Imatges de pàgina
PDF
EPUB

2

[ocr errors]

Deianira, Dexameni, Oleni re Themis, et Apollo ibi dedifle

gis, vel ut plerique tradunt, Oe. feruntur longe clarissima ; nei, Aetoliae regis , filia, cuius

Trift. IV, 8. 43. Met. XV, forma praeftantilima multos. 144, 631. . Delphi in orbe procos inuitauit, Acheloum ma medio pofiti, ex sententia vexime et Herculem , qui deuicto terum, qua de re et Liuius Achetoo eius nuptiis potitus eft. (XXXVIII. 48.) Delphos orbis Exftat fab. longior. Met. IX, vmbilicum vocauit. Met. X,167. 9. feqq. conf. Dexamenus. fq. Deus Delphis fata canens,

Phoebus, vel Apollo; Her.XXI, Deidamia , Lycomedis, Scyri in.

232. Delphicus, absolute, A fulae regis, filia, quam Achil.

pollo ; Met. II, 543. Delphica les, quum inter regias virgines tellus; Met.1,515. Delphica fub vefte muliebri lateret, gram templa, Met. XI, 413. I. uidam fecit, et ex ea Pyrrhum genuit. Art. I, 704.

Delphin, fidus coelefte , in quo

Aratus quatuor , Nafe autem Deïonides Miletus, Apollinis ex nouem ftellas numerat. Ilae Deione filius. Sed omnino va

quidem Romae oriebantur heliace riae de boc Mileto sunt senten V. Id. Ianuarii, et occidebant tiae. Met. IX, 442.

III. Non. Febr. Fast. I, 457. Deiphobus Priami ex Hecuba

II, 79. VI,471, et 720. idem filius, qui interernto Paride Hee

eft, qui Arionem, dorfo excelenam vxorem duxit , cuius do

ptum, Taenarum usque in L4. lo tamen et proditione interfe.

conia deuexit, Faft. 11, 113. f. Etus eft a Graecis ,

quos ipfa

aftris ideo receptus, ibid.v.117.2, in cubiculum dormientis intro.

conf. Arion. misit. Her. V, 94. Met. XII, Delphin, bellua marina inter 547.

quaeque animalia terrestria et Delia, Diana; Her. XX, 95,

marina velocillima; Met. XI, Fast. V, 537, vi. Diana.

237. Delphines, Met.1,302.

II, 266. Her. XVIII, 131. Delia, primus Tibulli poetac Trift. III, 10. 43.

vero nomine Plania; Am. III, 9.31, et 55.

Demodocus, citharoedus infignis,

luminibus orbatus, quem Homeo Delia tellus

Delus infula; rus in Alcinoi Phaeacum regis Pont. IV, 14. 57.

conuiuio cithara canentem in.

ducit ; fe ipfum, vt nonnullis Belius, Apollo, Met. XI, 174.

videtur, intelligens; In Ibin, XII, 598. XIII, 650. Delius

274. in coruo latuit ; Met. V,329. conf. Coruus.

Demoleon, centaurus in Pirithoi

nuptiis interfetus ; Met. XII, Delos, infula maris Aegei, Cya

356, et 368. cladum clarislina

ac totius Graeciae emporium, in qua Demophoon, Thesei et Phaedrae Latona Apollinem ac Dianam filius, rex Athenarum, qui ab Peperit ; qua de re non modo expeditione Troiana rediens ado illi Delius ac Delia vocantur, uerfis ventis in Thraciam pula Sed et tota infula eus sacrata eft. fus, ibidemque a Phyllide, LyHer. XX, 236. XXI, 66. curgi regis filia , lecto susceptus Art. II, 80. Met. IH, 597 eft ; quam autem ipfe postmo. VIII, 221. XV, 541, Candi. dum . regno patris sui potitus , da Delos ; Her, XXI,

82. dereliquit, unde illa de amyDelos Latonia; In Ibin, 479. gdala se suspendit. Exftat in,

tegra Phyllidis ad ipsum epifto. Delphi, vrbs Phocidis in Achaia, la, inter Her. II. et Demopho. templo et oraculis, quae Tellus, ontis ad Phyllidera respon fao,

es

Sáb.

amor

[ocr errors]

Deus aquae,

Sab. ep. II, add. Art. II, 353. XII, 197. Fast. V, 512. deus III, 459. Rem. 597.

aequoris alti, idem ; Met.

