare Troianorum numen putabatur. Si Virgilio credendum, ea quidem ab Are nea in Italiam adue&ta eft. (conf. Penates.) Atque cult am illam in Italia fuiffe prius, quam vrbs Roma conderetur; et vel ideo non dubitari poteft, quia Romuli et Remi mater an. tehac Vestalis fuit., Liuius Ro. manos sacra eius ab Albanis ac. cepiße auctor est. Primum ve. ro templum Numa ei exaedific cauit ; licet alii id Romulo trie. buere contendant. Inter ea Nofter Vestam ipfum, quum Aeneas Troiam in Italiam transferre institueret , adsuetis substitis locis, eamdemque demum, quum Romani opibus per quinque faecula creuiffent, Sibyllae moni.

in vrbem euocatam effe memorat. Fast. IV, 251. feqq. Et hanc ipfe quidem Matrem, Fast. IV, 259, et Matrem Di. uûm, Fast. IV, 263. nominat : tametfi eam, quam Minorem dia ximus, perpetuo in mente hac

vt etiam in iis, quae iam adferemus. Faft. I, 328. III, 426 et 698. IV, 949. VI, 249, 304, 310, 335. f. 376, et 380. Vesta, tertia Saturni fia lia, Fast. VI, 286. Vesta Iliaca, Fast. VI, 227 et365. Troi. ca, Met. XV, 730. f. Eadem vt folio niteat velata recenti, cedit ab Iliacis laurea cana focis, Fast, III, 141. f. Vesta ignea, Faft. VI, 234. flammae vigiles Vestae, Art. III, 463. Hic focus eit Veltae, qui Pal. lada seruat er ignem, Trist. * III, I. 29. (conf. Pallas, pro Palladio.) Vestae facerdos, C. Iul. Caesar, qui in Pontificatu Maximo caefus eft, Faft. V, 573. caede sacerdotis Vestae Alammas exstinguere, Met. XV, 778. Vestae fimulacra, Fast. III, 45, et VI, 295. Vestae atria, Fast. VI, 263. Canae penetralia Vestae, in templo eius, quod Numa inter Pala. tinum et Capitolinum, id est in medio occidentali fori latere posuit; Fast. III, 417. Vesta Caesareos inter sacrata PenaX 4

tes,

gis conuenit.

« AnteriorContinua »