Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Attis, vel Attys, patria Phryx , liquem haberet, unde augurum Matris Idaeae Sacerdos , Fast. et magistratuum auspicia diuer. IV, 223. nec vir, nec femi sa erant. Auspicandi, ritus le na , utpote exfeétus ; In Ibin, rat, ut in loco puro ac paten. 457. Cybeleľus Artis , Met. te, nocte media,' coelo non tur. X, 104,

bido nec procelloso, sed sereno, Auctumnus , vi. Autumnus.

placido, ac sudo aere, augur ter

ras orientis Spectans, et in he. Audibam, antique, pro, audie micyclo fedens , templum, circk

bam ; Her. XİV, 36. audibat, lumue , definiret lituo , tum veFast. III, 507.

ro fines atque regiones, qua in

nolarent aues, à dextra et lae. Aventinus , Albanorum rex, Alo ladii filius , ad radices montis

ila in aere defcriberet. Ši lae

ua fuerant auguria, qua parte Auentini, cui nomen etiam de.

eft feptemtrio, felicia pronuntiadiffe fertur, sepultus ; Fast. IV,

bat, fiquidem pars illa prospe. si. Met. XIV, 620.

ra ob' altitudinem existimata ; Auentinus, vnus ex feptem Ro fin dextra, i. e. ad meridiem, mae montibus, vel ab rege A. res parum fausta et non success uentino'; vel ab auibus, quod

Sura videbatur, quia locus ille co se ab Tiberi ferrent aues ;

est depresior. Met. III, 349,et vel ab aduentu hominum , quod

512. Am. III, 2. 51. communę ibi Dianae templum Augurium , Trist. I, 9.51.

Met. ellet, vt nonnulli veterum scri 1,395. XIII, 650. Her.XVII, ptorum coniecerunt, adpellatus ; 234. Fast. IV, 835, conf. Au. olim nemorosus, plurimisque lu.

gur. çis incumbratus. *Fast. I, 551. III, 295, 329, 884. IV,'67. Augustus, C. Caefar Qetauianus, 816. VI, 82, 728.

qui Iulio Caesari succeffit, ima periique

Romani principatum in. Auernus , plur. Auerna , lacus ftituit. Trist. II, 509. eius cle,

Campaniae prope Baias, exitia. ‘mentia, Trist. IV, 4.53. Pont. lis et grauissimi foetoris , Pluto. I, 2. 61. Augusti domus, Ca. ni dicatus , quem limen frue 0 pitolii more colenda ; Pont. ftium inferorum rudis vetuftas III, 1.135. Iupiter arces tem credidit, unde saepius pro lacu perat aetherias, ? - terra sub infernali, vel quibusuis infero, Augusto ; Met. XV, 860. Au. rum locis vsurpari folet. Am. gustus iuuenis ; Fast. IV,676. III, 9.27. Liu.445. Met. XIV, 105. Iuno Auerna , Proferpi. Auguftus, adiect. idem ac Sacer, Met. XIV, 114. Auerna

Sanctus, et consecratus. Nomen lis nympha, Orphne, Met. V,

'ab augere ductum. Augeri au540. Auernae valles, Met. X,

tem hoftiae in Sacris dicebane. tur; quum respergerentur mola

Salfa , 'vel sacrae fierent. Hinc Augur, proprie dicitur , qui ex omnia augusta adpellari auium volátu , cantu, gustatu, confueuerunt , quae specie mam vel cibatu , de futuris pronun gnifica venerabilia essent, et intiabat, superstitione a Tufcis primis ea , quae ad deorum, et accepta ; quae et tanti Romae

imperatorum personas, domos, at. paene nihil belli do

que falta attinerent. Augusti mique aufpicato geri poffe vide dii, Pont. III, 6. 16, augustae Tetur vbi aues, non admissae oracula mentis Met. XV,

Romulus nonnisi trium 145. Sedere augusta grauitate, augurum collegium inftituit ; fed Met. VI, 73. augusti postes, hic numerus deinde auctus. Nec Met.1,562. augustum numen, vero augur in senatum legeba pro Caesare Augusto, Pont. IV, tur , nisi fimul magistratum a. 6. IO. Trist. III, 8. I3. augu

ftum

na ,

51. f.

vero

habita ,

ellent.

crum

9

ftum caput, Met. XV, 869. augustae aures, Pont.1, 2.117. augustae fores, Trist. III, 1. 40. augustum forum, pro fogo Augufti, quod anguftum qui. dem, sed tamen pulcherrimum erat, adeo ut inter quatuor maxime admiranda Vrbis opera recenferetur ; Pont. IV, 5, et IV, 15. 16. Fast. V, 552. augusta loca ; Trist. I, 1.71. Fast. I, 609.locus nullus templis auguftior, Trift. II, 287. A uguIta Iulia , Fast. 1, 536. Augustus menfis , qui antea Sextilis dicebatur, quia sextus erat a Martio, qui sub Romulo an. num aperuit ; Augusti nomen fortitus eft,quia Octauianus Auguftus primo hoc mense consula. tum inierat , itemque tres triumphos intulerat in vrbem, et beliis etiam ciuilibus finem fece

Tat. Fast. V, 147.
Auis Iunonia, pauo, Art. 1,627.

auis noctis, Nyctimene seu no. Etua , Met. II, 564. aues Palatinae, vultures duodecim, quos Romulus, facto augurio, in monte Palatino conspexit, quum Remus ad inaugurandum in Auen. tinum concefilet , atque fratres ifti a diis comperire vellent, vo jer populo Romano imperare de

beat. Fast. V, 152. Aulis, Tanagraeorum pagus in oz ra Boeotiae, portum capaciffimum habens, in quo claffis Graecorum in Troiam coniurantium conuenit ; Met. XII, 10. In I.

620. Aulis Euboica ; quia Chalcidi Euboeae oppofita ad Euripum , vbi fretum illud anguftiflimum eft , et aliquando aggere iunctum ; Met. XIII, 182. Caeterum ex eo naues difficilius egrediuntur , noto flante

cumprimis ; Her. XIII, 3. Aureus aries, et Aurea ouis,

vi. Aries. Aureus Pactolus, vi. Pactolus. Aureus deus, Aesculapius, A.

pollinis filius , in serpente la. iens, Met. XV, 669. I. aurea

dea, aureum Dianae fimula.

Her. XII, 70. aurea Phoebe , luna , Met. II, 723. Venus aurea , Her. XVI, 35. aurea Aeneae genetrix,eadem, Met. XV, 761. f. aurea coro na, Ariadnea illa , nouem ftel. lis micans in coelo , Fast. III, 516. aurea Roma, diues, et auro abundans, Art. III, 113. Aurea aetas, mundi ; Met. I, 89. XV, 96. Liu. 343. aurea

faecula , Art. II, 277. Aurifer Tagus, vi. Tagus. Aurifera aqua, pro Pactolo. In

Ibin, 301. conf. Achaeus.
Auriga currus paterni, Phaëthon,

Met. II, 327
Aurigena, Perseus, louis, per ina.

brem aureum in gremium Dam
naës delapfi, filius, Met. V,

250. Aurora, Hyperionis ac Thiae, vel,

ut alii contendunt, Titants ac Terrae , filia , Tithoni coniux , Astraei autem, Cephali, Orio

et forte aliorum plurium amica ; Her. XV, 87. purpurea, Met. III, 184. rubescit, Met. III, 600. eius crocei capilli, Am. 11, 4.43. eius ignes Lucifer euocat, Met.IV,628. f. Her. XVIII, 112. et ales vigil cristati oris , i. e. gallus ,

Met. XI, 497. f.
Aurum fatale, monile aureum,

quod Minerua Harmoniae, trim Polynices Eriphylae, et Alcmaeon denique Alphesiboeae , vel Arsio noae , vxori fuae , dedit , daturus quoque illud nouae coniugi Callirrhoae , nisi ob id ipsum a Phegei filiis fuiffet interfectus ; Met. IX, 411. aurum pluuiùm, Iupiter, qui hac Specie in gremium Danaes delapsus Perseum genuit; Met. IV,610, aurum Amazonium,Her.XXI, 119. aurum Thermodontia

cum, Met. IX, 189. Auson, Vladis et Circes, vel, vt alii referunt, Vlysis et Calypsas filius , a qué Aufones , vel suo

runci,

nis

bin ,

ratius,

runci, antiquisimi Italiae po Aufter, ventus meridialis, cali. puli nomen ceperunt. Hinc dus et humidus; adopertus nuAusonis ora, i.e. Aufonia, vel bibus, Faft. II, 71. aquaticus, Italia, Fast. II, 94.

Met. II, 853. nubilus, Pont. Ausonius dux, Tiberius, qui au

II, I. 26. pluuius, Met. 1, 66. Spicio Augusti exercitui praee.

tepidus , Art. III, 174. praerat, Trift. II, 171. Ausonius

frigidus, Pont. IV,12.35. vimiles, Pont. I, 2. 84. Auso

ctus Aquilonibus , Met. V,

285. inībrifer, Met.XIII,725. nius Pelorus, promontorium Si. ciliae , Italiae obiectum, Met.

Quumprimum Eurus fuerit V, 350. Aufonii fines, Trist.

mutatus in austros, Met. VII,

659. seq. 1, 2. 92. montes, Fast. I, 542. portus, Met. XIII, 708. viri, Australis polus, qui Graeco nomi. Fait. IV, 266. mores , Pont. ne Antarcticus ; Met. II, 131. IV, 14.38. Ausonia gens, Met. f. australes nimbi; Pont. IV, XV, 647. humus, Fast. V,658. 4. I. lingua, Trist. V, 7. 61. Ausonia lyra carmina ferit Ho

Autolycus , Mercurii filius, auus Trist. IV, 10. 50. Ka

maternus' vlysis , proxima Par. lendae Aufoniae, Fast. I, 55.

nali loca furtis suis infestans. Ausoniae matres, Ausoniaeque

Met. X, 313. nurus ; Liu. 204. add. Fait. 1, Automedon, Dioris filius ex in. 619. Trist. II, 23. Naïdes Au

Sula Scyro , Achillis auriga, et foniae, Met. XIV, 786. Au.

poftea armiger Pyrrhi ; Art. I, soniae terrae, Met. XIV, 320.

5. II, 738. Trift. V, 6. 10. Maenades Ausoniae, Fast. VI, 504. Ausonium imperium, Autonoe, Cadmi et Harmoniae Pont. II, 2.72. Aufonium ius, filia, Ariftaei coniux, AltacoTrist. II, 199. litus, Met. XIV, nis mater; Met. III, 720. Au. 76. f.

tonoës soror, Semele, Bacchi Ausonia, omnis Italia , quae A.

mater ; In Ibin, 473. pennino finitur ; Trist. I, 3. 6. Autonoeïus heros, Actaeon, Met. II, 575. V, 5. 40. Fast. IV, III, 198. conf. Autonoe, et A. 290.

Etaeon. Auspicium , pro imperio ac pote Autumnus, vel auctumnus, quar, ftate, inprimis quidem militari.

ta pars anni , ab augmento vel Hinc, auspiciis alicuius in ar.

accessione frugum dicta dat ma'ire ; Her. III, 136. aufpi

poma, Rem. 187. add. Met.I, ciis patris arma mouere; Art. 117. III, 327. IX, 92. XV, I, 191. et vincere ; ibid. v.

209; et alibi. Frondes autu. 192. auspiciis alicuius moe mno frigore tactae, Met. III, nia vrbis cuiusdam obfidere , 729. autumnalia corna, Met. Met. XV, 822. auspiciis ali VIII, 665. XIII, 816. cuius paffos porrigere crines; alludit autem poeta ad morem

Ano angue creatus, Pentheus, veterum, quo captiui tonderi fo

rex Thebanorum, Cadmi, in anlebant. Fást. 1, 645. f. auspi guem conuersi , ex Agaue necium dare alicui, Trist. II, pos ; In Ibin, 536. conf. Pen174.

theus. Auspicium , pro signo vel omine, Auxiliaris coruus , qui M. Valeo

quod obferuanti aufpici offertur, rio Coruino in duello contra Gala ssue illud petitum sit de auibus, lum quemdam adiutor fuit ; fiue de aliis rebus ; auspicium

Fast. Í, 602. carmen auxilia. bonum, Am. I, 12. 28. fauens, re, verba magica ; Met. VII, Pont. III, 1.160. malum, Her.

137. f. XIII, 86. et alibi.

Axenus,

21.

Axenus, ab antiquis Pontus ille! V, 3. 37. Baccha concita a

di&tus, quem deinde Euxinum deo Ogygio, į. e. Baccho; Her. adpellarunt ; Trift. IV, 4. 56. X, 48. Aonia concita Baccha

deo, Art. 1, 312. Baccha thyrAxis Boreus, i. e. septemtrions so concita, Art. III, 710. Baca

lis, a Borea, qui eft Aquilo, chiae Ilmariae, Met. IX, 641. Trift. IV, 8. 41. axe sub He

Bacchae Latiae, Fast. VI, 507. fperio funt pafcua Solis equo Threcia Bacche, Am. I, 14. rum ; Met. IV, 214. Scythia fub axe Lycaonia , ita dicta ab urfa maiore , in quam Calli.

Bacchantum ritu circuire aras, fto , Lycaonis filia, creditur con-, Met. VII, 258. Cithaeron baca uerfa effe. Trist. III, 2. 2. chantum voce fonat, Met. III,

702. feq. conf. Bacchae. Bacchei vlulatus , Met. XI, 17.

Baccheia facra, Met. III, 691.
B.

Bacchia facra, Met. III, 518.
Bacchia serta, hederae, Trift.

1, 7. 2.
Babylon , vrbs maxima ad Eu-
phratem fluuium , et quom-

Bacchiadae , genus suum ducen. dam totius Chaldaeae caput, se

tes a Bacchio, Dionyfi filio,

vel a Corinthiorum rege quinto, des imperii Assyriorum, quo sub

qui Bacchis vocabatur ; hi per uerfo Nabonassar nouam ibi Monarchiam fundauit. Pont. II,

200. fere annos Corinthi tyran.

nidem exercuerunt , expulsi as4. 27.

tem a Cypselo Syracusas condi. Babylonia Dercetis , vel Derce

derunt. Met. V, 407. to ; vi. Derceto.

Bacchis, eadem quae Baccha, vel Babylonia Thisbe ; vi. Thisbe. Bacche ; Trift. IV, 1. 41. Babylonius Euphrates , vi. Eu- Bacchus, Touis ex Semele filius, phrates.

vini atque zythi inuentor ; quam. Bacca Mineruae , fructus oliuae,

quam Diodorus tres diuerso qui.

dem tempore fuifle Bacchos tra. quae olim Palladi facra erat;

dit, Thebanum, Indicum , et Met. VIII,664. VI, 81. XIII, 653. Art. II, 518.

Allyrium ; aliique plures etiam

eiufdem nominis connumerant. Bacchae, di&tae funt mulieres,

Bis autem genitus vocatur , quae Bacchum in expeditione quia , quum periret Semele , los Indica comitatae funt. VO uis tonitru et fulmine exanima. cantur etiam Maenades, árò ta , pater puerum nondum ma.

turum defunétae vtero exemit 78 pecivasco, a furendo ; Baffarides, a bassari , i. e. veftis

femorique suo adsuit, non nisl

completo partus tempore edendum. genere, e vulpecularum vel hin. nulorum pellibus confecto, quo

Preum eum Ino, matertera ipfius,

aliquamdiu clam enutriuisset, Liber pater ad talos usque de. misso vtebatur; nec non Thya

nymphis traditus eft educandus. des, a qua, impetu feror, ruo.

Poft haec cum exercitu non vi

rorum modo , sed et mulierum, Sacrificare illae autem Baccho omnem paene terrarum orbem consueuerunt alternis annis in luftrasse dicitur , impius et inim Parnasso , monte Boeotiae ; et ftis hominibus atrocissime puni. anno quoque tertio ad Cithaero tis. Ab antiquis , fecus atque nem montem, vbi cateruatim hodie fit, inter deos formosos ree cum thyrsis conuenerunt, et Bac. fertur, pingiturque tenero ac de. chi orgia magno cum vlulatu licato vultu, crinibus more puel. celebrarunt. Met.IV,25. Trist. larum collectis et pendentibus ,

itema

[ocr errors]

ܕ

itemque vitium frondibus et ve funda iaciendis peritia ; Meto uis coronatus. Nonnulli aureis II, 728. cornibus frontem eius insigniunt, Balista , vel Ballista, a bónco, quia mitra Bacchi , vt ait Lucianus , cornuta erat. Her. VI,

iacio, machina militaris, qua 11$. Am. I, 2. 47. I, 14, 32.

lapides et saxa ingentis ponderis Fast. III, 481, 482, 497, et

et magnitudinis emittebantur ad 772. Met. III, 421. Bacchus concutiendos muros. Trist. I, 2. tener, Am. III, 2. 53. racemi. 48. fer , Met. XV, 413. racemi. Barbaria, Barbarorum regio; Trist. feros hedera redimitus capil.

V, 12. 55. Barbariem tamen los , Faft. VI, 483. corymbi dicit, Trist. III, 14. 30; ifi, fer, Fast. 1,393. hedera ei gra

to: 4. et alibi. tissima, et quare ? Fait. III, 767. Bacchi munus , vinum, Barbarus, qui diuerso sermonis gequid efficiat ? Rem.803. Bac nere vtens in populo non intelliChus amat flores, Fast. V, 345. gitur, Trift. V, 19. 37. facra Bacchus insignis cornu, Art.

barbariora, Pont. Mi, 2. 78. III, 348. accedant capiti cor scripta barbariora, Trift. V, nua, Bacchus eris; Her.XV,

1. 72: 24. Gnosida Bacchus ama

Barbitos , citharae genus, grauiouit , i. e. Ariadnen, Her.XV,

rem edens fonum, et , Ñ vera 25. add. Art. I, 556; et Fast.

tradunt veteres , ab Anacreonte III, 459. seqq. a Baccho mel

inuentum ; ponitur pro carmine la reperta ferunt ; quamquam alii , Macrim, Ariftaei filiam,

lyrico, 'Hér. XV, 8. nutricem eius, labra ipfius vix Basis, béois, fuftentaculum; fundum editi melle perunxise, con damentum , cui quid innititur, teftentur ; Fast. III, 737. Bac

Pont. III, 2. $2. chus Edonus, diétus ab Edonis Thraciae populis , qui ab E

Baffus clarus Tambo, idem , ut dono fratre Mygdonis" adpellati videtur , poeta; ad quem

ProSunt. Alia eius cognomina di. pertius L. I. 4. elegiam scripsit. uerfa vide , Met. IV, 11. seqq. Alii tamen Battum nominant.

Trist. IV, IO: 47.
Baccifera Pallas, pro oliua, quae
Palladi sacra, Am. II, 16.8.

Bafternae, vel Bastarnae , gens

Germanica, Peucinis, qui in hoBactrius Halcyoneus, pro quo a. dierna Podolia , et Alanis, qui lii Barlaeus, Alconaeus etc.

in Lithuania censentur , finiti. Met. V, 135.

mi ; Trist. Il, 198. Bagous, pro Spadone, Perfice; Bato, dux Pannoniorum , quem Am. II, 2. I.

missusein Illyricum Tiberius, et

Germanico coniunctus, variis Baiae , oppidum Campaniae iuxta finum Lucrinum, a Baia, V.

praeliis attritum cum filio cepit,

et in triumphum egit. Pont. 11, bulles socio , illic sepulto, adpel I. 46. latum, in cuius agro aquae calidae, quum ad voluptatem, tum Battiades, Callimachus poeta, Cyad morbos sanandos adcommoda renaeus, Batti cuiusdam, quo tilimae. Art. I, 255.

nomine plures fuerunt apud Cy

renaeos, a primo Cyrenarum conBalaena , bellua marina , quae et ditore Batto adpellati , filius ; cetus. Met. II, 9.

Am. I, 15. 13. Trift. II, 367.

V, s. 38. In Ibin, 55. Balearica funda, di&ta a Balearibus, cuius gentis admiranda Battis, amica Philetae, poetae lo fuit in plumbo , aut lapidibus legiasi, ex infula oriundi ,

quem

« AnteriorContinua »