XIÌ, 205. dii aequorei'; Pont. Deoïs, Louis et Cereris filia , et

II, 10. 40. ipsa vitiata a Ioue in draconem mutato. Alce, vel Deo, enim Deus ales, Mercurius; Met.IT, ipfa ceres eft, a fów, inue

714. deus alipes, idem; Fast,

100. nio; vel potius inueniam ; quia quum ipsa quaereret Pro Deus Aonius, Bacchus ; Art. I,

serpinam , bene ominantes ei 312. II, 380. adclamabant, dness, i. e. in.

Glaucus ;

Met. uenies. Met. VI, 114. Deoia

XIII, 918. quercus, ita dicta , quia flabat in Cereali nemore ; Met.

Deus arcitenens, Apollo; Met. VIII, 758, coll. cum. v. 741.

I, 441. Derceto, vel Dercetis,

Deus bellicus, Quirinus , fiue

quam Syri Atargatis nomine colebant,

Romulus ; Fast. Il , 478. quamquam Adirdaga rectius

Deus caeruleus, Neptunus ; Fast. dicatur ; dea muliebri facie , III, 874. caerulei dii ; Met. cuius corpus autem reliquum pi

II, 8. Pont. IV, 16. 22. Scis figuram habet. Met.IV, 45. Deucalion, Promethei et Pando

Deus Clarius, Apollo ; vi. Claros. rae filius, rex Thessaliae, cuius

Deus clauiger, Ianus, Fast. I, aeuo ingens cataclysmus terra.

228. Hercules, Faft. I, 544. rum orbem, et una humanum

IV, 67. Met. XV, 22. conf. genus deuaftauit, vna hoc Deu.

Claviger. calione atque Pyrrha eius conjuge feruatis. Hi ergo parua

Deus deorum timor, Styx, pao nauicula in Parnassum montem "lus apud inferos, per cuius man

quum primum aquae ieftatem dii iurare , quemque subsederant, Themidis oraculum adeo et ipfi timere folent. Met. de reparando genere humano

III, 291. confuluerunt, et refponfo acce

Deus falcifer, Saturnus; Fast. pto, vt Magnae Matris off a post

1,234. idem falcifer senex die terga proiicerent, lectos de terra

étus, Fast. V, 627. (i.e. magna et communi matre) lapides polt se ialtarunt qui Deus fata, canens, Apollo Delprotinus in homines utriusque phicus ; Her. XXI, 232. fexus funt mutati. fabulantur. Alii hac fabuła

Deus fatidicus, Phoebus vel A. vniuerfalis diluuii Noachici bi.

pollo ; Falt. II, 262. ftoriam, inepté deformatam pro Deus Hellespontiacus, Priapus ; poni autumant : alii vero, hoc

Fast. I, 440. diluuium non diu ante Ifraelis ex Aegypto exitum, vel omnino Deus intonsus, Apollo; Trist, circa iftum, contigisse contena

III, 1. 61. dentes, Deucalionem, ratibus ad se devectos benigne fouille, et

Deus iuuenis, Apollo ; Met. I,

531. binc generis humani conditorem creditum fuisse, auctore Iustino Deus Leucadius, Apollo, dictus (hist. I1,6.) memorant. vid.impr.

« Leucade, maris Ionii insula, Met. I, 316.feqq. et add. Her.

Trist. III, I. 42, V, 2. 76. XV, 167. Fast. IV, 794. Met. VII, 356.

Deus Maenalius, Faunus

Maenalo, monte Arcadiae ; Deus aequoreus, Neptunus ; Met. Faft. IV, 650.

