Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Helice ; altera vero Minor item. Arestorides Argus, i. e. Aresto. que Cynosura dicitur ; et hanc ris filius, Met. L 624. conf. Are quidem Phoenicęs, illam Graeci

gus. nautae obferuare confueuerunt. Arctos aequoris expers , quia

Arethusa, Nerei ac, Doridis filia, numquam mergitur ; Trist. I,

Elidis nympha, et Dianae co2. 29. III, 10. 11. V, 5. 39. mes, Alpheum petulantius ine Met. III, 45. IV, 624. Fast,

Sequentem fugiens in fontem sui III, 107. Met. XIII, 726. f.

nominis conuersa , tum in Ortyinimunis aequoris, Met. XIII,

gian insulam, ac denique in 293. iuncta Aquilonibus, Met.

Siciliam usque deuecta ; vbi Ala II, 132. Her.XVIII, 149. Par. pheus tamen suas aquas cum rhasis Arctos , i. e. Arcadica.

ipfa miscet. Met. V, 496, 573, Arcadia enim dicitur Parrhasia

599, 625. Fast. IV, 423. Sya Parrhasio Lycaonis filio ; Cal

raculae Arethufides, Fast. IV, listo autem , à lunone in vrsam

873. conf. Alpheus. mutata , Lycaonis filia erat. Trist, I, 3. 48. Arctos Maena.

Argentum felix, Caesarum ima. lia, di&ta a Maenalo,

ginibus signatum, atque adeo ,

monte Arcadico ; Fast, II, 192.

quum ipsum per se pretiosum

fit, numen quoque additum haArcitenens, Apollo, Met. VI,

'bens. Pont. I1, 8. 5. 265.

Argestes, ventus flans ab occafu Arcturus ,, ftella in signo Bootae folftitiali , sed occidentali latere

poft caudam maioris ursae , di septemtrionis, ideoque frigidus. Etus áo this as ágxio spas,

Faft. V, 161. Eius ortus et occafus futuras Argeum Tibur, q Tiburto Am. tempestates portendere creditur. phiarai filio, qui Argiuus erat, Pont. II, 7. 58.

conditum ; Am, III, 6. 46. Arcus Apollinis , Her. VIII, 83, Argo, nauis , qua Iafon cum. $4.

Cupidinis, Am.I,11.11. ignes fociis Thessalis Colchos nauiga. arcusque Cupidinis arma, Am.

uit ; Trilt. II, 439. Her. V, I, 15. 27. arcus deae, Dianae,

65. Am. II, 11.6. Argo Ma. Fast. II, 157. arcus Geticus, gnetis, i. e. Magnesia. Magne. Pont. III, 5.45.

arcus Hae

lii autem habitabant in regione monius , pro Sagittario, quem Theffaliae annexa. Her. XII, aliqui centaurum Chironem, Ae

9. monium, i. e. Thessalum, elle tradiderunt Met. II, 81.

Argolicus Orestes, i. e. Argiuus ; cus Herculei , Met. XII, 309.

Trist. I, 9.27. Argolici duces,

Graeci illi , qui ad Troiam eo Ardea , oppidum quomdam in fi. rant, Met. XII, 627. Argoli.

nibus Latii , Turni et Rutulo. ca claflis , Met. XIII, 659, rum regia, interiecto tempore a

Argolica pellex , , Inachi Tarquinio Superbo obfeffa, Fast.

filia, a Ioue amata ; Met. I, I1, 721, 727, et 749. Eam

726. Argolica Phoronis, Met. tamen, post Turni mortem, igne II, 524. Argolis Alcmene, consumtañ, et in auem sui no Met. IX, 276. conf. Alcmena. minis conuerfam fabulatur no. ster, Met. XIV, 573. seq. Argos , nobilis vrbs et ciuitas A

chaiae, Met.II, 240. Rem. 166. Area , quae pofito de boue no,

Argi, num. plur. Fast. VI, 47. men habet"; forum boarium,

V, 651. Argi ficci, quia ante in cuius medio effigies bouis ae. aduentum Danai , qui primus

rei posita erat. Faft. VI, 478. puteos effodisse dicitur, terra Ar. Areos, centaurus in Pirithoi nu

giuorum arida et fieca fuit.

Am. I, 10. 5. ptiis occifus, Met. XII, 310.

b4

Argus,

ar

Argus, Areftoris filius, centum Arionia lyra , Art, IIT, 326. Aluminibus cinctum caput ha

rionium nomen, Fast. II, 93. bens, atque hinc lús, in vac conf. Arion. cam mutatae custos a Iunong datus Met. I, 624. seq. cen

Aristaeus, Apollinis éx Cyrene fin tum fronte oculos, centum

lius, rex Arcadiae , qui primus ceruice gerebat, Am. III. 4.

apum et mellis usum, nec non 19. add. Art. III, 618. a Mera

alia hominibus perutilia , decurio Touis iuffu fistulae sono

monftrauit, inprimis autem apes consopitur et interficitur ;

ex putrefacto bouis corpore repas Met. 713. feq. oculi vero cau

rare docuit. Fast. I, 363. Pont. dae pauonis à Iunone inse.

IV, 2. 9. conf. Cyrrha. runtur ; ibid. 729. seq. Aristarchus, grammaticus Alea Ariadnaeum sidus , corona , non

xandrinus, Ptolemaei Philome. procul a cauda vrfae , Septem

toris tempore, tam acris iudicii, Stellis illuminata , quam a Ve.

ut, Aeliano referente , Homeri versus non

putaretur, quem ipse nere acceptam Bacchus Ariad. nae, Minois Cretenfium regis fi.

non probassét. Pont. III, 9. 24. liae, et a Theseo dereli&tae, do

Aristides, poeta Milefius, qui Mi. no dedit , poftque_ obitum illius

lefiaca, poema de rebus impudi. in astra retulit. Fast. V, 346. cis scripsit. Trist. II, 413. Aricia , oppidum in via Appią, Aristides , Lyfimachi fil. Athenidistans a Roma ad decimum la.

ensis, qui , quum virtutis causa pidem, ab Hippolyto, Thesei fi. lio, conditum; In hoc Orestes

Sa Iuftus cognominari coepisset,

patria pulsus eft ; Pont. I, 3. oraculo monitus fimulacrum Dia. 71. nae Tauricae confecrauit , cuius Sacerdotium victoria gladiatoria Arma fori , eloquentia , et quaeSeruorum quaeri folebat.

Ad que oratoris dotes, Trist. IV, templum eius nemus erat, quare

10. 18. Aricia nemoralis dicitur, Fast. VI, 59. et 756. add. Fast. III,

Armenius fugax , Liu. 389. Ar

meniae latebrae, Am. II, 14. 91, et 263. Met. XV, 488.

35. Armeniae tigres, Met. Aries aureus, villo fpectabilis VIII, 121. XV, 88. aureo, cuius vellus Iasan Me

Armifer, Mars, Fast. III, 68I. deae ope abstulit; Her. XII,

Armifera dea, Pallas, Liu. 201. Męt. VII, 151, Hic Phry.

22. armifera Minerua, Am., xum per Hellefpontum traiecit Hellen vero in aquis perire pas

II, 6. 35, Met, XIV,475. Fast.

III, 681. et alibi. fus eft , Fast. III, 867. add. Her. XVIII, 144. fit tandem Armiger Iouis , aquila , Met. fidus, primum Zodiaci Signum; XV, 386. Armigera Dianae, Fast. III, 875.

nympha, Met. III, 166. Arion, Methymnaeus seu Lesbius

Armillae Sabinae, quas, quum citharoedus, et poeta lyricus Sabini aureas manu sinistra ge. qui , quum Tarento Corinthum

ftarent, in bello a rege Titis tenderet, et a nautis infidias lapa Romanis illato, Spurii Tarpeii , bi strui videret , petiit, vt ċi.

qui arci Romanae pracerat ,, fin thara paullum canere liceret.

lia virgo proditionis mercedem Ad cuius fonum quum Delphi.

fibi pačta ese fertur, Scutis Sani conuenissent, in mare profia binorum deinde obruta. Am. I, liens ab uno eorum dorso exce

10. 49. f. ptus , et incolumis Taenarum vsque in Laconia vectus eft. Armipotens , Mars , Fast. V, Falt. II, 82. feqq.

559. armipotens pater, idem

Mørs,

[ocr errors]

10.

Mars , Romuli et Remi pater ; As folidus, idem qui et solida li.
Faft. II, 481.

bra antiquis ; Med. 60. Ars feminea, versato fuso stamie Asbolus, vnus ex canibus Actacona torta ducere, Her. XIX,37.

nis, Met. III, 218. seq. ars Romana, bene pugna. Ascalaphus , Acherontis et Orpha re, Fast. III, 103. Ars Apol nes filius , qui Proserpinam alinea, medica, Trist. III, 3. pud inferos septem grana mali

Phoebea , eadem, Fast. *Punici comedisse prodidit , et III, 827. ars Palladis, in tra, proinde in bubonem conuerfus eft. étanda atque nenda lana ; Pont. Met, V, 539, seqq. III, 8. 9. f. artęs Aeaeae, magicae, Am. II, 15. 10. artes

Ascanius, Aeneae filius ex CreuCupidinis furtiuae, Pont. I, sa, Priami regu filia, Her. VII, 4.41. artes Haemoniae, The 77. Met. XIII, 627. binomia Salae vel magicae, Art. II, 99.

nis , quia et Iulus aliquando artes magicae, Am. III, 7. nominatur , Met. XIV, 609. 35.

Asclepius , vi. Aesculapius. Artifex Cous, Apelles pictorum Afcra, vicus Boeotiae ad radices princeps, Pont. IV, 1. 29. Heliconis, Art. I, 28. Pont. IV,

14. 34. Afcraeus, Hesiodus poeArundiferum caput ,

Thybridis ta, Am. I, 15. 11. Art. II, 4. fluuii , Fast. V, 637.

Ascraeae oues, Faft. VI, 14. Arundineum carmen, pastorale ;

Afelli coronati, vi. Coronati a Trist. IV, 1. 12.

felli.

Asia, vna ex tribus orbis terraAruum Mauortis , lucus Marti rum partibus, veteribus co

sacer, in quo vellus aureum, fu. gnitis ; Faft. VI, 420. Trilt. per fago arbore collocatum a I, 2. 78. et alibi. Jeruigili dracone feruabatur. Met. VII, 101. arua Alesa,

Afis terra, i.e. Afana, vel A. vi. Aleia arua.

fiatica, Met. IX, 447. V, 648.

Afius , Hyrtaci filius, interfectus Arx, pro coelo, Met. II, 33. arx ab Idomeneo, Sab. I, 15.

coeli, Faft. V, 41._arx Actaea, i. e. Athenienfis, Pont. IV, 1. Afopiades, Acacus, louis et des 31. Cecropia, Atheniensis ; ginae filius, Afopi nepos ; Met. Cecrops enim primus Atheniens VII, 484. fium rex, Sab. II, 74. Met. VI, 70. arces Echioniae. The.

Afopis, Aegina Afopi filia, conf. banae , Trist. V, 5. 53. Iliaca

Aegina. miffus ab arce puer, Astra. Asopus, fluuius Boeotiae , cuius nax, filius Hectoris , quem v. pater modo Oceanus , modo Ne. lylles ab alta turrę praecipitem ptunus, modo alius dicitur; ex dedit, ne quis regiae ftirpis fue *Cithaerone monte profluens ipfas

peresset ; In Ibin, 498. arces Thebas praeterlabitur, et a lo: Carthaginis , Fast. VI, 45. ar He exuftus effe fingitur, nempe

ces Latiae , Met. XV, 582. ad ingentem aeftum defignanarx Parnassi, pro iugo, vel fa dum, qua hic ftúnius aliquando stigio Parnassi, Met. 1, 467. exficcatus eft. Am. III, 6. 33. ars facra Mineruae, Met. VIII, 250. f. arx Pyracofia, Fast. VI, Affaracus, Trois et Callirrhoés fio 277. arces Tarpeiae, pro Cas lius , Ili frater , Capyos pater, pitolio, in quo Latialis lupiter Anchifae auus ; Met. XI, 756. colebatur, Met.XV,866. Pont. Fast. IV, 33. seq. Aflaracus II, 1, 57. IV, 9, 29,

Phryx, Falt. IV, 943. Affara

[ocr errors]
[ocr errors]

mo

ci nurus, Venus, Fast. IV, ne bellum aduersus Laphithar 123.

mouerent ; Met. XII, 308. Affyrius Lycabas ; vi. Lycabas.

Astypalaea , insula ex earum nu. Affyrium ebur; Am. II, 5.40. mero, quae Cyclades vocantur ;

quam nonnulli Ancaei matrem Astacides , Menalippus, Astaci esse voluerunt. Art. II, 82. Afilius, cuius caput, ab Amphia

stypaleïa regna, Met. VII. rao adlatum. Tydeus, Oenei Ca.

461. ļydoniae regis filius, qui antehac in bello 'Thebano ab ipso Atalanta , Schoenei regis in Scyro. vulneratus fuerat, dentibus non filia, quae , quum velocitate pe aliter, ac rabidus canis,

dum antecelleret, cursu certauit mordit. In Ibin, 517.

cum diuerfis procis suis, ea lege,

vt ipsa quidem victa nuberet Asterie, Coei Titanis alicuius et

victori, victus autem interficePhoebes filia, quae a loue in a

retur. Itaque quum vidta tanguilam conuerfo amata et com.

dem, astu Veneris , fuisset ab pressa, deinde vera iras Louis fugicns deorum miseratione,

Hippomene ; eidem nupfit qui. in

dem, sed et mox vna cum spone coturnicem , denique ab ipfo lo

so suo leoninam speciem et nae ne in lapidem transformata esse

turam induit.

Met. X, 565. dicitur. Alii Afterien vitia. tam effe ministerio aquilae per

feqq. Am. III, 2. 29. bibent. Met. VI, 108.

Atalanta Nonacrina , i. e. Arcae Astraea , Astraei , Arcadiae re. dia, lasii , vel lafionis filia ,

gis , et Aurorae, vel vt alii quae, virginitatis conseruandae tradunt , louis ac Themidos fio

studio, Dianam sequuta aprum lia, dea iuftitiae, quae aurea

vastilimum interfecit cum Mes mundi Saeculo e coelis in terram

leagro, eidemque tandem nupta migrasie, crefcentibus autem Parthenopaeum peperit. Art. II,

185. Atalanta Maenalia , i. e. aetate aenea et ferrea, homi.

Arcudia ; Maenalus enim mons num vitiis in coelum subuolasse, ibidemque Virginis nomine Zo. altissimus Arcadiae , Her. IV,

99. Caeterum non raro vtri. diaco inserta esse fingitur. Met. I, 150.

usque, huius et prioris Ata.

lantae facta, a veteribus conAftreus, dubio genitore crea fundi folent. Add. Art. III, tus vnus ex iis, qui in aula

775. Cephei regis Perfeo vim inferre conati atque ab hoc interfecti Atarnites, quis ? incertum, Non,

nulli Hermiam intelligunt, A. sunt. Met. V, 144:

tarna vrbe Myfiae in Asia oriAstra Hyperionis, vi. Hyperion. undum, vel Atarniae ciuitatis Aftyages, vnus ex aduerfariis Per. tyrannum , qui , quum defecisset sei , Medusae Gorgonis adspectu

a rege Perfarum, ab Hectore,

exercitus regiż ductore captus , in lapidem conuersus ; Met. V,

atque regi transmislus eft : quam. 203.

quam nemo veterum hunc ivo Aftyanax , vnicus He&toris ex An. zenci pelle insutum tradiderit.

dromache filius, quem adhuc te In Ibin, 321.
nerum Vlylles, e Sigeo Soluens
de turri in praeceps demisit ; ne

Athamantiades Palaemon, vi.

Palaemon.
quid regiae ftirpis apud Troia-
nos supereffet. Met. XIII, 415.
Liu. 430. In Ibin, 498.

Athamantidos aequora; Heller

Spontus : Helle enim fuit Atha. Aftylos , Centaurus futura prae. mantis regis Thebarum filia, nofcens, qui fratribus auctor fuit, Her. XVIII, 137. Hinc eadem

dicitur

mus

niam,

dicitur Athamantis Helle, Faft.

, quem poetae modo Vrani IV, 903.

vel Coeli , modo Neptuni , modo Athamas, Aeoli et Enaretes fi

alius dei' alicuius filium fuisse lius, rex primum Boeotiae , ac

fingunt. Ferunt autem, eum deinceps Theffaliae , qui in fu

Mauritaniae fuiffe regem, et a. rias à Iunone actus Learchum

strologiae peritissimum ; vnde filium interfecit. Exft. fab.

fabula orta , eum totius coeli Met. IV, 420. feqq. Faft. VI,

machinam humeris sustinere, 489. feq. add. Fast. VI, 555. 1.

Fast. II, 490. V, 83. 169, et Athamantei finus, Met. IV,

180. Her. IX, 18. Met. II, 496.

296. IV, 771. XV, 149. At

lantis Pleïonesque nepos, MerAthenae, Graeciae ciuitas claris curius, Her, XVI, 62. Fait. V, fima inter Achaiam et Macedo

663. f. in ea littorali regione , Atracides, Caeneus Thessalus,Met. quae olim Alta , ac deinde At.

XII, 209. tica vocata eft. Met. VII, 507, V, 652. Trift. I, 2. 77. In I. Atracis , patronym. Hippodamia, bin, 525. Vocantur Athenae vel Hippodame , vel beidamia, Pandioniae , quia Pandion, E Atracis Thessali filia, Am. I, richthonii fiius, iis imperauit, 4. 8. Her. XVII, 248. quum tanta ellet vini frugum. que copia, vt Cererem et Baca

Atreus, Pelapis et Hippodamiae chum tunc in Atticam venisse

filius, Mycenarum totiusque Pepoetarum finxerit licentia. Met.

loponnesi rex, qui Thyesten fra XV, 430. Athenae Palladiae,

trem , eo quod cum Aerope, V

xore fua , adulterium committe. quia ex nomine Mineruae feu Pallados vocatae sunt, Met. VII,

re confueuerat, exfilio muléta.

uit , eidemque posthac reuocato 723.

proprios filios , ex Aérope fufce. Athis, vel Athys, Indus ; di. ptos, comedendos adposuit. At. ftinguendus adeo a Phrygio illo, que huius facinoris horrore Sol, quem Cybele , mater deum adas reuocato ad Auroram cursu, re. mauit. Met. V, 47.

trocelile dicitur. Am. III, 12. Athos, mons Macedoniae, penin.

39. Met. XV, 855. Pont. I, 2.

121. Her. VIII, 27. Sulae inftar in mare Aegeum excurren's inter finus Strymoni. Atrides, Agamemnon, Am. I, 9. çum, et Singiticum, cuius vm. 37. II, 12. IO. Rem. 467, et bra in Lemnum usque insulam 475. Atrides alter et alter, pertingit. Art. !1,517. Met.ll, Agamemnon et Menelaus, Am. 217. Pont. I, 5. 22. Med. 30, II, 1. 30. Atridae,iidem, Pont.

I, 7.32. Sab. III, 77. Atrides Atlantiades, Mercurius, lou et

Halelus , Agamemnonis filius Maiae filius , Atlantis nepos; nothus, vel, vt alii volunt, auMet. I, 682.

riga. Fast. IV, 73. Atlantis Electra, Atlantis et Ple. Atthis, puella, quam Sappho Les,

iones filia , Fast. IV, 31. A. bia adamauit , Her. XV, 18. tlantis Maia, itidem Atlantis

Atticus et Pleiones filia, Met. II, 685.

ad quem fcripta ex

Pont. lib. II. epist. 7. Nympha Atlantis ; Amphitri. ten nonnulli intelligunt ; alii Atticus, adiect. ab Attica, regio. Maiam. Sed difficile est, cerne Achaiae , in

i tum dicere , quum lectio variet. Attica terra , Faft. IV, 502. Fast. III, 659.

Pont. I, 3. 68. Attica apis ,

Trist. V, 4. 30. Attica mella, Atlas, mons Africae , vt Plinia. Med. 82. Attica puppis, Met. no verbo dicamus , fabulofilli.

Attis,

.

[ocr errors]

qua Athenae

VII. 492.

« AnteriorContinua »