Imatges de pàgina
PDF
EPUB

quem corpore" tam tenui fuisse. Bellua Inda , elephas, Trift. IV, ferunt, vt necesse esset, plum. 6. 8. bellua vasta, lupus,Met. bum ei adhibere, ventorum

XI, 366. fiatu raperetur ; Trist. I, 6. 2. Pont. III, 1. 58.

Bellum Giganteum, Trift. II,

71. bello habilis aetas, in ca. Battus , rex Melitae insulae , in stris Venereis scilicet ; Am. I, freto Libyco sitae ; Fast. III, 9. 3. 575.

Belus Prifcus, rex Aegypti, Da. Battus, pastor Pylius, a Mercu. nai et Aegypti pater , diuersus

rio in dem indicem conuer. a Belo, quem vulgo Iuniorem , fus, quod contra fidem datam et Didonis patrem nominant. furtum eius prodere instituerat. Exft. fab. Met. II, 685. legg. Berecynthia, mater deum, dicta In Ibin, 588.

4 Berecyntho, monte Phrygiae ,

in quo prisco ritu colebatur, Baucis , anus paupercula, Phile

Fast. IV, 355. monis coniux, à loue et Mer. curio , quos hofpitio exceperat,

Berecynthiades venator, quis ? in arborem conuerfa ; Exft. fab.

non liquet. Nonnulli Atyn hic Met. VIII, 631. Seqq.

adpellant, quem amauit Cybele ;

alii Atyn, Croesi filium, hic lao Belates Pellaeus, Lapitha , qui tere autumant , ab Adrasto coin Pirithoi nuptiis Amycum cen.

mite per errorem, dum aprum taurum interemit ; Met. XII, petit, hafta transfixum.

Sed 255.

obscura et incerta omnia : quum

hic potius quaerendus effe vie Belides, patron. femin. Danai ,

deatur alius , qui casu arboris qui fuit Beli filius, quinquagin

pineae sit occisus; sed quem frua ta filiae, quae patrueles, mari.

Stra iam in antiquiorum monu tos fuos , prima nuptiarum no. mentis quaerimus.

In Ibin, Ete occiderunt, et hinc apud

510. inferos damnatae sunt, vt dolium quoddam pertusum aqua Berecynthius heros, Midas Phry. impleant , ex quo tamen tantum gius, vel quod filius effet deae perpetuo efluit, quantum illae Berecynthiae , vt quidem tradi. possunt infundere. Art. I, 74. derunt aliqui'; vel quod Bere. Met. IV, 462. X, 44. Trit. cyntho , Phrygiae oppido, impe. III, 1. 62. In Ibin, 179, et raret. Met. XI, 106. 358. conf. Danai Porticus.

Beroë, anus Epidauria, et SemeBellatrix diua, Minerua , Trift. les nutrix , cuius fpeciem Iuno

I, s. 76. _bellatrix Minerua , induit. Met. III, 278.
Met. VIII, 264. bellatrix Row
ma, Trist. II, 321.

Besli , populus Thraciae, non pro

cul à Ponto, ferus et latrociniis Bellerophon , vi. Chimaera ; et Suetus ; Trist. III, 10. 5. IV, Aleïa arua.

1. 67. Bellicus deus, Quirinus, ab hac

Bianor, centaurus in Pirithoi nha sta, quae apud Sabinos Curis,

ptiis a Theseo occifus ; Met. vel vi alii putant, quiris dici

XII, 345. tur nomen adeptus ; Faft. II, 478. Bellica dea , Minerua , Bibere verba auribus, Trist. IIT, Met. II, 752. Bellica Pallas, 5. 14. bibere frusta meri, Met. V, 46. Bellica virgo, Mi. glacie videlicet concreti. Trist. nerua, Met. IV, 753.

111, 10. 24. bibere pocula Le

thes, i. e. fluuii apud inferos, Bellona, dea bellića, Martis foror; obliuionem rerum omnium indosa Met. V, 155. Faft. VI, 201. centis ; Trift. IV, 1. 47, bibeP. Ouid. Naf. Opera. Tom. IV.

