Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Cadmeis domus, Met. IV, 544

f. arx Cadmeis , Met. VI,

217. cadmus, Thebarum in Bocotia conditor, Agenorus ac Telephas. fae filius, natione vel Aegyptius, 'vel Phoenicius, cuius fabula, a poetis mire fabricata , tota exAtat, Met. III, v. 1. seqq. Si, quae propius ad veri Speciem accedunt, referenda videantur ; Cadmus patria Cadmonaeus (de qua gente Moses Gen. XIX.15.) 2. e. orientalis fuit ; et quum ifti Cadmonim Hermonem mon. tem (vi. Iof. XI, 17, Iudic. III. 3.. occupauerint, Cadmi quoque vxor Hermione , vel Harmonia, i. e. Hermonaea, dicta eft. li. dem vero Cadmonaei etiam Heraei adpellati sunt, quumque illud nomen serpentes notet; colligi hinc poteft quare in ferpentes Cadmum atque Hermionem conuersos effe finxerint poetae iuniores.

Addunt quoque illi, Cadmum quum in Graeciam venisset , serpentis dentes Seminale, ortos autem ele ex iisdem illis milites infigni numero, qui in mutuam perniciem ruentes Sese interfecerint, quin. que omnino superstitibus relictis : id quod ex Phoenicum lingua explicat Bochartus , qua dentes Serpentis nihil notant aliud, quam aereas cufpides, quibus milites & se confiriptos primus omnium in Graecia armarit Cadmus. Caeterum ab hocce Cadmo ipfi Graeci litteras se accepijle profitentur ; quamquam losephus litterarum vfum apud Graecos multo recentiorem effe autumat. Conf. etiam Fast. I, 490. Cad. mus Agenorides, Pont. I, 3: 77. Trift. IV, 3. 67. Cadmi nepos, Actacon, Met. III,

174. Caducifer, Mercurius. Caduceus

enim Mercurii sceptrum seu vir.
ga eft apud poetas. Met. II,
708. VIII, 627. Fast. IV,605.

V, 449.
Casa , infula, vi. Cea.

Caelum, vi. Coelum.
Ceneus, puella Thessalica, Elati

Lapithae filia, diéta Caenis, quae, pofteaquam a Neptuno com. prella fuerat, id muneris ab ipso impetrauit, vt in virum trans. formaretur, qui nullis vmquam pallet vulneribus confauciari. Et hic, Caeneus deinceps adpellan. dus , cum Lapithis acriter aduerfus centauros decertauit ; quumque alia haud vlla

atione opprimi valeret, congeftis in ipsum multis arboribus viuus obrutus, et in auem conuersus eft : quamquam Virgilius fingit, eum ad priftinum sexum effe reuocatum. Met. VIÍI, 305. Caeneus Perrhaebus , i. e. Thessalicus, Perrhaebe enim regio Thesaliae, in qua Lapithae sederunt. Met. XII, 172, f. Elateïus, a pas tre Élato; Met. XII, 497, add. Met. XII, 179, 476, 490, 514,

531. Caenina, vel Cenina , oppidum

Latii , a Cenite conditore fuo, ut Festus tradit , adpellatum ;

Fast. II, 135. Caenis, Met. XII, 470. Caenis Elatera , Met. XII, 189. vi.

Caeneus. Caeruleus deus, Neptunus ; hic enim poft hunc casum ex Hello Almopem genuit ; Fast. III, 874. caerulei dii, Met. II, 8. Pont. IV, 16. 22. caeruleus Triton, Met. I, 333. caeruleus crinis, Panopes Nerei fio liae, Liu. 435. caerulei crines, Cyanes nymphae in fontena mutatae, Met. V, 432. caerulei Tritonis equi, * Her. VII, 5o. caerulea Plamathe, Met.

XI, 398. conf. Pfamathe. Caerulus Lucifer Met. XV, 789. caerulus Nereus , Her. IX, 14. caerula Doris, Met. XIII, 742. caerula genetrix, Cyrene , Aristaei mater, Faft. I, 365. caerula Liriope, Met. III, 342. Vide etiam de fingulis fuo loco.

Caesar

[ocr errors]

Caesar (C. Iulius) diuis adfcri. te exftinétus ; Art. I, 177, et ptus, Am. III, 8. Pont. IV, 8.

184. 63. Caefaris vmbra tantum ce. cidit ferro, Faft. III, 702.

Caefar (Tiberius Nero) pro ma®

gno Caesare bella gerit ; Trist. Caefar (o&tauianus Auguftus , )

II, 232. proximus a Caesare diis acceffurus, Trist. V, 5.

Caefar ; Pont. I1, 8. 37. 61. altus, Pont. 11, 3. 63. in

Caesar vterque, Octauianus , ac uictus , Trist. V, 1. 41. im

Tiberius , qui ab illo exercitui menfus, Liu. 404. flet Mar

in Germania praefetus erat. cellum, Liu. 442, magnus , Loquitur autem poeta de trium, Liu. 72. Trift. I, 2. 3. II, 2.

pho Tiberii , qui tum fane te 230; et alibi. Caesare nihil

non eft , fed quem Spe tanmaius terra fert , Pont. I, 2.

tummodo praeceperat. Trift. IV, 100.: Quodcunque est alto sub

2. 8. loue, Caefar habet ; Faft. II, 138." optimus , Faft. II, 637. Caesar Germanicus, Drufi Claupater, Art. 1, 203. patriae pa. dii Neronis filius, cuius mater ter, Fast. IÍ, 637. Caefaris Antonia minor , patruus autem, acta, digna carminis epici ma et postea adoptione pater Tibe teriá, Am. III, 12. 15. imma rius Nero fuit ; Falt. I, 3. nia Caesaris acta, Trift. II,

Caesar cum Caesare, numus ar. 335. Caesaris arae, quas ille diis exstruxit et dedicauit, Faft.

genteus, Cacfarum imaginibus I, 13. Caesaris fora ; forte

Signatus, Pont. II, 8. 1. pro utrague porticu in vno Auto Caefares, vel Auguftus ipse cum gufti foro ; vbi ftatuas princi. familia ; vel foli etiam iuuen. pum virorum triumphali" effigie tutis principes, imperii , fi fadedicatas videre licebat. Trist.

ta non obftiterint , heredes defiIII, 1. 27. prima Caefaris e. gnati ; Trist. I,2.104. II, 206. lementa, ulcisci iusta per ar Pont. I, 4. 55. s. II, 6,18. II, ma patrem ; Fast. III, 709. 8. 4. IV, 15. 3. Caefaris munus, quod Nafoni vitam dedit , i. c. quod pepercit Caesareus triumphus, Pont. II, vitae eius ; Trift. v, 9. il. 1. 1. Caesareus pes, Pont. II. nam et ipfam perdere vitam,

2. 80. honor, Pont. I, 1. 27. Caefaris offenfo numine , di

f. fanguis, Met: I, 200. Caegnus erat ; Trift. V, 10. 51.

sarei penates, Met. XV, 864. Caefare nil mitius ingens or

vultus, Pont. II, 8. 13. Caebis habet ; Trist. V, 2. 38.

farea domus, Trist. I, 1. 70. Caesaris facrum ; sacra pro

Pont. II, 1. 17. Vesta, Salute Caefaris ac domo augufta ;

Met. XV, 865. Caesareum ca. vel quae is singulis tamquam

put, Trift. III, 5. 46. Pont. numinibus fieri a poeta confue

III, 3. 68. nomen, Met.I,201. nerunt ; Pont. IV, 9.106. Cae

Fast. 1,282. Trift. ÍV,2.9. nufaris ira in media clementia,

men , Trist. V, 3. 46. V, 11. Pont. III, 6. 7. Caefaris tri. 20. umphi , Trift. III, 12. 45. Caesaries, capillus virorum , ac Caefaris vxor, Liuia , Liu.

deorum quoque

Caefaries ter. 129. Caesaris coniux, eadem, rifica louis ; Met. I, 179. Add. Pont. III, I. 114. Caefaris do

Met. IV,491. XII, 348. XIII, mus, Liu. 59. florent sub Cae

914, et 961. XV, 656. fare leges, Fast. II, 141.

Caestus, lora bubula , quibus puo Caesar (Caius) Augusti per ado. giles armabant manus fuas, qui.

ptionem filius, et successor de busque aliquando ferrum aut Signatus, dux belli aduersus Par. plumbum insuebant, ut ferirent thos gerendi , praematura mor. vehementius. Nonnumquam cla

mens,

na vtebantur, quae pilas plum Certe quidem calculus in tabun beas loris bubulis adpenfas habe la luforia latro et miles vocam bat Fast. II, 367. Broteas et batur, quia hostem habebat , Ammon caeftibus inuidi, Met. quem adoriebatur. Vitreos au V, 107. f.

tem aliquando hos latrunculos Caicus, vel Caycus, fluuius My

fuisse , ex hoc ipfo loco colligi

tur ; Art. II, 207. f. Vnus fiae, Art. III, 196. Met. XV, 278. Caicus Teuthranteus, a

cum gemino calculus hofte Teuthrante monte, qui huic fluo

perit ; nempe quum in duas uio adiacet ; Met. II, 243.

partes calculi diuisa ellent re

cundum colores ; ars ludi in eo Caiete, Aeneae nutrix , Sepulta versabatur, ut duo eiufdem coin litore maris Tyrrheni , quae

loris calculi hoftem contrarii coportui et vrbi ibidem fitae no loris circumuenirent, tollerent. men dedit; Met. XIV, 443. gue.

Caeterum non eadem reo

tione ligabantur , atque item caCalabri montes, in ora Italiae,

piebantur calculi.

Vnus pote: June graeciae proxima ; Art

fat duos aduerfae partis ac dif: Çalabrae , colores ligare : sed vnus capi Fait. V, 162.

discolor non poterat , nisi a duo Calais, Boreae ex Orithyia filius, bus contrariis. Art. III, 358.

Zethae frater , quos alatos poe. Trist. II, 477. feqq. tae fingunt. Met. VI, 716.

Cales , fuuius et emporium in Calamis , caelator et fufor egre Ponto prope Heracleam ;

gius. Nonnulli Calais legunt. Pont. IV, 10. 47. Pont. IV, 1. 33.

Calescunt poetae agitante deo ; Calaurea Letoïs ; insula maris Fast. VI, 5. mediterranei inter Cretam et Pe.

Callaicus hoftis, Gallaecus, Fast. loponnesum, quam in permuta

VI, 461, vi. Brutus. tione cum Latona Neptunus, Delo neglecta, habitauit, vnde Leo Callimachus, Cyrenaeus, Batti et

tois dicitur ; Met. VII, 384. Mefatmae filius , grammaticus Calcar immensum habet gloria ;

et poeta infignis, qui, quum, co Pont. IV, 2. 36.

liquamdiu litteras in vico Alex.

andriae Eleusine docuisset Calchas, Theftoris filius, et va. Ptolemaeo Philadelpho , Mua tes in exercitu Graecorum apud Seum vocatus , atque non solum Troiam plane excellens. Art. ab ipso, sed et ab illius succesII, 737.

Sore Euergeta , in honore habz.

tus est. Nonnulli eum bibliotheCalculus ater, Herculis virtute in candidum versus, in iudi.

cae regiae praefe&tum fuise

perhibent, nec tamen probant. cio Mysceli. Mos autem vete.

"Art. III, 329. Am. II, 4. 19. Tum Graecorum erat, vt, quum

Pont. IV, 16. 32. fententias de reo quodam ferrent calculis in vrnam conii. Calliope , una Musarum, quae ciendis vterentur ; quos inter da et Calliopea dicitur , nomen hamnatorii fuerunt atri atque per:

bens a vocis suauitate ; quare forati , absolutorii autem albi etiam rhetoricae et arti poeta. atque integri. Met. XV, 44. rum praeesse credita eft. Trist.

II, 568. Fast. V, 80. Oeagri Calculus it sub imagine latro

Calliopesque nurus, Eurydice, cinii ; in ludo , qui modo talo

Orphei coniux. In Ibin, 484. rum ,

modo latrunculorum dici. tur ; quamquam Casaubonus v. Callirhoë, Acheloi fluuii filia , trumque illum ludum diftinguit, Alcmaeonis vxor, cui Amphoqui secundum alios idem fuit. terum et Acarnanem peperit ;

a

[ocr errors]

nae ,

fed non minus etiam amata ab Camarina , vi. Camerina.
ipfomet loue , Rem. 456. Met.
IX, 414. Callirhoes vir, Alc.

Camella , poculi genus paupercu. maeon, qui , quum matrem oco

lum et ligneum, in Sacrificiü cidisset , in furorem actus est ;

etiam vfurpatum ; Fast. IV,

779. In Ibin, 350. conf. Aurum fatale.

Camenae, Mufae, quafi Cane

á canendo dictae , vel *Callisto, Lycaonis regis Arcadiae filia, Dianae comes, quae ta.

quasi cantu amoenae ; camenae men" illam a love compresam,

veteres, Met. XIV, 434. XV, et tumore vteri proditam, a se.

482. Faft. III, 275. Pont. IV, fe repulit. Quum, deinde Arca

13. 33. Camena Aonia, Fast. dem, a quo Arcadia dicta, in

IV, 245. conf. Aonius. filuis peperisset, ab Iunone in ur Camere , vel Camare, purus, vt Tam conuersa , et a loue tan. ipfe poeta docet, ager, prope dem inter fidera, vbi maiorem Crathidem Calabriae fluuium ; efficit ursam, relata eft. Fast. Fast. II, 582. 11,156. add. Met. II, 409. feqq. conf. Arcas.

Camerinus, poeta , quem non.

nulli Sulpicium effe putant CaCalpetus, rex veterum Latino merinum , qui consul fuit sub

rum, septimus poft Aeneam Augusto A. V. C. 761. Pont. fecundum noftrum ; secundum IV, 16, 19. Dionysium et Eufebium octauus. Fast. IV, 46.

Camerina , vel Camarina , oppi.

dum et palus Siciliae ; Fast. Caltha , viola auctumnalis , i. e. IV, 477.

flos luteus, quem alio nomine Calendulam vocant ; Pont. II, - Camillus , (M. Furius ) Roma4. 28. Fast. IV, 437.

nus, qui Faliscis deuictis Veios

* toto decennio obsessos per cunicuCaluus, poeta , aequalis et ami. Los cepit, damnatus poftea, quod cus Catulli; Am. III, 9. 62. albis equis triumphaflet, et ini

que praedam diuiffet , fed in Calydon, Aetolorum civitas, Oe

ipfo tamen exfilio bene meritus nei, qui pater Meleagri erat

de patria ; quippe Gallos Seno. regia ; Am. III, 6. 37. Met.

nes , qui tum Romam tenebant, VIII, 270, et 525. Calydonia

inopinato opprefsit, et omnem ilregia, Met. XIV, 512. Caly

lis praedam eripuit ; vnde et donius heros, Meleager, Met. VIII, 324. Calydonia hasta ,

Romulus Secundus di&tus eft.

Am. III, 13. 2. Fast. VI, 184. Met. XV,769. Calydonis aper, Her. XX, 101. add. omnino , Caminis positis antra Cyclopum Met. VIII, 272. seqq. matres exufta ; Fast. IV, 473. Calydonides Eueninae, ita legitur, (quamuis locus sit meno Campania, Italiae regio, in qua

dofifimus Met. VIII, 527. nobilissima quomdam vrbs, Ca. Calymne, insula circa Rhodum,

pua, cuius incolae Campani divbi mel praestantissimun ; Art.

&ti funt ; adpellata etiam Cam. II, 81. Met. VIII, 222.

pania Felix, utpote vini et fru

menti fertililima ; Pont. ív, Calypfo , nympha, Oceani et Te

15. 17. thyos filia , quae in Ogygia in Campus, pro aequore , vt ali. fula habitans Vlysem naufra. quando vicissim aequor pro cam. gum hofpitio excepit , et poft po et agro. Campus aquarum, annos aliquot aegre dimisit. Am. Met. I, 315. campus liberioII, 17. 15. Art. II, 129. Pont. ris aquae, Met. I, 41. f. IV, 10. 13

5

Campus

rim

feqq.

Campus Martis, inter vrbem et pe Cancer proximum Geminis for

Tiberim, qui initio ager Tar. dus ; Faft. VI, 727.
quiniorum , post, exactis regi.
bus, Marti confecratus, et inde

Canens, nympha, arte canendi Martius adpellatus est; Vfur.

nobilissima , Pici, Laurentum

regu, vxor, quae , quum ma. patur aliquando latiore significatu , ita, ut quidquid interian

ritum fuum, a Circe in auem cet inter Tiberim , Capitolium,

conuersum, supra modum lugea Quirinalem , et Pincium , ifto

ret , extabuit , et loco ad Tibe. nomine comprehendatur. Írist.

vbi contigerunt ifta , noV, 1. 32.

men suum reliquit. Exftat fab.

Met. XIV,333. feqq. et v. 416. Campi Bistonii ; vi. Biston. Campi Elysii; In Ibin, 175. Canis, iactus in talorum ludo in. vi. Elysius.

feliciffimus. Ita vero dicebatur, Campi Phrygii, Met. XIII, 579.

quum tali omnes surrexissent, vi. Phrygius.

siue recto gradu ftetiffent, et in

pedes ; non autem, vt exifti. Campi Phlegraei, Met. X, 151. marunt aliqui , in dorsum fub. vi. Phlegraeus.

siliissent. Art. II, 206. Canace, Aeoli et Enaretes filia, Canis Erigoneïus , qui a Graecis

quae ex fratre Macareo filium Procyon , a Cicerone Antecanis, concepit, peperitque ; cui vero et vulgo Canicula votatur, ftelpater gladium misit, vt, quem. la lucida in ore canis, quam admodum incesto suo commeruit, poetae Maeram illam effe fabrin eodem vteretur. Trist. II, 384. lantur, quae Erigonen ad loIntegram illius epistolam ad Ma. cum, quo Icarius, ipfius pater, careum habes , inter Heroid. trucidatus atque insépultus ico

cuit , deduxit Faft. v, 723.

Canis Icarius noni Procyon, Canace , vna ex canibus Actaeo

quem modo diximus ; fed canis nis ; Met. III, 217.

maior i. e. fidus illud, quod

XVIII. Kal. Aug. oriens , et Cancellis inferere "pedes, i. e.

in medio coeli centro cum Sole asseribus in circo , quibus sedili

coniunctum, aeftum duplicare altiori vtentes pedes imponere

creditur, inque cuina capite stel. folebant. Salmafius ad cancel los podii refert, quibus proximi

la proteruă, nempe Sirius, como

Spicitur. Confundunt autem co spectabant Nufo et puella; quum,

liquando utriusque canis fabulas qui remotiores a podio sedebant,

auctores; quare Canis maior moscabellis imponerent pédes suos,

do Cephali, modo Icarii fuisse Am. III, 2. 64.

dicitur. Am. II, 16. 4. Nux,

118. Cancer, fignum Zodiaci, ita di.

ctum, quia Sol mense lunio hoc Canis Maenalius , i. e. Arcadi. fignum perambulans paullatim cus, Art. I, 272. Canes Actaeo. incipit a nobis recedere , et cur. nis , Met. III, 206. feqq. su retrogrado ferri, in modum cancri. Brachia cancri; Met. Canes Nisaei , Scylla Phorci fi II, 83. IV, 624. X, 127. 0 lia , quam Circe suis veneficiis

Etipedis fruftra quaeruntur in monstrum commutauit, cuius brachia cancri ; intellige de pars Superior feminae seruauit occafu cosmico, qui fit III. Non. Speciem, sed inferior in caninos Ianuar. quo die Solin XVII. plurimos excreuit rietus. Sed parte Capricorni eft ; Fast. I, Ouidius binas fabulas licentia 313. Sol abit e Geminis , et poetica confundit, atque Scyla Cancri figna rubescunt; quip. lam, Nif, Megarenfium regis,

filiam,

n. XI.

« AnteriorContinua »