Deus

delati,

[ocr errors]

Ita poetae

a

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Deus niger, Pluto ; Her, II, 72. per vim fibi defponfauit, qua de

re Hercules, nuptiarum die in. Deus nitidus, Sol aut Phoebus ; terueniens eumdem occidit. Fast. III, 44.

In Ibin, 406. conf. Deianira. Deus nudus in montibus difcur. Dia, infula quae alio nomine rens; Pan, Fast. II, 287. Naxos adpellatur , et olim Baca

cho Sacra erat. Stephanus tan Deus Ogygius, Bacchus a The.

men quatuor huius nominis infu. banis cultus; Her. X, 48. las recenset , quarum prima NaDeus Opifex Aesculapius ,

xos , fecunda prope Miletum eft, Met. XV, 653.

tertia vicina Sarmossa, et quarta

prope Gnoflum Cretae. Met. III, Deus pecoris, Pan; Fast. II, 597, et 690. VIII, 174. Art. 271.

I, 528.
Deus pelagi , Neptunus ; Her. Dialis apicatus, vi. Apicatus.

XIX, 137. dii pelagi , Met.
XI, 247.

Dialis flamen, proprie louis sam

cerdos , qui tamen etiam Sacris Deus praepes, Cupido alatus, Panis olim adhibebatur, quis Her. VIII, 38.

Pan vniuersa natura, effe crediDeus praeses, Iupiter ; Met. I,

tus, et ipfe Iupiter ; Fast. II,

282. coniux fancta Dialis; 594,

Fast, VI, 226.
Deus ruricola, Priapus; Trist,
I, 10. 26.

Diana, louis et Latonae filia,

eodem cum Apoline partu edi. Deus fenicaper, Pan, Fast.IV, ta, quae, ut procul a fe omnem 752. coll. Met. XIV, 515. libidinis pruritum amoueret, pau.

carum virginum comitatu conDeus Senior, Saturnus, Fast.

tenta filuas incoluit; venatio34.

num dea, et in filuis quidem Deus fummus, Iupiter , Fast.

Diana, in coelo autem Lung II, 592.

vel Phoebe, apud inferos autem

Proserpina vel Hecate dita. Dens tartareus, Pluto, Trist.

Art. I, 259. Met. III, 180. ·I, 9. 32.

XI, 321. Her. XX, 5. XXI, Deus vatum, Apollo,

105. Faft. III. 81 et 261, 8. 59.

IV,761. Trift.II, 105. Pont.

I, 1.41. III, 2. 93. Iu Ibin, Deus vltor; Met. XIV, 750.

597, et 619. turba Diania, deus quisquam vltor amantis

i. e. canes, Fast. V, 141. neglecti į Am. III, 9.65.

Dictaeus, i. e. Cretenfis. Dilte Deus volucer, Amor seu Cupido ; enim mons Cretae insulae ; Met. Art. II, 98.

III, 223. IX, 716. Dictaeus Deus; Certa fides eft in facro

rex, Minos ; Met. VIII, 42. dei ore; Art. II, SÍO. Dei fa. Dictaei greges; Faft. V, 118. Eta non licet cuiquam deo ir.

Dictaea rura ; Met. III, 2. rita facere; Met. III, 336. Dictynna, Diana, fic adpellata seq, Facile eft omnia pofle

quia dixtur, i. e. retia inuedeo; Art. I, 562. conf. etiam

nit; Met. II, 441.
Dii.
Dexamenus
Oleni rex

Dictys,
cuius

vous ex nautis Tyrrhea

nus filiam Deianiram vitiauit Her

, qui a Baccho in delphinas cules, fide interpofita , se illam

conuerfi funt; Met. III, 615. vxorem ele dučturum ; quam Didius, (Titus) vnus ex prac. vero Eurytion centaurus pofthac

qui L. Sexto Caefari

dati

Am. I,

2

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

toribus ,

US

2

dati sunt , cuiusque frequens intulisse dicitur. Quod autem mentio in bello Marfico Diffi. Februario potissimum mense more eilius autem, quae nofter de hoc i tuorum manibus Romani inferias Didio, quaeque alii historici di dederunt, id a Graecis mana. xerunt, conciliantur ; quumque uit, qui menfe Anthefterione codd. inueniantur , in quibus partem Februarii Romani et Tullius et Dilius pro Didius Martii complexo, eadem Sacra legitur ; lectio suspicione non

celebrarunt. Caeterum quid ipfis caret, Fast. VI, 568.

factum sit Feralibus ; apud

ipsum Ouidium videre poteris ; Dido, cui nomen proprium Elisae Fast. II, 569. feqq. coll. Fast. fuit, Tyriorum regis filia, et

II, 34. coniux Sichaei, sacerdotis Her. culis; quem Pygmalion, ipfius Dies puri , qui exaltis feralibus frater , ante aram obtruncauit; succedunt. Mocpai snim apud quo facto ipsa cum thefauris clam Graecos quoque dicebantur suécongeftis nauem confcendit, inque

pat Avbes ngaôvos, dies ferales Africam delata vrbem Cartha

illae, quae apud Romanos men. ginem cum fuis condidit, ad

fe Februario celebrabantur; Fast. extremum vero Hiarbae , Mauritanorum regis, nuptias fugiens

II, 558. conf. Dies ferales. gladio se ipsa transfixit. Quae Dies Pylii, longi; Nestor enim Virgilius et alii poft illum de maxime longaeuus, et rex Pyli amoribus istius, et Aeneae, fa fuit, Trist. V, 5. 62. bulantur , omnia confiéta funt ; fiquidem ab Ilii excidio ad na

Dies facrifici, pro ipfis sacrificiis.

Malunt tamen alii , dapes fa. talem Carthaginis circiter 300.

criticas; etiamfi codices antiqui anni numerantur. Am. II, 18. 25. Fast. III, 545, et 640.

non refpondeant. Met. XIII, Rem. 57

589. s.

Diffidentia nutrit amorem ; Didymae, duae paruae insulae ,

Rem. 543. non procul a Scyro fitae ; Met. VII, 469,

Dignus, cum infinit. Dignus res

hominum ex tuto cernere ; Didyme, insula maris Siculi ,

Liu. 62. dignus non petere, Aeolidum vna; Fast.IV, 475. sed dare exemplum; Pont. II, Dies agonalis, vi. Agonalis

3.32. dignus viuere; Met. X, dies.

633. dignus amari; Met. X,

336. dignus negari; Met. II, Dies ferales, quarum ultima a 42.f. et ita saepiies. Cum genit. Romanis dicebatur num. plur. Casu, ut Gr. áğios, vt pro. Ferialia. Vltima illa autem bae dignum est; Trist. IV, erat XI. Kal. Martii ,

3. 57. dicere carmina digna ipso discimus Nasone quando deae; quamquam haec etiam de Menfe Februario tot superesse fic accipi poffunt, vt vox deae dies ait , quot habeant ipfius

Teferatur ad to dicere; Met. carmina pedes. Atqui , versus

V, 344. f. Cum infinitiuo et elegiacos constare undecim pedi

nominatiuo , Graecorum more, bus, in vulgus notum est. Now men Feftus ducit a ferendis epu.

qui, quum manetur in eadem lis, vel a feriendis pecudibus ;

persona, nominatiuo vtuntur , l'arro autem ab inferis et fe

vbi accusatiuum vfurpant Lati

ni : dignissima tanti ante fuifle rendo , quod tunc nempe ferrent viri, coniux nunc effe Quiriepulas ad sepulchrum , quibus ni; Met. XIV, 831. f. ius ibi parentare. Origo rei ab Aenea arcellitur, qui hunc ri Dii agreftes, Faunus et Picus ; tum in Latinas terras primis Fast. III, 315.

Dii

ut ex

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

N

[ocr errors]

Dii agricolae; Nux. 9.

dymus, mons Phrygise, Cybee

lae facer; Mlet. II, 223. Fast. Dii Augusti , pro numine Augu. IV, 234. fti imperatoris ; Pont. Il1,6.16.

Diomedes, Martis ac Cyrenes fie Dii Iliaci , quos Aeneas Ilio in lius, Bistonum in Thracia rex,

Lenso exportauit, atque in Ita. qui, quum equos fuos bumana lain attulit. Fast. I, 528. carne aleret, ab Hercule deui.

&tus ,, atqué equis suis ipfemet Dii Indigetes, vi. Indigetes.

in pabulum obiectus eft. Her. Dii Ledaei, Caftor et Pollux ;

IX, 67. Met. IX, 194, feqq. Faft. I, 706.

In Ibin, 383. f. 403. f. Dii minores, ad quos referuntur . Diomedes , Tydei et Deipylae fio omnes agreftes, fluuiatiles, et

lius, Aetoliae rex, qui cum fimiles alii ; Met. XV, 545.

80. nauibus in bellum Troianum

profectus ea facinora edidit, ut Dii nemorum, Faunus et Picus , post Achillen et Aiacem Tela. Faft. III, 309.

monium omnium fortiffimus in Dii Penates, vi. Penates.

exercitu Graecorum haberetur.

Non enim reges tantum aliquot Dii ruris , ita dicti Pan, Fara occidit , sed et Martem ipfum,

nus, Siluanu, Vortumnus, Po Veneremque vulnerauit, id mona etc. Faít. I, 382. Met. quod autem dea ifta adeo indi. VIII, 580.

gne tulit, vt Aegialen, vxoDii virides, quibus aequora cu

rem eius, in turpiflimas libidi

nes coniiceret , ac Diomedes rae ; Trist. I, 2. 59.

ipse, patriam, propterea exosus,
Dii. Deorum concilium; Met. in Apuliam abiret,
XIV, 812. Diis fratribus, i.e. partem aliquam a Dauno con-
Caftori et Polluci

fratres de sequutus Arpos condidit. Met.
gente deorum, i.e. Tiberius XIII, 100, 102, et 242. XIV,
et Drufus ad lacum Iuturnae 457, et 492. enses Diomedeia
sedem dedicarunt. Fast. I, 707.s. Met. XV, 806.
deorum genitor , Iupiter , qui Dione, nomen proprium nymphae,
duas tresue noctes in vnam con-
selit , quum ad Alcumenam

quae loui Venerem peperit.

Vsurpatur tamen plerumque de venilset. * Am. 1, 13. 46. Met. XIV,91. Fast. ÍII, 285. Trift.

Venere ipfa , patronymici in II, 37. deûm genetrix, Ma.

modum, 78 Aròs, quafi gna Mater, Cybele ; Met. XIV,

dicas Iouis filiam; Am. I, 14. 536. genetrix foecunda deo 33. Fast. II, 461. V, 309. rum , eadem Rhea, vel Magna

Art. II, 3. Dione deprensa, mater, Fast. IV, 319. Deum cum Marte scilicet; Art. II, mater, eadem, Met. X, 104,

593 686. Pont. I, 1. 39. deum Dipfas anus, i, ebriosa, a pater , lüpiter, Fast. II, 132. Sotów, sitio; Am. I, 8.2. Tummus deum rector lupi. ter; Met. XIII, 599. Dii lu.

Dirce, Solis filia, Lyci regis Thes peri et imi ; Fast. V, 665.

barum vxor, quae a Zetho el Viuat aliquis, an occidat

Amphione, non tam quod to in diis eft; Met. VII, 23. f.

Lyco ducta erat, repudiata maSi desint vires , dii voluntate tre Antiopa , quam quod illam contenti ; Pont. III, 4. 80.

misere discruciasset, caudae tau. Deos fallere non eft , fcil.

ri indomiti alligata, atque eo d'evaróv; Trist. I, 2. 110.

modo exftin&ta deorum vero conf. etiam Deus.

miseratione tandem in fontem

súi nominis conuerfa eft. Met. Dindyma , * num. plur. vel Dine

II, 239.

Dirce ;

vbi regne

?

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »