Imatges de pàgina
PDF
EPUB

roxque Acrota funt geniti, Threicia Samo, myfteria .CeMet. XIV, 616. f.

reris, et sacra , quae in Sa

mothracia fiebant. Art. II, Remuria, Sacra ad lemures pla

602. candos inftituta, atque interiecto longiori tempore, litera R in L Repertor carminis et opis me. mutata, Lemuria dicta, No dicae, Phoebus, Rem. 76. men habere perhibentur a Re

add. Her. V, 151. repertor mo, fratre Romuli , quem Ce. mellis , Bacchus, Fast. III, ler, Romuli comes, interfecit, et 762. repertor poenae miranRomae celebrari solebant VII. dae, tauri aenei

Perillus , Id. Maii ; quemadmodum et lo.

Trist. III, II. 51. qui recus in summo Auentino, vbi de pertorem torruit arte sua , vrbe condendu auspicatus fue.

Phalaris Pont. II, 9, 44. Tat Rem!!s, Remuria diétus eft. pugnacis lambị, vi. lambus Fast. 479. f. conf. Lcmures. liber. Repertor vitis, Bac

chus, Am. I, 3. 11. Faft. II, Remus, frater Romuli , primi 329. Romanorum regis,

a tarditate , ut nonnulli volunt, ita di. Repetitor nuptae ademtae, Me.

nelaus Helenam , raptam conEtus, quippe huiuscemodi naturae homines prifca lingua Re.

iugem, repetens , Her. VIII,19. mores vocati funt. Hic, quod Repostor templorum , id eft, Ronae vrbis moenia per ludi inftaurator , vel reparator, Asia brium tranfiluisset , vel a fratre guftus ; Faft. II, 63. Romulo , vel 4 Celere tribuno quodam interfe£tus eft. Quum

Res. Credula res amor eft ; Her. deinde peftilentia oborta , atque

VI, 21. res immoderata cuab oraculo responsum eflet, pla

pido_est, Pont. IV, 15. 31. candos efle Remi Manes, Ro

Res Latina sub Afcanii ditio. mulus non modo eius rei gra

ne fuit, ie, rebus Latino. tia Remuria , Seu Lemuria , rum Afcanius praefuit ; Met. inftituit , sed et sellam curulem,

XIV, 610. res est publica quoties sancire aliquid volebat,

Caesar , in quo tamquam com. cum sceptro, diademate , aliise

muni bono , quisque partem ha

Res

bet; Trist. iv, 4. 15.
que regni insignibus iuxta fefe
collocari iussit, vt Remus pari-

Romana , pro re publica et ter cum ipfo imperare videre.

imperio vrbis Romae ; Met. tur. Fast. IV, 56. Iliades

xfv, 809. Res est Romana, Am. II, 4. 40.

Palladium Troia relatum ; Fast. moenia non bene tranfiluit,

VI, 435. Res Danaa, res Trilt. IV, 3. 8. Romulus

Graecorum, Met. XIII, 59. moenia dederat tranfilienda

res timida eft omnis mifer, Remo, Fast. II, 134.

Et rerum Pont. II, 7. 37.

Remus male velox, Fast. V,

cauffas et quid natura , do. 452. eius vnibra cruenta ,

cebat Pythagoras Fast. V, 457.

Met. XV, 68. caput rerum

vrbs Romana. Met. XV, Reperire ; Reperit ferrae vfum, 736. domina rerum , eadem

Talus, Met. VIII, 246. ( vi. Roma, Met. XV, 447. re. Daedalus et Perdix. ) Reper rum opifex, mundi melioris ta fistula , a Pane ,

origo, vel auctor, Met. I, aliis quibusdam Nofter antu 79. luxuriant animi rebus mat; alii vero alium fistulae plerumque fecundis , Art. ex arundinibus compactae in.

II, 437. uentorem defignant. Met. I,

Refeminat se ipsa ales , Photo 687. feqq. a Baccho mella

nix , Met. XV, 392.

Fast III, reperta ferunt , 736. Sacra Magna reperta Resequi aliquem di&tis, pro re

r4

Tpondere,

Remus ,

Samius,

1

vt cum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fpondere, Met. VI, 36. VIII, Rex Threïcius, Diomedes, Mar. $63. XIII, 749.

tis filius , In Ibin, v. 383.

conf. Diomedes. Referare annum Ianus dicitur, Pont. IV, 4. 23.

Regis filia, nimis grata Bac.

cho, Ariadne Minois filia ; Resonabilis Echo, vi. Echo.

Fast III, 468.
Restare , pro, resistere , Fast.

Reges Alpini , Pont. IV, 7, 6,
II, 749.
Rex aquarum, Neptunus, Met,

Regum cura olim fuerunt poe.
X, 606.
Achelous fuuius,

tae, Art. III, 405. an nescis Met. IX, 17.

longas Regibus esse manus ?

Her. XVII, 166. Rex Hippotades , Aeolus , Met.

XV. 707. vi. Hippotades. Rhadamanthus, louis ex Eura. Rex Ismarius, Polymeftor, vi.

pa filius, rex Lyciae, qui, quod

viuus iustitiam seuere coluisset, Ismarius.

poft fatá noxiorum culpas apud Rex Molossus, Munichus, wi.

inferos examinare a poétis fingi. Moloslus.

tur. Plato illum Minoë aliquan.

to inferiorem efficit, referens Rex Romanus , Romulus, Met. nimirum, Rhadamanthum ive XIV, 837.

dicare Afiaticos Aeatumque Rex diuûm , lupiter , Met. XII,

Europaeos; Minoiş vero mu561. rex Superûm, idem,

nus effe

iudicare amplius, Met. I, 251.

quidquid illi dua ambiguum ree

liquiflent. Met. IX, 435, et Rox mundi, Iupiter, Trift. IV, 439. 3. 65,

Rhamnes Rutulus, Turni in
Rex Sacrorum, al. nom. bello aduersus Troianos partes

Sacrificulus a Romanis adpella Sequutus , et noétu dormiens a
tus , creari coepit exactis regie Niso interfcctus ; In Ibin, 'v,
bus, ut, quae antex a regi. 633...conf. fis, Chrestomath.
bus fuerunt facta , Sacra pera. Virgil.
geret. Defignari quidem Sole. Rhamnenfes , vi. Ramnes.
bat per pentifices et augures;
Sed pontifici tamen maximo fub- Rhaeti, populi , qui inter Danu-
jectus erat, ne hoc tanto nou bium et Alpes incoluerunt.
mine insolesceret : quemadmo. Duplex autem aliquando Rhae-
dum et lege cautum erat , ut, tia' fuit. Prima vel superior
ab omnibus militaribus ac ciui. vacata eft, quae non longe a
libus muneribus immunis , vnam fontibus Rheni in Belgium et
cultus diuini curam ageret, id Heluetios imminet ab occasu,
quod etiam, ab illo ita factum ab ortu "vero Lico flumine tera
effe ferunt, vt peractis Sacris minatur ; Rhaetia Secunda au.
quali fuga sese ex comitió pro. tem, vel Inferior, & Lico amne
ripere consueuerit. Vxor eius incipiens ad Oenum usque porri.
itidem regina adpellari , atque gebatur , atque hinc Danubio,
Sacra quaedam facere; domus inde rursum Alpibus claudebaa
autem , in qua habitabat ille , tur. Rhaetorum arma , Lių.
regia vocari Solita eft. Fast.

175. arma Rhaetica Trist, I, 333.

II, 226.
Rex Sithonlus Cotys, ut ad Rhamnusia vel Rhamnufis, dea

veri Speciem quam proxime ac indignationis , ab iis poenas re-
cedit, Sithonia enim pars

petens, qui , quum fint magni. Thraciae ; et Cotys in parte dici , praefentibus tamen bonis quadam Thraciae regnauit ; se indignos praebent. Graecis Pont, IV, 7, 25,

alias

rex

[ocr errors][ocr errors][merged small]

ex

alias vocatur Nemesis ; Rha. Rhodanus fluuius in Gallia mnufiae vero nomen ef a Narbonenfi ex Adula munte Rhamnunte, vico regionis At. natus, per Valefiam decurrens, ticae, vbi illius ftatua confpi. tranfito Lemano lacus nobile's ciebatur , a Phidia ex eo mar. urbés adluens, Geneuam ad more confecta , quod Perfae at. lacum, Lugdunum ad Araris tulerunt, vt Victorine fignum confiuentem, tum post Vien. exinde sculperetur. Met. III, nam Tjarum , itidem Alpinum 406. Trift. V, 8. 9. memo aminem , deinde vero inter A. rem tiine Rhamnufidis iram, uenionem et Arelate Druen. Met. XIV, 694.

tiam recipiens ,

tandem per Rhanis nympha Dianae co

ostia aliguot in mare Gallicum

undas suas emittens. Met. II, mes; Met. III, 171.

258. Fast, IV, 571, Rhea, Coeli ac Terrae filia, Rhodope, mons Thraciae , seu Saturni vxor eadem quae montana potius regio

Thraal. nom. Cybele, Magna Ma.

ciam fere bifariain diuidens , ter etr. Fast, IV, 201. conf.

ct usque

ad Euxinum Cybele , et Ops.

tensa. Nomen alii ducunt 4 Rhea, Romuli et Remi mater,

Rhodope Thracum regina , vi. Ilia,

gude in monte illo Sepulta; alii

vero a Rhodope, Strymonis amRhegium, vel Rhegion, oppi. nis filia ex qua Neptunus

dum extremum Bruttiorum, Athon gigantem genuit. Met. cognomento Iulium , in ora fre II, 222. VI. 589. X, 77. ti Siculi dictum a Gr. verbo, Faft, III, 739. púyoupet, frango; quod ibi Si

Rhodopeîus heros Orpheus cilia ab Italia credatur esse

Thrax, Met. X, 50. Rho. auulfa; Met. XIV, 4, et 47.

dopeius vates, Met. X, II.

Art. Rhenus, fluuius Germaniae poft

Rhodopeius Orpheus Danubium maximus

III, 321. Rhodopera regna,

oriens ex Rhaeticis Alpibus apud Le

id eft, Thracica ; In Ibin,

v. 347. pontios , ac per tria oftia , quatum duo tantum veteribus nota Rhodus, insula Afiae clarissima,

fuerunt, in Oceanum Germa in mari mediterraneo ex adnicum fefe exonerans. Liu. uerso Cariae et Lyciae fita , 385. Met. II, 258. Fast. I, cum vrbe cognomine ad pro286. IV, 571. Trist. IV, 2. montorium in orientem versum, 42. Pont. III, 4, 88, et 108. bonis legibus instituta , fimul.

que aliis permultus ornamentis Rhesus, quem nonnulli Martis,

fic decorata, vt vix ,

quae alii vere Strymonis filium di. cum ipsa conferretur , haberet ; cunt , Rex Thraciae , qui Troia. inprimis quoque celebris Coloffo, nis suppetias laturus prima, qui Soli , quem omnes Rhodii, quum in litore tentoria fixiffet, velut generis auctorem sui, colu nocte a Dolone proditus et una ere , confecratus cum sociis ab Vlyse ac

eximiam praestantiamo inter mede interfectus est. Met. mundi miracula perdiu nume. XIII, 98, et 249. In Ibin,

ratus erat. Hinc Rhodos V. 631. f. Rem. 282. Rhe. Phoebea Met. VII, 365. sus Sithonius, id eft Thraci. claslis Rhodiae ductor, Tler cus, Art. II, 137, 140. Rhe polemus; Met. XII, 574, fus Threïcius , Am. 1, 9. 23.

Rhodos, puella a Sole, vel Apol. Rhetenor, vnus ex Diomedis line anata , quam plerique Ne.

sociis, in aues conuerfis, Met. ptuni filiam fuiffe fabulantur, XIV, 504,

Met. IV, 204,

Rhoe

atque ob

Dio.

Rhocteuni, promontorium Troa vitium illud Segetum , quo cul. ".

dis, cum vrbe eiusdem nomi. mi ex rore in ipfis putrefcennis in colle fita , prope, quam te corrumpuntur , ac Spicae Aiacis sepulchrum , quod nean. emarcescunt , auerteret. Hinc teium adpellabatur. ' y furpatur et nomen a Rore deriuandum ctiam aliquando in adietti mo. aliqui exiftimant ; alii tamen

I dum, v. g. Rhoeteum pro a colore robo, vt veteres loguefundum , scil. mare Met. bantur , ducendum illud elle A XI, 197. Rhoeteum rapax, autumant. Varro et Feftus Fast. IV, 279.

fro Robigine dea Rohigum deum Rhoetus, Phinei Socius, a Per

dicunt, quem et Gellius adpelfro interemtus, Met. V, 38.

lat, cumque Auerrunco 'des

coniungit. Huius in honorem Rhoetus, centaurus , qui in Pi. Kobigalia VII. Kal. Maias

rithoi nuptiis , interfecto vno celebrabantur, instituta a Nuo
atque altero Lapitha, Saucius ma Porapilio. Robigo auti.
vel fuga Salutem petiit vel qua, Fait. IV, 907. alpera,
ut wii volunt, interiit; Met. ibid. v. 911.
XII, 271, 285, 293, et 301.

Rogaies flammae, dictae a to. Rhombus, in rebus magicis tro. go , id eft, ftrue ad creman. chum seu turbinem notat , gui

aum defuncti corpus parata ; rotabatur, cumque licius nunc

Am. III, 9, 41. versicoloribus nunc pullis ne Roma, Latii in Italia vrbs, xum; Rhombus fuscus, Fast. II, 575. Scire quid gramen,

aliquando caput mundi

totius terrae habitatae compen. quid torto concita rhombo

dium, vt quidem Athenaeus licia - , valeant, magae con..

eam adpellauit.

De origine uenit; Am. I, 8. 7. f.

eius non eadem eft veterum Rhombus, Adriaco litore mi

opinio : quamquam vulgo narrato

tur eam a Romulo et Rem randus, piscis genus , Hal. 125.

effe conditam; id quod, fi Pe. Ripheus, centaurus ingentis ma tauii sequamur rationes , acci.

gnitudinis , (vt fere aeuo ifto dit A. M. 3231. ante Chr. homines immenso corpore finge nat. 753. Olymp. VI, 3. bant poctae ) á Theseo in Pie quo tempore Romulus annun rithoi" nuptiis occisus ; Met. aetatis XIIX, agebat. Dies, XII, 352.

quo urbs nata, fuit XI Kal. Ritus, mos , quo Sacra fieri de

Maii , qui et celebrandis in eo bent, vel caerimoniae ; Ritum

Palilibus feftus postea perpetuo piandi Picus Faunusque no

habitus eft.

Alii vero urbem uerunt ; Faft. III, 291. ritu ante Romulum hoc loco fuisse Bacchantum fparfis Medea

referunt, Valentiam vocatam , capillis aras circuit, Met. cui deinceps Graecum 'Pieuns VII, 257. ritus veteris fa nomen successerit , et quidem cri, quod Lemuria vocabant ;

a muliere quadam Rome, guana Fast. V, 421 et 431,

facri

nonnulli Telephi filiam, Aeneas cognofcere ritum, furoris Bac nuptam , alii Ascanio natam chici, Faft. VI, 511. ritus ve. et Aeneae neptem.

alii de teres, Faft.1,631. Sacrificos ri. fculapii filiam, alii aliam tra tus Numa Romanos docuit, Met.

diderunt. Altae primordia XV, 433. Cereris ritus ne Romae, quo nullum Latio mo vulgare aufit profanis ; clarius exstat opus; Art. III. Art. II, 601. instrui ritibus 337. Roma bellatrix, Trift. Dei , Bacchi , Met. VI, 590. f. II, 321. Roma caput orbis.

Fast. V, 93.

Roma Darda.
Robigo , vel Rubigo , dea Ro-

quae
Dardanis ,

vel manorum , eo fine culta ,' ut Troianis, originem debet. Met,

XV,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nia,

[ocr errors]

2

emen

[ocr errors]

XV, 431. Roma Martia, graphorum scriptis nusquam levi. Martius miles. Roma gitur , merito' suspectum eft. Saturnią, vrhs a Saturno ano

Alii Rumentum legunt , quod tiquifjimis Italiae temporibus in veteribus abruptionem notat, ecocolle" Capitolino porta; Faft. deynque nomine Rhegium intelVI, 31.

ligunt; Met. XV, 705. conf.

Kbegium. Romanus annus , distinguendus in Romuleum Pompilianum,

Romula ficus , quae et ficus Ru. et lulianum. Romulins lunarus,

minals diétá , arbor fuit vetu. atque decem menfium fuit, filima in comitio, e regione quorum primus erat Martius; Litpercalis , sub qua Romulus abfoluebatur autem omnino die. et Remus infantes expositi, vel, bus, CCCIV. Pompilianus , ad

vt alii referunt , vbi lupa ina ditis Ianuario et Februario,

venta eft infantibus illis praeconftabat menjibus XII, diebus bens rumen, id eft, mammam. CCCLV. lulianus denique , fiue

Culta quidem illa fuit a RomaIulii Caesaris qui Sufigene nis magna veneratione ; fed A. astrologo in confilium adhibito, Vrb. Cond. DCCCXL tandem tempora , praul pontificuin in exaruit, quod prodigii loco ha. tercalatione turbata

bitum , quum tamen longius, dauit dies comple&tebatur quam credi debuisset, Romuli CCCLXV. quibus quarto quoli.

infantiam protexilet. Faft. II, bet anno ad compenfandum, 412. qui anno quouis superabat, diei Romulus, Martis, vt ferebant, fere quadrantem dies vnus in et Iliae filius, Numitoris . ne. tercalando , addebatur, die sexto pos, una cum fratre Remo ad Kalendarum Martii bis compu. 'Tiberim fluuium expofitus, sed tato ;

vnde etiam huiusmodi a tupa (vi. Lupa) Sub arbore, annus bis fextus, vel biflex quae Ficus ruminalis postea votilis adpellatus , sed et varias cata fuit , (vi. Romula ficus) ob rationes pro minus prospero vberibus nutritus, tum in Fauet auspicato habitus eft. Fait. ftuli familia, (vi. Faustulus) JII, 75. Romani conditor 'intero pastores educatus, quum. anni, Nafo nofter, faftorum que jam adoleuisset , de matre scriptor et interpres ; Fast. atque vniuerso genere edoctus, VI, 21.

auo Numitore agnitus ; Romanus dux, M. Antonius,

deinde vero , pofteaquam Remo Triumuir, Cleopatrae Aegye

adiuuante Numitori, (vi. Nu.

mitor) regnum restituillet, Noptiae maritus ; Met. XV, 826.

uae Vrbis, Romae, conditor et Romanus rex , Romulus, Met. rex primus factus, multis maXIV. 837,

ximisque facinoribus illuftris,

poft XXXVII annorum regi. Romanus vates, Ouidius , Trist. men denatus , et post mortem, V, 7. 55.

Quirini nomine , inter deos reRomana

latus. Art. I, 101, et 131. aquila vi. Aquila

Nux, 138, Met. XIV, 799. Romana.

Fast. I, 29. II, 365, 370, 492, Romana ars

et 504. III, 431. V, 451. Fast. III, 103.

VI, 84. Romulus Iliades,

Am, III, 4. 40. Romuleus Romaua facerdos , Ilia , Nu enfis , Fast. III, 67. Romu. mitoris filia , Veftalis; Fast. lei colles, Met. XIV, 845. III, 9.

Ros Arabus, myrrha, vel når. Romechium , locus Magnae Grae. dus, Her. XV, 76.

ciae inter Locros et Caulonem. Ros maris, al. Rosmarinus, Art. Nomen, quod in veterum geo III, 690. Met. XII, 410.

Ros

et ab

bene pugnare ,

« AnteriorContinua »