[ocr errors]

re

nus.

terra,

[ocr errors]

se Aonium fontem , poëtam Binominis Ister, ut quis etiam
agere, et carmina pangere; Pont. Danubius vocatur , Pont. I, 8.
IV, 2. 47. 'Gratius ex ipso II. conf. Danubius.
fonte bibuntur aquae ; Pont.
III, 5. 18.

Bipennifer Arcas, vi. Arcas. Biceps Ianus ; Fast. I, 65. vi. Bipennifer Lycurgus, vi. Lycur. lanus.

gus. Biceps Parnaffus ; Met. II,221.

Bifaltis, filia Bifalti, qui Sole ac conf. Parnassus.

Terra genitus Bifaltiae ciuitati

et loco in Macedonia nomen deBicorniger, Bacchus; Her XIII, dit, a Neptuno , in arietis pe33.

ciem conuerfo, vitiata ; Met.

VI, 117.
Bicornes Fauni, agrorum et fil-

uarum dii, satyri ; Her. IV, Biston, Martis et Callirhoës filius,
49.

Bistoniae urbis in Thracia con

ditor. Hinc Bistonis ora Bicornis

Faunus, qui et Pan creditus, Faft. II, 268. conf. Fau.

adiectiue, pro Biftonia,vel Thran cia, Her. XVI, 344. Bistonis

Pont. I, 9. 54. BistoBicornis Granicus, fluuius. Flu nius equus, Pont. I, 2. 112.

uii autem a poetis bicornes ad. Biftonii viri, Met. XIII, 430. pellari folent. Met.XI, 763. vi. Bistonii campi, Trift. 1, 10. Granicus.

23. Bistoniae aquae, ibid. v. Biformis Ianus ; Faft. 1, 89. vi.

48. add. Her. 11, 90. Bistoniac

fariffae, Pont. I, 3. 59. Bifto. Ianus.

niae Mineruae templum , ita Biformis Nessus, centaurus, Met.

dictae, quia Minerua praeerat IX, 121. conf. Neffus.

militiae , cuius peritia Thraces

maxime gloriabantur. Videtur Biformis Odites centaurus in

autem Naso refpicere so. iunePirithoi nuptiis a Mopso traie. nes illos, qui in urbe Siri, dein. Etus, Met. XII, 457.

ceps Heraclea di&ta, Mineruae Biformis pater, Chiron centar

fimulacrum amplexia Metapon. rus, Met. II, 664.

tinis, sociisque eorumdem, truci.

dati sunt, (vi. Iuftin, XX. 2.) Bimaris Corinthus, in Isthmo in In Ibin, 381.

ter duo maria fita ; Met. V,
407. rui. Corinthus. Ephyrė Bithynis Melie, vi. Melie.
bimaris , antiquum Corinthi non Boebe , yrbs Theffaliae, pro Boe-

Her. XII, 27. vi. Ephy beide lacu, ad quem fita eft ,
re. Isthmus bimaris , qui est Met. VII, 231.
inter mare Aegeum et Ionium,
prope Corinthum ; Met. VI,419. Boeota tellus , pro Boeotia , quas

eft regio inter Achaiam, Thef. Bimater folus, Bacchus , Met. saliam, et Euripum, nomen adea IV, 12. conf. Bacchus.

pta, ut nonnulli volunt , bo

ue , cuius ductu Cadmus peruer Bimembres, absolute, Centauri ; nit ad eum locum, ubi deinceps

Met. XII, 494. XV,283. add. Thebas Boeotias condidit. Met.
Her. IX, 99.

XII, 9. Boeotia, Met.II,239.
Binominis Ascanius, Met. XIV,

moenia Boeotia , Met.III, 13. 609. conf. Afcanius.

Boeotus Orion, a patria, v8

nonnulli opinantur , ita dictus, Binominis Irus, vtpote qui ex Fast. V, 493. conf. Orion.

famulatu tantum Irus, 'a ma-
tre autem Arnaeus quoque di.

Bona Diua , Fast. V, 148. Art.
Etus eft. In Ibin, 419

III, 637. vi. Bona Dea.

Bong

[ocr errors]
[ocr errors]

men ,

[ocr errors][ocr errors]

Bona Dea, quae et Fauna et Fa ropam in Cretam infulam trans

tua vocata eft, Fauni, regis uexerat ; Faft. V, 616.
Aboriginum Soror pariter et v.
xor, quae tanta pudicitia fuif: Bos, quem paffa eft Solis fi..

lia, Pasiphaë, Asterii MinotasSe dicitur , vt, quoad vixerit ,

ri mater; Met. IX, 739.
mas nullus praeter virum eam
viderit , nec audierit illius no. Bos forda, i. e. grauida seu prac.
men ; unde , pofteaquam conse. gnans ; Faft. IV, 630.
crata eft a viro, mulieres no.

Bos, vi. etiam, Boues.
Etu in operto ei sacra fecerunt.
Art. III, 244.

Bosporus, Cimmerius, qui eft in

introitu Maeotidis paludis ; atBootes, alio nomine Arctophylax,

que adeo diuersus ili Thracio, et Lat. Bubulcus , fidus coele

qui eft iuxta Byzantium. No. ste, iuxta vrfam maiorem ; Met.

men ipfum defignat maris anguo VIII, 206. X, 447. II, 176.

ftiam, quam vel_hos traiicere Fast. III, 405. V,733. Comes Bootae Orion, Art. II, 55.

polit natando ; Trift. III, 4. 49. Bosporium mare, Bofpo.

rus Thracius ; Trift. II, 298. Boreas , qui et Aquilo, ventus ab Hyperboreis montibus flans, Boues Erytheidae, ex infula E. a nonnullis Aftraei et Aurorae, rythea, quae hodie nusquam comab aliis autem Strymonis filius paret, olim vero media fuit in. fuisse perhibetur. Addunt poem ter Gades et continentem ; nifi tae, cum non modo Hyacinthum magis placeat, insulas Gadibus puerum amaffe ; fed et Orithy adiectas omnes vno Erytheae noiam, quum a patre nequidquam mine fuisle nuncupatas. in matrimonii societatem poftas autem Geryon regnaffe dicitur lasset, vi rapuile, et ex Dar. cuius boues Hercules abegit.Fast. dani equabus 12. velociffimos e I, 543. quos fúfcepiffe. Am. 1, 6. 53. Art. II, 162. Boreas gelidus, Boues Iberi, Met. XV, 12. SarAm. II, 11. 10. horrifer, Met.

matici, Írist. III, 1o. 34. I, 65. XV, 471. praeceps, Boues Martis, vi. Aënipedes. Met. II, 185. furens ; Nux, 102. conf. Aquilo.

Boues Ortygiae, a Mercurio sur.

reptae Apollini , qui in Delo, Boreus axis, vi. Axis.

quae Ortygia nonnumquam ad

pellatur, natus eft : quamquam Borysthenius amnis, fluuius Scy. Homerus Apollinem in Delo,

thiae , poft Iftrum omnium ma. Dianam vero in Ortygia natam ximus, in cuius oftio ingens vis prodiderit, et adeo Delon Orty: Salis sponte nafcitur. Pont. IV, giae diversam facere videatur. 10. 53

Fast. V, 692. Bos Agenoreus, Fast. VI, 712. Boues sacri, forte quia facrifi. vi. Agenor.

cius adhibentur, Alii tamen Bos ex homine , ex boue facta

non, sacrorumque, Sed facra. dea, lo Inachi filia , Her.

tumque Melan etc. legunt. XIV, 86. Fast. V, 620. bos

Fast. IV, 476. formofa, eadem , Met. I, Bouillae, oppidum in Latio, pro1612.

pe Romam, unde Bouillae fub. Bos, tyranno Siculo donatus

urbanae dicuntur. Aiunt ve datus Phalaridi a Perillo ; Trist.

ro, taurum aliquando in AlbaIII, 11. 41.

no monte iam consecratum, ab.

ara aufugiffe , atque deprehenBos, Iupiter, in deum de boue fum in hoc vico nomini occasioversus, poftcaquam fcilicet Ex nem praebuiffe ; Fast, III, 667.

Bracca

1

cornum

nuptiali interemtus; Met. IV,

107. Bruma , proprie dies Solftitii hie. malis , quo sol ingreditur Capri.

ufurpatur pro hieme ; Trist. IV, 7. 1. V, 10,8. Faft. 1,163. Pont. IV, 13. 40. Brumae mifcebitur aestas , in I

bin, 37. Brumale fidus, pro tempore hie. mali ; Pont. II, 4. 25. bruma.

le tempus ; Am. III, 6.95. Brutus , cui infcriptae quaedam ex Ponto epistolae, quis fuerit, non liquet. Nam duorum pere cufforum Caesaris, qui ambo In nië Bruti fuerunt, nulli filii ab antiquis memorantur ; Pont. I, I. 3, et 24. III, 9. I. IV, 6.

I.

Bracca Perfica, femoralia , feu

veftimentum, quo femora teguntur, barbarorum proprium , et maxime earum gentium, quae in frigidioribus regionibus habi. tabant, v. g. Scytharum, e quibus Perfae orti sunt. Trist. V, 10, 34. laxis arcere frigora braccis , Trist. V, 7. 49. braccae sutae , Trift. III, 10. 19, braccata turba Getarum; Trift.

IV, 6. 47. Brachia Dalmatiae quieti sub

dita , i. e. reddita , vt intelligatur Dalmatia pacata , Pont.

II, 2. 77. feq. Brachia duo ferrea , vno nodo

vincta, yt, aequali spatio di. ftantibus illis, altera pars stet, altera orbem ducat ; Circini periphrafis, quem Talus inuenit ;

Met. VIII, 247.
Breuis Dia , insula Naxos , Art.

I, 528.
Briareus gigas centimanus ,
Falt. II1, 805.

conf. Aegeon. Briseis, Hippodamia, a patre Bri.

se ita nominata , puella Lyrne. fia , capta ab Achille , et postea ab Agamemnone huic erepta ; unde implacabile diffidium inter vtrumque ortum eft. Her. XX,69. Art. II,713. III, 189.

Rem. 777, et 783. Britanni, populi infulae, quae in

oceano Septemtrionali a Britone : rege adpellata eft. Am. II, 16.

39. Met. XV, 752. Bromius, cognomen Bacchi,

ano rs Bróuery, à fremendo; quia in natiuitate eius tonitrua

audita funt. Met. IV, II. Bromus centaurus a Caeneo in

Pirithoi nuptiis interfe&tus; Met.

XII, 459. Brontes, Cyclops

mero, qui loui fulmina cudunt, distus από της βροντής

tonitru. Fast. IV, 288. Broteas, caestibus clarus et in

uictus, in Persei conuiuio

[ocr errors]

Brutus (L. Iunius) ftulti sapiens

imitator , h. e. ut ait Liuius, de industria fačtus ad imitationem ftultitiae,

qui Targuinios ex vrbe eiecit ; Faft. II, 717. Brutus (D. Iunius) qui 60. Gal. laecorum millia , qui Lufitanis auxilio venerant, afpero ac dif ficili bello oppressit, et ex iis Cala laici cognomen retulit, Faft. VI,

461. Bubasides , patronym. Bubalus

quomdam Cariae regio ; Met. IX, 643. Bubastis fancta, Ifidis fuisse co

mes videtur, et aliquando pro ipfa Ifide dicitur. Herodotus eamdem efle , ac Dianam, exiftimauit. Bubaftis, vel Bubaftus etiam vrbs fuit Aegypti 'inferioris , vbi Ifis colebatur rea

ligiofifime. Met. IX, 690. Bubo, auis tristis et dira, loca de.

serta ac fere inaccella incolens , cantu ét stridore querulo suo, vt poetae nugantur , dira, et for. midolosa quaeque portendens ; quare etiam, ubi vox eius alia dita , Romae propofito praemio perquiri , capi, comburi, cine. tesque iftius in Tiberim dispera gi sueuerunt. Bubo profanus, Met. VI, 431. nodturnus

In

[ocr errors]
[ocr errors]

ex eorum nu.

In Ibin, 225. raucus , Am. I, xi tibia, i. e. Graecanica, quae 12. 19. funereus, Met. X,453. in longum ducta erat, Met. XII, Stygius, Met. XV, 791.

158. buxum Phrygium, tibia

buxea incurua,(---: Bucera armenta, boues, a pés,

quam nofter

Met. XIII. 633. tibiam adunco bos, et aegas, cornu. Met. VI, cornu adpellat,) Pont. I, 1. 45. 395.

terebratum per rara foramiBucolicis modis ludere, carmi.

na buxum, Fast. VI, 697.

Adhibebatur etiam in Bacchi fa. na pastoricia, vel de amoribus paftorum fcribere ; de Virgilio

cris longo foramine buxus dicitur, Trist. II, 538.

i. e. tibia longa, et multis fo

raminibus distincta : Met. IV, Bulbus, pro quauis herba , exci 134. Vfurpatur denique pro petandae Veneri idonea ; Art. II,

Etine buxeo ; detonlos crines 422. Rem. 797. Med. 63. depectere buxo, i. e. crines non

penitus abrafos, sed ornatus gran Buris, Gr. Bura, vrbs Achaine tia , ac nic luxurient, extrema

proprie dictae , ad finum Corin. sui parte detonfos. Fast. VI, thiacum fita, olim florentilima, 229.

fed deinde maris hauftu absor- Byblis, Mileti et Cyanees, mely pta ; Met. XV, 293.

ut alii volunt, Eidotheae filia, Busiris, Neptuni filius ex Lybia quae, quum Caunum fratrem

Epaphi filia , Aegyptiorum ty deperiret, et concubitu illius porannus, quo tempore Danaus Ar. tiri non poffet, laqueo fibi ipfa giuis imperauit, qui, quum diis gulam fregit ; Art. I, 283. In Juis hofpites immolare soleret,

Ibin, 359. quamquam ipse Naatque Herculi , in Aegyptum de

so aliter rem narrat, atque Bylato, eafdem pararet infidias,

blida , confumtam lacrimis , 4 ab hoc superatus et interfectus

Naidibuis in fontem effe versam eft. Her. IX, 69. Art. I, 649.

fabulatur. Met. IX, 452. seqq. Met. IX, 182. I. Trist.III, 11. Byzantia litora, a Byzantio, ur. 39. Pont. III, 6. 41.

be Thraciae ; quae deinceps Cone Bustum miserabile nati, Tereus,

ftantinopolis dicta ; Trist. I, 10.

31. qui filium Itym comederat, Met. VI, 665. bustum dirum, Poo lyxenae iamiam immolandae ,

C. Met. XIII, 452, in thalamos, busta sua feruntur Danai generi, Her: XIV, 31. conf. Be Cacuminare aures, acutar reda

dere , faftigiare, Met. III, 88. busta Thrafylli ; In Ibin,

195. 333.

Cacus, monstrum hominis, et Vut. Butes, Pallantis filius , ab Athe

cani filius, qui in Auentina filo niensibus auxilii petendi gratia na habitans terrorem omnibus ad teacum misus; Met. VII, iniecit, usque dum ab Hercule, 500.

cui vaccas aliquot furatus fueButhrotos, urbs Thesprotiorum in

rat, opprimeretur; Faft. I, 551. Epiro ; Met. XIII, 721.

seqq. V, 648. VI, 82. In I.

bin, 492. Buxum, vel buxus, arbor, Art.

Cadmeis, Ino, Cadmi filia, Faft. III, 691. pro tibia buxea, seu

VI, 553. vi. Ino. fistula, cuiusmodi in Sacris Cy. beles vfurpari confueuit, hinc , Cadmeis, Semele , Cadmi et Har. murmur buxi inflati , Met. moniae filia, Met. III, 287. XIV, 537. longa multifori bu. vi. Semele.

C 3

Cadmeis

« AnteriorContinua »