Imatges de pàgina
PDF
EPUB

auarus

guae antehac

[ocr errors]
[ocr errors]

Porta Fenestella, vi, Fene transuehens ; Met. X, 72. Fastella,

ta manent omnes ; omnes exPorta Palatii

fpectat

portitor Pandana , eo quod semper pa

idem ; Liu. 357. f. teret ; nec non Saturnia vocata Postunius consul, i, e. L. Per eft. Eam nonnulli ad aedem stumius Albinus, qui A. V. Saturni sub Capitolio collocant : 180. reip. fafces tenuit. Faft. alii vero non ipfius vrbis ,

V. 330. Sed arcis Capitolinae portam poftumus , poftumaAeneae profuisse existimant. Trist. III, les , Siluius', Albae rex ita 1. 31.

dictus, non ac fi poft patris obiPorta Carmentis , fiue Carmen

tum fit natus, ut Seruius vo-
luit :

alias enim talis, a Romulo exstructa ad

Virgilius ima montis Capitolini ,

Tibe

(Aen. VI, 763. f.) dicere rim versus , vbi nunc forum

non potuisset, Lauiniam AlMontanara eft. Eadem dein

neae longaeuo eum Siluiune ceps fcelerata di&ta , quod per

elle edućturam ; sed quod poftre. eam sex et trecenti Fabii cum

mus fuerit ; eadem loquendi clientium quinque millibus ad.

ratione, qua etiam, ab extra,

extimus vel extumus ab anti. uersus Veientes egrelli qui deinde ad amnem Cremeram in

quis dictus eft. Disputat ea de terfecti funt. Fast. II, 201.

re Caefellius apud A. Gellium,

(L. JJ. 16.) et eamdem , quam Porta Taenaria, Specus in lito retulimus, Sententiam tuetur.

re Laconiae, per cuius fauces Apollinaris Sulpicius autem il. Hercules et Orpheus exiftiman lun huius, vi exiftimat, ertur descendisse ad inferos, Met. roris caulsá reprehendit , fimulX, 13.

gue longaeuum interpretatur Portae feptem Thebarum

immortalem et indigetem factum. in Boeotia ; quae vrbs an.

Recte vero ipfe Gellius , deos non XXXVII. ante captam Troiam

longaeuos , fed immortales adpelobresa eft, quod bellum feptem

lari. Caeterum , fi difficile videa.

tur, Seruji auctoritatem deferere, Ducum adpellatur ; Trist. II, 320.

quum, Gellio teste , praeter il.

lum multi , alii Siluium poft Portenta sub inguine virgineo Aeneae mortem ele natum ,

latrantia , Scylla, cuius inferior tradiderint : equidem Anchisae corporis pars a Circe in caninos

ad Aeneam verba ita caperem : rictus mutata eft. Am. II, quem, tu, fili, vtpote a sene 16. 23. coll. Met. XIV, si. Tongaeuo, fatisque proximo, seqq.

generatum , non educes ; fed Portentifera

Met. venena

quem Lauinia coniux tibi

educet, etc. Neque hic prac XIV, 55.

tereundum Siluium hunc a Porticus, quae Danai agmen Marone quidem , atque aliis

habet , porticus Apollinis, Am. Aeneae , fed a Liuio , itemque II, 2. 4. vi. Danai porticus ; aliis , fcanii filiuns vocari, et conf. Belides.

cui sententiae etiam accefsit

Nofter, Faft. IV, 37. feqq. Porticus Liuia , in tertia Vrbis

regione prope Suburram, fimi. Poftumus, pro A. Poftumio Tulis Poecilae apud Athenienfes , berto , dictatore , qui bello Fi. ex qua etiam multae tabulae denati A. V.C 312. feliciter Roman translatae ; Art. I, 72. confecto triumphauit. Fast.

VI. 724. Portitor , Charon, nauta infero

rum, defunctorum animas futili Poftuerta, Soror vel comes Car. cymba per Stygiam paludem mentis, des parturientium, cuius

oficium

tur ;

nec

[ocr errors]

2

officium erat, partum, prae.
Poftere fitum, conuertere, ut
facilius emitti poflet ; Faft.
I, 633.
Potens frugum Diua, Ceres,

Am. III, 1o. 35.
Potens vteri Diua , Iuno, Met.

IX, 315.
Potentius nihil auro, Am. III,

8. 29.
Potniades equae,

Glau. cus, Sisyphi filius. Praenestina dea , vi. Dea Prac

neitina.
Praepes adunca Iouis, Aquila,
fidus coelefte ; Faft. VI. 196.
et alia quaeuis aquila, Met.

IV, 713.
Praepes deus, vi. Deus praepes.
Praepes Medusaeus , Pegasus,

Met. V, 257
Praequeri ante gueri , Met.

IV, 251.
Pracftites Lares, Fast. V, 129.

vi. Lar.
Praetexta , veftis fiue toga , cui

purpura praetexta erat. Non. nulli purpuream quamdam fa fciam intelligunt, quae multipliciter plicata fupra alia vefti. menta nunc ab humeris, nunc a pectore circumduceretur cuiusmodi amicula hodienum in permultis antiquorum ftatuis videre licet. Alii vero rectius togam fuisse statuunt , quae praeter limbum, extremam veSitem ambientem, nihil purpurei habuerit. Hac praetexta olim vfi non solum pusri nobiles et patritiorum filii , usque ad anum aetatis XVII; sed et ipfi ma. gistratus maiores,, e. gi consule's, qui tamen fub principibus,

contenti toga praetexta fimplici, togam quoque pie 'étam, antea Solis triumphanti. bus conceßam , Sumserunt ; itemque Dictatores , qui intra vrbem non alia induti veste,

quam praetexta , conspicieban.

non praetores , qui illan Kal. lanuar. in Capitolio, follemnibus votis nuncupa

vna cum caeteris insignia bits accipiebant. Hinc et No. ster, praetexta verendos dixit,

Trist V, 6. 31. Praetextam
et fasces alicuius adfpicere ,
Pont. IV, 9. 42. Purpura
fulgens praetexit amicus,

Pont. III, 8. 7.
Praetexta quercu domus vi.

Laurus, extrem.
Precaria forma non natiua,

Sed adscita , Met. IX, 76.
Pressare, frequent. a premere ;

Met. VIII, 538. XV, 472. Pretium sui Virtus, Pont. II,

3. 12. Priamus Laomedontis filius ,

nomen hoc fortitus a Graeco apiapido, emo, redimo; quia liio ab Hercule euerfo vna cum Hefione forore in Graeciam captiuus duétus , ac deinde auro redemtus eft ; quum antea Podarces dictus ellet. Hic llion non modo inftaurauit nauitque ; sed et regni fines us. que eo protulit , vt non tam Troiae , quam totius propemodum fiae rex videretur. Idem quinquaginta filiorum , quorum XVII. vel XIX. ex iusta uxore Hecuba suscepit, paier , eos omnes fere in bello a Graecis illato interfectos vidit, atque ipse tandem, capto llio, a Pyrrho,

Achillis filio , interemtus eft. Met. XI, 757. XIII. 201. Trift. V, 4. 11. V, 12. 7. Priamus pater, Met. XII, 1. Priainus rex, Met. XIII, 470, senex, Met. XII, 607. XIII, 411. Felix poft diruta Pergama dici non potest, Met. XIII, 520. Troia maneret, praeceptis Priami si foret vsa fui, Art. III, 439. L. Priami opes, Am. II, 14. 13. Achilles Hectora donauit

Pria. mo, Art. 1, 441. (conf. He. Etor.) Graecia potuit Priamo 4 5

yuo

[ocr errors]

exor:

[ocr errors]

non

[ocr errors]

Iuno ,

[ocr errors]

quum tribus

quoque flenda videri. Met. Princeps piger ad poenas, ad XIV, 474.

praemia velox Augustus,

Pont. I, 2. 123. princeps deaPriameïs Casandra quam

rum,

Falt. VI, 37. Agamemnon, euerso Ilio , 'My.

princeps iuuenum, Germani. cenas abduxit; Am. I, 9. 37. Art. II, 405.

Pont. 11, $41. princeps

Romana , Liuia , Liu. 356. Priamerus hospes, Paris, Pria

gladii in principe fixi, in mi filius, hofpitio a Menelao 1. Caefaro, dictatore ; Faft. III, exceptus , Art. II, 5. Pria.

697. meĩa coniux, Hecuba in cas Principia ; Omina principiis nem conuerfá ; Met. XIII, inefle solent ; Fast. I, 178. 404. et 113

Principiis obfta; fero medi.

cina paratur , Priamides, Paris, Her. V. II.

quum mala Art. III, 759. Faft. VI, 15.

per longas conualuere mo. 'Helenus Priami filius , Met.

ras, Rem. 91. f. XIII, 99, et 723. XV, 437. Prisca Curia, num. singul. pro pro fingulis Priami liberis, plurali ; nifi fit dicendum, om Met. Xull, 482.

nes curias fuiffe vnum aedifi

cium, sed in aulas et Sucella Priapus, Bacchi et Veneris, ut

plurima diftinétum. Alioquin ferunt , filius , quem poetarum

enim Romulus, fabulae hortorum, atque por fingulas in decem curias disper. tuum praesidem conftituunt. Eum Venus Lampsaci enixa fin.

tiuisset, in vniuersum curias

triginta Romae in Palatio con. gitur, vbi , quum adoleuiffet ,

ftituit. In harum vnaquaque eo ipfo membro, cuius ob defor. et coenaculum erat, et focus mitatem Mater illum penitus

ad rem Sacram faciendam, neglexit, mulieribus quibusque Eaedem vero quum deinceps, nimis gratus , sed et å maritis

aucto populi Romani numero earumdem , ciuitate pulfus , et tantam multitudinem non ca. mox, -quum temeritatis suae

perent; visum eft , aedificare poenas illi penderent, diuerfis

alias triginta nouas , templis honoratus, ac proinde Sacra e vetuftis atque prifcu deus Lampsacenus Hellefponti illis euocarentur ; sed in priscis di&tus fuit. Afinus ei quom. dam immolabatur , fiue quod

tamen illis quatuor fuerunt, e

quibus per religiones Sacra cuocum afino de pudendi magni.

cari tudine certaflet, vicissetque ;

non potuerunt , Forienfis,

Velienfis, Rapta , et Velitia fiue quod ab afino rudente pro

vt ex Festo planum eft. Fast ditus eft , quum nymphae *Lo.

III, 140. tidi , vel, vt nofter alio loco ait , Veftae deae dormiente vim Prisca dea , vi. Dea prisca. inferre conaretur. Am. II, 4.

Priscus Belus, vi. Belus, 32. Met. IX, 347. hortorum

add. ibid. Met. IV, 213. decus et tutela Priapus : Faft. 1, 415, et 434. add. Fast. VI, Priscus vterque , poetae duo , 319, et 345.

die. ignoti; Pont. IV, 16. 10. Primitiae primi fructus , qui Priuigna , Helle , cuius nouerca

deo offeruntur; primitias dare Ino in deam marinam, Leu. Cereri, Met. X, 433. libare cothoen vel Matutam, conuer. primitias , frugem Cereri, sua Sa eft. Her. XIX, 125. vina Lyaeo ( Baccho )) et Pal. ladios latices Mineruae,

Priuignus Cupido, Martis , qui Met.

Venerem amauit. Am.II, 9.47. 275. primitias seponere Ioui , Fast. Proauus Phaedrae , Inpiter, Her. III, 730.

IV, 158. Orestae, Pelops ;

Her.

in quas

ho.

VIII,

[ocr errors]

pro di.

Her. VIII, 47. proauos ata erat flammae flamma profauosque sepulcris euocat Di. na piae , quum Vestae templum pfas, Am. I, 8. 17.

Romae deflagraret. Fast." VI, Proca , vel Procas, rex Albano

440. profana manu arcana rum, Auentini filius, Numi.

detegere, Met. II, 755. f. toris et Amulii pater ,

poenas profanae mentis ca. Romuli_et Remi; Met. XIV,

pere, Met. II, 833 622. Fast. IV, 52. VI, 143.

to, et quidquid mali ominis

creditum est' ; 'auis profana, Prochyte, insula Campaniae , bubo, in quem Ascalaphus mua

prope finura Puteolanum ; Met. tatus ; Met. V, 543. i. ( conf. XIV, 89.

Afcalaphus.) profanus bubó,

vi. Bubo. Procne , vi. Progne.

Progne, vel 'Procne , PandioProcris, Erechthei , Athenien. nis Athenienfium regis filia , fium regis filia , Orithyiae foror, Terei

Thracum regu

vxor Cephali coniux. iaculo tandem Philomelae foror. Fait. II, 629, ab illo imprudente interemta ; et 855. Pont. Ill, I. 119. Art. III, 686, et 727. Rem. Trift. V, 1. 60. conf. Philo453. Met. VII, 694. seqq. mela. conf. Cephalus.

Proles aenea,

quae argenteae in Procruftes, Met. VII, 438. vi. Natus de Polypemone , sub

mundo fucceflit, seeua ingeniis,

et ad arma promtior antece. voc. Nascor.

dente ; Met. I, 125. Proculus ( Iulius ) vi. Iulius Proculus.

Proles Apollinea, Aesculapius,

Met. XV, 533, Prodigium triplex, vi. Geryones.

Proles argentea, quae Saturno Proetus, Abantis ex Ochalea in tartara deie&to sub loue nao

filius Acrifii frater, cui ta eft, Met. I, 113.
etiam Tirynthiorum vrbem , et
forte alias fimul terras, armis

Proles clauigera Vulcani, Pem extorsit : quamquam nofter,

riphetes , vel: vt eum Paufa. eum omnino fugase fratrem,

nias nominat , Periphanes, Vulo illiusque arces pojedise, tan.

cani filius exiftimatus , qui iux

ta Epidaurum hofpites claus demque a Perseo" in "lapidem, Medusaei capitis obie&tu, mua

aenea , quae Coryna dicebatur, tatum elle commemoret. Met.

perimere folebat ; unde et Cory.

netus adpellatus, et a Thefco V, 238. Eius filiae, Proetides adpellatae, forma sua

tandem occisus eft ; Met. VII,

437. adeo superbiiffe dicuntur , 'vt Iunoni Semet anteferre aude. Proles Cyllenia, vi. Cyllenius. rent ; quare dea furorem iis immisit, vt se vaccas elle opi.

Proles Dymantis , Hecuba, quam

Homerus Dymantis filiam fuisse narentur, et in filuas confuge. rent, usque dum a Melampode

Scribit ; Met. XI, 761. vel caprino lacte: vel vt 'alii Proles Elateïa, Caenis, Met. teftantur , nigro helleboro pur. XII, 189. vi. Caeneus. gatae furiis liberarentur. Met.

Proles gemella ; vi. Gemelli. XV, 326.

Proles Hyriea , vi. Hyriea proProfanus , pro impio et irreligio les, fo; profanus Phorbas, Met. XÍ, 413. oculis profanis fa

Proles Lyca oniae , Arcas, Met. cra cernere , Met. III, 710.

II, 496. Cereris ritus vulgare profa. Proles inclita Jouis, Hercules, nis, Art. II, 601. Mixta Met. IX. 229.

Proles

tius.

monius

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Proles Latoïa , vi. Latoïus. Promontorium Mineruae, vi.

Minerua. Proles Martia , vi. Martius miles,

Pronepos regis aquaruni, Hip-
Proles Mauortia , vi. Mauor.

pomenes, Megarci, qui nepos
erat Neptuni , filius; Met. X,

606.
Proles Neptunia, Hippomenes,
Met. X, 639. Cycnus, Met.

Pronepos louis, Aiax Telas XII, 72.

nepos Aeaci, qui

lcuis filius ; Met. XIII, 142. Proles regia Nisi, Scylla , Met. VIII, 90.

Pronepos saturni

Periphetes

Vulcani filius, luronis nepos ; Proles Paeantia , Philoftetes,

In Ibin, v. 407. conf. Pro. Met. XIII, 45.

les clauigera Vulcani. Proles Saturnia, Picus, Met.

Pronuba luno, vi. Iruno. XIV, 320.

Pronuba Tisiphone, vi. TisiProles Semeleïa , Bacchus , Met.

phone. JII, 520. V. 329. IX, 640.

Pronurus Laomedontis , Ho
Proles fine matre creata ,
Erichthonius , Met. II, 553.

lena , Her. XVII. 206. Proles Stheneleïa Cycnus ,

Propertius, (S. Aurelius) Vm. Stheneli Ligurum regis filius,

ber, qui Augufti aeuo florens Met. II, 367,

elegias Scripfit nitidisimas

eruditissimasque, Ouidio noftro Prolem , quum primum edita

iunaus jure fodalitio, Trift. erat, deuorare confueuit Sa, IV, 10, 46, et 53. blandus turnus, Falt. IV, 199. f. Trist, is, 465. Oris blandi,

Trist. V, 1. 17. tener, Art. Prometheus, Iapeti et Clymenes Ili, 333. filius , quem, quod genus hou. manum e luto finxisèt , atque Propoetides, filiae Amathun. a Minerua in coelum fublatus, tiae, quae, quum

deam of ferula rotae folis admota, ignem

Venerem negaffent, huius ira de coelo ad luteum hominen ita percitae haud multo poft fuum animandum in terram

fuerunt, ut primae corpora vul. detulisset; dii per Mercurium garint fua, et excullo quolibes adligarunt in Caucaso morte

pudore tandem in lapides con. adposita aquila , quae illius uerfae fint. Met. X, 221 et cor, vel iecur perpetuo succre

238. Scens , depafceret. Alii illum Propontis, laxitas illa maris 'virum prudentem et aftrono quae eft inter Hellefpontum miae in primis peritum fuise et Bosporum Thracium; hodie existimant, qui , quod fulmi. Mare di Marmora. Proponnum rationem primus deprehen tis longa, Trist. III, 12. 41. diset, ignem de caelo fura Pont. IV, 9. 118. laeua Pro. tus et in Caucaso munte, for pontidos intrare, Fast. V, tassis quia ibi coelum diligen 257. orae Propontiacae, Trist. tius obferuabat , adligatus effe I, 9. 29. dicatur. In Ibin, v. 293. faxa Prometheo cruore ru Proreus , Graec. Teolew's, qui bentia , i. e. Sanguine , qui ex alias proreta dictus ad proram corroso Promethei iecinore ma Sedet, regendae nauis caufa; nat; Am. II, 16. 40.

Met. III, 634. Promethides, Deucalion, Met. Profecta , exta

, quas dabantur I, 390.

cris ex fibris hoftiaruin. Inn

gulata

[ocr errors]
« AnteriorContinua »