Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Europa filius ; vel, quod proxi. turnalia sunt a Romanis inftitume ad veri fimilitudinem 'aca ta, quae a. d. XVII Decem. cedit, Euandri ac Deidamiae bris primo quidem per unum,

filius, et Sarpedonis ex Ioue na deinde per tres, ac tandem per ti nepos, Lydorum rex, qui, quinque dies, maxima laetitia, quum Priamo aduersus Graecos conuiuiis habendis, muneribus auxilio venisset, multis virtutis mittendis, et feriis agendis, quia fuae documentis editis, a Patroclo bus ipfi quoque serui ad men.

interfectus est. Met. XIII, 256. Sam adcumbentes cum dominis Satelles Dianae, Orion, Fast.

zocarentur, in tota urbe, sed a V, 538.

viris tantummodo celebraban.

tur ; quippe feminarum Satur. Satureium, herba , quae falaces nalia Kalendis Martiis haberi facit, ut funt Satyri ; Art. II, consueuerunt. Fast. V, 19. In 415.

Ibin, v.407. Saturnus regnans, Saturnius, et Saturnia, vi. poft

Fast. I, 193. Saturnus senex Saturnus.

regna coeli habens, Am. III,

8. 35. regna tenens, Her.IV, Saturnus, Coeli ex Terra, vt ple. 132. tenebrosa in tartara

rique volunt, filius, frater na. miflus , Met. I, 113. Opim
tri minor Titanis , qui , quum fanguine fibi iunctam duxit,
matrem et forores Saturno plus, Met. IX, 497. Saturni fors
quam fibimet, fauere adver. prima, luno, filiarum natu
tisset , iure fuo celit, verum maxima, Fast. VI, 30. Semi.
ea lege, vt Saturnus prolem ne Saturni Iunonem, memo-
fuam mafculam exstingueret, rant, Cereremque creatas;
ratus, ita regnum patris nihilo. tertia Vesta fuit. Fast. V1,285.
minus ad stirpem suam ali. cohf. Saturnius.
quando rediturum. Itaque San
turnus etiam quoscunque na.

Saturnius Iupiter, Met. IX, 242. tos fuos, quum primum editi

Saturnius pater, idem, Met. I, in lucem erant, deuorauit,

163. que Iouem pariter deglutiisset, Saturnia , luno, Saturni filia, nifi ops, quae vno eodemque

Met. II, 435. III, 271, et partu Iunonem etiam enixa fue. 293. IV, 463. XIV, 782. Fat, hanc folam genitori oftendis Trist. II, 297. Fast. I, 265. set, louerque clam alendum Co. V, 235. Saturnia Iuno, Met. rybantibus Curetibusque, tradi. IV, 447. Saturnia , eadem, diset, eadem dolo iterum vfu vacca latuit, Typhoei Scilicet TA, quum Neptunum et Pluto. conspectu territa; Met. V, 330. nem peperisset. Caeterum Satur. Saturnia proles, Picus, Met. no filios clam educari Titan XIV, 320,

Saturnia virgo, vix refciuit , quum Saturnum Vefta, Fast. VI, 383. a Satur. bello captum in custodia tamdiu no dicta quomdam Saturnia adferuaret , donec' is a loue fi. Roma est ; Fast. VI, 31. genlio, superatis Titanibus, libera.

ti diu manfit Saturnia no. retur. Et Saturnus , beneficii

men ,

in Latio, vbi Saturnus accepti immemor, infidias dein. Tegno pulsus latuit ; Faft.), 237. ceps loui struxit ; quare ab eo

Saturnia terra, Fast. V, 625. dem regno pulsus , atque in Ita

falx Saturnia , Nux, 63. liam profugere coactus est, ubi apud Ianum latitauit, effecit. Satus, a, um, vid. poft vor. que adeo, ut haec regio exin. de Latium adpellaretur.

Eo

Satyrus, n. plur. Satyri, ab anin imperante aetas quoque aurea tiquis inter semideos cooptati, fuiße , atque terra fine vomere superiore parte homines nili et aratro fruges peperisse fingi quod cornuti effent ; infericit tur. in honorem vero eius SA. autem capri, vnde et capripe. P.Ouid. Nas Opera. Tom. IV.

des

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

uuentus,

[ocr errors]

tae ;

[ocr errors]

des nonnumquam adpellantur. Siluis praeeffe credebantur, quum. que nihil" eis effet lafciuius, dicaciusque, inter Bacchi comia tes fimul a poetis numerati sunt. Met.II, 193, et 692. Faft. III, 745, et 757. satyri, saltatibus apta iuuentus , Met. XIV, 637. in Venerem prona iuuentus, Fast. I, 397. fatyrorum gnaua Trift. V, 3. 37. satyri, turba proterua, Fast. IV, 142. Her. V, 135. s. fatyri , plebs fuperûm; In Ibin, v. 81. le. ues fatyri, praeuia turba dei, Bacchi; Art. I, 542. clamantes euoë, Art. III, 157. satyris comitatus, Bacchus, Fast. III, 737. satyris nymphaque creatus Ampelos, Fast. III, 409. Naides a Satyris amatae, Pont. IV, 16. 35. fatyris incendia mitia praebere, Fast. I, 411. Satyrus Phryx, MarSjas, Pont. III, 3. 42. Sauromatae , populi iidem ; qui

Sarmatae ; Trist. II, 198. Ili, 3. 6. III, 10. 5. IV, 1. 94. V, 1. 74. Pont. 1, 2. 79. II,

2. 95. conf. Sarmatia. Saxatilis , qui Saxa incolit; de

pisce, Hal. 109. Saxea facta Niobe, Pont. I,

2. 32. Saxifica Medusa, In Ibin, v.

555. saxifici vultus Medusae, Met. V, 217. conf. Medusa. Scarus, piscis marinus saxatilis,

Squamis magnis tenuibus, et colore nigrefcente coeruleo, cui principatum inter pisces tribuit Plinius ; Scarus, epastas so. lus qui ruminat efcas, Hal.

119. scarus mitis, Hal. 15. Sceleratus amor habendi, Met.

I, 131. frater fceleratus, Thyestes, qui Aeropen, Atrei fratris coniugem, adulterio cor. rupit, Trist. II, 391. Sceleratus vicus, locus Romae secun. dum radices Esquiliarum, vbi Tullia, Tarquinii Superbi vxor, carpentum per patris mortui corpus egit. Faft. VI, 609. [ce

lerata nouerca, Hippolyti, Phae. dra, Met. XV, 498. Icelerata sedes, vbi Furiae infernales han bitant, Met. IV, 455. fcelera. tae fagittae, Parthorum, Art. I,

201. Scelus res est regia , Fast. VI,

595. inscribere deos sceleri, Met. XV, 128. sceleri nihil

vetitum, Met. V, 273, Scena, antiquis dicebatur vm.

braculum, ex arborum frondibus structum sine pariete ; quam. quam postea tabulatum fieri coepit in modum parietis. In eo rustici feftis diebus conuenie. bant, diuersa ludorum et ioco. rum genera exercentes. Idem vero vocabulum, interiecto tem. pore, translatum ad illam theo tri partem, quae e theatri ipfius regione inter duo eius cornua extenditur. Hinc Nofter : fron. des, quas tulerant nemorosa palatia, fimpliciter pofi.

scena fine arte fuit. Art. 1, 105. f. At accessit ei deinceps ornatus ingens ex auro, argento, columnis, Fagnis, episty, liis etc. scenae spectacula, Art. III, 351. [cena ioci morem liberioris habet. Fast. IV, 946. scena leuis, Faft. V, 347. quodque libet, mimis scena licere dedit; Trist. II, 518. scena fonat, Fast. IV, 187. quaeritur in Icena caua tibia, Fast. VI, 667. (cena est lu. crosa poetae, Trift. II, 507. scenica adulteria, Trist. II, 514. Alias vero etiam in fce na effe dicitur, quod oculos hominum in fe conuertit, vt plurimis fit manifestum, lauda. tumque ; scena manet dotes grandis, amice, tuas, Trift. I, 8. 98. quidquid ages, magna spectabere scena, Pont. II,

I. 59. Scepfius, qui dictis amaris Au.

sonios niores perftrinxit , poe. ta quibusdam esse videtur. Alii rectius Metrodorum intelligi docent, quz gentili nomine Sce. plus vocatus odium suum ad mersus Romanos quaqua ratione

[ocr errors]

corde,

[ocr errors]

et tempore effudit; Pont. IV,

14. 38. Schoeneïa, Atalanta , Met. X,

609. Schoeneïa virgo, eadem, Met. X, 660. Trist. II, 399. Schoeneis, eadem, Her. XVI, 263. Am. I, 7. 13. vi. Ata.

lanta. Scipio magnus, (P. Cornel.)

cognomento Africanus, haud dua bie Maior, et Hannibalis victor. Scripfit enim Ennius Annales et historiam belli Punici II. ver

fibus hexametris ; et Liuius (L. XXXVIII, 56.) refert, Ro: mae extra portam Capenam in Scipionum monumento tres fta. tuas fuile, quarum duae P. et L. Scipionum, tertia poetae l. Ennii effe credita sit. Art. III,

410. Sciron, latro infignis , qui ea

Megaridis loca habitauit, quae ab eo Scironia saxa vocata sunt, prope Athenas, quemque Theseus fuftulit, sparfis illius oflibus, quae tamen neque terra, neque mare recipere voluit ; quare temporis diuturnitate in Scopulos conuersa sunt. Met. VII,

444. feqq. Scirpea simulacra virorum, quos

'Alzeiss adpellabant. Solebant olim victimae humanae Saturno immolari, etiam in Italia ; quem vero morem Hercules abe oleuisse dicitur, fimulacris ftra. mineis in viuorum locum fub. Atitutis, cuiusmodi deinceps quoque Romae de ponte Sublicio quotannis Idib. Maii a Vestalibus et pontificibus in Tiberim publice proiecta sunt. Fast. V,

621. f. Scomber, vel Scombrus, piscis

marinus, non Squamosus, sed laes ni cute praeditus, in arenofis litoribus viuens. Ex eo olim, maxime Hispanico, et ad nouam Carthaginem capto, garum praeftantissimum conficiebant, cuius liquoris vfus autem fic interci. dit, vt, quid vere fuerit, pae

ne ignoretur. Hal. 94. Scopulus Mauortis , Aereopa

gus in arce Athenienfi ; Met.

VI, 70. vi. Mauors. Scopulos et ferrum geftare in

nulla misericordia ad. fici, Met. VII, 33. Scorpios, marinus, in saxofis et

arenofis litoribus maris, alga et carne vefcens , foliuagus, bis in anno pariens, cui caeteroqui cum terrestri nil commune eft, praeter venenatos aculeos , tamen non in cauda, sed capite et toto corpore sparsos ha

bet. Hal. 116. Scorpios, animal terrestre, cor. pus habens oui fere figura , in quo caput ita conditum, vt vix emineat ; et brachia, quibus amplectitur, quidquid obuium eft ; et octo pedes; de caetero non alia re magis, quam cauda

terribile , vtpote in qua vene. \ num et aculeus, quam et omni

tempore erectam, et ad iftum paratam gerit. Scorpion im. misit Tellus, Fait. V, 541. Scorpii generatio quasi artifi

cialis , Met. XV, 369. seqq. Scorpios, vnum ex Zodiaci fignis,

quod sol prid. Id. Octobr. subit, quodque oritur eodem tempore, quo Orion occidit. Poetae eum. dem illum effe fabulantur Scor. pion, qui Orionem interemit; ivi. Orion) etsi de caussa huius necis, atque cur in coelum ille sit translatus, inter sese discre. pant.

Caeterum hic adnotale referet, veteres astronomiae ftudiofos vndecim tantummodo no. uise figna, vt qui libram igno. rantes fingulas illius stellas Scor. pio attribuerunt, easdemque huo ius chelas fiue brachia dixe runt; unde Noster: Eft locus in geminos vbi brachia concauat arcus Scorpios etc. add. Fast. ill, 712. IV, 164.

V, 417.
Scriptulum, ludi genus, quem

diuersi explicare voluerunt, sed

diuerfa ratione ; Art. III, 564. Scylacea litora ,, ab oppido Scy. laceo diéta in finibus Calabriae, Met. XV, 702.

Scylla,

S 2

A

Her. VI,

Scylla , Nisi regis Magaren fignari non poflint. Diuidi ve.

fium filia ; Met. VIII, 91. ro iam olim folebat in partes Rem. 67. Trift. II, 393.

tres,, quarum quae citima eft,

Maeoti ac Tanais oftio ad Scylla , Phorci filia, a Glauco

Cafpii maris partem et flumen adamata, et amoribus Circes

Rha protendebatur ; altera, quae . praelata , quare dea ifta fon.

hinc ad Imai montis iuga detem, in quo illa fueuerat laus.

currit, Scythia intra Inaum; ri, herbis atque veneficiis infecit. Scylla vero,

et vlterior, Scythia extra Imaum

vix ingresa in hanc aquam, inferiorem cor

montem adpellari confueuerat.

Nomen aliqui a Scytha, Hercuporis sui partem in caninos ri. &tus commutari Senfit, ac de

lis filio , eis impositum effe cre

dunt ; sed omnino eorum sene formitate cohorrefcens sua in vi. cinum fretum se praecipitauit,

tentia praeferenda videtur, qui vbi mox in Saxum, Charybdi

a Sagittandi studio et arte cos oppositum, et nauigantibus peri.

elle dictos existimant. Met. I,

64. II, 224. VIII, 797. culosum, obriguit. Her. XII,

Trist. I, 3. 61. 1, 8. 40. 123. Am. II, 11. 18. Met.

III, 2. I.

107. XII, 730, et 967. XIV, 52.

XII, 27. Pont. III, 2. 45,
Pont. III, 1. 122. IV, 10. 25.
In Ibin, v. 387.

et 96. IV, 6. 5. Scyros, insula maris Aegei , ex

Scythicus arcus, Pont. I, 1.79. Cycladum numero, in qua Achil.

hostis, Pont. II, 8. 36. Scy

thici fines Istri, Trist. V, i. les puellari habitu educatus Dei.

21. damiam vitiauit nobilis et

Scythici loci feritas, jam ob marmor,

Pont. II, 2. 112. domus Na. quo integrae columnae exsectae Romae quom

sonis Scythico in orbe, Trist.

III, 12. SI. dam confpicuae fuerunt. Met.

Scythicus Pon

tus, Trist. III, 4. 46. IV, I. VII, 464. XIII, 156.

45. Scythici fines, Trift. V, Scyria membra, contumeliose ab 10. 48. Pont. III, 7. 29. 1.

Hermione dicuntur pro Pyrrho, Scythici montes, Met. XV, qui in Scyro insula natus eft ex 285. Scythici triumphi, Fast. furtiuo concubitu; Her. VIII,

III, 719. Scythica aura 112. Scyrias, Deidamia, Pyr.

Trist. V, 6. 19. Diana Scythi mater, Art. I, 682. conf.

thica (conf. Nemorale reDeidamia.

gnum.) Met. XIV, 331. Scy

thica humus, Pont. I, 2. IIO. Scythia, regio, cuius nomen apud

pharetra , Pont. III, 8. 19. veteres tam late patuit, ut pae regio, Pont. II, 1. 3. fagitta, ne omnes populos Septemtrionat Met. X, 588. Scythicae nules comprehenderet, Afiae vero rus, Pont. III, 2. 56. orae, maxime. Nam etfi etiam in Met. VII, 407. Trist. IV, 9. Europa Scythae fuerunt,

atque 17. paludes, Trist. III, 4. Plinius cum Dardanis, Tribal.

49. fagittae, Pont. I, 7.9. lis, Moefis, etc. Scythas Pon.

II, 1. 65. Scythicuin coelum, to conterminos coniungit, illi ta. Pont. IV, 9. 81. Scythicum men saepius Getae vocari con, fretum, Trift. V, 2.62. V, 10. Sueuerunt. Scythia Asiatica a 14. Scythicum frigus, Pont. Bosporo Cimmerio, Maeoti palude,

J, 3. 37. os Scythicum, Trift. Tanai fluuio incipiens, inter III, 14. 47. Scythicum foOceanum feptemtrionalem, ac lum, Fast. IV, 82. vulgus, Pontum Euxinum, mare Hyrca Trist. IV, 6. 47. num, laxartem fluuium, Indi. cos montes, in extremum orien

Scythides, feminae Scythicae, in tem, ad Seres usque, aut per

aues sese transformare memo. illos etiam procurrebat: ita vt

rantur. Met. 1, 360. conf. illius fines vbique fatis certo de

Pallene Hyperborea.

Scy

[ocr errors]
[ocr errors]

racmos.

Etum ,

ta ,

Scython, vit ambiguus, fiue Her quo Iunonem comple&ti folet , maphroditus, Met. IV, 280. fulmine illius periit; Exft. fab.

Met. III, 288. feqq. add. Am. Securifer Pyracmos, vi. Py III, 3. 37. Art. UI, 251.

Trist. IV, 3. 67. Fast. III, Sedes amnis, Penei, Met. I,

715. Semeles foror , Leuco. 574. f. fedes coelestis, deo

thee, quae Vlxli reticulum, aurum, Met. IV, 446. Pont. III,

ro et lapidibus pretiofis diftin. 5. 53. fedes Erycis, pro mon

et quasi pułaxliqov, te Eryce in Sicilia, qui ab Eryce, quo aduersus omnia mala mu.

niretur, dedit , et quo ille ,

li. Rutat filio, et caeftibus ab Hercule interfetto, nomen habet. beratus naufragii periculo, Sala Met. XIV, 83. fedes inferna,

uus ad Phaeacum litus enata. et. III, 504. sedes fcelera uit. In Ibin, v. 280. Semelera

guam Furiae incolunt ; proles, Bacchus, Met.III, 520. Met. IV, 455. fiderea, supe

V, 329. IX, 640, rúm, Art. II, 39. sedes Tar

Semen auorum, Her. XVI, 291. peia, Pont. IV, 4. 29. (conf,

semen diuinum Met. I, 78. Capitolium,) fedes tenebro

mortale, Met. XV, 760.sefa, Plutonis , Met. V, 359.

men Tuscum, frumenti genus, sedes aethereae, Art. III,

non diffimile" farri , quod es 550. Met. II, 512. f. et alibi. sedes tyranni Arcados, Lycao.

Zeam adpellant, vulgo Spela

tam. Med. 65. Semina coenis, Met. I, 218. infernae,

leftia, Romulus et Remus, Mar. Met.[IV, 433. fedes Lauini,

te sati, Fast. II, 383. femina vi. Lauinium. Sedes filen

coeli, Met, I, 81. semina tum, mortuorum, Met. XV,

matrum, Trist. II, 415, fe 772. fedes Stygiae, Met. XIV,

mina mentis, dotes ingenii, 155.* superae, Fast. III, 324,

Am. III, 1. 59. Fast. VI, 6. Sedulitate labor non sentitur.

semina mortalia, dentes draco. Fast. IV, 434.

nis a Cadmo seminati, Met.

III, 105. Am, III, 12. 35. Seges , proprie herba frumenti femina nequitiae ipsa potenondum demessa ; non aegra stas languidiora facit, Am. III, seges , nec macie deficians, nec 4. 9. f. ludi quoque semina alio corrupta vitio, Fast. I, praebent nequitiae , Trist. 688. feges Cinyphia, vi. Ci 279. f. femina Phoebi, Aea nyphius. Metaphor. Seges cly sculapius , Met. II, 628. f. peata, vi. Clypeata virorum feges. Segetes nefandae, la Semibos vir , Minotaurus, Art. sonis, Her. XII, 59. coll. Her.

II, 24. Trist. IV, 7, 18. conf. VI, 33. feqq.

Pasiphaë. Sella curulis, vi. Curulis fella.

Semicaper, vi. Deus Semicaper,

et Pan. Semelae lucus Romae fuisse Semicaper Faunus, Faft.V, 101.

memoratur a Sexto Rufo regio, ne Vrbis xi. Nonnulli lucum

conf. Faunus. Faunae Fatuae , fiue Bonae

Semidei, quos Graeci ipsgées Deae, inteliigi poffe arbitran.

adpellabant , et antiquitas ania tur, quum Boeoti, teste Ma. ma coelesti sub hominum efigie crobio , (Sat. I. 12) Semelam

in totius mundi commodum crean Fauni filiam fuiffe crediderint.

tos effe credidit; heroibus ali. Fast. VI, 503.

quanto maiores, fLabeonem

apud Auguftinum, de ciuit. dei Semele, Cadmi Thebarum regis audias. Met. I, 192. XIV, filia, quae ex loue Bacchum

673, semideûm genus; In concepit ; fed quum petiisset, vt Ibin, v. 82. semideae Drya. Iupiter ad fe veniret, co modo, des, Her. IV, 49.

s 2

Semi.

« AnteriorContinua »