Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Circus, Romae dicebatur locus in

teftatur; Art. I, 136, circus vaile Murcia inter Auentinum vacuus , a pompa Circenfi Scili. et Palatinum montes a Tar.

cet quae iam praeterierat. quinio Prifco delectus et instru Am. III, 2. 65. Circus, qui &tus, ut ibi in deorum hona. in valle fuit , cui dein areae rem, populique gratiam, varii Grimanae nomen inditum, quia ludi, ac certamina, celebra

que circus

Florae dictus eft : Tentur. Hinc aliquamdiu unus quoniam in eo Florales ludi ve. fuit, et, quum plures fimiles natione bestiarum non sane sae. exftruerentur, Circus Maximus uientium, fed lepusculorum et

vocari coepit. Longitudo trium caprearum, itemque meretricum, cum dimilio, latitudo vnius

quae plerumque ad extremum et circuitus octo stadiorum erat ; nudabantur, saltatione et gestio altera extremitaš in hemicyclum culationibus lafciuis, circa finem definebat, altera erat rectilinea. Aprilis et initium Maii celeHac in parte ostia diuerfa erant, brari consueuerunt. Faft. V, quae adpellabantur carceres, et 189. f. conf. Chloris. licentia e quibus equi emittebantur. Area Circi; Trist. II, 283. Circi illius claustris, atque Euripo, certamina; Pont. I, 4. 15. ne fera animalia erumpere ali Sollemni ludos celebrare circubi valerent, Septa; circum il. co, Fast. V, 597. Lam vero gradus Aructi erant, vel sedilia, quae primum lignea,

Ciris , auis, in quam Scylla , deinde lateritia, tandemque mar.

Nifi filia, conuerfa eft. Nona morea , et ea ratione facta erant,

nulli alaudam, vel ciphium in. ut nemo fpectantium alterius pro

terpretantur ; fed haud dubie Spectum impediret. Praecipui

rectius ea auis intelligitur, quae circenses ludi erant : cursus

vulgo Egretta vocatur. Met. qui vel curribus fiebat , vel

VIII, 151. equis, atque his vel singularibus, Ciftis myfteria Veneris condita vel desultoriis ; certamen gymni non funt ; vt v.c. in facris Cereris cum, in quo cursores , pugiles , Ciftae inter symbola habebantur, et luctatores inter fe certabant; significantes, claufa atque ara ludus Troiae, in quo pueri no cana in iis omnia haberi debere. biliores, turmatim in equis dif Eadem de Dionyse et Proserpicurrentes Speciem ludicri cer. nae facris, quae aliqui Cereris taminis cuiusdam exhibebant.

Sacris coniun&ta fuisse arbitran. Venatio; qua ferae inter se , tur memoriae prodita obferues. vet cum hominibus pugnabant. Art. II, 609. Pugna equestris vel pedeftris, quae veri belli quafi fimulacra Cithaeron, mons Boeotiae Baccho erant ; ac naumachia denique,

Sacer, dictus a cithara Orphei , fiue proelii naualis adfimilatio.

gui super_co frequenter canere 'His accedebat spectaculum gla

solebat. In hoc bini nepotes Cad. diatorum, quod munus proprie

mi , et Pentheus quidem a Bacvocari , et a magiftratibus, i.e.

chis, Actaeon vero a canibus aedilibus, quaeftoribus, praeto.

fuis difcerpti funt. Met. II, ribus, consulibus, et ipsis etiam 223. III , 702. imperatoribus, qui populi capta. Clanis , centaurus in Pirithoi nu. bant gratiam, edi , vel dari

ptiis occisus; Met. XII, 379. Solebat. Circus Maximus;

alius Falt. II, 392. circus magnus,

la Perseo interfectus,

Met. V, 140, et 143. idera; Fast. VI, 477. fummus circus, pro parte anteriore cir Claros, nauale Colophonis, muni. ci; Faít. VI, 205. circus aper tum, atque haud dubie ab vrbe tus; Met. XII, 102. Circus ipsa separatum ; unde oppidum capax populi, vtpote in quo a quibusdam dicitur , vbi nobile 260000. Sedere potuisse Plinius Apollinis oraculum erat. Met.

, 516.

[ocr errors]
[ocr errors]

morum.

1, 516 Hinc Clarius deus, Apollo, Art. f1, 80. Met. XI, 413. Faft.I, 20. Clarius poeta, Antimachus , Colophonius, qui Lyden meretricem insano amore profequutus poema in illius ho.

norem scripsit. Trist. I, 6. I. Claua, teli genus, qua Hercules

vtebatur ; Met. IX, 114, et 236. Fast. V, 393. claua grauis, Fast. II, 325. trinodis, Her. IV, 115. Fast. I, 575. domitrix ferarum; Her. IX,

117. Claudia, (Quinta) matrona nobilisima, quae, quum in ftupri

fufpicionem venisset, et fimu. lacrum Matris Idaeae in vado Tiberis haereret, vt nulla vi attrahi poset; ad comprobandam pudicitiam suam, Zona impofita eam mouit, et adduxit. Nonnulli Veftalem virginem fuisse dicunt , fed probare nequeunt. Fast. IV, 305, et 343. Pont.I,

2. 144. Claudius, i.e. M. Claudius Mar.

cellus, qui Syracusas cepit A. V. 541. Errat autem Nafo; fi quidem Veneris Erycinae tema plum, quod dictator vouit Fa. bius Maximus , iam dicatum erat A. V. 538. alterum vero illud prope portam Collinam, quod hic nofter diserte nominat, demum di'v. 572. Ad prius

non ad pofterius, eft referendum quod de monitu Sibyllae tradit; tefte Liuio, et

aliis. Fast. IV, 814. Clauiger, Hercules , qui clauam gerebat, Met XV, 22, et 284. Fast. I, 544. IV, 67. Claui. gera Vulcani proles ; Periphe. ies latro, qui iuxta Epidaurum ferrea fua claua omnes hofpites perimebat. Met. VII. 437. vi.

Claua.
Clauiger Deus, Ianuss, qui jam

olim in dextra manu tenens
clanem ; vt temporis principium,
et anni reclufar , formabatur.

Fast. I, 228.
Clausus, (Atta) qui poftea Ap,

pins Claudius di&tus ; et apud

[ocr errors]

Romanos princeps familiae Clau. diae factus est"; Faft. IV, 305. Clausorum nominis heres, i e.

Claudia. Fast. V, 155. Clauus latus, particula feu pla. gula purpurea in tunicis Roma.

Duplex vero apud eos clauus erat; angustus, qui conStabat duobus ar&tioribus segmentis purpureus, per vtrumque humerum ad infimam tunicae oram productis; et latus, qui vno fegmento latiore per pectus ad imam tunicam defcendebat. Ille anguftus Equitum, hic vero, la. tus , fenatorum fere ac praetex. tatorum erat.

Hinc purpura cum lato clauo, tunicam defignat, qua Nafo praetextatus cum fratre fua indutus eft ; Trist. IV, 10. 28. Haec vero claui menfura coacta eft, quum is fumta virili toga ad clauum equeftrem , i. e. anguftum, trans.

iit. Trist. IV, 10. 35. Cleonaeus leo, idem qui Neme.

acus quem Hercules occidit. Cleone enim oppidum haud procul a Neimea filua. Sab.III,

46. Cliens, quas colens, vel inclinans

in tutelam alicuius. Cliens enim Romuli ipfius instituto patronum fibi aliquem e Senatoribus legebat, vt, fi res maioris momenti incideret, consilio illius vteretur. Erat autem haec officiorum inter eos ratio. Patronus clienti, quarto docunque opus erat, de iure refpondebat, lites pro eo fufcipie. bat, atque omnia efficiebat, quae alias parentes liberorum caussa facere tenentur.

Cliens vero pa tronum, qua viribus, qua opi. bus, decenter adiuuabat, ac non modo quouis mane eum faluta bat , verum etiam ad collocandas illius filias, sparenti copiae deeffent, numos conferebat, ac si intestatus decefilet, patronum fuum heredem legitimum habebat. Et haec confuetudo primo quidem Romae tantum inter Senatores ac plebeios obti. nuit. Sed crescente republica, vniuerfi populi in prouinciis, vel

qui

ediam,

nem ,

qui focietate populi Romani mo seminatis, nati sunt. Met. gloriabantur, in ilustrium fami. III, 110. liarum clientelam se dederunt. Art. I, 88. III, 532. Pont.IV,

Clypeus septemplex , quem Solus

Aiax geftare poterat , quemque 3. 42.

velut turrim ille , vt Homerus Cliniades, Alcibiades, Cliniae ait, hoftibus obiiciebat. Am. I,

filius , qui incendium domus 7. 7. stramineae , in qua noctu quie: sterat, fugiens ab hoftibus missis Clytaemnestra, Tyndari ac Ledae telis interfectus eft.' In Ibin,

filia , quae , quum Agamemno635.

maritum suum, per infi,

dias interemisset , tandem ab Clio, vna Mufarum, a xalos, Oreste, filio fuo, itidem sublata

gloria , quam eruditio parit, eft. Nux, 26. add. Am.], 7.9. Sic adpellata. Fast. V, 54. Clio *Cliûsque forores, Mufae cae.

Clytie , Oceani ac Tethyos filia, terae , Art I, 27.

nympha ex Nereidum numero ,

et amica Solis ; Met. IV, 206. Clitorius fons

vicinus oppido Arcadiae ; quod Clitoris et Cli.

Clytus, a Perseo occisus; Met. torium vocatur ; cuius aqua

V, 87. cam poteftatem habere dicitur , Cnidos, Cariae vrbs, vi. Gnidos. vt, qui guftauerit illam, vini taedium capiat. Met. XV,322,

Coa Battis, vi. Battis. Clodia via; non illa Appia de

Coa veftis, pro bombycina, cuius cantatissima, quae plane alio

vfus in insula Co, i. e. Cea , ducebat ; sed tertius viae Fla primum inuentus a Pamphila miniae ramus, a porta Flamena

quadam Latoi filia , tefte Pli. tana incipiens, atque per Arre

nio ; Art. II, 298. Sab.III, 45. tium, Florentiam ac Piftorium Coae matres, in Eurypyli vrbe, ferens Lucam. Pont. I, 8. 44.

in vaccas conuersae , Met. VII, Clotho, una Parcarum louis 363. ac Themidis filia, arò rã xa có

Cocalus, Siciliae rex, qui Dac. 0.18 dicta, quod nere significat.

dalum Minois iram fugientem Ea enim coluna geftare, ac hofpitio excepit ; cuius autem nendo vitae humande terminum filiae eumdem poftmodo interfepraescribere credita eft. Falt. VI, berunt ; Met. VIII, 261. conf. 757. Liu. 239.

Daedalus. Clusius, lanus, a cludendo vel Coeleftes duas vicit Venus;

claudendo : quia templum eins Iunonem ac Mineruam deas, pacis tempore claudebatur ; bello iudice nimirum Paride Troiano. autem indi&to patebat,

quod

Fast. IV, 121. Patulcio nomen dedit. 'Falt. I,

Coelestis ianitor aulae, Ianus, 129, et 130.

Fast. I, 139. Clymene , Oceani ac Tethyos Coelestum Mater

alio nomine filia , ut Hefiodus auctor eft. "Met. IV, 204. Alia fortaffis

Mater Idaea, Phrygia, Mater

deúm, etc. Falt. IV, 276. Clymene, Phaethontis mater

Met. I, 765. Liu. v. III. Coeli arx, vi. Arx. Clymenus , vnus ex agmine Phi. Coelifer Atlas, vi. Atlas.

nei , qui Oditen in Persei nuo ptiis occidit; Met. V, 98.

Coelius mons

vnus ex feptem

urbis Romae , qui primum Quera Clypeata virorum feges, de iis, quetulanus a genere arborum , qui e dentibus draconis , a cada quo foecundus erat; deinde Coco

24

lins

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Coele Vibenna

gui cum Etruscis suis, suppetias ferens Tarquinio Prisco, in eo confederat ; tum Tiberii Caesaris voluntate Auguftus; ac tandem Lateranus a Lateranorum nobi. lillimorum ciuium magnificen. tilimis aedibus , eo loco, ubi hodie basilica Lateranensis eft, exstructis, adpellatus eft.' Fást. JII, 835. Coelius puluerulen

tus, Fast. III, 522. Coeli commercia in vatibus ,

vtpote in quibus deus inesse olim credebatur ; Art. III, 549. coeli fores , quibus lanus praefidet, Fast. 1, 125. coeli fimi. na ; Trist. V, 11. 25. regna coeli; Am. III, 8. 35. coeli sceptra; Fast. IV, 594. coeli honor; Met. I, 194. coeli ius; Met. XV, 39. coeli ftatio ;

Met. II, 115. Coeranos , Lycius, Iphiti filius,

ab Voile interfectus Met.

XIII, 257. Coeus , Coeli ac Terrac filius , gigas, Latonae pater ; Met.

VI, 366. Cognitor , eum fere apud veteres significabat, qui defendit alterum in iudicio, et in praefentis cauffam venit , ita vt eamdem velut suam tueatur. No. Ster autem id vocabuli vfurpat pro iudice extraordinario , eoque

tristi ac feuero; Am. I, 12.24. Colchi, populus Afiae, in Colchide,

de qua ftatim. Neque vero iftos Najo intelligit ; sed eos , que Medeam fugientem persequuti , quum illam adfequi non possent, circa Tomos et insulas Brigeidas

confederunt. Trist. II, 191. Colchis, regio Afiae , poft Henio.

chos Sub Caucasiis atque Mo. fchicis montibus fita, "Iberia, Armeniae parte , Cappadocia , et Ponto Euxino cindta, hodie Mongrelia di&ta. Trist. III, 9.

12. Rem. 262. Colchis, gentile nomen, Medea;

Trift. III, 9. 15. Am. II, 14. 29. conf. Medea.

Colchus, adiect. Colchae aquae ;

Pont. 1, 3.76. Colcha manus; Her. XVI, 346. Colchae domus; Fast. III, 876. Colcha litora ; Met. XIII, 24. Col. cha venena ;

Her. VI, 131. Colchiacae herbae'; Sab.1,37. Collis Elyfius, locus volucrum

piarum paft mortem ; Am. II,

6. 49. Collis Idaeus, Ida vel Ides,

mons Phrygiae ; Her. IV, 48. Colles Phrygü, Met. VIII,

621. Collis Lyceus, mons Arcadiae ,

a frequentia luporum ita dictus,

Pani facer ; Met. I, 698. Collis Pagafaeus, Pelius mons ,

di&tus à Pagafis, oppido Thef Saliae maritimo, quod illi vi.

cinum; Faft. V, 401. Collis Palatinus, mons Romae

inter Septem praecipuus, ita di. &tus, quod Arcades cum Euan. dro palantes , i. e. nullo ordine vagantes,

in illum locum venerint. Alii tamen a Palatia, Latini vxore , nomen derinant

3 vt originationes alias mittamus. Prima fuit sedes vrbis et impe. rii. Hodie Suffofionibus et subterraneis meatibus totus quafi penfelis, nec quidquam memoratu dignum habet , fi hortos Farnesianos exceper is. Met. XV,

560. Collis Quirinus, al. Quirinalis,

vnus ex Septem illis Romanis, ita di&tus, quod in eo Quirini templum esset Recentiori tempore Caballinus (Monte Cavallo) adpellatus est, a duabus statuis marmoreis, equos referentibus , et a Constantino M. ut vulgo putant, illuc translatis. Met. XIV, 836. Colles Romulei, vrbs Roma, Speciatim lucus in colle Quirinali ; Met. XIV,

845. f.
Colophonius Idmon, Colophone

in Ionia oriundus , artifex in
lana murice tingenda, Arachnes
pater ; Met. Vİ, 8.

Colubri.

[ocr errors]

Colubriferum monstrum, caput gnominata eft, et marito fuo

Medusae; Met. V, 241. colu centum filias peperisse dicitur,
bris crinita mater equi volu Met. VII, 383.
cris, Medusa , mater Pegasi;
Met. VI, 119. .

Comes Argolici Orestae , Pylan

1 des; Trist. I, 9. 27. Comes Columbae Cythereïades, di&tae Bootae Orion, Art. II, 55. a Cytheris, vrbe Cypri, ad

• Cometes , Lapitha, in Pirithoi quam primum deuettaVenus concha eft, quum mari nata

nuptiis oppreffus Met. XII, ellet. Met XV, 386..conf. Cy- Comicus, qui mediis, dum na

284. thera. Columbae Thisbeae, a Thisbe, vrbe Boeotiae, cuius bat, in vndis periit; Menander, Portus et nauale columbis plenum

nouae comoediae princeps , dum erat. Met. XI. 300. Columbae

in Piraeeo portu nataret, Subo maternae, i. e. Veneris currum

mersus. Alii Eupolim, prifcae trahentes; Met. I, 2. 23.

comoediae scriptorem, vel ab

Alcibiade, vel ab iis, in quos Comae anguineae, Medusae Gore

fabulam scripserat , in mare gonis ; Trist. IV, 7. 12. Her. praecipitem datum intelligunt ; XIX, 134. Implicitae angue quem tamen alii in Regina minante comae, Cerberi, canis

decefile, ac fepultum esse teiftius tricipitis, cui non solum ftantur. Qui de Terentiö Afro draconis caudam, sed et dorfum

hunc locum exponunt, non fir. variis serpentum capitibus refer.

miore quadam ratione innitun. tum, poetarum aliqui attribue.

tur. In Ibin, 593. runt; qua de re et Medusaeum Compita ; quafi competa, quia monstrum (Met. X, 22.) 'a Na

plures viae in ea competunt, Sone dicitur. Her. IX, 94. Co

2. e. conueniunt, sunt loca in mae arboreae , arborum frore

quadriuiis, vbi sacrificia, finita des; Am. II, 16. 36.

agricultura, a rusticis celebra. coelestes, Horarum, ' Florae co. bantur. Nec vero omne triuium, mitum, quas antiqui pro deabus

aut quadriuium, inter compita coluerunt , quasque multi non

numerabatur ; verum diuerfas a Charitibus , seu Gra

tum, quae lanum Quadrifron. tiis, declararunt; etiamfi plures

tem cum fignis Larium habe dissentiant. Fast. V, 220.

bant. Fast. I, 142. II, 615. Comans stella , seu, crinita ,

V, 140. Am. III, 1. 18.

in quam Iulii Caefaris animam effe Concha fonax, tuba, Tritonibus conuerfam ideo creditum fuit, tributa a poëtis ; Met. I, 333. quoniam ludis, quos primo con

strata concha Sidonide tincta, secratos ei heres Augustus ede.

i. e. purpurea.

Purpura enim bat, cometes per feptem dies proprie est concha , succum, quo adsiduo fulfit; tefté Tranquillo, vestes tinguntur , mediis in fau Met. XV, 749.

cibus habens , et cum ipsa vita

'emittens ; quam ob rem et vi. Combe, Ophii filia, Curetum ma

uas capi oportet. Caeterum non ter. Triplices autem Curetes ab alia erat praeftantior purpura , antiquis memorantur, nempe in quam Sidonia aut Tyria. "Met! detolia , Phrygia , et Creta.

X, 267. Aetoliae pars a monte Curio etiam Curetica vocata eft : Pleu. Concilium deorum ; Met XIV, ron vero erat ad montem Cu. 812.

concilium ferarum ; rium. Ali Comben, ssopi fi Met. X, 143. f. liam, designant, quac , quod Concordia, dea apud Romanos prima inuenisset arma aerea ,

cui M. Furius Camillus aedemanc 78 Zaans, Chalcis Go Struxit, i V. 386, Tiberius

ds

autem

comae

ea tan.

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »